Sửa đổi một số nội dung Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 2/7/2018 kèm theo Thể lệ tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dưng Đảng giai đoạn 2018 - 2020 (Giải Búa liềm vàng).

Sửa đổi một số nội dung Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020; Quyết định số 1339-QĐ/TU ngày 1/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 2/7/2018 kèm theo Thể lệ tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, mỗi tác giả/nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 2 tác phẩm phù hợp với quy định để tham dự giải cấp tỉnh. Căn cứ vào kết quả, Ban Tổ chức sẽ chọn 1 tác phẩm chất lượng của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả để tham dự giải toàn quốc.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở giải báo chí của địa phương vẫn được quyền dự giải, nhưng cần ghi rõ mức giải và thông tin về đơn vị, thời gian tổ chức giải. Ban Tổ chức không nhận các tác phẩm đã đạt Giải Báo chí quốc gia.

Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm tham dự giải được căn cứ theo Điều 5, khoản 2 Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) ban hành kèm theo Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương.

Về số lượng, giá trị giải thưởng và hình thức khen thưởng: Sửa đổi tiền thưởng đối với giải tập thể xuất sắc. Ban Tổ chức trao giải “xuất sắc” cho các cơ quan, địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện với các mức: A: 5.000.000 đồng/giải; B: 4.000.000 đồng/giải; C: 3.000.000 đồng/giải.

Đối với tác phẩm, ngoài các giải đặc biệt, A, B, C, khuyến khích theo Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 2/7/2018, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung một số nội dung: 3 giải chuyên đề năm 2020 trị giá 3.000.000 đồng/giải được trao cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bổ sung 2 giải phụ trị giá 2.000.000 đồng/giải, được trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi (trên 70 tuổi, theo chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh gốc) và tác giả trẻ tuổi (dưới 25 tuổi, theo chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh gốc).

Những tác phẩm nếu đoạt giải đặc biệt, A, B, C, đồng thời cũng là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 3 giải chuyên đề nêu trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy ở mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 1.000.000 đồng.

Về lập hồ sơ dự giải, mỗi tác phẩm tham dự giải gửi 2 bộ hồ sơ theo mẫu của Ban Tổ chức và theo Thể lệ Giải cấp tỉnh.

Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung kế hoạch, thể lệ giải như trên, các nội dung khác đảm bảo theo đúng Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 2/7/2018 của Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh ban hành kèm thể lệ giải.

Thông báo này thay thế Thông báo số 09-TB/BTC ngày 23/4/2019 của Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast