Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng các cá nhân, gia đình

(Baohatinh.vn) - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 367/BTĐKT-NV ngày 17/8/2021 về việc lấy ý kiến Nhân dân để khen thưởng đối với các cá nhân, gia đình.

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Báo Hà Tĩnh đăng tải lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 gia đình; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 2 cá nhân; truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 cá nhân.

Ý kiến phản hồi của Nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh). Sau 10 ngày đăng tải nếu không có ý kiến phản hồi của nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định”.

DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân và gia đình đề nghị đăng tải lấy ý kiến nhân dân

- Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba: (1 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ): Gia đình ông Đặng Văn Trân, bà Trần Thị Trân, nguyên quán và nơi đăng kí hồ sơ: xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (1 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ): Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

- Tặng Huân chương Lao động hạng Ba (1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ): Bà Trần Thị Thủy Nga, sinh năm 1973, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh).

- Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (2 cá nhân)

+ Bà Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1925, nguyên quán và nơi đăng ký hồ sơ: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Bà Hà Thị Tuề, sinh năm 1916, nguyên quán: xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; nơi đăng ký hồ sơ: xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

- Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (2 cá nhân tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1935, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận):

+ Ông Nguyễn Miên, sinh năm 1906, nguyên quán và nơi đăng kí hồ sơ: xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Ông Nguyễn Công Trương, sinh năm 1889, nguyên quán và nơi đăng kí hồ sơ: xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng các cá nhân, gia đình

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast