Hà Tĩnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng kêu gọi tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội, các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân Hà Tĩnh tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Hà Tĩnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh đạt được thành quả lớn, thay đổi rõ nét nông thôn với nhiều dấu ấn, các chỉ tiêu về nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra trước hơn 2 năm.

Từ tỉnh khó khăn, thấp thua với bình quân chung cả nước tại thời điểm trước khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, Hà Tĩnh không còn xã dưới 12 tiêu chí, có 173 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75%) và huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Can Lộc đang trình Trung ương thẩm định công nhận; thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Tĩnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chúc mừng những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong 10 năm qua; chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Chúc mừng các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 173 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cùng 9 chủ cơ sở có sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP đợt 1 năm 2019.

Những thành quả, kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2020, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua là cơ sở, động lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, với yêu cầu và mục tiêu cao hơn.

Hà Tĩnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Xây dựng nông thôn mới tập trung đi vào chiều sâu, bền vững và phấn đấu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm có sự lan tỏa lớn, hiệu quả thiết thực, có hàng trăm thậm chí hàng nghìn chủ cơ sở đăng ký tham gia, tối thiểu có 200 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó sản phẩm 4 sao, 5 sao.

Chủ tịch UBND tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn phấn đấu xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới, đồng thuận cao, về đích sớm” với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Có 100% số xã đã đạt chuẩn nâng cấp, cập nhập các tiêu chí theo chuẩn mới.

- 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, TP, TX hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

- 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- 60% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch 71,2%;

- Tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội, các sở, ban, ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và toàn thể nhân dân tỉnh nhà, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng những hành động cụ thể, với tinh thần, quyết tâm cao nhất thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giúp Hà Tĩnh sớm đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast