Gần 116 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
(Baohatinh.vn) - Tính đến chiều 29/10, tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền mà các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là 115,976 tỷ đồng.
54ex5e24x725ex8b93x8a35xb674x8ea7x5df4x793xX7x67f9x4fc9x1361x761cx3707x1850xX5x48bdxXax9b9dx219ex3b86xaf14xX3xX2xX2xfc3xX3xXex5ae3xX3x81b6x949bxX15xa507xX3x7a6xX15xX21xX3xX1x2ce7xX3xX1exX1fxX15xX21xX3x32e9x15a4x828bxX3x147bxX30xX3xXcxaa4dxX15xX1xX3xX2fx3159xX3x2209xX15xX1xX3xX1x7cfdx3e43xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5x6d63xX3xX5x9d6fxXexX0x335exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x398axXaxX12xXcx2366xX15xX1xX3xX1ex4588xX15xX3xX4xX1xXdxb401x68e5xX3xb5b1x112cxX53xX2xa785xae38xX3xXex27f8xX15xX21xX3xX7x82e3xX3xXexXdxX74xX15xX3xbc6axX30xX3xX1xX30xX15xX21xX3xX1x3396xX6xX3x9fd2xX75x4f70xX3x62eaxX6xX3xXexXdxX74xX15xX3x1826xX30xX3xX4xd62xX4xX3xXexX7fxX3xX4xX1xd52xX4xX7cxX3xX4xXa7xX3xX15xX1x77a1xX15xX3xX1ex1ba5xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX8bxX30xX3xX1exb1abxX15xX21xX3x3963x42d4xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexX3xX5xX30xX3xX2xX2x1b88xX7cxX78xad56xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21x3a87xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx26efxX31xX65xX99xXaxX12xX0xXdxXa3xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx3894xX10xX15xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxa3f8xXdxX65xXexX1x8b18xX3xX19xX2xX105xXbx2b65xb1d7xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX149xX3x7ef1xX2xX7bxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX53xX53xXdxX112xX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xX112xX8bxX15xX53xX15xX10xX144xX7xX53xX77xX7bxX15ax794xX53xX2xX77xX78xX65xX15axX2xb757xX2xX7bxX15axX105xXexX18dxX19xX2xX77xX15axX5xX7bxX112x257fxXbxX21xb2e9xX9bxX9xX77xX78xX7bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexXaxX3xX144xXdxX65xXexX1xX9xXaxX19xX2xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX15axX2xX7bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXex9955xX6xX5xXdxX21xX15xX149xX3xX19bxX75xX7xXexXdxbe89xX99xX150xXaxX12xX135xX1xXdxX74xX75xX3xX77xX78xX53xX2xX7bxX7cxX3x2cc8xX44xX3x7a16xX6exX3xX1xX31x3dc9xX4xX1xX3xX8bxX30xX3x48caxX14xX75xX3xXexX43xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xXexX9bxX6xX31xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX2xX7bxX7bxX3xXexX9bxXdxbd28xX75xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX1xX31xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xXex24f3xX15xX1xX3xX15xX1xX30xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexX3xXexX1x96a3xX15xX21xX3xX97xX75xX6xX3xX122xX6xX15xX3xX135xXafxX75xX3xXexX9bx8e8exX3xXexX290xX15xX1xX112xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX31xX65xX99xXaxX12xX0xXdxXa3xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX15xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX65xXexX1xX149xX3xX19xX2xX105xXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX149xX3xX15axX2xX7bxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX53xX53xXdxX112xX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xX112xX8bxX15xX53xX15xX10xX144xX7xX53xX77xX7bxX15axX185xX53xX2xX77xX78xX65xX15axX2xX18dxX2xX2xX2xX2xXexX2xX2xX77xX77xX19xX5xX7bxX112xX19bxXbxX21xX19exX9bxX9xX19xX108xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexXaxX3xX144xXdxX65xXexX1xX9xXaxX19xX2xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX15axX2xX7bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX22axX6xX5xXdxX21xX15xX149xX3xX19bxX75xX7xXexXdxX237xX99xX150xXaxX12x26e5xX3cxXbxX3xX15xX30xX99xX7cxX3xX4xXa7xX15xX3xX2fxX28xX7cxX3xX4xX2b2xX15xX21xX3xX15xX1xXb8xX15xX3xX8bxXdx2b67xX15xX3xX249xX44xX3xXcxX43xX3xXbxX1xXa7xXbxX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX4xX4dxX15xX21xX3xX1exXbcxX3xX97xX75xX99xX411xX15xX3xX21xX94xXbxX3xX1xb055xX15xX3xX78xX3xXexX9bxXdxX27axX75xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX21x10c3xXdxX3xX1exX6exX15xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexX112xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX31xX65xX99xXaxX12xX0xXdxXa3xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX135xX10xX15xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX144xXdxX65xXexX1xX149xX3xX19xX2xX105xXbxX14fxX150xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX149xX3xX15axX2xX7bxXbxX14fxX150xXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX53xX53xXdxX112xX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xX112xX8bxX15xX53xX15xX10xX144xX7xX53xX77xX7bxX15axX185xX53xX2xX77xX78xX65xX15axX2xX18dxX2xX2xX77xX18dxXexX105xX18dxX77xX108xX185xX5xX7bxX112xX19bxXbxX21xX19exX9bxX9xX78xX2xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexXaxX3xX144xXdxX65xXexX1xX9xXaxX19xX2xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX15axX2xX7bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX22axX6xX5xXdxX21xX15xX149xX3xX19bxX75xX7xXexXdxX237xX99xX150xXaxX12xXcxX9bxX43x15bcxX4xX3xX1exX94xX7cxX3xX258xX30xXdxX3x85bdxX1xXa7xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX8bxX30xX3xXcxX9bxX75xX99xX74xX15xX3xX1x27edxX15xX1xX3xXexX290xX15xX1xX3x8ac8xX21xX1xX27axX3xa58dxX15xX3xX1exXbcxX3xX1exX6exX15xX3xXexX9bxX6xX31xX3xX1x65dbxX3xXexX9bxX2c4xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX15axX7bxX3xXexX9bxXdxX27axX75xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX15xX1x294cxXa3xX3xXcdxX1x469fxX4xX3xXbxX1xX50xX4xX3xXexX1xXdxX27axXexX3xX1xX251xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexX112xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14fxX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX21xX9xXaxX7bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX15xX21xX9xXaxX105xXaxX12xX0xXexX2fxX31xX65xX99xX12xX0xXexX9bxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX31xX65xX99xXaxX12xXcxX69xX15xX1xX3xX1exX6exX15xX3xX108xX1xX3xX15xX21xX30xX99xX3xX77xX78xX53xX2xX7bxX7cxX3xX1exXbcxX3xX4xX94xX3xX77xX112xX15axX19xX78xX3xXexX7fxX3xX4xX1xXafxX4xX7cxX3xX4xXa7xX3xX15xX1xXb8xX15xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX8bxX30xX3xX1exXc9xX15xX21xX3xXcdxXcexX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexX3xXexX7fxX15xX21xX3xX7xX84xX3xXexXdxX74xX15xX3xX8bxX30xX3xX1xX30xX15xX21xX3xX1xX94xX6xX3xX97xX75xX99xX3xX9bxX6xX3xXexXdxX74xX15xX3xX5xX30xX3xX2xX2xX105xX7cxX78xX108xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX112xX3xX135xX50xX3xXexX1x9b91xX7cxX3xXexXdxX74xX15xX149xX3xX19xX18dxX7cxX78xX2xX78xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX150xX3xX1xX30xX15xX21xX3xX1xX94xX6xX3xX97xX75xX99xX3xX9bxX6xX3xXexXdxX74xX15xX3xX15axX108xX7cxX7bxX105xX108xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX112xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX31xX65xX99xXaxX12xXcxX9bxX31xX15xX21xX3xX1exX94xX7cxX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX8bxX30xX3xX1exXc9xX15xX21xX3xXcdxXcexX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xXexX1xX2b2xX15xX21xX3xX97xX75xX6xX3xX122xX6xX15xX3xX135xXafxX75xX3xXexX9bxX2c4xX3xXexX290xX15xX1xX3xX5xX30xX3xX15axX15axX7cxX7bxX185xX77xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX23xX6xX3xX2xX105xX105xX3xXexX7fxX3xX4xX1xXafxX4xX7cxX3xX4xXa7xX3xX15xX1xXb8xX15xX112xX3xX135xX50xX3xXexX1xX723xX7cxX3xXexXdxX74xX15xX3xX15axX77xX7cxX7bxX15axX108xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3x6958xX1exXbcxX3xX15xX28xXbxX3xX8bxX30xX31xX3xXexX30xXdxX3xXcdxX1xX31xX3exX15xX3xX4xXafxX75xX3xXexX9bxX2c4xX3xX77xX19xX7cxX15axX77xX7bxX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xa8f9xX150xX3xX1xX30xX15xX21xX3xX1xX94xX6xX3xX97xX75xX99xX3xX9bxX6xX3xXexXdxX74xX15xX3xX2xX7cxX78xX18dxX105xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX150xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX31xX65xX99xXaxX12x923xX15xX21xX3xX1xX28xX3xXexX1xX2b2xX15xX21xX3xX97xX75xX6xX3xX2fxX6xX15xX3xX4xXafxX75xX3xXexX9bxX2c4xX3xX1xX75xX99xX27axX15xX7cxX3xX14fxXbcxX3xX5xX30xX3xX108xX2xX7cxX78xX15axX15axX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX23xX6xX3xX77xX112xX15axX19xX78xX3xXexX7fxX3xX4xX1xXafxX4xX7cxX3xX4xXa7xX3xX15xX1xXb8xX15xX150xX3xXexX9bxX31xX15xX21xX3xX1exX94xX7cxX3xXexXdxX74xX15xX3xX77xX19xX7cxX18dxX108xX77xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX150xX3xX1xX30xX15xX21xX3xX1xX94xX6xX3xX97xX75xX99xX3xX9bxX6xX3xXexXdxX74xX15xX3xX15axX105xX7cxX7bxX108xX77xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX112xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexX9bxX12xX0xX53xXexX2fxX31xX65xX99xX12xX0xX53xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xX65xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xX9bxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX75xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22axXexX1xX75xXa3xX2fxX22axX6xX15xX65xX22axX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xXcdxX1xb71xX15xX3xX4x2604xXbxX3xX4xX43axX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xX7xX84xX3xX78xXaxX3xX1xX9bxX10xX237xX9xXaxX53xX14fxX6xX22axX1xX31xXdxX53xXexXdxX15xX22axX2fxX6xX31xX22axXcdxX1xX6xX15xX22axX4xX6xXbxX22axX4xX31xX15xX22axX2fxX6xX31xX22axX7xX31xX22axX78xX53xX77xX7bxX7bxX18dxX15axX7bxX112xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX21xX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX53xXa3xX10xX65xXdxX6xX53xX2xX77xX7bxX53xX15xX10xX144xX7xX53xX77xX7bxX15axX185xX53xX2xX7bxX19xX65xX2xX2xX7bxX7bxX105xX7bxX185xXexX105xX78xX78xX105xX5xX19xX22axX65xX2fxX97xX21xX22axX14fxXexX15xX65xX22axX77xX7bxX77xX7bxX2xX7bxX77xX19xX22axX7bxX112xX21xXdxX237xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX2xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX23xX15xX21xX3xX1xX28xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX2fxX3cxX3xX3exX15xX1xX3xX1xX43xX44xX15xX21xX3xX2fxX44xXdxX3xX5xX4dxX3xX5xX50xXexXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX8bxX12xX0xX7xXexX9bxX31xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xXcdxX1xX967xX15xX3xX4xX96bxXbxX3xX4xX43axX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xX7xX84xX3xX78xXaxX3xX1xX9bxX10xX237xX9xXaxX53xX14fxX6xX22axX1xX31xXdxX53xXexXdxX15xX22axX2fxX6xX31xX22axXcdxX1xX6xX15xX22axX4xX6xXbxX22axX4xX31xX15xX22axX2fxX6xX31xX22axX7xX31xX22axX78xX53xX77xX7bxX7bxX18dxX15axX7bxX112xX1xXexXa3xXaxX12xXcxXdxX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xXcdxX1xX967xX15xX3xX4xX96bxXbxX3xX4xX43axX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xX7xX84xX3xX78xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX9bxX31xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX258xX30xXdxX3xX24cxX1xX69xX3xXexX43xX2c4xX15xX21xX3xXexX1xX23xX99xX3xX8bxXc9xX15xX3xX33xX30xX3xXcxX37xX15xX1xX3xX8bxa0a3xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX2fxXdxX6exXexX7cxX3xX7xXa7xX15xX21xX3xX15xX6xX99xX3xX7fbxX77xX19xX53xX2xX7bxX827xX7cxX3xX2fxXbcxX31xX3x6bebxX31xX5xX6xX8bxX10xX3xX1exXbcxX3xX1exXdxX3xX8bxX30xX31xX3xX122xXdxX723xX15xX3xX258xX2b2xX15xX21xX3xX8bxX30xX3xXexX9bxX44xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX4xX43axX15xX3xX2fxXbcxX31xX3xX7xX84xX3xX78xX3xXexX9bxX31xX15xX21xX3xX15xXc9xXa3xX3xX77xX7bxX77xX7bxX112xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX8bxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX75xX5xX12xX0xX65xXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9bxXaxX12xX0xX53xX65xXdxX8bxX12xX0xX53xX65xXdxX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5caxX75xXexX1xX31xX9bxXaxX12xX33xX30xX3x15b0xXdxX15xX1xX0xX53xXbxX12
Hà Linh