Phá nhiều vụ đánh bạc, trộm cắp tài sản
Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Công an huyện Can Lộc đã bắt, xử lý 5 vụ án về đánh bạc, trộm cắp tài sản và vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.
8db4xfaecx1162exc38fxecc7xd0fex10c9bx8e34xf052x12566xbe8dxbba2xX5xX8xc0fbxX5x11205x121e1xX7xe6daxb06fxad60x997axX3xefa2x1202axX4xX5xX12x9ab7xX6xXaxX3x11411xX7xX10xX4xX4xX9xXax8fbbx109d5xX12xX5xX7xX8xXax9ceexe07axX1xfa06xX3xX14xX1xX12x10555xX18xX3xb717xcc9bxX3xcdb6xX31xX14xX1xX3xf4a8xd7eexX20x111acxX3xX5xc4bex9a45xfc92xX3xX20xef45xX27xX3xX5xe374xX12xX3xX4x113b8xX14xX0x99b4xX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xdeadxX8xX10x118fexXaxX2ex118d4xX1xf2f5xX49xX3xX5x9530xX14xX13xX3xX20xc1c6xc319xX14xX13xX3xX20xa762xX14xX13xX3xX5xX31xX20xX3xX27xX1xa62fxX14xX13xX3xX14xX13x95d5xX10xX3xX3cxf941xX18xX3xX5xX47xX10xX14xX1xX3xX39x8e05xX12xX3xX20xX31xX20xX3xX7xbb53xX42xX12xX3xX5xX48xX12xX3xX27xX1xX42xX49xX3xX5xX47x117a9xX14xX3xX3cx9c52xX10xX3xX41xX50xX14xX3xX1xX18xX6x12a41xX14xX44xX3xX5xX47xXbfxX14xX13xX3xX5xX1xX94xX12xX3xX13xX12xX10xX14xX3xd6a9xX18xX10xX44xX3xca08xX99xX14xX13xX3xX10xX14xX3xX1xX18xX6xXdcxX14xX3xXf5xX10xX14xX3x12773xX48xX20xX3xX3cxe02dxX3xX41xX4cxX5xX44xX3xXdx8f07xX3xX7xaf4bxX3xca21xX3xX39xX3axX3xX31xX14xX3xX39xX36xX3xX3cxX31xX14xX1xX3xX41xX42xX20xX44xX3xX5xX47xX48xX49xX3xX20xX4cxX27xX3xX5xX50xX12xX3xX4xX54xX14xX3xX39xX50xX3xX39xX12xX3xX27xX1xX42xX49xX3xX10xX14xX3xX14xX12xX14xX1xX3xX5xX47xf81fxX5xX3xX5x1290bxX3xX5xX47xXcexX14xX3xX3cxXd2xX10xX3xX41xX50xX14x98f2xX0xX57xX27xX2exX0xX5xX10xX41xX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX85xX85xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX41xXbfxX47xX85xX8xX47xX9xXaxae7exXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX47xXaxX3x1187bxX12xX85xX5xX1xX9xXax10a9exX19axX19axXaxX2exX0xX5xX41xXbfxX85xX6xX2exX0xX5xX47xX2exX0xX5xX85xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12xX49xX13xX3xX4xX47xX20xX9xXaxX57xX57xX12xX166xX41xX10xXbfxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX166xX39xX14xX57xX14xX8xX1acxX4xX57xX2xd476xX2xea44xX57xX2xX19axX119xX85x9b82xX2x1212dxX1b3xX1b3xX19axX19axX5xX1b3xa2dfxX204xX204xX215xX7xX19axX166xX17xX27xX13xXaxX3xX57xX2exX0xX57xX5xX85xX2exX0xX57xX5xX47xX2exX0xX5xX47xX2exX0xX5xX85xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXf5xX10xX27xX5xX12xXbfxX14xXaxX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXf5xX10xX27xX5xX12xXbfxX14xXaxX2exX28xX10xX14xX13xX3xX39xX154xX5xX3xX7xX158xX20xX3xX7xX93xa72dxX14xX13xX3xXf5xX99xX14xX13xX3xX10xX14xX3xXf5xX10xX14xX3xX107xX48xX20xX3xX5xX1xX18xX3xX13xX12xdfcexX3xX3cxX93xX285xX20xX3xX5xX42xX12xX3xX39xX3axX3xX31xX14xX3xX3cxX31xX14xX1xX3xX41xX42xX20xX3xX5xX42xX12xX3xX28xX1xX18xfbd3xX14xX3xX28xX1xX12xXdcxX14xX0xX57xX27xX2exX0xX57xX5xX85xX2exX0xX57xX5xX47xX2exX0xX57xX5xX41xXbfxX85xX6xX2exX0xX57xX5xX10xX41xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x10414xXbfxX85xX6xXaxX2exfb89xXb7xX12xX3xX3cxfdcbxX6xX3xX14xX1xXadxX5xX3xX7xX50xX3xX39xX3axX3xX31xX14xX3xX3cxX31xX14xX1xX3xX41xX42xX20xX3xX5xX42xX12xX3xXdxX10cxX3xX28xX1xX18xX2c0xX14xX3xX28xX1xX12xXdcxX14xX166xX3xeb4fxX50xXbfxX3xf7c2xX1xXbfxX54xX14xX13xX3xX19axX3xX13xX12xX94xX3xX1b3xX19axX3xX27xX1xc303xX5xX3xX14xX13xX50xX6xX3xX215xX57x8ee9xX44xX3xX14xX1xX154xX14xX3xX5xX12xX14xX3xX41xX31xXbfxX3xX5xXa9xX3xXf0xX18xX2c0xX14xX3xX20xX1xX35cxX14xX13xX3xX14xX1xX318xX14xX3xX85xX318xX14xX44xX3xX5xe35bxX3xX5xX18xX2c0xX14xX3xX5xX47xX10xX3xXf5xX99xX14xX13xX3xX10xX14xX3xX1xX18xX6xXdcxX14xX3xXf5xX10xX14xX3xX107xX48xX20xX3xX3cxX10cxX3xX41xX4cxX5xX3xXf0xX18xX54xX3xX5xX10xX14xX13xX3xX20cxX3xX3cx11140xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX3cxX10xX14xX13xX3xX4xX31xX5xX3xX27xX1xX42xX5xX3xX14xX1xX10xX18xX3xX5xX47xXcexX14xX3xX20xX1xX12xdb61xX18xX3xX41xX42xX20xX3xX41xX8axX14xX13xX3xX1x12483xX14xX1xX3xX5xX1xb01fxX20xX3xXdx97efxX20xX3xX3cx126d3xX10xX3xX5xX42xX12xX3xX14xX1xX50xX3xX10xX14xX1xX3xX346x11c17xX3xX82xX29fxX18xX3xX28xX18xX6xX3e7xX14xX3xd004xXdxX3fexX49xX3xbdcdxXcexX14xX44xX3xXdxX10cxX3xX28xX1xX18xX2c0xX14xX3xX28xX1xX12xXdcxX14xab85xX166xX0xX57xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX30dxXbfxX85xX6xXaxX2exX28xX10xX14xX13xX3xX39xX154xX5xX3xX5xX1xX18xX3xX13xX12xX29fxX3xX5xX42xX12xX3xX1xX12xXdcxX14xX3xX5xX47xX93xX94xX14xX13xX3xX13x11247xX49xX3xX1x1262bxX14xX3xX2xX204xX3xX5xX47xX12xXdcxX18xX3xX3cxX48bxX14xX13xX44xX3xX20cxX3xX3cxX12xXdcxX14xX3xX5xX1xXbfxX42xX12xX3xX85xX12xX3xX3cxX48xX14xX13xX3xX20xX31xX20xX3xX7xXbfxX42xX12xX44xX3xX1b3xX3xXdxX8xX3xX49xX31xX6xX3xX39xX50xX3xX14xX1xX29fxX14xX13xX3xX39xX154xX5xX3xX85xX3axX14xX13xX3xX49xX50xX3xX20xX31xX20xX3xX20xXbfxX14xX3xX41xX42xX20xX3xX4xX114xX3xX85xX3axX14xX13xX3xX3cxe666xX3xX1xX50xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX36xX166xX0xX57xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX30dxXbfxX85xX6xXaxX2exXf5xX31xX20xX3xX3cxX3c3xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX41xXd2xX3xX41xX4cxX5xX3xX13xX48bxX49xX15xX3xX88xX13xX18xX6xdf4fxX14xX3xX346xX8exX14xX3xX82xXbfxX50xX12xX3xX41exX4xX12xX14xX1xX3xX2xX215xX20cxX1b3xX436xX44xX3xX107xXcexX3xX346xX8exX14xX3xX82xX285xX12xX3xX41exX4xX12xX14xX1xX3xX2xX215xX206xX119xX436xX44xX3xX346xX412xX3xX346xX8exX14xX3xX28xX18xX6xX3e7xX14xX3xX41exX4xX12xX14xX1xX3xX2xX215xX206xX204xX436xX3xX107xXcexX3xf3f0xe50bxX3xX107xX93xX18xX3xX41exX4xX12xX14xX1xX3xX2xX215xX215xX2xX436xX44xX3xX88xX13xX18xX6xX54exX14xX3xX346xX12xX3e7xX5xX3xX59bxX318xX49xX3xX41exX4xX12xX14xX1xX3xX2xX215xX206xX366xX436xX44xX3xX346xX412xX3xX346xX8exX14xX3xX28xX1xX4cxX14xX13xX3xX41exX4xX12xX14xX1xX3xX2xX215xX20exX1b3xX436xX166xX3xX28xXadxX5xX3xX20xX54xX3xX20xX31xX20xX3xX3cxX3c3xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX5xX47xXcexX14xX3xX3cxX36xX18xX3xX5xX1xX93xX94xX14xX13xX3xX5xX47xX35cxX3xX5xX42xX12xX3xXdxX10cxX3xX28xX1xX18xX2c0xX14xX3xX28xX1xX12xXdcxX14xX166xX0xX57xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX30dxXbfxX85xX6xXaxX2exX28xX47xX93xXb7xX20xX3xX3cxX3fexX44xX3xX39xX50xXbfxX3xX2xX2xX3xX13xX12xX94xX3xX204xX19axX3xX27xX1xX35cxX5xX3xX14xX13xX50xX6xX3xX19axX2xX57xX366xX44xX3xXf5xX99xX14xX13xX3xX10xX14xX3xXf5xX10xX14xX3xX107xX48xX20xX3xX20x113d3xX14xX13xX3xX3cxX10cxX3xX3cxXadxX18xX3xX5xX47xX10xX14xX1xX3xX39xX50xX3xX41xX4cxX5xX3xX13xX12xX29fxX3xX20cxX3xX3cxX3c3xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX3cxX10xX14xX13xX3xX3cxX31xX14xX1xX3xX41xX42xX20xX3xX5xX42xX12xX3xXdxX10cxX3x10a05xX12xX10xX3xX82xX10xX14xX1xX44xX3xX49xX48xX5xX3xX3cxX3c3xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX20xX1xX3faxX10xX3xX13xX31xX12xX3xX49xX42xX12xX3xX85xX318xX49xX3xX5xX42xX12xX3xXdxX10cxX3xX346xX93xX285xX14xX13xX3xX107xX48xX20xX166xX0xX57xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX30dxXbfxX85xX6xXaxX2ex92b3xe03axX20xX3xX41xX12xXdcxX5xX44xX3xX7xX12xXcexX14xX3xX5xX12xX3e7xX27xX3xX5xXa9xX3xX14xX13xX50xX6xX3xX1b3xX19axX57xX204xX3xX39xX50xX3xX204xX57xX366xX44xX3xX49xX48xX5xX3xX4xX3c3xX3xX14xX13xX93xX94xX12xX3xX85xX318xX14xX3xX5xX42xX12xX3xX1xX10xX12xX3xXdxX10cxX3xX28xX1xX93xX285xX14xX13xX3xX107xX48xX20xX3xX39xX50xX3xX59bxX48fxX14xX3xX107xX48xX20xX3xX5xX47xX3f4xX14xX1xX3xX41xX31xXbfxX3xX41xXd2xX3xX49xXadxX5xX3xX20xX4cxX27xX3xX5xX50xX12xX3xX4xX54xX14xX166xX3xXf5xX99xX14xX13xX3xX10xX14xX3xXf5xX10xX14xX3xX107xX48xX20xX3xX3cxX10cxX3xX7xX154xX27xX3xX20xX1xX18xX6xXcexX14xX3xX31xX14xX44xX3xX3cxXadxX18xX3xX5xX47xX10xX14xX1xX3xX5xX47xX18xX6xX3xXdxae9fxX5xX44xX3xX5xX12xX3e7xX14xX3xX1xX50xX14xX1xX3xX41xX4cxX5xX3xX13xX12xX29fxX3xX39xX50xX3xX34axX1xbc20xX12xX3xX5xX3c3xX3xX41xXd2xX3xX20xX10xX14xX3xX3cxX3c3xX12xX3xX39xXb7xX12xX3xX204xX3xX3cxX3c3xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX20xX3fexX3xX1xX50xX14xX1xX3xX39xX12xX3xX5xX47xX48xX49xX3xX20xX4cxX27xX3xX5xX50xX12xX3xX4xX54xX14xX44xX3xX5xX1xX18xX3xX13xX12xX29fxX3xX119xX19axX3xX5xX47xX12xXdcxX18xX3xX3cxX48bxX14xX13xX166xX0xX57xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX30dxXbfxX85xX6xXaxX2exX82xX12xXdcxX14xX3xXf5xX99xX14xX13xX3xX10xX14xX3xX1xX18xX6xXdcxX14xX3xXf5xX10xX14xX3xX107xX48xX20xX3xX3cxX10xX14xX13xX3xX1xXbfxX50xX14xX3xX5xXadxX5xX3xX20xX31xX20xX3xX5xX1x10a86xX3xX5xX3axX20xX3xX1xX48bxX3xX4xX48fxX44xX3xXdxX114xX3xX7xX117xX3xX20xX31xX20xX3xX3cxX3c3xX12xX3xX5xX93xX285xX14xX13xX3xX5xX47xXcexX14xX3xX5xX1xX8xXbfxX3xX27xX1xX31xX27xX3xX7xX18xX154xX5xX166xX0xX57xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX47xX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x9638xX18xX5xX1xXbfxX47xXaxX2exX90cxX14xX1xX3xX734xX3faxX20xX0xX57xX27xX2e
Anh Đức