Hà Tĩnh phát động thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(Baohatinh.vn) - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công thương Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phát động thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hội thi “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào hàng Việt” do Tỉnh đoàn phối hợp Sở Công thương tổ chức tháng 10/2021 tạo được dấu ấn và sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Công thương tại địa chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/. Đối tượng dự thi là CBCCVC - NLĐ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên ban tổ chức, tổ thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

Người dự thi sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến các nội dung như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chính sách mới của tỉnh trong hỗ trợ chuỗi hình thành và tiêu thị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn; tìm hiểu một số sản phẩm OCOP tiêu biểu...

Hà Tĩnh phát động thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

Thời gian dự thi diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 2/7/2022. Dự kiến tổng kết và trao giải ngày 12/7/2022.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự tôn dân tộc.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị đối với cuộc vận động; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phục vụ nhiệm vụ duy trì, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Hà Tĩnh phát động thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cuộc thi nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Với mục đích, ý nghĩa đó, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; đồng thời, đề nghị các địa phương, cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho cuộc thi, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tải Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại đây.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast