Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu số người tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

(Baohatinh.vn) - Tại tuần thi thứ 5, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu ​90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu cả nước khi có 12.414 người với 21.142 lượt tham gia.

Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu số người tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Cán bộ UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) sôi nổi tham gia cuộc thi tuần thứ 5

Đặc biệt, trong tuần thứ 5 (từ 23 - 30/9), Hà Tĩnh có 4 người đạt giải, gồm: anh Trần Khắc Hoàng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đạt giải nhì; anh Trần Thanh Cần (xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) và anh Lê Đức Lâm (Trường THCS Lê Bình, huyện Hương Sơn) đạt giải 3; Đặng Văn Kỳ (ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đạt giải khuyến khích.

Như vậy, qua 5 tuần thi, Hà Tĩnh đã có 8 người đạt 9 giải, trong đó, chị Phạm Thị Thái ở xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn) giành 2 giải: giải nhì (tuần thứ 2) và giải khuyến khích (tuần thứ 3).

Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu số người tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót (Thạch Kim - Lộc Hà) tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Tuần 5, đã có tổng số 47.837 người tham gia với 114.948 lượt người tham gia dự thi. Có 5.845 người trả lời đúng cả 8 câu hỏi; 26.416 lượt người trả lời đúng.

10 tỉnh có số người tham gia dự thi đông nhất của tuần thi thứ 5:

Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu số người tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Như vậy, sau 5 tuần triển khai cuộc thi, đã có 362.245 lượt người tham gia dự thi ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đã có hàng triệu người tìm hiểu lịch sử Đảng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNET.

Câu hỏi Tuần 6

Câu 1: Nhận được tin Phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh Tổng khởi nghĩa vào thời gian nào?

A. Đêm 9/3/1945

B. Đêm 12/8/1945

C. Đêm 13/8/1945

D. Ngày 16/8/1945

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". Lời khẳng định trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Cách mạng Tháng Tám năm 1945

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

C. Chiến thắng Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947

D. Đại thắng mùa Xuân 1975

Câu 3. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Bạn cho biết câu nói đó có trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

B. Kháng chiến nhất định thắng lợi

C. Tuyên ngôn Độc lập

D. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Câu 4. Những khó khăn, thách thức đối với cách mạng Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá

B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành

C. Hơn 90% dân số không biết chữ

D. Cả A, B, C

Câu 5. Tiến Quân ca – Bài hát được sử dụng làm Quốc ca Việt Nam do Nhạc sĩ nào sáng tác, vào năm nào?

A. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, năm 1942

B. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, năm 1943

C. Nhạc sĩ Văn Cao, năm 1944

D. Nhạc sĩ Trần Hoàn, năm 1945

Câu 6. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

A. 11/11/1945.

B. 2/3/1946.

C. 9/11/1946.

D. 19/12/1947.

Câu 7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra ở đâu, thời gian nào?

A. Tháng 3/1935, tại Ma Cao, Trung Quốc.

B. Tháng 2/1950, tại Sơn Dương, Tuyên Quang.

C. Tháng 2/ 1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang.

D. Tháng 3/1951, tại Đại Từ, Thái Nguyên.

Câu 8: Tại Đền Giếng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Bác Hồ đã gặp mặt, căn dặn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong (Sư đoàn 308). Người nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói này được Bác Hồ nói vào ngày, tháng, năm nào?

A. 18/9/1954.

B. 19/9/1954.

C. 20/9/1954.

D. 21/9/1954.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast