103 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2019
Tối 29/5, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2019 cho biết đã chọn được 103/140 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Bao gồm: 10 giải A, 20 giải B, 41 giải C và 32 giải Khuyến khích.
b2c1xbd97xdb90xbe84x103d3xc1f1xe7ffx12c03x116d3xX7xb5b3x12f59xc8b1xc48axc4a0x10b68xX5xde73xXaxc531xX2xc9fex12b02xX3xXexf49exX4xX3xXbxX1xe31bx12455xX3xc064xcd99xf1c5xXexX3xc156xXdxe8f2xXdxX3x12b49xX18xX21xX3xX4xX1x12024xX3xe5c8x12256x10db6xX4xX3xe041xXdxX6xX3xdf8cxc01exX1exX3xc67dxX14xX2xe1f5xX0xef5fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffb7xX10xX6xf87axXaxX12xXcxX34xXdxX3xX3fxX42xX44x12db3x12b68xX3xX53xbae7xXdxX3xX20x11f9fxX3bxX37xX3xX4xX1xX33xX3bxX37xX3xe040xX1xX27xX21xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xX3xX4xX1xX21xX3xc471xXdx10179xXexX3xX20x12bc9xX3xX4xX1xeb90xX3bxX3xX20xf01axc768xX4xX3xX2xX14xX15xX44xX2x129e0xX14xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xd723xX33x11b22xXexX3xX7x10456xX4xX3xX20xe172xX3xXexc13axX6xX21xX3xX37xXdxX27xXdx12a8dxX3xX2axX6xX21xX3xX37xX68xX1ex1202fxX3xX2xX14xX3xX37xXdxX27xXdxX3xf020xX61xX3xX3fxX14xX3xX37xXdxX27xXdxX3xX2axX61xX3xXb1xX2xX3xX37xXdxX27xXdxX3x101bcxX3x12c42xf6b4xX3xX15xX3fxX3xX37xXdxX27xXdxX3x12544xX1xX33xd6b9xX9cxX3bxX3xX72xX1xX30xX4xX1xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX10xX3bxXexX10xXcaxXaxX12xX0xXdxX1exX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX3bxXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxf7b4xXdxX56xXexX1xXdbxX3xc0a9xX14xX14xXbxXbdxcda2xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexXdbxX3xXb1xX14xX14xXbxXbdxX154xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXd2xX9axX6xX21xX1xX6xXexXdxX3bxX1xXd2xXfdxX3bxX44xX3bxX10xX148xX7xX44xX3fxX14xX3fxX2xX44xX2xX14xX60xX56xX14fxX14xX60xX15xc663xX14xXb1xXexX2xX2xX14xX60xX15xX5xX14xXd2x10aa7xXbxX37xd101xXcaxX9xX14fxX18exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xXexX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exX10xX56xXdxX6xX3xX4xX21xX3bxXexX10xX3bxXexc8cexX9axX21xXbdxX3xX1exX37xX9axX1faxX14xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxX21xX3bxXaxX12xX53xX64xXdxX3xX20xX68xX3bxX37xX3xX4xX1xXbfxX1exX3xX37xXdxX27xXdxX3xX9ax102cbxX3xXbxX1xXdxX9cxX33xX3xX72xX30xX3bxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX18xX4xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX21xX56xX10bxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX20xX68xX3bxX37xX3xX4xX1xX30xX3xXcxX1xX33x1037cxX3bxX3xX53xd7e0xX33xX61xX3x10a50xX10bxX3xXfdxXdx132a3xX3bxX3xXcxXd2x1227cxX3xb410xX27xX3bxX37xX61xX3xXcx1080cxX3bxX37xX3xX2axXdxX283xX3bxX3xXexX276xXbxX3xX2axX18xX21xX3x12a9fxX1xf051xX3bxX3x1077cxX2a4xX3bxX61xX3xd5c9xX1xfa09xX3xXcxXcaxXa8xb3e4xX3bxX37xX3xX2axX6xX3bxX3xXcxX33xX10bxX283xX3bxX3xX37xXdxX18xX21xX3xXcxXcaxX33xX3bxX37xX3xXa8xe768xX3bxX37xX61xX3xXfbxX1xb549xX3xXexf57cxX4xX1xX3xX53xX64xXdxX3xX2a2xX1xXfexX3xX9axX18xX21xX3x124d9xXdx113a9xXexX3xX2a2xX6xX1exX61xX3xXfbxX1xX2d4xX3xXexX2d7xX4xX1xX3xX53xX64xXdxX3xX20xX68xX3bxX37xX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xd5ecxX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX4xX1xX21xX3xX9axXdxX9cxXexXdbxX3xXfbxX18xX4xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX56x10e05xX3xX37xXdxX27xXdxX3xX20xXa0xX3xXbxX1xX27xX3bxX3xX18xX3bxX1xX3xXexX21xXfexX3bxX3xX56xXdxX2e9xX3bxX61xX3xX7xX2a4xX33xX3xX7xXc3xX4xX3xX20xe100xXdxX3xX7xX34xX3bxX37xX3xX4xX1xX30xX3bxX1xX3xXexXcaxX2d7xX61xX3xX72xXdxX3bxX1xX3xXexX9cxX61xX3xXbdxXa0xX3xX1xX64xXdxX61xX3xX6xX3bxX3xX3bxXdxX3bxX1xX61xX3xX32xX33xX34xX4xX3xXbxX1xe4f7xX3bxX37xX3xX4xX2d4xX6xX3xX20xXbfxXexX3xX3bxXa8xe1b3xX4xX3xXexXcaxX21xX3bxX37xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXd2xX3xX2a2xX1xXdxe8ffxX33xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX2aexX3xXexX30xX3bxX1xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxX2e9xX3bxX61xX3xXbxX1xX27xX3bxX3xX9axXdxX2e9xX3bxX3xX7xX2a4xX33xX61xX3xX9axX18xX1exX3xXfdxXbfxX3bxX3xX20xX3abxX61xX3xX4xX2aexX3xX1xXdxX2e9xX33xX3xX32xX33xX27xX3xXbdxXa0xX3xX1xX64xXdxX3xXexX30xX4xX1xX3xX4xX32cxX4xX61xX3xX4xX2aexX3xXexc0c7xX1exX3xX27xX3bxX1xX3xX1xXa8xX2b3xX3bxX37xX3xXbdxXa0xX3xX1xX64xXdxX61xX3xXexX1xXc7xX3xX1xXdxX2e9xX3bxX3xX1exX64xXexX3xX4xX18xX4xX1xX3xX4xX1xX33xX10bxX283xX3bxX3xX3bxX37xX1xXdxX2e9xXbxX61xX3xX1xXbfxXbxX3xX56xcff5xX3bx1003exX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX21xX56xX10bxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX20xX18xX3bxX1xX3xX37xXdxX18xX3xX4xX2d4xX6xX3xX53xX64xXdxX3xX20xX68xX3bxX37xX3xX4xX1xX33xX3bxX37xX3xX72xX1xX27xX21xX61xX3xX4xX18xX4xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX56xX32cxX3xX37xXdxX27xXdxX3xX20xX18xXbxX3xd930xX3bxX37xX3xX20xXa8xXa9xX4xX3xX4xX18xX4xX3xXexXdxX283xX33xX3xX4xX1xX30xX3xXbdx12afaxXexX3xX4xX1xXa4xX3bxX61xX3xX20xXa8xXa9xX4xX3xX3bxX283xX33xX3xXexXcaxX21xX3bxX37xX3xed4axX53xXa8xX395xX3bxX37xX3xX56xX441xX3bxX3xXexX33xX10bxXc7xX3bxX3xX4xX1xXa4xX3bxec3bxX3xX4xX2d4xX6xX3xX53xX64xXdxX3xX20xX68xX3bxX37xX3xX25xXdxX27xXdxXdbxX3xXbxX1xX27xX3bxX3xX18xX3bxX1xX3xX72xX2d7xXbxX3xXexX1xX353xXdxX61xX3xX20xX276xX1exX3xX3bxX4b0xXexX3xX4xX18xX4xX3xX7xX32cxX3xX72xXdxX2e9xX3bxX3xX4xX1xX30xX3bxX1xX3xXexXcaxX2d7xX3xX5xX395xX3bxX3xX4xX2d4xX6xX3xX20xXbfxXexX3xX3bxXa8xX395xX4xX3xXexXcaxX21xX3bxX37xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX21xX56xX10bxXaxX12xX2a2xX291xXdxX3xX9axX276xXexX3xX5xXfexXdbxX3xXfdxXdxX2e9xX4xX3xXexXdxX9cxXbxX3xXex1142fxX4xX3xXexX1xX32cxX4xX3xX1xXdxX2e9xX3bxX3xX2a2xX37xX1xX2d7xX3xX32xX33xX10bxX9cxXexX3xX28axX22xXdxX3xX1xX64xXdxX3xX28axX22xXdxX3xX9axXdxXc7xX33xX3xXexX21xXfexX3bxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX5xX406xX3bxX3xXexX1xX499xX3x1230dx10e0axX5abxX3xX4xX2d4xX6xX3xX28axX27xX3bxX37xX61xX3xXexX3cxX3bxX37xX3xX4xXa8xX353xX3bxX37xX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xX32cxX3bxX37xX61xX3xX4xX1xba4dxX3bxX1xX3xX20xX34xX3bxX3xX28axX27xX3bxX37xX154xX3xXexX1xX32cxX4xX3xX1xXdxX2e9xX3bxX3xXfbxX1xX5cfxX3xXexX1xX2d7xX3xX14xX60xX3xX4xX2d4xX6xX3xX2axX64xX3xXfbxX1xX30xX3bxX1xX3xXexXcaxX2d7xX3xXfdxX3abxX3xX53xXa4xX4xX3xXexX276xXbxX3xXfdxXfexX3xX5xXfexX1exX3xXexX1xX10xX21xX3xXexXa8xX3xXexXa8xX2b3xX3bxX37xX61xX3xX20xX22xX21xX3xX20xX499xX4xX61xX3xXbxX1xX21xX3bxX37xX3xX4xX18xX4xX1xX3xX53xX68xX3xXfbxX1xX30xX3x102f1xXdxX3bxX1xX154xX3xX20xb34cxX4xX3xX9axXdxX2e9xXexX3xX9axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xXexX33xX10bxX283xX3bxX3xXexXcaxX33xX10bxX3abxX3bxX3xXfdxX3abxX3xX60xX14xX3xX3bxX3cxX1exX3xXexX1xX32cxX4xX3xX1xXdxX2e9xX3bxX3xX2a7xXdxX3xX4xX1xebd6xX4xX3xX4xX2d4xX6xX3xXfbxX1xX2d4xX3xXexX2d7xX4xX1xX3xX53xX68xX3xXfbxX1xX30xX3xX63fxXdxX3bxX1xX61xX3xX14fxX60xX3xX4xX1xXdxX9cxX3bxX3xXexX1xXc3xX3bxX37xX3xX28axXdxX2e9xX3bxX3xX2axXdxX283xX3bxX3xX2acxX1xX2d4xX61xX3xXb1xX14xX3xX3bxX3cxX1exX3xX4xX33xX64xX4xX3xX4xX1xXdxX9cxX3bxX3xX20xXbfxX33xX3xX9axX27xX21xX3xXfdxX2e9xX3xX9axXdxX283xX3bxX3xX37xXdxX395xXdxX3xXbxX1xX30xX6xX3xX9axXc3xX4xX61xX3xX15xX14xX3xX3bxX3cxX1exX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xX32cxX3bxX37xX3xX3bxX1xXfexX3xX37xXdxXfexX3bxX3xX2a7xX108xX2xX3xXfdxX395xXdxX3xX3bxX1xXdxX2e9xX1exX3xXfdxX56fxX3xX9axX27xX21xX3xXfdxX2e9xX3xX4xX1xX2d4xX3xX32xX33xX10bxX3abxX3bxX3xX4xX2d4xX6xX3xXcxX291xX3xX32xX33xX34xX4xX3xXexXcaxX283xX3bxX3xX9axXdxXc7xX3bxX154xX3xX4xX18xX4xX3xX3bxX37xX1xX2d7xX3xX32xX33xX10bxX9cxXexX61xX3xX4xX1xX30xX3bxX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX20xXdxX3abxX33xX3xX1xXfexX3bxX1xX3xX72xXdxX3bxX1xX3xXexX9cxX3xX1faxX3xXbdxXa0xX3xX1xX64xXdxX3xX4xX2d4xX6xX3xXfbxX1xX30xX3bxX1xX3xXbxX1xX2d4xX61xX3xX4xX18xX4xX3xX1xX21xX22xXexX3xX20xX64xX3bxX37xX3xX20xX34xXdxX3xX3bxX37xX21xX22xXdxX3xX4xX2d4xX6xX3xX2a2xX1xXfexX3xX3bxXa8xX395xX4xX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX2a2xX6xX1exX3xXexXcaxX21xX3bxX37xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xX154xXd2xXd2xXd2xX3xXfdxXdxX2e9xX4xX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xX32cxX3bxX37xX3xXfdxXfexX3xX4xX2d4xX3bxX37xX3xX4xX34xX3xX1xX2e9xX3xXexX1xX34xX3bxX37xX3xX4xX1xX30xX3bxX1xX3xXexXcaxX2d7xX61xX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xX32cxX3bxX37xX3xX3bx12a22xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX3xX1exX395xXdxX3xXfdxXfexX3xX4xX2cdxX3xX4xXbfxX33xX3xX5xX22xXdxX3xX3bxX37xXfexX3bxX1xX3xX3bxX7f7xX3bxX37xX3xX3bxX37xX1xXdxX2e9xXbxX61xX3xX37xXdxX27xX1exX3xX3bxX37xX1x12309xX21xX3xX9axX3abxX3bxX3xXfdxX27axX3bxX37xX61xX3xX6xX3bxX3xX3bxXdxX3bxX1xX3xX3bxX3cxX3bxX37xX3xX5xXa8xXa9xX3bxX37xXd2xXd2xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX21xX56xX10bxXaxX12xX2a2xX1xXdxX3abxX33xX3xXfdxXbfxX3bxX3xX20xX3abxX3xXexX1xX353xXdxX3xX7xX32cxX3xX3bxX2aexX3bxX37xX3xX9axX22exX3bxX37xX3xXexXdxX9cxXbxX3xXexX56fxX4xX3xX20xXa8xXa9xX4xX3xX20xX3abxX3xX4xX276xXbxX3xX3bxX1xXa8xXdbxX3xX4xX7f7xX3bxX37xX3xXexX18xX4xX3xX20xXbfxX33xX3xXexXcaxX6xX3bxX1xX3xXbxX1xX387xX3bxX37xX61xX3xX4xX1xX34xX3bxX37xX3xXexX1xX6xX1exX3xX3bxX1xc687xX3bxX37xX61xX3xX5xXa0xX3bxX37xX3xXbxX1xX30xX61xX3xXbdx11fcdxX3xX5x11deaxX3xX4xX18xX3bxX3xX9axX64xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX22xX1exX154xX3xXfdxXbfxX3bxX3xX20xX3abxX3xX6xX3bxX3xX3bxXdxX3bxX1xX61xX3xX32xX33xX34xX4xX3xXbxX1xX387xX3bxX37xX61xX3xX37xXa8xX2cdxX3bxX37xX3xX3bxX37xXa8xX353xXdxX3xXexX34xXexX3xXfdxXdxX2e9xX4xX3xXexX34xXexX61xX3xX20xXdxXc7xX3bxX3xX1x12e55xX3bxX1xX3xXexXdxX283xX3bxX3xXexXdxX9cxX3bxX154xX3xXbxX1xX387xX3bxX37xX3xX4xX1xX34xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX37xX3xXexXdxX3bxX3xXbdxXbfxX33xX61xX3xX20xX64xX4xX3xX1xX22xXdxX3xXexXcaxX283xX3bxX3xX1exX22xX3bxX37xX3xXbdxXa0xX3xX1xX64xXdxX154xX3xX4xX27xXdxX3xX4xX18xX4xX1xX3xX1xXfexX3bxX1xX3xX4xX1xX30xX3bxX1xX61xX3xX4xX1xX30xX3bxX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xXfdxXfexX3xX4xX33xX64xX4xX3xX7xX34xX3bxX37xX61xX3xX4xX2cdxX3xX4xX1xX9cxX3xX32xX33xX27xX3bxX3xX5xX8d7xX3xX72xXdxX3bxX1xX3xXexX9cxX154xX3xX72xX1xX33xX10bxX9cxX3bxX3xX72xX1xX30xX4xX1xX3xXexX1xX67cxX4xX3xX20xX1dxX10bxX3xX72xXdxX3bxX1xX3xXexX9cxX3xXexXa8xX3xX3bxX1xX2a4xX3bxX61xX3xX7xX27xX3bxX3xXbdxX33xXbfxXexX3xX3bxX7f7xX3bxX37xX3xX3bxX37xX1xXdxX2e9xXbxX3xX7xX22xX4xX1xX61xX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xX32cxX3bxX37xX3xX20xX7f7xX3xXexX1xX2d7xX3xXexX1xX7f7xX3bxX37xX3xX1exXdxX3bxX1xX3xXfdxXfexX3xX4xX18xX4xX3xX20xX3abxX3xXexXfexXdxX3xXexXcaxX33xX10bxX3abxX3bxX3xXexX1xX34xX3bxX37xX3xX3bxX1xXa8xX3xX5xX2d7xX4xX1xX3xX7xX8d4xX61xX3xXfdxX3cxX3bxX3xX1xX2aexX6xX61xXd2xXd2xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX21xX56xX10bxXaxX12xX53xX64xXdxX3xX20xX68xX3bxX37xX3xX4xX1xX33xX3bxX37xX3xX72xX1xX27xX21xX3xX4xX8c4xX3bxX37xX3xX20xXa0xX3xX20xX18xX3bxX1xX3xX37xXdxX18xX3xX4xX7f7xX3bxX37xX3xXexX18xX4xX3xX4xX1xXbfxX1exX3xX7xX2cdxX3xX72xX1xX27xX21xX3xXfdxXfexX3xX4xX1xX33xX3bxX37xX3xX72xX1xX27xX21xX3xX20xXa8xXa9xX4xX3xX4xX1xX33xX1dxX3bxX3xX9axX2d7xX3xX72xX1xX1dxX3bxX3xXexXcaxXa8xX2cdxX3bxX37xX61xX3xX3bxX37xX1xXdxX283xX1exX3xXexX67cxX4xX154xX3xX20xX68xX3bxX37xX3xXexX1xX353xXdxX3xX3bxX1xXbfxXexX3xXexXcaxX30xX3xXexX291xX3bxX37xX3xX72xX9cxXexX3xX4xX7f7xX3bxX37xX3xXexX18xX4xX3xXexX291xX3xX4xX1xX499xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX60xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX60xX1faxX3fxX14xX3fxX14xX3xXfdxXfexX21xX3xX56xX2d7xXbxX3xXexXcaxXa8xX395xX4xX3xX28axX22xXdxX3xX1xX64xXdxX3xXexX21xXfexX3bxX3xX32xX33xX34xX4xX3xX53xX64xXdxX3xX2a2xX1xXfexX3xX9axX18xX21xX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX2a2xX6xX1exX3xX5xX406xX3bxX3xXexX1xX499xX3xX5aaxX5abxX3xX56xXdx1157exX3bxX3xXcaxX6xX3xXfdxXfexX21xX3xXexX1xX18xX3bxX37xX3xX2xX3fxX1faxX3fxX14xX3fxX14xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX21xX56xX10bxXaxX12x10992xXb5axX3xXexXcaxX6xX21xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xX3xX7x120a4xX3xX20xXa8xXa9xX4xX3xXexX291xX3xX4xX1xX499xX4xX3xXexXcaxXa4xX3bxX37xX3xXexX1xXc7xX3xXfdxXfexX21xX3xXexX34xXdxX3xX3fxX2xX44xX14fxX44xX3fxX14xX3fxX14xX3xXexX22xXdxX3xX2a2xX1xXfexX3xX1xX18xXexX3xXb87xX395xX3bxX3xX53xXfexX3xX2a2xX64xXdxXd2xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXcaxX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xXcxXdxX3bxX3xX5xXdxX283xX3bxX3xX32xX33xX6xX3bxXdbxX0xX44xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1faxXexX1xX33xX1exX9axX1faxX6xX3bxX56xX1faxX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb3dexX8d4xX6xX3xX20xX291xXdxX3xX1exX64xXexX3xX7xX34xX3xX3bxX64xXdxX3xX56xX33xX3bxX37xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX67cxX6xX3xX5xXdxX3abxX1exX3xXfdxXfexX3bxX37xX3xX4xXbfxXbxX3xXexX5cfxX3bxX1xX3xX53xXfexX3xXcx11488xX3bxX1xXaxX3xX1xXcaxX10xe961xX9xXaxX44xXbdxX6xX10bxX1faxX56xX33xX3bxX37xX1faxX56xX6xX3bxX37xX44xX7xX33xX6xX1faxX56xX21xXdxX1faxX1exX21xXexX1faxX7xX21xX1faxX3bxX21xXdxX1faxX56xX33xX3bxX37xX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxX9axX33xX6xX1faxX5xXdxX10xX1exX1faxXfdxX6xX3bxX37xX1faxX4xX6xXbxX1faxXexXdxX3bxX1xX1faxX1xX6xX1faxXexXdxX3bxX1xX44xX2xX42xX14xX2xX3fxX42xXd2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX37xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xX3fxX14xX44xX3bxX10xX148xX7xX44xX3fxX14xX2xXb1xX44xX2xX14xX14fxX56xX15xX2xXb1xX14xX2xX3fxX42xXexX18exX14fxX42xX2xX5x118ebxX1faxX33xX3bxX3bxX6xX1exX10xX56xXd2xX19axXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xXexX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXfdxX12xX0xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc59xX8d4xX6xX3xX20xX291xXdxX3xX1exX64xXexX3xX7xX34xX3xX3bxX64xXdxX3xX56xX33xX3bxX37xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX67cxX6xX3xX5xXdxX3abxX1exX3xXfdxXfexX3bxX37xX3xX4xXbfxXbxX3xXexX5cfxX3bxX1xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xXbdxX6xX10bxX1faxX56xX33xX3bxX37xX1faxX56xX6xX3bxX37xX44xX7xX33xX6xX1faxX56xX21xXdxX1faxX1exX21xXexX1faxX7xX21xX1faxX3bxX21xXdxX1faxX56xX33xX3bxX37xX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxX9axX33xX6xX1faxX5xXdxX10xX1exX1faxXfdxX6xX3bxX37xX1faxX4xX6xXbxX1faxXexXdxX3bxX1xX1faxX1xX6xX1faxXexXdxX3bxX1xX44xX2xX42xX14xX2xX3fxX42xXd2xX1xXexX1exXaxX12xXc59xX8d4xX6xX3xX20xX291xXdxX3xX1exX64xXexX3xX7xX34xX3xX3bxX64xXdxX3xX56xX33xX3bxX37xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX67cxX6xX3xX5xXdxX3abxX1exX3xXfdxXfexX3bxX37xX3xX4xXbfxXbxX3xXexX5cfxX3bxX1xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX2axX6xX3bxX3xXcxX291xX3xX4xX1xX499xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX67cxX6xX3xX5xXdxX3abxX1exX3xXfdxXfexX3bxX37xX3xX4xXbfxXbxX3xXexX5cfxX3bxX1xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xXfdxd439xX6xX3xX4xX2aexX3xXexX1xX7f7xX3bxX37xX3xX9axX18xX21xX3xXfdxX3abxX3xXfdxXdxX2e9xX4xX3xX7xX8d4xX6xX3xX20xX291xXdxX61xX3xX9axX291xX3xX7xX33xX3bxX37xX3xX1exX64xXexX3xX7xX34xX3xX3bxX64xXdxX3xX56xX33xX3bxX37xX3xXexXcaxX21xX3bxX37xX3xX108xX9cxX3xX1xX21xX22xX4xX1xX3xX7xX34xX3xX14xX2xX1faxX108xX53xX44xX2axXcxXfbxX3xX3bxX37xXfexX10bxX3xX3fxX44xXd23xX44xX3fxX14xX2xX18exX3xX72xX82dxX1exX3xXexX1xX10xX21xX3xXcxX1xXc7xX3xX5xX2e9xX3xXexX291xX3xX4xX1xX499xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX9axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX4xXbfxXbxX3xXexX5cfxX3bxX1xX3xXfdxX3abxX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xXa8xX3bxX37xX3xX28axX27xX3bxX37xX3xX37xXdxX6xXdxX3xX20xX21xX22xX3bxX3xX3fxX14xX2xX18exX3xX1faxX3xX3fxX14xX3fxX14xX3x11509xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX67cxX6xX3xX5xXdxX3abxX1exX3xXfdxXfexX3bxX37x10237xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX2d4xX6xX3xX3bxX1xXdxX9cxXbxX3xX27xX3bxX1xX3xX37xXdxX6xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xX20xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX2axX6xX3xX4xX33xX64xX4xX3xXexX1xXdxX3xX27xX3bxX1xX3xX2e7xfcf1xX3xX20x126fexXbxX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX2a2xX6xX1exXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xXfdxX6xX3bxX1faxX1xX21xX6xX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxXexXcaxXdxX44xXexX6xX4xX1faxXbxX1xX6xX1exX1faxX4xX33xX6xX1faxX3bxX1xXdxX10xXbxX1faxX6xX3bxX1xX1faxX37xXdxX6xX1faxX1xX6xX1faxXexXdxX3bxX1xX1faxX56xX6xXexX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxX9axX6xX1faxX4xX33xX21xX4xX1faxXexX1xXdxX1faxX6xX3bxX1xX1faxXfdxX10xX1faxX56xX10xXbxX1faxXfdxXdxX10xXexX1faxX3bxX6xX1exX44xX2xX18exXb1xXd23xXd23xX42xXd2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX37xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xX3fxX14xX44xX3bxX10xX148xX7xX44xX2xX42xX60xX3fxX44xX2xX3fxXd23xX56xX3fxX14xX42xX3fxXd23xX2xX14xXexXb1xX18exX42xXd23xX14xX5xX14xXd2xX19axXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xXexX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXfdxX12xX0xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX2d4xX6xX3xX3bxX1xXdxX9cxXbxX3xX27xX3bxX1xX3xX37xXdxX6xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xX20xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX2axX6xX3xX4xX33xX64xX4xX3xXexX1xXdxX3xX27xX3bxX1xX3xX2e7xXfd0xX3xX20xXfd3xXbxX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX2a2xX6xX1exXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xXfdxX6xX3bxX1faxX1xX21xX6xX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxXexXcaxXdxX44xXexX6xX4xX1faxXbxX1xX6xX1exX1faxX4xX33xX6xX1faxX3bxX1xXdxX10xXbxX1faxX6xX3bxX1xX1faxX37xXdxX6xX1faxX1xX6xX1faxXexXdxX3bxX1xX1faxX56xX6xXexX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxX9axX6xX1faxX4xX33xX21xX4xX1faxXexX1xXdxX1faxX6xX3bxX1xX1faxXfdxX10xX1faxX56xX10xXbxX1faxXfdxXdxX10xXexX1faxX3bxX6xX1exX44xX2xX18exXb1xXd23xXd23xX42xXd2xX1xXexX1exXaxX12xXcxX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX4xX2d4xX6xX3xX3bxX1xXdxX9cxXbxX3xX27xX3bxX1xX3xX37xXdxX6xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xX20xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX2axX6xX3xX4xX33xX64xX4xX3xXexX1xXdxX3xX27xX3bxX1xX3xX2e7xXfd0xX3xX20xXfd3xXbxX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX2a2xX6xX1exX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX4c8xX2e7xXfd0xX3xX20xXfd3xXbxX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX2a2xX6xX1exX4ddxX3xX5xXfexX3xX1exX64xXexX3xX4xX33xX64xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3bxX1xXdxX9cxXbxX3xX27xX3bxX1xX3xXexXcaxX283xX3bxX3xXexXcaxX33xX10bxX3abxX3bxX3xX1xX926xX3bxX1xX3xX56xX21xX3xXcxXcaxX33xX3bxX37xX3xXexX2a4xX1exX3xXcxXcaxX33xX10bxX3abxX3bxX3xX1xX926xX3bxX1xX3xX2a2xX1xX2a4xX3bxX3xX2a7xX2a4xX3bxX3xee24xX3xX2axX18xX21xX3xX2a2xX1xX2a4xX3bxX3xX2a7xX2a4xX3bxX3xXexX291xX3xX4xX1xX499xX4xX61xX3xX3bxX1x12ff9xX1exX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxX2e9xX3bxX3xXfdxXfexX3xXexX7f7xX3bxX3xXfdxXdxX3bxX1xX3xX3bxX1xX27axX3bxX37xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX3bxX1xXdxX9cxXbxX3xX27xX3bxX1xX3xX4xX2aexX3xX4xX1xXbfxXexX3xX5xXa8xXa9xX3bxX37xX3xX3bxX37xX1xX2e9xX3xXexX1xX33xX276xXexX3xX4xX6xX21xX61xX3xX1exX6xX3bxX37xX3xX1xX2cdxXdxX3xXexX1xX2b3xX3xX1xXdxX2e9xX3bxX3xX20xX22xXdxX3xX4xX2d4xX6xX3xX4xX33xX64xX4xX3xX7xX34xX3bxX37xXd2xX3xdd9dxX3xX4xX33xX64xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX33xX3bxX37xX3xX72xX9cxXexX3xX3bxX3cxX1exX3xX3bxX6xX10bxX61xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX2e7xX926xX3xX9axXdxX283xX3bxX3xX4xXa8xX2cdxX3bxX37xX61xX3xX1xX27xXdxX3xX20xX27xX21xX3xX4xX2d4xX6xX3xXexX18xX4xX3xX37xXdxX27xX3xXb87xX283xX3xXe5xX3bxX1xX3xXcxX1xXdxX3xXf61xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xXf74xX3xXbdxX33xXbfxXexX3xX7xXc3xX4xX3xX20xX21xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX9axX6xX3xXfdxXfexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX3bxX1xX926xX3xX7xX18xX3bxX37xX3xXexX18xX4xX3xX3bxX1xX6xX3bxX1xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcaxX6xX21xX3xX3fxX42xX3xX37xXdxX27xXdxX3xX9axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xXfdxXdxX9cxXexX3xXfdxX3abxX3xX3bxX7f7xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX3xX1exX395xXdxX3xXexXcaxX283xX3bxX3xX2axX18xX21xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX3bxX1xX1faxXexXcaxXdxX44xXexXcaxX6xX21xX1faxX3fxX42xX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxX9axX6xX21xX1faxX4xX1xXdxX1faxXfdxXdxX10xXexX1faxXfdxX10xX1faxX3bxX21xX3bxX37xX1faxXexX1xX21xX3bxX1faxX1exX21xXdxX1faxXexXcaxX10xX3bxX1faxX9axX6xX21xX1faxX1xX6xX1faxXexXdxX3bxX1xX1faxX3bxX6xX1exX1faxX3fxX14xX2xX42xX44xX2xX18exXb1xX60xXd23xXb1xXd2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX37xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xX3fxX14xX44xX3bxX10xX148xX7xX44xX2xX42xX60xX2xX44xX2xX14xX42xX56xX60xX2xX14xX60xX42xX14xX42xXexXb1xX14xX14xX18exX42xX5xX14xXd2xX19axXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xXexX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXfdxX12xX0xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXcaxX6xX21xX3xX3fxX42xX3xX37xXdxX27xXdxX3xX9axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xXfdxXdxX9cxXexX3xXfdxX3abxX3xX3bxX7f7xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX3xX1exX395xXdxX3xXexXcaxX283xX3bxX3xX2axX18xX21xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xX4xX1xXdxX3bxX1xX1faxXexXcaxXdxX44xXexXcaxX6xX21xX1faxX3fxX42xX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxX9axX6xX21xX1faxX4xX1xXdxX1faxXfdxXdxX10xXexX1faxXfdxX10xX1faxX3bxX21xX3bxX37xX1faxXexX1xX21xX3bxX1faxX1exX21xXdxX1faxXexXcaxX10xX3bxX1faxX9axX6xX21xX1faxX1xX6xX1faxXexXdxX3bxX1xX1faxX3bxX6xX1exX1faxX3fxX14xX2xX42xX44xX2xX18exXb1xX60xXd23xXb1xXd2xX1xXexX1exXaxX12xXcxXcaxX6xX21xX3xX3fxX42xX3xX37xXdxX27xXdxX3xX9axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xXfdxXdxX9cxXexX3xXfdxX3abxX3xX3bxX7f7xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX3xX1exX395xXdxX3xXexXcaxX283xX3bxX3xX2axX18xX21xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXc59xX18xX3bxX37xX3xX3fxXd23xX44xX2xX3fxX61xX3xX2axX18xX21xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX1xXa9xXbxX3xXfdxX395xXdxX3xX2e7xX3cxX3bxX3xXbxX1xX387xX3bxX37xX3xX28axXdxX3abxX33xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX2a2xX7f7xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX3xX1exX395xXdxX3xXf61xX2a2xXcxX63fxXf74xX3xXexX291xX3xX4xX1xX499xX4xX3xXexXcaxX6xX21xX3xX37xXdxX27xXdxX3xXfbxX33xX64xX4xX3xXexX1xXdxX3xXfdxXdxX9cxXexX3xXfdxX3abxX3xX4xX1xX2d4xX3xX20xX3abxX3xX4c8xXfbxX1xX33xX3bxX37xX3xXexX6xX10bxX3xXbdxX2a4xX10bxX3xX56xX32cxX3bxX37xX3xX3bxX7f7xX3bxX37xX3xXexX1xX7f7xX3bxX3xX1exX395xXdxX4ddxX3xX5xX406xX3bxX3xXexX1xX499xX3xX60xX3xXexXcaxX283xX3bxX3xX2axX18xX21xX3xX53xXfexX3xXcxXc91xX3bxX1xX3xXfdxXfexX3xX37xX646xXbxX3xX1exX646xXexX3xX4xX64xX3bxX37xX3xXexX18xX4xX3xXfdxXdxX283xX3bxX3xXexXdxX283xX33xX3xX9axXdxXc7xX33xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXd2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a2xX1xXfexX3xXfdxX3cxX3bxX3xX37xX34xX4xX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX20xX21xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX4c8xXcxX1xXdxX283xX3bxX3xXexXfexXdxX4ddxX3xX1xX2cdxX3bxX3xX2xXb1xX3xXexec1bxX3xX20xX68xX3bxX37xX3xXexX22xXdxX3xX63fxc20exXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xXfdxX6xX3bxX1faxX1xX21xX4xX44xX3bxX1xX6xX1faxXfdxX6xX3bxX1faxX37xX21xX4xX1faxXfdxXdxX10xXexX1faxX56xX21xX6xXexX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxXexX1xXdxX10xX3bxX1faxXexX6xXdxX1faxX1xX21xX3bxX1faxX2xXb1xX1faxXexX10bxX1faxX56xX21xX3bxX37xX1faxXexX6xXdxX1faxX1exX10bxX44xX2xXd23xX42xXd23xX60xX60xXd2xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX37xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX44xX1exX10xX56xXdxX6xX44xX2xX3fxX14xX44xX3bxX10xX148xX7xX44xX2xX42xX15xX18exX44xX2xX15xXb1xX56xX60xX2xX3fxXb1xX14xX14xX3fxXexXd23xX60xX14xX15xX2xX5xX14xXd2xX19axXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xXexX3xX25xXdxX27xXdxX3xX2axX18xX21xX3xX4xX1xX30xX3xX32xX33xX34xX4xX3xX37xXdxX6xX3xX3bxX3cxX1exX3xX3fxX14xX2xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxXfdxX12xX0xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a2xX1xXfexX3xXfdxX3cxX3bxX3xX37xX34xX4xX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX20xX21xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX4c8xXcxX1xXdxX283xX3bxX3xXexXfexXdxX4ddxX3xX1xX2cdxX3bxX3xX2xXb1xX3xXexX1705xX3xX20xX68xX3bxX37xX3xXexX22xXdxX3xX63fxX1711xXaxX3xX1xXcaxX10xXc99xX9xXaxX44xXfdxX6xX3bxX1faxX1xX21xX4xX44xX3bxX1xX6xX1faxXfdxX6xX3bxX1faxX37xX21xX4xX1faxXfdxXdxX10xXexX1faxX56xX21xX6xXexX1faxX37xXdxX6xXdxX1faxXexX1xXdxX10xX3bxX1faxXexX6xXdxX1faxX1xX21xX3bxX1faxX2xXb1xX1faxXexX10bxX1faxX56xX21xX3bxX37xX1faxXexX6xXdxX1faxX1exX10bxX44xX2xXd23xX42xXd23xX60xX60xXd2xX1xXexX1exXaxX12xX2a2xX1xXfexX3xXfdxX3cxX3bxX3xX37xX34xX4xX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3xX20xX21xX22xXexX3xX37xXdxX27xXdxX3xX4c8xXcxX1xXdxX283xX3bxX3xXexXfexXdxX4ddxX3xX1xX2cdxX3bxX3xX2xXb1xX3xXexX1705xX3xX20xX68xX3bxX37xX3xXexX22xXdxX3xX63fxX1711xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXcaxX21xX3bxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX2a2xX1xXfexX3xXfdxX3cxX3bxX3xX3bxX37xXa8xX353xXdxX3xX63fxX1711xX3xX37xX34xX4xX3xX2e7xXdxX2e9xXexX3x100a8xX4xX10xX6xX3bxX3xX2e7xXa8xX2cdxX3bxX37xX3xX20xXa0xX3xX5xXa4xXexX3xXfdxXfexX21xX3xX56xX6xX3bxX1xX3xX7xX18xX4xX1xX3xX3fxX14fxX3xX4xX18xX3xX3bxX1xX2a4xX3bxX3xXbdxX33xXbfxXexX3xX7xXc3xX4xX3xX3bxX1xX276xX3bxX3xX37xXdxX27xXdxX3xX4c8xXcxX1xXdxX283xX3bxX3xXexXfexXdxX4ddxX3xX3bxX3cxX1exX3xX3bxX6xX10bxX3xX4xX2d4xX6xX3xX30bxX33xX1711xX3xX63fxX6xX4xXe5xXcaxXexX1xX33xXcaxXd2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX33xX5xX12xX0xX56xXdxXfdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcaxXaxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xX44xX56xXdxXfdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc59xX21xX33xXcaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX2axX18xX21xX3xX2a2xX1xX2a4xX3bxX3xX56xX2a4xX3bxX0xX44xXbxX12