KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì họp giao ban UBND tỉnh Hà Tĩnh thường kỳ với các sở, ngành, địa phương về tình hình kinh tế, xã hội (KT-XH) tháng 9 và 9 tháng đầu năm.

Kinh tế xã hội 9 tháng phát triển tích cực

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, tình hình KT-XH tháng 9 tiếp tục chuyển biến tích cực. Nhiều lĩnh vực kinh tế tăng so với tháng 8 và so với cùng kỳ 2017, như: năng suất lúa hè thu; chỉ số sản xuất công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu....

Đặc biệt, thu ngân sách trong tháng 9 đạt 1.040 tỷ đồng đã góp phần đưa tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 9.001 tỷ đồng, bằng 95,8% dự toán.

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt: 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; 3 tháng còn lại tập trung sản xuất vụ đông, các đơn vị cung ứng đã chuẩn bị đủ cơ số giống phục vụ sản xuất.

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Năm 2018, các chỉ tiêu trên lĩnh vực công thương dự kiến đều đạt và vượt. Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 110,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung 9 tháng, sản xuất nông nghiệp được mùa khá toàn diện, dịch bệnh được kiểm soát, chăn nuôi có tín hiệu tích cực. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Tổng thu trên địa bàn tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Tình hình chung ổn định, tạo môi trường tích cực cho phát triển.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương tập trung tổ chức sản xuất, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM và huyện NTM. Toàn tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 120 xã (đạt 52,6% tổng số xã).

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đinh Nho Hậu: Mặc dù thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2018 ổn định và tăng trưởng bền vững, nhưng để đạt chỉ tiêu thu ngân sách mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra (đến năm 2020 đạt 46.000 tỷ đồng) cần sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Nghi Xuân tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT-XH và đạt được kết quả toàn diện, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2018.

Mặc dù 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả khá toàn diện, rõ nét nhưng theo các đại biểu, 3 tháng còn lại của năm vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó khăn, cần phải tiếp tục tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu cả năm 2018.

Đại biểu các sở, ngành, địa phương cũng phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Theo đó, trong 2 năm đầu (2016, 2017) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm có nhiều khó khăn như: sự cố môi trường biển gây nhiều hệ lụy, liên tiếp các đợt thiên tai bão lụt.... Những nguyên nhân khách quan này có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Các sở, ngành, địa phương cần tập trung phối hợp giải quyết các thủ tục về cấp đất, GPMB và hạ tầng liên quan để nhà đầu tư triển khai các dự án đúng tiến độ.

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cần đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH giữa nhiệm kỳ, từ đó có giải pháp thực hiện phù hợp.

Các đại biểu cho rằng, 2 năm cuối kỳ cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ngắn hạn, vừa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm dài hạn; một số chỉ tiêu phải điều chỉnh phù hợp.

Nỗ lực, quyết liệt trong 3 tháng còn lại của năm

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân trong việc hoàn thành nhiều chỉ tiêu KT-XH những tháng đầu năm.

KT-XH Hà Tĩnh 9 tháng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cả năm

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, mặc dù tình hình chung 9 tháng tốt hơn so với cùng kỳ, nhưng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Nhiệm vụ kế hoạch đang còn nặng nề, đặt ra yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục nỗ lực, quyết liệt, không chủ quan trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất, xây dựng NTM, GPMB, đẩy nhanh tiến độ công trình dự án, giải ngân vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường.

Các sở, ngành, địa phương chủ động, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; trong đó, tập trung cao cho cải cách hành chính, sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt trong 9 tháng đầu năm:

Sản lượng lương thực: 56,95 vạn tấn (kế hoạch trên 51 vạn tấn)

Kim ngạch xuất khẩu: 482,69 triệu USD (102,7% kế hoạch)

Tổng thu ngân sách: 9.001 tỷ đồng, đạt 95,8% dự toán; trong đó: thu nội địa 4.474 tỷ (74,6% dự toán), thu XNK 4.527 tỷ đồng(133,1% dự toán)

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 23.752 tỷ đồng (67% kế hoạch)

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast