Kim ngạch xuất nhập khẩu Hà Tĩnh cán mốc gần 2,5 tỷ USD

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tiếp tục có những bước đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt gần 2.460 triệu USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Hà Tĩnh cán mốc gần 2,5 tỷ USD

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu về hoạt động xuất khẩu.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 586,19 triệu USD, tăng 173,64% so với cùng kỳ năm 2017.

Liên tục dẫn đầu trong hoạt động xuất khẩu toàn tỉnh là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (chiếm tỷ trọng trên 85,12%). 2 lò cao của Công ty đã đi vào vận hành, đưa kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ bởi hoạt động xuất khẩu thép và nhiều sản phẩm phụ khác.

Theo báo cáo của ngành Công thương Hà Tĩnh, 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép từ Formosa mang về giá trị gần 459,8 triệu USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Hà Tĩnh cán mốc gần 2,5 tỷ USD

Các mặt hàng: dăm gỗ, chè, sợi, dệt may… vẫn giữ được thị trường truyền thống.

Nhìn chung, các mặt hàng xuất khẩu truyền thống đều có mức tăng trưởng khả quan. Các mặt hàng: dăm gỗ, chè, sợi, dệt may… vẫn giữ được thị trường quen thuộc như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Pakistan, các nước khu vực ASEAN...

Theo đó, xuất khẩu dăm gỗ đạt 40,61 triệu USD, sợi đạt 4,46 triệu USD, chè đạt 3,22 triệu USD, thủy sản đạt 2,43 triệu USD, hàng may mặc đạt 3,59 triệu USD…

Cùng đó, kim ngạch nhập khẩu trực tiếp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm đạt 1.868,1 triệu USD, tăng 121,27%; trong đó nhập khẩu của Formosa 1.501,7 triệu USD (chiếm trên 80% tổng kim ngạch nhập khẩu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng và dầu (trừ mazut) cùng giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.