Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho 2 cá nhân

(Baohatinh.vn) - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 440/BTĐKT-TH ngày 24/9/2021 về việc lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cho các cá nhân.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng 2 cá nhân.

Trong đó, truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trương Tại (SN 1922, nguyên quán: xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nguyên Phó Trưởng ty Ty Lương thực tỉnh Nghệ Tĩnh;

Tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất cho bà Đỗ Thị Hà (SN 1951, nguyên quán: xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; trú quán: thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ý kiến phản hồi của nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh).

Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho 2 cá nhân

Chủ đề Lấy ý kiến nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast