Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

(Baohatinh.vn) - Năm 2018, Hà Tĩnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH trong điều kiện thuận lợi, kết hợp với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên đến thời điểm hiện nay, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương về tình hình KT-XH năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Dương Tất Thắng.

Trên cơ sở kết quả 11 tháng, Hà Tĩnh ước thực hiện cả năm 2018 đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND tỉnh. Kinh tế chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định, bền vững hơn, yếu tố sản xuất đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu GRDP. Quy mô kinh tế được nâng lên đáng kể, từng bước đóng vai trò tích cực vào tăng trưởng chung cả nước.

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh Trần Tú Anh báo cáo tình hình KT-XH năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp được mùa, hình thành bộ giống chủ lực, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng hiệu quả kinh tế, chăn nuôi phục hồi và có bước điều chỉnh theo thị trường.

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khả quan, nhất là khu vực bán lẻ, phản ánh tích cực về sức mua tiêu dùng trong dân cư.

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng phân tích cụ thể một số chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở cân đối nguồn lực.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, dư nợ tín dụng tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt mức cao nhất từ trước đến nay với xu hướng ổn định, bền vững.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Văn hóa, xã hội được chỉ đạo đồng bộ, ban hành nhiều đề án chính sách phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang trình bày dự thảo Đề án một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách trong quá trình sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh 2019 - 2021.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

Theo đó, trên cơ sở mục tiêu tiếp tục khai thác dư địa và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới nhằm duy trì tăng trưởng theo hướng bền vững; giữ vững ổn định sản xuất cùng với cơ cấu lại toàn diện ngành nông nghiệp; xúc tiến công nghiệp hỗ trợ, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển khoa học công nghệ…

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Phó Chủ tịch UBND Đặng Ngọc Sơn: “Chính sách khuyến khích, hỗ trợ về nông nghiệp, xây dựng NTM cần rà soát lại một cách căn cơ trên cơ sở cân đối ngân sách dưới sự chủ trì của ngành NN&PTNT. Đồng thời, các ngành liên quan chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu để hoàn thiện chính sách”.

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phân tích một số nội dung liên quan đến công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đại biểu các sở, ngành, địa phương cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào 15 báo cáo, tờ trình và soát xét các nội dung trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: “Việc thực hiện hỗ trợ các chính sách cần căn cứ vào khả năng ngân sách và thực tiễn. Riêng các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp cần soát xét và kế thừa Nghị quyết 32”.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Năm 2018, Hà Tĩnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH trong điều kiện thuận lợi, kết hợp với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên đến thời điểm hiện nay, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Đặc biệt, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng NTM, thu ngân sách (lần đầu tiên chạm ngưỡng 12.300 tỷ đồng).

Năm 2018, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; cán bộ, công chức chưa chủ động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, vẫn có sự đùn đẩy trách nhiệm; chất lượng tham mưu của các đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong tháng cuối cùng của năm 2018 để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch.

Riêng các đề án, tờ trình, đề nghị các ngành liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục hoàn chỉnh để trình các đơn vị liên quan trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 14%, công nghiệp – xây dựng 45%, dịch vụ 41%.

- Tổng thu ngân sách 13.200 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 6.300 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 6.900 tỷ đồng)

- Có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM, 3-5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 -3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast