Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng các tổ chức thành viên trong khối mặt trận vững mạnh toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28/2, MTTQ Việt Nam xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đại hội điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo địa phương, ban ngành và 83 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân tham dự đại hội.

Xã Thạch Kênh hiện có 1.420 hộ với 5.522 nhân khẩu, sinh hoạt trên địa bàn 5 khu dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực.

Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn xã. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Thạch Kênh đã đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2023, 5/5 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 9.000 m2 đất; làm mới gần 21 km đường giao thông; nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn; xây dựng 20,5 km đường điện thắp sáng làng quê; rải gần 9 km đường thảm cacbon, huy động trên 147 nghìn ngày công xây dựng NTM... Đặc biệt, địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư vào địa bàn đạt hơn 113 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng. Trong 5 năm, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đã vận động hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng 22 nhà đại đoàn kết, tặng 2.250 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách...

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bà Đặng Thị Phương - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hoà Hợp tham luận chủ đề: Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở trong hoạt động các phong trào gắn với việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Thạch Kênh tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng các tổ chức thành viên trong khối mặt trận vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thạch Kênh ngày càng phát triển nhanh, bền vững...

Một số chỉ tiêu cụ thể:

100% khu dân cư thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn xóm; 100% gia đình đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.

100% khu dân cư thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Quỹ Vì người nghèo”; 5/5 khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa và khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng ít nhất 1 khu dân cư thông minh.

Hàng năm, quyên góp tặng từ 300 - 400 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam...; phấn đấu vận động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” đạt 100% kế hoạch đề ra, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa ít nhất 3 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở...

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Trần Danh Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Kênh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Kênh nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp phiên thứ nhất; hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà lần thứ XX nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Kênh đại hội điểm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo địa phương, ban ngành tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Kênh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast