Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
Miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài, đi máy bay không được mang quá 1 lít chất lỏng, chi lương của Tổng cục Thuế, Hải quan không vượt quá 1,8 lần.. là những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 5/2016.
2671xa47fx2cd9xa847x63a8x7f64xa764x5dfcx7408xX7xaf44x5350x4aa0x683bxa973xb19exX5x77cexXaxa9bbxb2d0x3548x3995x2ed5xX3xX5x6008x73c4xXexX3xX4xX1x8ddcxX15xX1xX3xX7x45d3xX4xX1xX3xa026x93a5xXdxX3xX4x5460xX3xX1xXdx4921xa82axX3xX5x93bbxX4xX3xXex5130xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3x75c4x692dx8beexb21axX2x66a3xX0xX42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5ea1xXaxX3xX7xXex3e36xX5xX10xX9xXaxXexX10x7d63xXex77fbxX6xX5xXdxX16xX15x761cxX3x6f71xX32xX7xXexXdx8849xX5fx5f24xXaxX3xX5axX6xXexX6xX68xX75xXdxX10xX5xX5axX9xXaxX7xX6xXbxX19xXaxX12xa06bxXdx836bxX15xX3xXexX1xX32x9046xX3xXexX1xX32xX3xX15xX1x8d14xXbxX3xX4xX24xX3xX15xX1x97c8xX15xX3x793cxXcx2787x4435xXa9x30cbxX3xa756xad17xXdxX3x8ad7xX29xXdxX3xX4xX1xX32xX5fx4cfdxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX15xa272xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdx2948xX3xXaexXdxX3xX28xX24xX5fxX3x9475xX6xX5fxX3x7ae6xX1x520dxX15xX16xX3xXaexXc2xb29dxX4xX3xX28xX6xX15xX16xX3x7e9fxX32xX24xX3xX2xX3xX5xX1fxXexX3xX4xX1x28c0xXexX3xX5x64fexX15xX16xXcbxX3xX4xX1xXdxX3xX5xXc2xa6c2xX15xX16xX3xX4x6473xX6xX3xXcx3c00xX15xX16xX3xX4xa1f4xX4xX3xXcxX1xX32xX94xXcbxX3xX13xabe8xXdxX3xXe8xX32xX6xX15xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXb2xXc2xXe0xXexX3xXe8xX32xX24xX3xX2xXcbx35d3xX3xX5x93f8xX15x7c7fxX139xX3xX5xX14xX3xX15xX1x4984xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX7x5376xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXex36cbxX19xX15xX16xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx685bxX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xX160xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX139xXd4xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX139xXb2xX15xX42xX15xX10xa728xX7xX42xX2xX46xX2x29c5xX42xX2xX44xX46xX5axX41xX2xX43xX2x58d0xX43x4f42xXex4ca1xX43xX41xX44xX5xX134xX139xX70xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX15xX16xX3xX5xX19xX6xXexX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xX7xX6xX4xX1xX3xX28xX19xXdxX3xX4xX19xX3xX1xXdxX10xX32xX3xX5xX32xX4xX3xXexX32xX3xXexX1xX6xX15xX16xX3xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1c0xX46xX1b2xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX5axXdxX7xXbxX5xX6xX5fxX6exX3xXd4xX5xX19xX4xXd8xX77xX3xX28xX6xX160xX16xXdxX15xX68xX5xX10xX75xXexX6exX3xX6xX32xXexX19xX77xX3xX28xX6xX160xX16xXdxX15xX68xX160xXdxX16xX1xXexX6exX3xX6xX32xXexX19xX77xXaxX3xX1acxXdxX5axXexX1xX9xXaxX41xX41xX44xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXcxXdx5259xX32xX3xXexX1xXc2xX103xX15xX16xX3xXexX1axXdxX3xX4xX1xXe0xX3xXcx973fxX3xX13xX14xX3xXcx33d3xX15xX1xX3xX66xX10xX28xX3xX28x4df1xX4xX3xXexX1xX32xX94xX3xX28xXdaxX15xX3xXd4xX14xXdxX3xX15x5274xX28xX3xX43xX44xX2xX46xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX8cxXdxX8exX15xX3xXexX1xX32xX94xX3xXexX1xX32xX3xX15xX1xX9cxXbxX3xX4xX24xX3xX15xX1xXa4xX15xX3xXa7xXcxXa9xXaaxXa9xXacxX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX1xX32xX5fxXbaxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xad98xX32xX5fxX94xXexX3xXaex2aecxX15xX1xX3xX44xX46xX42xX43xX44xX2xX46xX42xX339x5116xX68xXcxXcxX16xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xX4xX1xX32xX5fxXbaxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXc2xX103xX15xX16xX3xXexX160x91f1xX15xX1xXcbxX3xX5axX35xX3xX24xX15xX3xXb2xXdxX31xX15xX3xXexX160xXe0xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xXexX1axXdxX3x2ac4xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX28xXdxX8exX15xX3xXexX1xX32xX94xX3xXcxXa9xXaaxXa9xX3xXexX39xX3xX15xX16xX14xX5fxX3xX44xX2xX42xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXaexX2dxXcbxX3xXaexXdx685exX32xX3xXd8xXdxX31xX15xX3xXaexX284xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX28xXdxX8exX15xX3xXexX1xX32xX94xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX1xX32xX5fxXbaxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xX5xX14xX6exX3xXaaxX2dxX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX340xX4xX1xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX77xX3xX4xX2dxX3xX1xXe0xXbxX3xXaexac22xX15xX16xX3xXd8x8f5dxX3xX16xXdxX141xX6xX3xX4xX1xX32xX5fxXbaxX15xX3xX16xXdxX6xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXexX10cxX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xX1xX19x3d64xX4xX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX103xX3xXe8xX32xX6xX15xX3xX4xX1xX108xX3xXe8xX32xX11bxX15xX3xX5axX35xX3xX24xX15xX3xX1xX19xX4abxX4xX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX1xX108xX3xXd8xX1xX19xX11bxX15xX3xXb2xXdxX31xX15xX3xXexX160xXe0xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX3xX4xX108xX6xX3xX3b6xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX3xXexX160xX35xX4xX3xXexXdxX94xXbxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX4xX24xX4xX3xX1xX19xX1axXexX3xXaexa987xX15xX16xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX1xXc2xX103xX15xX16xX3xXexX160xX385xX15xX1xXcbxX3xX5axX35xX3xX24xX15xX3xXb2xXdxX31xX15xX3xXexX160xXe0xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX34dxXdxX3xX28xX24xX5fxX3xXd4xX6xX5fxX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX28xX6xX15xX16xX3xXe8xX32xX24xX3xX2xX3xX5xX1fxXexX3xX4xX1xXf4xXexX3xX5xXf8xX15xX16xX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX1xXdaxX15xX16xX3xXexXc2xX3xX7xXafxX3xX44xX2xX42xX43xX44xX2xX46xX42xXcxXcxX68xX181x39c3xXcxX3b6xXcxX3xX15xX16xX14xX5fxX3xX44xX2xX42xX44xX43xX42xX43xX44xX2xX46xX3xX4xX108xX6xX3xX181xX529xX3xX5edxXdxX6xX19xX3xXexX1xXdaxX15xX16xX3xX3b6xX9cxX15xX3xXexX11bxXdxX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xXb2xX405xX3xXaaxX1xXc2xX103xX15xX16xX3xXexX160xX385xX15xX1xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXb2xX14xX3xXd8xXdxX284xX28xX3xX7xX19xX24xXexX3xX4xX1xXf4xXexX3xX5xXc2xXe0xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xX3b6xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXaexX2dxXcbxX3xXexX1axXdxX3xX34dxXdxX405xX32xX3xX1b2xX1bexX3xX4xX108xX6xX3xXcxX1xXdaxX15xX16xX3xXexXc2xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX6exX3x2bd7xX1xXdxX3xXe8xX32xX6xX3xXaexXdxX284xX28xX3xXd8xXdxX284xX28xX3xXexX160xX6xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXb2xX14xX19xX3xXd8xX1xX32xX3xXb2xX35xX4xX3xX4xX24xX4xX1xX3xX5xX5fxX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX94xXcbxX3xX28x65c8xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xXd8xX1xX24xX4xX1xXcbxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXb2xXdxXbaxX15xX3xXexX10cxX3xXd4xX6xX5fxX3xX4xX1x710bxX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX28xX6xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXe8xX32xX24xX3xX44xX2xX3xX5xX1fxXexX3xX4xX1xXf4xXexX3xX5xXf8xX15xX16xX3xXexX1xX10xX19xX3xX15xX16xXc2xa2f8xXdxX3xXb2xX14xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX5xX467xX3xX66xX24xX4xX1xX3xXexX6xX5fxX139xX3x7bc3xX32xX15xX16xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX4xX108xX6xX3xX28xX704xXdxX3xX4xX1xX6xXdxXcbxX3xX5x49b5xXcbxX3xXd4xX385xX15xX1xX3xX4xX1xX2a6xX6xX3xX4xX1xXf4xXexX3xX5xXf8xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXe8xX32xX24xX3xX2xX44xX44xX3xX28xXdxX68xX5xXdxX68xX5xX1fxXexX3xXb2xX14xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xXaexX2dxX15xX16xX3xXd8xX1fxX15xX3xX1xX19xX14xX15xX3xXexX19xX14xX15xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX6bdxX1xXdaxX15xX16xX3xX24xXbxX3xX5axX111xX15xX16xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xXexX160xXbaxX15xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX1xXf4xXexX3xX5xXf8xX15xX16xX3xX5xX14xX3xXexX1xX32xXafxX4xX3xX4xX1xX141xX6xX3xXd4xX31xX15xX1xXcbxX3xX7xX141xX6xXcbxX3xXexX1xX2a6xX4xX3xX2b7xX15xX3xX4xX1xX19xX3xXexX160x2cd8xX3xX10xX28xX3xX15xX94xX32xX3xXaexX24xXbxX3xX2a6xX15xX16xX3xX4xX24xX4xX3xXaexXdxX405xX32xX3xXd8xXdxX31xX15xX3xX7xX6xX32xX6exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xXcxX1xX32xXafxX4xX3xX4xX1xX141xX6xX3xXd4xX31xX15xX1xX3xX4xX2dxX3xXd8x86aaxX28xX3xXaexX103xX15xX3xXexX1xX32xXafxX4xXcbxX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXaexX2dxX3xX16xX1xXdxX3xX160x6f59xX3xX1xX787xX3xXexXbaxX15xXcbxX3xXaexX340xX6xX3xX4xX1xX727xX3xX4xX108xX6xX3xX15xX16xXc2xX756xXdxX3xXd8xXbaxX3xXaexX103xX15xX3xXexX1xX32xXafxX4xXcbxX3xX1xX787xX3xXexXbaxX15xX3xX15xX16xXc2xX756xXdxX3xX7x5020xX3xX5axX111xX15xX16xX3xXexX1xX32xXafxX4xX3xXbxX1x79eaxX3xX1xXe0xXbxX3xXb2xX29xXdxX3xXexXbaxX15xX3xXexX160xXbaxX15xX3xXb2x84a6xX3xX28xX24xX5fxX3xXd4xX6xX5fxX77xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3x59f7xX141xX6xXcbxX3xXexX1xX2a6xX4xX3xX2b7xX15xX3xX5axX14xX15xX1xX3xX4xX1xX19xX3xXexX160xX840xX3xX10xX28xXcbxX3xXexX160xX840xX3xX7xX103xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXa7xXbxX1xX11bxXdxX3xX4xX2dxX3xXexX160xX840xX3xX10xX28xXcbxX3xXexX160xX840xX3xX7xX103xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXaexXdxX3xX4xX8f1xX15xX16xXacxX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXaaxX1xXf4xXexX3xX5xXf8xX15xX16xX3xX28xX32xX6xX3xXexX1axXdxX3xX4xX8e2xX6xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXd8xX1xX32xX3xX4xX24xX4xX1xX3xX5xX5fxX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX94xXcbxX3xXexX160xXbaxX15xX3xX4xX1xX32xX5fxX94xX15xX3xXd4xX6xX5fxX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX94xX3xX4x650axX15xX16xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xXbxX1xX905xXbxX3xX28xX6xX15xX16xX3xXexX1xX10xX19xX3xX15xX16xXc2xX756xXdxX3xXb2xX14xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX5xX467xX3xX66xX24xX4xX1xX3xXexX6xX5fxX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xX16xXdxX29xXdxX3xX1xX1axX15xX3xX5axX32xX15xX16xX3xXexX1fxX4xX1xX3xXb2xX29xXdxX3xXaexXdxX405xX32xX3xXd8xXdxX31xX15xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xXaexX35xX15xX16xX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXex590dxXdxX3xX15xX1xX35xX6xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX5axX24xX15xX3xXd8xX1fxX15xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xXdaxX15xX16xX3xXexXc2xX3xX15xX14xX5fxX3xXexX1xX6xX5fxX3xXexX1xX94xX3xXcxX1xXdaxX15xX16xX3xXexXc2xX3xX7xXafxX3xX1c0xX44xX42xX43xX44xX2xX43xX42xXcxXcxX68xX181xX5edxXcxX3b6xXcxX3xXb2xX14xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xXd8xX284xX3xXexX39xX3xX15xX16xX14xX5fxX3xX44xX2xX42xX44xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX46xX3xX5xX29dxX15xX1xX3xXb2xX35xX4xX3xXc2xX32xX3xXexXdxXbaxX15xX3xX7xX8e2xX3xX5axX111xX15xX16xX3xXb2xXafxX15xX3x92fcxX76ex7677xXcbxX3xXb2xXafxX15xX3xXb2xX6xX5fxX3xXc2xX32xX3xXaex5c9exXdxX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX2xX46xX42xX43xX44xX2xX46xX42xXa9xX34dxX68xXaaxX297xX3xXb2xX405xX3xXe8xX32xX11bxX15xX3xX5xX467xX3xXb2xX14xX3xX7xX8e2xX3xX5axX111xX15xX16xX3xXb2xXafxX15xX3xX1xX704xX3xXexX160xXe0xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX160xXdxX284xX15xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXa7xXb13xX76exXb15xXacxX3xXb2xX14xX3xXb2xXafxX15xX3xXb2xX6xX5fxX3xXc2xX32xX3xXaexXb24xXdxX3xX4xX108xX6xX3xX4xX24xX4xX3xX15xX1xX14xX3xXexX14xXdxX3xXexX160xXe0xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xX15xX16xX19xX14xXdxXcbxX3xX4xX2dxX3xX46xX3xX5xX29dxX15xX1xX3xXb2xX35xX4xX3xXc2xX32xX3xXexXdxXbaxX15xX3xX7xX8e2xX3xX5axX111xX15xX16xX3xXb2xXafxX15xX3xXb13xX76exXb15xXcbxX3xXb2xXafxX15xX3xXb2xX6xX5fxX3xXc2xX32xX3xXaexXb24xXdxXcbxX3xX4xX111xX3xXexX1xX284xX6exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX13xX704xX3xXexX160xXe0xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX4xX1xXc2xX103xX15xX16xX3xXexX160xX385xX15xX1xXcbxX3xX5axX35xX3xX24xX15xX3xXd8xX94xXexX3xX4xXf4xX32xX3xX1xX1axX3xXexX137xX15xX16xX3xXd8xXdxX15xX1xX3xXexX94xX3xX68xX3xX66xXb24xX3xX1xX529xXdxX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX13xX704xX3xXexX160xXe0xX3xX15xX16xX1xXdxXbaxX15xX3xX4xX2a6xX32xX3xX66xXa4xX5fxX3xX5axX35xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX160xXdxX284xX15xX3xXd8xXdxX15xX1xX3xXexX94xX3xX68xX3xX66xXb24xX3xX1xX529xXdxX3xXb2xX14xX3xXexX2b7xX15xX16xX3xX4xXc2xX756xX15xX16xX3xXexX1xX284xX3xX4xX1xX94xX3xXe8xX32xX11bxX15xX3xX5xX467xX3xX15xX1xX14xX3xX15xXc2xX29xX4xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX13xX704xX3xXexX160xXe0xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX160xXdxX284xX15xX3xX15xX16xX32xX462xX15xX3xX15xX1xXa4xX15xX3xX5xX35xX4xX77xX3xX15xX16xX1xXdxXbaxX15xX3xX4xX2a6xX32xX3xXd8xX1xX19xX6xX3xX1xX787xX4xX3xXb2xX14xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX160xXdxX284xX15xX3xX4xXdaxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX31xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX13xX704xX3xXexX160xXe0xX3xXd4xX11bxX19xX3xXb2xX31xX3xX28xXdaxXdxX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xXcbxX3xX2a6xX15xX16xX3xXbxX1xX2dxX3xXb2xX29xXdxX3xXd4xXdxX94xX15xX3xXaexX10cxXdxX3xXd8xX1xX1fxX3xX1xX9cxX32xX3xXb2xX14xX3xXexX2b7xX15xX16xX3xXexX160xXc2x4b73xX15xX16xX3xX66xX6xX15xX1xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX926xX8e2xX3xX5axX111xX15xX16xX3xX5xX14xX28xX3xX15xX16xX32xX462xX15xX3xXb2xXafxX15xX3xXaexX137xX32xX3xXexXc2xX3xX4xX108xX6xX3xXa9xX1xX14xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xXexX1xX6xX28xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX31xX15xX3xX5axX35xX3xX24xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX385xX15xX1xX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXaexXafxXdxX3xXexX24xX4xX3xX4xXdaxX15xX16xX3xXexXc2xX3xXa7xX297xX297xX297xXacxX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3x9703xX29dxX15xX1xX3xXb2xX35xX4xX3xXc2xX32xX3xXexXdxXbaxX15xX3xXd8xX1xX24xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xXe8xX32xX5fxX94xXexX3xXaexX340xX15xX1xX3xX4xX108xX6xX3xXcxX1xX108xX3xXexXc2xX29xX15xX16xX3xXaaxX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX2xX46xX42xX43xX44xX2xX46xX42xXa9xX34dxX68xXaaxX297xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xX15xX16xX14xX5fxX3xX44xX43xX42xX41xX42xX43xX44xX2xX46xX3xXb2xX14xX3xXexX1xX6xX5fxX3xXexX1xX94xX3xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX1c0xX134xX42xX43xX44xX2xX1c0xX42xXa9xX34dxX68xXaaxX297xX3xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX297xX1xX1fxX3xXd4xX11bxX19xX3xXb2xX31xX3xX28xXdaxXdxX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xXd8xX1xX19xX24xX15xX16xX3xX7xX11bxX15xX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX2xX43xX42xX43xX44xX2xX46xX42xXa9xX34dxX68xXaaxX297xX3xXa7xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xX15xX16xX14xX5fxX3xX44xX2xX42xX41xX42xX43xX44xX2xX46xXacxX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xX28xX2a6xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xXd8xX1xX19xX24xX15xX16xX3xX7xX11bxX15xX3xX15xX1xXc2xX3xX7xX6xX32xX6exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX8cxX2a6xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXd4xX11bxX19xX3xXb2xX31xX3xX28xXdaxXdxX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX5axX137xX32xX3xXexX1xXdaxX6exX3xX2xX44xX44xX139xX44xX44xX44xX3xXaexX462xX15xX16xX42xXexXf4xX15xX77xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXd8xX1xX1fxX3xXexX1xXdxXbaxX15xX3xX15xX1xXdxXbaxX15xXcbxX3xXd8xX1xX1fxX3xXexX1xX6xX15xX3xX41xX44xX3xXaexX462xX15xX16xX42xX28xX1c0xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12x767exXdxXbaxX15xX16xX3xXd8xX1xX1fxX3xXexX1xXdxXbaxX15xX3xX15xX1xXdxXbaxX15xX3xXexX1xX32xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXe8xX32xX24xX3xXexX160xX385xX15xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX5axXa4xX32xX3xXexX1xXdaxX3xXa7xXd8xX1xX1fxX3xXaexX462xX15xX16xX3xX1xX14xX15xX1xXacxX6exX3xX1c0xX41xX3xXaexX462xX15xX16xX42xX28xX1c0xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX6bdxX1xX32xX15xX16xX3xX28xX2a6xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXd4xX11bxX19xX3xXb2xX31xX3xX28xXdaxXdxX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xXd8xX1xX19xX24xX15xX16xX3xX7xX11bxX15xX3xXd8xX1xX24xX4xX3xXexX1xX10xX19xX3xX181xXdxX284xX32xX3xXd8xX1xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX3xXd4xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXd8xX88exX28xX3xXexX1xX10xX19xX3xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX15xX14xX5fxX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX8cxX2a6xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXd4xX11bxX19xX3xXb2xX31xX3xX28xXdaxXdxX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xXd8xX1xX19xX24xX15xX16xX3xX7xX11bxX15xX3xXexX9cxX15xX3xXexX1xX32xX3xXd4xab57xX15xX16xX3xX46xX44x371fxX3xX28xX2a6xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX5xX19xX1axXdxX3xXd8xX1xX19xX24xX15xX16xX3xX7xX11bxX15xX3xXexXc2xX103xX15xX16xX3xX2a6xX15xX16xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xX181xXdxX284xX32xX3xXd8xX1xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX3xXd4xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXd8xX88exX28xX3xXexX1xX10xX19xX3xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX15xX14xX5fxX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXaaxX2b7xX15xX3xX4xX2a6xX3xX28xX2a6xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xX181xXdxX284xX32xX3xXd8xX1xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX1fxX3xXd4xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXd8xX88exX28xX3xXexX1xX10xX19xX3xXa9xX16xX1xX340xX3xXaexX340xX15xX1xX3xX15xX14xX5fxXcbxX3xX13xX34dxXa9xX76exX3xX4xXf4xXbxX3xXexX727xX15xX1xX3xXe8xX32xX5fxX94xXexX3xXaexX340xX15xX1xX3xX4xX111xX3xXexX1xX284xX3xX28xX2a6xX4xX3xXexX1xX32xX3xXbxX1xX1fxX3xX181xX11bxX19xX3xXb2xX31xX3xX28xXdaxXdxX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xXexX39xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXdxX3xXd8xX1xX19xX24xX15xX16xX3xX7xX11bxX15xX3xX24xXbxX3xX5axX111xX15xX16xX3xXexX1axXdxX3xXaexX340xX6xX3xXbxX1xXc2xX103xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xXbxX1xX8f1xX3xX1xXe0xXbxX3xXb2xX29xXdxX3xXexX385xX15xX1xX3xX1xX385xX15xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xXexX94xX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXexX39xX15xX16xX3xXexX1xX756xXdxX3xXd8x6148xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX8cxXdxX8exX15xX3xXexX1xX32xX94xX3xXcxXa9xXaaxXa9xX3xXd8xX1xXdxX3xX5xX14xX28xX3xXb2xXdxX31xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXe48xXdxXbaxX15xX3xX1xXe0xXbxX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXa7xXe48xX13xX339xXacxX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXa9xX16xXc2xX756xXdxX3xX3b6xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX3xX5xX14xX28xX3xXb2xXdxX31xX4xX3xXexX1axXdxX3xX4xX103xX3xXe8xX32xX6xX15xX3xXaexX1axXdxX3xX5axXdxX31xX15xX3xX4xX108xX6xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX94xX3xXexX1xX32xX529xX4xX3xX1xX31xX3xXexX1xXafxX15xX16xX3xXe48xX13xX339xX3xXexX1axXdxX3xX3b6xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX28xXdxX8exX15xX3xXcxXa9xXaaxXa9xX139xXa9xX529xXdxX3xX5axX32xX15xX16xX3xXexX160xXbaxX15xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xX339xX32xX5fxX94xXexX3xXaexX340xX15xX1xX3xX44xX1b2xX42xX43xX44xX2xX46xX42xX339xX34dxX68xXcxXcxX16xX3xX15xX16xX14xX5fxX3xX43xX43xX42xX44xX43xX42xX43xX44xX2xX46xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXaexX2dxXcbxX3xX4xX24xX3xX15xX1xXa4xX15xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX28xXdxX8exX15xX3xXexX1xX32xX94xX3xXcxXa9xXaaxXa9xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xXaexX11bxX28xX3xXd4xX11bxX19xX3xX4xX24xX4xX3xXaexXdxX405xX32xX3xXd8xXdxX31xX15xX3xX7xX6xX32xX6exX3xXaaxX2dxX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX340xX4xX1xX3xX3b6xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX77xX3xX5xX14xX3xX15xX1xXa4xX15xX3xXb2xXdxXbaxX15xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX103xX3xXe8xX32xX6xX15xX3xXaexX1axXdxX3xX5axXdxX31xX15xX3xX4xX108xX6xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX94xX3xXexX1xX32xX529xX4xX3xX1xX31xX3xXexX1xXafxX15xX16xX3xXe48xX13xX339xX3xXexX1axXdxX3xX3b6xXdxX31xXexX3xXa9xX6xX28xX3xX5axX19xX3xXaexX1axXdxX3xX5axXdxX31xX15xX3xX4xX2dxX3xXexX1x4736xX28xX3xXe8xX32xX5fxX405xX15xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX103xX3xXe8xX32xX6xX15xX3xXaexX1axXdxX3xX5axXdxX31xX15xX3xX4xX108xX6xX3xXexX10cxX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXe8xX32xXafxX4xX3xXexX94xX3xX66xX24xX4xX3xX15xX1xX9cxX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX5axX6xX15xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX16xX8e2xXdxX3xX4xX103xX3xXe8xX32xX6xX15xX3xXexX1xX32xX94xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX13xX704xX3xXexX160xXe0xX3xXb2xX6xX5fxX3xXb2xXafxX15xX3xX4xX1xX19xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb2xXdxXbaxX15xX3x45f3xX3xXd8xX1xX19xX6xX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX339xX32xX5fxX94xXexX3xXaexX340xX15xX1xX3xX44xX1bcxX42xX43xX44xX2xX46xX42xX339xX34dxX68xXcxXcxX16xX3xXexX1xX385xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXb2xXdxXbaxX15xX3xX15b3xX3xXd8xX1xX19xX6xX3xX7xX6xX32xX3xXd8xX1xXdxX3xXexXafxXexX3xX15xX16xX1xXdxX31xXbxX3xXa7xX15xX1xXc2xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXe8xX32xX24xX3xX2xX43xX3xXexX1xX24xX15xX16xX3xXd8xX284xX3xXexX39xX3xX15xX16xX14xX5fxX3xXexXafxXexX3xX15xX16xX1xXdxX31xXbxXacxX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xX66xX10xX28xX3xX66xX905xXexX3xXb2xX6xX5fxX3xXb2xXafxX15xX3xXd8xX1xXdxX3xXaexX24xXbxX3xX2a6xX15xX16xX3xXaexX108xX3xX4xX24xX4xX3xXaexXdxX405xX32xX3xXd8xXdxX31xX15xX3xX7xX6xX32xX6exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX926xXdxX15xX1xX3xXb2xXdxXbaxX15xX3xXexX1xX32xX529xX4xX3xX28xX529xXexX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xX4xX24xX4xX3xXexX160xXc2xX756xX15xX16xX3xX1xXe0xXbxX6exX8cxX462xX3xX4xXdaxXdxX3xX4xX11bxX3xX4xX1xX6xX3xX5x7b60xX15xX3xX28x3d81xX3xX1xX19xX4abxX4xX3xX4xX1xX727xX3xX28xX462xX3xX4xXdaxXdxX3xX4xX1xX6xX3xX1xX19xX4abxX4xX3xX28xX16d8xX3xX15xX1xXc2xX15xX16xX3xX15xX16xXc2xX756xXdxX3xX4x8c11xX15xX3xX5xX1axXdxX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xX4xX2dxX3xXd8xX1xX11bxX3xX15xX2b7xX15xX16xX3xX5xX6xX19xX3xXaexX529xX15xX16xX77xX3xXcxX1xX32xX529xX4xX3xX1xX529xX3xX15xX16xX1xX88exX19xX3xXexX1xX10xX19xX3xXexXdxXbaxX32xX3xX4xX1xX32xX151exX15xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX77xX3xXcxX1xX32xX529xX4xX3xX1xX529xX3xX16xXdxX6xX3xXaexX385xX15xX1xX3xX4xX2dxX3xX28xX2a6xX4xX3xXexX1xX32xX3xX15xX1xX9cxXbxX3xXd4xX385xX15xX1xX3xXe8xX32xXa4xX15xX3xXaexX137xX32xX3xX15xX16xXc2xX756xXdxX3xXexXafxXdxX3xXaexX6xX3xXd4xX11a8xX15xX16xX3xX2xX41xX44xX11aexX3xX28xX2a6xX4xX3xX4xX108xX6xX3xX1xX529xX3xX15xX16xX1xX88exX19xX3xXexX1xX10xX19xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX77xX3xX5edxXdxX6xX3xXaexX385xX15xX1xX3xX16xX4abxXbxX3xXd8xX1xX2dxX3xXd8xX1xX2b7xX15xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX1fxX15xX1xX3xXa7xXexX6xXdxX3xX15xX1axX15xXcbxX3xXd4xX31xX15xX1xX3xXexX9cxXexXcbxX3xXexX1xXdxXbaxX15xX3xXexX6xXdxXcbxX3xX1xXf8xX6xX3xX1xX19xX1axX15xXcbxX3xX5axX340xX4xX1xX3xXd4xX31xX15xX1xXacxX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXexX1xX756xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX2dxX3xX66xX24xX4xX3xX15xX1xX9cxX15xX3xX4xX108xX6xX3x4f4axX181xXa9xX76exX3xX4xXf4xXbxX3xX66xXb24xX3xX15xX103xXdxX3xX4xXc2xX3xXexX160xXa44xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX68xX3xX297xX1xX11bxXdxX3xX4xX2dxX3xX66xX24xX4xX3xX15xX1xX9cxX15xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX103xX3xX7xXda9xX3xXd8xX1xX24xX28xXcbxX3xX4xX1xX141xX6xX3xXd4xX31xX15xX1xX3xXb2xX405xX6exX3xXcxX1xX756xXdxX3xX16xXdxX6xX15xXcbxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1fxX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xX14xX15xX1xX77xX3xX4xX1xXc2xX6xX3xX4xX2dxX3xX1xXe0xXbxX3xXaexX462xX15xX16xX3xX5xX14xX28xX3xXb2xXdxX31xX4xX42xX1xXe0xXbxX3xXaexX462xX15xX16xX3xX5xX6xX19xX3xXaexX529xX15xX16xX3xXexX160xX19xX15xX16xX3xXexX1xX756xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xX14xX15xX1xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX0xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xXaaxX1xXdxX3xX5xXc2xX103xX15xX16xX3xX4xX108xX6xX3xXcxX10cxX15xX16xX3xX4xX111xX4xX3xXcxX1xX32xX94xXcbxX3xX13xX11bxXdxX3xXe8xX32xX6xX15xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXb2xXc2xXe0xXexX3xXe8xX32xX24xX3xX2xXcbxX134xX3xX5xX137xX15xX0xX42xX7xXexX160xX19xX15xX16xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX8cxX2a6xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX405xX15xX3xX5xXc2xX103xX15xX16xXcbxX3xXexXdxX405xX15xX3xX4xXdaxX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX24xX15xX3xXd4xX529xXcbxX3xX4xXdaxX15xX16xX3xX4xX1xX2a6xX4xXcbxX3xXb2xXdxXbaxX15xX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXb2xX14xX3xX15xX16xXc2xX756xXdxX3xX5xX6xX19xX3xXaexX529xX15xX16xX3xXd4xX385xX15xX1xX3xXe8xX32xXa4xX15xX3xX4xX108xX6xX3xXcxX10cxX15xX16xX3xX4xX111xX4xX3xXcxX1xX32xX94xXcbxX3xXcxX10cxX15xX16xX3xX4xX111xX4xX3xX13xX11bxXdxX3xXe8xX32xX6xX15xX3xX24xXbxX3xX5axX111xX15xX16xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXb2xXc2xXe0xXexX3xXe8xX32xX24xX3xX2xXcbxX134xX3xX5xX137xX15xX3xXb2xX14xX3xX4xX1xXdxX3xXd4xX10cxX3xX7xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX3xX15xX1xX9cxXbxX3xXexX39xX3xX15xX16xX32xX462xX15xX3xXd8xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xXexXdxX94xXexX3xXd8xXdxX31xX28xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xXc2xX756xX15xX16xX3xX66xX32xX5fxXbaxX15xX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXb2xXc2xXe0xXexX3xXe8xX32xX24xX3xX44xXcbxX43xX3xX5xX137xX15xX3xX7xX19xX3xXb2xX29xXdxX3xX28xX2a6xX4xX3xX5xXc2xX103xX15xX16xX3xXaexXafxXdxX3xXb2xX29xXdxX3xX4xX24xX15xX3xXd4xX529xXcbxX3xX4xXdaxX15xX16xX3xX4xX1xX2a6xX4xXcbxX3xXb2xXdxXbaxX15xX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xX5axX19xX3xXa9xX1xX14xX3xX15xXc2xX29xX4xX3xXe8xX32xX5fxX3xXaexX340xX15xX1xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xX34dxXa4xX5fxX3xX5xX14xX3xX15xX529xXdxX3xX5axX32xX15xX16xX3xXaexXc2xXe0xX4xX3xXaexX405xX3xX4xX9cxXbxX3xXexX1axXdxX3xX339xX32xX5fxX94xXexX3xXaexX340xX15xX1xX3xX2xX1c0xX42xX43xX44xX2xX46xX42xX339xX34dxX68xXcxXcxX16xX3xXb2xX14xX3xX24xXbxX3xX5axX111xX15xX16xX3xXexX39xX3xX15xX2b7xX28xX3xX15xX16xXa4xX15xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX43xX44xX2xX46xX3xXaexX94xX15xX3xX15xX2b7xX28xX3xX43xX44xX43xX44xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX19xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX339xX32xX5fxX94xXexX3xXaexX340xX15xX1xX3xX15xX14xX5fxXcbxX3xXexXdxX405xX15xX3xX5xXc2xX103xX15xX16xX3xXexX2b7xX15xX16xX3xXexX1xXbaxX28xX3xXb2xX14xX3xXd4xX10cxX3xX7xX32xX15xX16xX3xXexX1xX32xX3xX15xX1xX9cxXbxX3xXd8xX1xXdaxX15xX16xX3xXd4xX6xX19xX3xX16xX462xX28xX3xXbxX1xX111xX3xX4xXf4xXbxX3xX4xXdaxX15xX16xX3xXb2xX111xXcbxX3xXbxX1xX111xX3xX4xXf4xXbxX3xX5xX14xX28xX3xXaexXbaxX28xXcbxX3xX5xX14xX28xX3xXexX1xXbaxX28xX3xX16xXdxX756xX139xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX926xX19xX32xX160xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX13xX462xX15xX16xX3xX3b6xXa4xX15xX42xXcxX160xX1fxX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX160xX840xX0xX42xXbxX12