Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19

(Baohatinh.vn) - Các sở, ngành Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động…, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn chỉ đạo việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác tiêm phòng tại huyện Nghi Xuân.

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19, cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Về tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin theo đúng nội dung, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các sở, ngành tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động… thuộc phạm vi sở, ngành quản lý, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chính việc tiêm vắc xin trên địa bàn đảm bảo tiến độ và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động, tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương không bảo đảm tiến độ.

Về thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện: Nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19; hằng ngày báo cáo kết quả cho công an cấp xã/phường trước 16h00; hoàn thành trước ngày 10/9/2022; cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác các mũi tiêm mới, hoàn thành ngay trong ngày và báo cáo kết quả kết quả cho công an cấp xã/phường trước 16h00 hàng ngày.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương tổng hợp, cáo cáo kết quả cập nhật dữ liệu tiêm chủng hàng ngày từ các điểm tiêm trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả cập nhật dữ liệu tiêm chủng hàng ngày của toàn tỉnh cho Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ (đầu mối nhận báo cáo theo Văn bản số 4549/BYT-CNTT ngày 23/8/2022 của Bộ Y tế).

Về việc ứng phó với các biến thể mới

Sở Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Về công tác thông tin, truyền thông

Sở Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng...

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast