Hà Tĩnh hạn chế hội nghị, sự kiện, hoạt động tôn giáo chưa cấp thiết

(Baohatinh.vn) - Các sự kiện bắt buộc phải tổ chức ở Hà Tĩnh cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, số lượng tham dự không quá 100 người, bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách trên 2m.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh hạn chế hội nghị, sự kiện, hoạt động tôn giáo chưa cấp thiết

Chùa Phổ Độ ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19; để chủ động đối phó tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại một số địa phương trong cả nước, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Kể từ 0h ngày 2/6/2021 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh: tiếp tục hạn chế các hội nghị, hội thảo; sự kiện thể thao, văn hóa; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chưa cấp thiết. Đối với các sự kiện bắt buộc phải tổ chức thì cơ quan/đơn vị tổ chức phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, số lượng tham dự không quá 100 người, bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách trên 2m.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch và không cho phép hoạt động đối với các tổ chức, đơn vị khi không đảm bảo an toàn (đối với cá nhân: không thực hiện nghiêm 5K; đối với tổ chức, đơn vị: không thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế).

Quán triệt nguyên tắc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên trì, kiên quyết thực hiện nguyên tắc “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” trong phòng, chống dịch.

Nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao”, “nguy cơ”, “bình thường mới” cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh để đưa ra các giải pháp tương ứng với từng mức nguy cơ và áp dụng ở phạm vi phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ, không nhất thiết phải toàn bộ đơn vị hành chính.

Giao Sở Y tế hướng dẫn các địa phương tự đánh giá mức nguy cơ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2868/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast