Phản biện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/10, tại hội nghị báo cáo viên công đoàn quý IV năm 2018, Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh tổ chức tập huấn kỹ năng phản biện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên mạng xã hội cho 60 báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh.

Phản biện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình, diễn biến hoạt động của các thế lực thù địch, nhận diện một số thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước; trao đổi về các kỹ năng để nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, sai trái; định hướng một số nhiệm vụ tuyên truyền thời gian tới.

Phản biện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề

Các báo cáo viên công đoàn được lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh quán triệt quy định tạm thời hoạt động của trang facebook, nhóm zalo Công đoàn Hà Tĩnh. Theo đó, nghiêm cấm đăng tải, kết nối, chia sẻ, bình luận... các nội dung quá khích, chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại với mục đích hoạt động của công đoàn, các bài viết có yếu tố nhạy cảm liên quan đến chính trị, xã hội, thuần phong mỹ tục; tập trung đấu tranh, phản biện, bác bỏ các thông tin, quan điểm chưa đúng về Đảng, Nhà nước, công đoàn.

Cũng trong dịp này, hội nghị triển khai báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các hoạt động chào mừng Đại hội của Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh; tập huấn viết tin, bài cho cộng tác viên báo chí.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast