Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/2), tại TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng giữa 4 tỉnh: Quảng Ninh - Hà Tĩnh - Thanh Hóa - Vĩnh Phúc đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự, về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Tại hội nghị, lãnh đạo 4 tỉnh đã thông tin cho nhau một cách khái quát tình hình KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của mỗi địa phương trong năm 2018. Đặc biệt là những kết quả nổi bật trong thu hút dự án đầu tư, thu ngân sách, xây dựng NTM và những thành tựu trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, những nội dung trao đổi tại hội nghị sẽ là kinh nghiệm quý đề các tỉnh học hỏi lẫn nhau, có sự nghiên cứu, sáng tạo để áp dụng phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Hội nghị cũng đã được nghe những kết quả bước đầu của các tỉnh trong thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)..

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin về kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong năm 2018.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, lãnh đạo các tỉnh đã chia sẻ, trao đổi những những kinh nghiệm quý trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp, nỗ lực trong cải cách hành chính, các cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; xây dựng NTM và đô thị văn minh; những vấn đề đặt ra trước cuộc cách mạng 4.0...

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Trưởng ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh Vũ Thành Long: Là một tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng NTM nên mong Hà Tĩnh chia sẻ một số kinh nghiệm trong huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí.

Đặc biệt, đối với công tác xây dựng Đảng, các địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6, nhất là trong sáp nhập xã, cơ chế, chính sách cho đối tượng sau tinh giản, dôi dư. Từ đó trao đổi, chia sẻ cho nhau những giải pháp hợp lý để đưa các nội dung của nghị quyết ngày càng đi sâu vào cuộc sống.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên: Mong Quảng Ninh, Hà Tĩnh chia sẻ thêm kinh nghiệm, cách làm trong việc hợp nhất, sáp nhập các tổ chức, đơn vị, tinh gọn, tinh giản bộ máy.

Tham gia thảo luận tại hội nghị liên quan đến một số nội dung về xây dựng NTM và sắp xếp bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ: Hà Tĩnh xây dựng NTM trong điều kiện còn nhiều khó khăn nên nếu chỉ dựa vào nguồn lực của tỉnh thì rất khó, mà cái quan trọng nhất là nguồn lực từ nhân dân.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại hội nghị

Thực tiễn đã cho thấy những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong xây dựng NTM vừa qua là công sức to lớn của người dân, trên tinh thần phát huy tối đa dân chủ cơ sở. Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, dẫn dắt và hỗ trợ một phần nhỏ nguồn lực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao hội nghị, thể hiện sự năng động, sáng tạo và tự giác của các tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng: "Điều đầu tiên là các tỉnh cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm để đảm nhận các nhiệm vụ, vị trí. Cần lấy nội lực là yếu tố lâu dài, nền tảng, trên tinh thần “tự lực, tự cường và sáng tạo”. Muốn phát huy được nội lực, việc đầu tiên là phải có con người đáp ứng yêu cầu, cần khai thác được tối đa tiềm năng tự nhiên của từng địa phương và phát huy truyền thống văn hóa - lịch sử, con người của quê hương."

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Các tỉnh cần lấy nội lực là yếu tố lâu dài, nền tảng, trên tinh thần “tự lực, tự cường và sáng tạo”.

Ngoài ra, các địa phương cần có bài toán quy hoạch hợp lý, có tầm nhìn từ quy hoạch con người cho đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ chế vận hành hợp lý để huy động các nguồn lực; giữ vững ổn định chính trị; quan tâm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng thương hiệu qua các sản phẩm cụ thể, gắn với đó là quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Việc tổ chức thành công hội nghị sẽ tạo ra một tiền lệ tốt, các tỉnh cần duy trì để mang lại lợi ích chung cho các tỉnh và cả nước.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc là bài học quý cho Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH

Lãnh đạo các tỉnh tặng quà lưu niệm cho tỉnh Quảng Ninh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast