Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục bám sát điều lệ, triển khai các chương trình, hoạt động đảm bảo đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, qua đó tạo động lực, khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên.

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh
Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh
Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh cho biết: Hà Tĩnh hiện có 22 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1.537 công đoàn cơ sở với 71.328 đoàn viên.

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh báo cáo kết quả hoạt động công đoàn thời gian qua.

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động đối thoại, thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang bảng lương và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Qua đó góp phần tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Các cấp công đoàn cũng tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả thiết thực. Qua hơn 4 năm, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có hơn 15 nghìn sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, làm lợi 52 tỷ đồng. Trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” các cấp công đoàn đã hỗ trợ 84 xã xây dựng NTM, 118 thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ được triển khai sôi nổi.

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh: Địa phương sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để khảo sát địa điểm, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi có triển khai xây dựng thiết chế thể thao văn hóa cho công nhân.

Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động và thành lập mới 143 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, 11.652 đoàn viên. Các cấp công đoàn cũng giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp 4.980 đoàn viên.

Ngoài ra, hơn 4 năm qua, các cấp công đoàn đã trao gần 51 nghìn suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 444 nhà mái ấm công đoàn; trao hơn 15 nghìn suất quà cho các đối tượng khó khăn, yếu thế...

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ tỉnh đề xuất, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021; việc xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân; xây dựng trụ sở làm việc của LĐLĐ tỉnh và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh).

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Liên quan đến xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân, LĐLĐ tỉnh cần làm việc kỹ với Tổng LĐLĐ Việt Nam về chức năng, quy mô và cách vận hành khu thiết chế văn hóa, từ đó xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất cho công nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu thống nhất cao với việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021; góp ý địa điểm, quy mô xây dựng thiết chế thể thao văn hóa cho công nhân tại KKT Vũng Áng và thị xã Kỳ Anh; cho ý kiến về lộ trình xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh trở thành trường cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025 như đề án Chính phủ đã phê duyệt.

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Các cấp công đoàn cần quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; tập trung các vấn đề liên quan đến phúc lợi nhiều hơn cho đoàn viên; phát triển công đoàn, đoàn viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trước mắt, các cấp công đoàn cần tuyên truyền để người lao động tích cực, trách nhiệm tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Đồng tình với ý kiến đề xuất của LĐLĐ tỉnh về tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Thời gian tới, LĐLĐ cần tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng trong công nhân, đặc biệt tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Đại biểu cho rằng, các cấp công đoàn cần tích cực hơn trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đối thoại với công nhân; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; phát triển công đoàn, đoàn viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; quan tâm công tác phát triển Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng cho CNVCNLĐ.

LĐLĐ tỉnh cần làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam về chức năng, quy mô và cách vận hành khu thiết chế văn hóa cho công nhân; khảo sát chi tiết nhu cầu của công nhân trước khi xây dựng thiết chế; xác định rõ hơn chủ thể quản lý của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh...

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Các cấp công đoàn cần tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; nắm bắt dư luận trong CNVCNLĐ; lựa chọn phát động phong trào thi đua phù hợp, sát thực tiễn. Về các nội dung LĐLĐ tỉnh đề xuất, đồng ý với kế hoạch Tháng Công nhân, xây dựng trụ sở LĐLĐ tỉnh, xây dựng thiết chế văn hóa công đoàn. Tuy nhiên, các nội dung Tháng Công nhân 2021 cần đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hướng về người lao động trực tiếp; khảo sát cụ thể các vấn đề liên quan trước khi xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng trụ sở LĐLĐ...

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh
Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những kết quả các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích một số hạn chế trong hoạt động công đoàn, tổ chức bộ máy công đoàn cơ sở và tính đột phá, năng động, dám nghĩ, dám làm của đoàn viên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục bám sát điều lệ, triển khai các chương trình, hoạt động đảm bảo chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tạo động lực, khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Tổ chức công đoàn cần nỗ lực tham gia giám sát, phản biện để đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung giám sát phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức; phối hợp tốt với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số.

Khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn Hà Tĩnh

Cùng với đó, quan tâm phối hợp với các doanh nghiệp, phát triển tổ chức công đoàn cơ sở, đoàn viên, đảm bảo “Ở đâu có người lao động ở đó có tổ chức công đoàn”. Tích cực góp sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đối với trường nghề trực thuộc LĐLĐ tỉnh, cần xác định rõ phương châm đào tạo theo nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Về các đề xuất của LĐLĐ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan chuyên môn xem xét xử lý theo quy định; giao LĐLĐ tỉnh sớm xin ý kiến Tổng LĐLĐ Việt Nam về các nội dung liên quan.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast