Hà Tĩnh tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký CÔNG ĐIỆN KHẨN về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hà Tĩnh tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đi thực địa kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực rừng xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn.

Hiện nay, nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên diện rộng, cấp cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 2 điểm phát lửa tại các huyện Hương Sơn và Vũ Quang. Dự báo thời gian tới, thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp tục kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các địa phương chủ động “4 tại chỗ”

Chỉ đạo UBND các xã, ngành chức năng, chủ rừng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCCCR trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát PCCCR tại các địa phương, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Tăng cường lực lượng trực gác phát hiện sớm lửa rừng, giám sát người ra, vào rừng đảm bảo 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng khi mới phát sinh.

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR; thông báo cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày và các hành vi nghiêm cấm việc dùng lửa trong và ven rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV – cấp V, để mọi người dân biết, phòng ngừa.

Đối với các khu vực rừng gần khu dân cư, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp, phải xây dựng các phương án ứng phó và chủ động sẵn sàng thực hiện sơ tán dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra đám cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp.

Khi có cháy rừng xảy ra, yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo ngay cho Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh theo số điện thoại: 0913 310 611 và 02393 855 571 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời khi cần thiết; chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu không triển khai thực hiện, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra cháy rừng

Ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, bổ cứu kịp thời các tồn tại, thiếu sót, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị truyền tải điện phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống truyền tải điện trên địa bàn quản lý, nhất là đối với hệ thống truyền tải đi qua các khu rừng trọng điểm dễ cháy, không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải, cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Sẵn sàng ứng cứu tình huống khẩn cấp

Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng theo Phương án số 163/PA-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu của địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, chủ rừng, các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ các quy định liên quan, rà soát, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng hàng ngày trong thời gian cao điểm nắng nóng để người dân biết, chủ động, phòng ngừa.

Các thành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh, giai đoạn 2021-2025, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát địa bàn được phân công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCCCR tại địa phương, đơn vị theo quy định.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast