Khơi khát vọng, cống hiến từ những quyết sách hợp lòng dân

(Baohatinh.vn) - Trong chặng nước rút của nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, hiệu quả, khơi dậy mạnh mẽ sức dân để nâng cao mức sống của Nhân dân.

Khơi khát vọng, cống hiến từ những quyết sách hợp lòng dân

Đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh về những kết quả trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI,...

P.V: Vượt qua những khó khăn, thử thách, bằng ý chí, khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân, Kỳ Anh đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí huyện NTM đúng đường găng kế hoạch. Xin đồng chí chia sẻ kết quả này?

Đồng chí Hồ Huy Thành: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt chuẩn huyện NTM, ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 28/12/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, cùng với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc, đến cuối năm 2023, Kỳ Anh đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, trình công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Toàn huyện có 20/20 xã NTM, trong đó 5 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu; Kỳ Đồng đạt chuẩn đô thị loại V; 118/153 thôn (chiếm 77,1%) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 9/9 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn.

Toàn huyện hiện có 18 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng nhanh, đạt 94,5 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,9 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,81%, hộ cận nghèo còn 4,76%.

Những thành quả trong xây dựng huyện NTM đã làm đổi thay toàn diện đời sống Nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; kinh tế nông thôn phát triển; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, TDTT đều chuyển biến tích cực; bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Khơi khát vọng, cống hiến từ những quyết sách hợp lòng dân

Khu vực trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh.

P.V: Cùng với thành quả xây dựng NTM, 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI có thể điểm những kết quả đáng mừng nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Huy Thành: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI cho thấy, các nhiệm vụ đột phá chiến lược đã được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực: giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; vận động Nhân dân.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được chú trọng; trong 3 năm, Kỳ Anh đã điều động, luân chuyển từ huyện về xã 8 đồng chí; xã lên huyện 7 đồng chí; giữa các ban, phòng, đoàn thể huyện 30 đồng chí. BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; kết hợp nhân sự cấp ủy với nhân sự trưởng thôn, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận thôn. Với sự đồng thuận của Nhân dân, Kỳ Anh đã hoàn thành cuộc bầu cử trưởng thôn trong toàn huyện vào cùng một ngày (25/9/2022). Đến nay, trong 153 trưởng thôn có 12 đồng chí vừa là bí thư, 121 vừa là phó bí thư, chỉ còn 15 trưởng thôn là quần chúng.

Kết quả phát triển đảng viên có bước chuyển biến đáng kể, bình quân hằng năm, Đảng bộ huyện kết nạp 150-170 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

Khơi khát vọng, cống hiến từ những quyết sách hợp lòng dân

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh báo cáo quy hoạch Nhà máy nước sạch ở xã Kỳ Giang với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Với nhiều giải pháp phù hợp trong lãnh đạo phát triển KT-XH, 3 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế huyện Kỳ Anh đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2023 đạt 5.241,6 tỷ đồng, tăng 5,23% so với năm 2020. Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, trong đó, điểm nổi bật là huyện đã huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 728 hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ khó khăn do thiên tai, hộ người có công, với tổng số tiền gần 51 tỷ đồng.

Nhờ quan tâm làm tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo... các cấp, ngành đã tạo được niềm tin, đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó, góp phần quan trọng để huyện thực hiện công tác GPMB, tái định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn vượt tiến độ yêu cầu của Chính phủ, đồng thời vận động Nhân dân nhận tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là công trình hồ chứa nước Rào Trổ.

Khơi khát vọng, cống hiến từ những quyết sách hợp lòng dân

Những cánh đồng sau chuyển đổi đã được huyện Kỳ Anh khai thác triệt để trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất cùng 1 giống, cùng thời vụ; phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo hiệu quả, bền vững.

P.V: Từ kết quả đã đạt được, xin đồng chí cho biết, huyện xác định hướng đi như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 cũng như những năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Hồ Huy Thành: Nhận định rõ khó khăn, thuận lợi, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đang thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua thử thách; bằng những cách làm sáng tạo, đột phá để đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế; duy trì tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn bình quân 3 năm 2020-2023; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu KT-XH, xây dựng Đảng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên lấy hiệu quả phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm tiêu chí phấn đấu và là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

(Thực hiện)

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.