Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu, trong suốt 93 năm (18/11/1930 - 18/11/2023) ra đời và phát triển, MTTQ Việt Nam đã tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đấu tranh giành độc lập, xây dựng Tổ quốc. MTTQ tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ cũng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời ngày 3/2/1930 đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Hội nghị thành lập tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Các văn kiện này đã vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, trong đó có nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là cơ sở quan trọng để sau đó Đảng ta thành lập mặt trận - một hình thức tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam trải qua nhiều hình thức, tên gọi khác nhau như: Hội Phản đế Đồng Minh (tháng 11/1930 - 3/1935), Hội Phản đế Liên minh (tháng 3/1935 - 10/1936), Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (tháng 10/1936 - 3/1938), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (tháng 3/1938 - 11/1940), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (tháng 11/1940 - 5/1941), Mặt trận Việt Minh (tháng 5/1941 - 3/1951), Mặt trận Liên Việt (tháng 3/1951 - 1955), MTTQ Việt Nam (tháng 9/1955 đến nay).

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

Dưới lá cờ hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh (tiền thân của MTTQ Việt Nam), các tầng lớp Nhân dân đã nhất tề đứng lên chống giặc, bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh TTXVN).

MTTQ Việt Nam luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ lịch sử, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là biểu tượng cho truyền thống đoàn kết, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển của các thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng lực để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bằng vị thế, uy tín của mình, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên những chiến thắng lừng lẫy, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đạt nhiều thành tựu mới trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Ảnh Đình Nhất.

Tiếp tục phát huy vai trò, kế thừa truyền thống, trong thời bình, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị và Nhân dân làm nên những thành tựu mới trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Trong 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã có hơn 60 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ, 114 mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” được xây dựng và đi vào hoạt động tại các cộng đồng dân cư; hơn 5.000 nhà ở kiên cố cho người nghèo được xây dựng.

Dưới sự vận động tích cực, hiệu quả của MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân đã hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cùng cơ sở vật chất, ngày công... để hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

Dưới sự vận động tích cực, hiệu quả của MTTQ các cấp, các tầng lớp Nhân dân đã chung sức đồng lòng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đến nay, toàn tỉnh đã đạt 2/10 tiêu chí tỉnh NTM; có 8/13 huyện, thành phố, thị xã đã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 179/181 xã đạt chuẩn NTM, 58 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Diện mạo quê hương ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 44 tỷ đồng và nguồn an sinh xã hội vận động hơn 44 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 306 nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất cho gần 600 hộ; tặng quà, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh, học bổng cho hàng nghìn lượt người...

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã ban hành quyết định trích gần 53 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 757 căn nhà cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tích cực phối hợp, tham mưu các địa phương, đơn vị triển khai dự án xây dựng 1.000 căn nhà cho người nghèo từ nguồn kêu gọi hỗ trợ của Bộ Công an...

MTTQ các cấp cũng phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội thông qua việc đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, các dự thảo luật liên quan trực tiếp đến người dân. Qua đó, đã thể hiện được rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh kế thừa truyền thống vẻ vang

Tổng Công ty Khí Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà bàn giao nhà tình nghĩa cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba...

Ở thời kỳ nào, MTTQ tỉnh cũng luôn phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, MTTQ tỉnh đã có những đóng góp xứng đáng trong thành quả xây dựng, phát triển tỉnh nhà hôm nay.

Ông Trần Nhật Tân
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast