Nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đi kiểm tra một số phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao đợt 1 năm 2019.

Nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiêu chí 20 - KDC mẫu, vườn mãu tại xã Đức An (Đức Thọ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thực tế kiểm tra cơ sở hạ tầng, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM: Thạch Bàn (Thạch Hà), Đức An (Đức Thọ) và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Đây là những xã trước đó đã được Văn phòng NTM tỉnh và các sở ngành liên quan các tiêu chí đánh giá đạt 20/20 tiêu chí (đối với xã NTM) và 7/7 tiêu chí (đối với xã NTM nâng cao).

Đặc biệt, đối với xã phấn đấu NTM nâng cao Thạch Hạ, sau khi đạt chuẩn NTM năm 2013 đã “không thỏa mãn, không dừng lại” mà tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững.

Nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hà Tĩnh

Kiểm tra truy xuất nguồn gốc sản phẩm dưa lưới công nghệ cao tại mô hình trồng dưa lưới của anh Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ

Một trong những tiêu chí được Thạch Hạ tập trung triển khai thực hiện là phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Đến nay, tỉ lệ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp của xã đạt 100%.

Ngoài ra, xã có 6 HTX hoạt động hiệu quả, có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã ước đạt 40 triệu đồng…

Nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hà Tĩnh

KDC kiểu mẫu thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ.

Thạch Hạ cũng tập trung, chú trọng tiêu chí về cảnh quan, môi trường. Ngoài đảm bảo sạch sẽ, thoáng đãng, tiêu chí cảnh quan, môi trường sâu xa là hướng đến việc thay đổi nhận thức trong mỗi người dân để “sạch từ nhà ra ngõ”, sạch không chỉ cho mình mà cho cả cộng đồng.

Đặc biệt, qua lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, có đến 99,9% kết quả đồng ý.

Đối với 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM: Thạch Bàn (Thạch Hà), Đức An (Đức Thọ) mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng các địa phương vẫn nỗ lực hoàn thành 202/20 tiêu chí.

Nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra cơ sở dịch vụ thương mại trên địa bàn xã Thạch Bàn.

Đối với xã Thạch Bàn, có điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sản xuất; nằm trong vùng ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê nên nhiều năm qua việc đầu tư xây dựng hạ tầng gặp nhiều khó khăn.

Đối với xã Đức An, sau 2 năm “lỗi hẹn” NTM (theo quyết định của tỉnh là phải hoàn thành NTM năm 2017), đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã chung sức đồng lòng, huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành 20/20 tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí hạ tầng, KDC mẫu.

Nông thôn mới vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Hà Tĩnh

Và trao đổi với lãnh đạo huyện Đức Thọ, xã Đức An về một số tiêu chí cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của các xã, đặc biệt là các xã còn nhiều khó khăn như Thạch Bàn, Đức An tất cả vì mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, xây dựng NTM là “có khởi đầu, không có kết thúc” vì vậy các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đảm bảo bền vững. Đối với xã Thạch Hạ, phải phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, hướng tới đô thị.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast