250 đoàn viên cơ quan & doanh nghiệp Hà Tĩnh hiến máu tình nguyện
(Baohatinh.vn) - Sáng 15/6, 250 ĐVTN khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ & DN) Hà Tĩnh tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2019.
6d3bxa6acx6e25x86d8xfd42xd487x9c12xa708x1126dxX7xff0bx12d14xd3fdx94a2xfc0axb3a6xX5x8c6dxXax8e58x12665xc7c8xc3aexX3xf97exb354xd6c0x7dd7xX3xca65xXdxf912xX1axX3xX4x8c41xX3x12eb0xfa0bxX6xX1axX3x78dfxX3x133d4xX18xX6xX1axX1xX3xX1ax12878xX1xXdx75fbxXbxX3x10984xX19xX3xXcxbbfbxX1axX1xX3xX1xXdxa905xX1axX3xfa39x132fcxX25xX3xXex127d0xX1axX1xX3xX1axX32xX25x1154dxX35xX1axX0xa57axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX2bxXaxX12xc91cxX46xX1axX32xX3xX2xX14xX55xc295x126dcxX3xX13xX14xX15xX3x7e77xebc9xXcxcdfexX3x6ecaxX1x8666xXdxX3xX4xX46xX4xX3xb026xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX1cxX19xX3x11ef1xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3x852exX87xX87x8beexX3xX29xX3xX92xX7cxab0exX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xXexX1xX6xX45xX3xX32xXdxX6xX3xX7cxX32xX19xX51xX3xX1x9337xXdxX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axX3xX5xbd3axX1axX3xXexX1xb099xX3x11613xXe1xX3xX1axbc43xX45xX3xX13xX15xX2xfcc8x84b6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX10xX1axXexX10xe71cxXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax11cb9xXdxX2bxXexX1x12dc1xX3xX72xX2x1314fxXbx7e9ex10501xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX125xX3xX129xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX55xX55xXdxXecx11f7fxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xXecxX1cxX1axX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13x89a0xX55xX2xX129xX129xX2bxX72xX15xXebxX14xX72xX13x719cxXexX72xX13xX2xX14xX16dxX5xX15xXecx788dxXbxX32xa786xX101xX9xX72xX72xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX7ax8606xXdxX3xX1axX32xX1xX3cxX6xX3xX4x9345xX3xX4xX6xX18xX3xX17xeff0xXbxX3xXaxacefxXc1xXexX3xX32xXdx74faxXexX3xX45xX46xX25xX3xX4xX1xX18xX3xX17xXdxX73xX3xX45xXc1xXexX3xX4xX25xXc1xX4xX3xX17xedf0xXdxX3xcbaaxX3xX5xc2c1xXdxXaxX73xX3xX13xX14xX15xX3xX79xX7axXcxX7cxX3xX4xX46xX4xX3xX17xX22xX1axX3xX1cxcccfxX3xXexX1xX25xXc1xX4xX3xX79xX18xX19xX1axX3xX7exX1xX80xXdxX3xX87xX87xXa2xX29xX92xX7cxX3xXexef22xX1axX1xX3xX17xd55bxX3xXexX1xX6xX45xX3xX32xXdxX6xX3xX17xXe5xX1axX32xX3xX7exa388xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xX4xXdfxX25xX3xX1axX32x741dxX219xXdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX2bxXexX1xX125xX3xX72xX2xX129xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX125xX3xX129xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX55xX55xXdxXecxX14cxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xXecxX1cxX1axX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13xX161xX55xX2xX129xX129xX2bxX72xX15xXebxX14xX72xX161xX72xXexX129x7511xX13xX129xX129xX5xX15xXecxX177xXbxX32xX17axX101xX9xX13xX2xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX87xX46xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX17xX277x10b71xX4xX3xX7exX1xX46xX45xX3xX7xX19xX1axX32xX3xX5xX200xX4xX73xX3xX17xX18xX3xX1xX25xX51xX42xXexX3xX46xXbxX3xX17xc5edxX3xX17xb6ffxX45xX3xX14cxX3a3xX18xX3xX24xX25xX46xX3xXexX101xX4axX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xX2bxXdxa83exX1axX3xX101xX6xX3xX6xX1axX3xXexX18xX19xX1axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1axXexX10xX101xX3xX2bxXexX1xX25xX45xX14cxXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX2bxXexX1xX125xX3xX72xX2xX129xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX125xX3xX129xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX55xX55xXdxXecxX14cxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xXecxX1cxX1axX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13xX161xX55xX2xX129xX129xX2bxX72xX15xXebxX14xX72xX129xX16dxXexX2fdxX2fdxX13xX2xX2xX5xX15xXecxX177xXbxX32xX17axX101xX9xX129xX72xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX7cxX32xX19xX51xX3xX1xXc1xXdxX3xX17xX255xX3xXexX1xX25xX3xX1cxf7b0xX3xX2xX16dxX129xX3xX17xX22xX1axX3xX1cxX236xX3xX45xX46xX25xX73xX3xX14cx7792xX3xX7xX25xX1axX32xX3xX1cxX19xX18xX3xX1axX32x132fdxX1axX3xX1xX19xX1axX32xX3xX45xX46xX25xX3xX17xX3a0xX3xX7exX236xXbxX3xXexX1xX219xXdxX3xX4xXdfxX25xX3xX4xX1x1304dxX6xX3xX4xX1xX18xX3xX14cxX35xX1axX1xX3xX1axX1xX4fbxX1axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX2bxXexX1xX125xX3xX72xX2xX129xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX125xX3xX129xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX55xX55xXdxXecxX14cxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xXecxX1cxX1axX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13xX161xX55xX2xX129xX129xX2bxX72xX15xXebxX14xX2fdxX15xX161xXexX16dxX2xX161xX15xX2fdxX5xX15xXecxX177xXbxX32xX17axX101xX9xX13xX2fdxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX79xX4fbxX51xX3xX5xX19xX3xX1xX18xX21fxXexX3xX17xXc1xX1axX32xX3xX266xX3xX1axX32xX1xX3cxX6xX73xX3xXexX1xX3a0xX3xX1xXdxX35xX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xXdaxX1axX3xXexX277xX22xX1axX32xX3xXexX1xX4fbxX1axX3xXexX277xX22xX1axX32xX3xX46xXdxX73xX3xX1axX32xX1xX3cxX6xX3xX4xX1efxX3xX4xX6xX18xX3xX17xX1f6xXbxX3xX4x12a11xX6xX3xXexX25xX4eexXdxX3xXexX101xf918xX3xX17xX80xXdxX3xX1cxX1e5xXdxX3xX4xXc1xX1axX32xX3xX17x12d1dxX1axX32xX73xX3xX12bxX255xX3xX1xXc1xXdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1axXexX10xX101xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX120xXdxX2bxXexX1xX125xX3xX72xX2xX129xXbxX12bxX12cxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX125xX3xX129xX2xX15xXbxX12bxX12cxXaxX3xX7xX101xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX125xX55xX55xXdxXecxX14cxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xXecxX1cxX1axX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13xX161xX55xX2xX129xX129xX2bxX72xX15xXebxX14xX2fdxX2xX15xXexX161xX161xX129xX129xX13xX5xX15xXecxX177xXbxX32xX17axX101xX9xX2xX16dxX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX92x12c58xX3xX7exXdxX42xX1axX73xX3xXexa37dxX3xX1axX6xX51xX3xX17xX42xX1axX3xX4xX25xX80xXdxX3xX1axXe5xX45xX73xX3xX79xX18xX19xX1axX3xX7exX1xX80xXdxX3xX87xX87xXa2xX29xX92xX7cxX3xXexX250xX1axX1xX3xX7x126d3xX3xXexXdxX42xXbxX3xXex12e0cxX4xX3xXexX4eexX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX4xX46xX4xX3xX1axX32xX19xX51xX3xX1xXc1xXdxX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axX3xX17xX381xXexX3xXe1xXe1xXe1xX3xX1cxX19xX3xX17xX381xXexX3xXe1xX7axX0xX55xXbxX12xX0xX2bxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX101xX10xX5xX6xXexX10xX2bxXaxX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x11734xXexX1xX25xX45xX14cxX835xX6xX1axX2bxX835xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxee77xX1axX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX4xX46xX3xX1axX1xX4fbxX1axX73xX3xX38xX68exX1axX32xX3x109cdxX3cxX1axX1xX3xX7exX1x884cxX4xX1xX3xX5xX35xX3xXbxX1xX18xX1axX32xX3xXexX101xX19xX18xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX101xXdxX3a0xX1axXaxX3xX1xX101xX10x6e01xX9xXaxX55xX51xX835xXexX10xX55xXexX18xX1axX835xX1cxXdxX1axX1xX835xX4xX6xX835xX1axX1xX6xX1axX835xX1xX18xX1axX32xX835xX5xXdxX1axX1xX835xX7exX1xXdxX4xX1xX835xX5xX10xX835xXbxX1xX18xX1axX32xX835xXexX101xX6xX18xX835xX1xXdxX10xX1axX835xX45xX6xX25xX835xXbxX1xX6xXexX835xXexX101xXdxX10xX1axX55xX2xX2fdxX129xX2xX72xX129xXecxX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX55xX45xX10xX2bxXdxX6xX55xX2xX13xX15xX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13xX161xX55xX2xX13xX16dxX2bxX129xX2xX72xX13xX14xX13xX129xXexX129xX15xX2fdxX129xX5xX2fdxX835xX2xX161xX161xX2bxX161xX13xX13xX2xX13xX129xXebxXexXebxXebxX15xX15xX2fdxX5xX15xXecxX177xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX2bxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX101xX18xX1axX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX855xX1axX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX4xX46xX3xX1axX1xX4fbxX1axX73xX3xX38xX68exX1axX32xX3xX86bxX3cxX1axX1xX3xX7exX1xX872xX4xX1xX3xX5xX35xX3xXbxX1xX18xX1axX32xX3xXexX101xX19xX18xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX101xXdxX3a0xX1axXaxX3xX1xX101xX10xX89cxX9xXaxX55xX51xX835xXexX10xX55xXexX18xX1axX835xX1cxXdxX1axX1xX835xX4xX6xX835xX1axX1xX6xX1axX835xX1xX18xX1axX32xX835xX5xXdxX1axX1xX835xX7exX1xXdxX4xX1xX835xX5xX10xX835xXbxX1xX18xX1axX32xX835xXexX101xX6xX18xX835xX1xXdxX10xX1axX835xX45xX6xX25xX835xXbxX1xX6xXexX835xXexX101xXdxX10xX1axX55xX2xX2fdxX129xX2xX72xX129xXecxX1xXexX45xXaxX12xXcxX855xX1axX3xX1cxXdxX1axX1xX3xX4xX46xX3xX1axX1xX4fbxX1axX73xX3xX38xX68exX1axX32xX3xX86bxX3cxX1axX1xX3xX7exX1xX872xX4xX1xX3xX5xX35xX3xXbxX1xX18xX1axX32xX3xXexX101xX19xX18xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX101xXdxX3a0xX1axX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX101xX18xX1axX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX86bxX19xX3xX17xX236xX6xX3xX14cxX19xX1axX3xX4xfe15xX3xX24xX25xX51xX3xX45xX855xX3xX2bxX4fbxX1axX3xX7xX80xX3xX7exX1xX855xX1axX32xX3xX5xX1e5xX1axX3xX1axX1xX277xX1axX32xX3xX4xX1xX250xX3xX45xX1e5xXdxX3xX72xX3xXexX1xX46xX1axX32xX3xX17xXdaxX25xX3xX1axXe5xX45xX73xX3xXcx74e9xX3xX38xX68exX1axX32xX3xX86bxX3cxX1axX1xX3xX9fxX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xXa8xX3xX17xX255xX3xX1cx122f6xX1axX3xX17xXc1xX1axX32xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xX17xX277xX381xX4xX3xX13xX13xX129xX3xX17xX22xX1axX3xX1cxX236xX73xX3xX17xX21fxXexX3xXexX101xX1exX1axX3xX16dxX72x85fbxX3xX4xX1xX250xX3xXexXdxX1exX25xX3xX17xX277xX381xX4xX3xX32xXdxX6xX18xX3xX4xX3a3xX3xX1axXe5xX45xX73xX3xX17xXab0xX1axX32xX3xX32xXab0xXbxX3xX5xX1e5xX1axX3xX4xX1xX18xX3xX1cxXdxX35xX4xX3xX4xXdfxX25xX3xX4xX1xX519xX6xX3xX1axX32xX277xX219xXdxX3xX14cxX35xX1axX1xXecxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX2bxXdxX1cxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX25xX4eexXdxX3xXexX101xX67exX3xa11fxX1xX80xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX1cxX19xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX2xX13xX15xX3xX17xX22xX1axX3xX1cxX236xX3xX45xX46xX25xXaxX3xX1xX101xX10xX89cxX9xXaxX55xX2bxX18xX6xX1axX835xXexX1xX10xX55xXexX25xX18xXdxX835xXexX101xX10xX835xX7exX1xX18xXdxX835xX4xX6xX4xX835xX4xX18xX835xX24xX25xX6xX1axX835xX1cxX6xX835xX2bxX18xX6xX1axX1xX835xX1axX32xX1xXdxX10xXbxX835xX1xX6xX835xXexXdxX1axX1xX835xX1xXdxX10xX1axX835xX2xX13xX15xX835xX2bxX18xX1axX835xX1cxXdxX835xX45xX6xX25xX55xX2xX2fdxX161xXebxX129xX14xXecxX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX32xX3xX7xX101xX4xX9xXaxX55xX45xX10xX2bxXdxX6xX55xX2xX13xX15xX55xX1axX10xX120xX7xX55xX2xXebxX13xX13xX55xX2xX161xX13xX2bxX72xX2xX15xX14xX15xX15xXebxXexX2fdxX14xX13xX2fdxXebxX5xX15xXecxX177xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX29xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX2bxXdxX1cxX12xX0xX7xXexX101xX18xX1axX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX25xX4eexXdxX3xXexX101xX67exX3xXb9exX1xX80xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX1cxX19xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX2xX13xX15xX3xX17xX22xX1axX3xX1cxX236xX3xX45xX46xX25xXaxX3xX1xX101xX10xX89cxX9xXaxX55xX2bxX18xX6xX1axX835xXexX1xX10xX55xXexX25xX18xXdxX835xXexX101xX10xX835xX7exX1xX18xXdxX835xX4xX6xX4xX835xX4xX18xX835xX24xX25xX6xX1axX835xX1cxX6xX835xX2bxX18xX6xX1axX1xX835xX1axX32xX1xXdxX10xXbxX835xX1xX6xX835xXexXdxX1axX1xX835xX1xXdxX10xX1axX835xX2xX13xX15xX835xX2bxX18xX1axX835xX1cxXdxX835xX45xX6xX25xX55xX2xX2fdxX161xXebxX129xX14xXecxX1xXexX45xXaxX12xXcxX25xX4eexXdxX3xXexX101xX67exX3xXb9exX1xX80xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX1cxX19xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX1xXdxX42xX1axX3xX2xX13xX15xX3xX17xX22xX1axX3xX1cxX236xX3xX45xX46xX25xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX101xX18xX1axX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2bxXaxX12xX38xX22xX1axX3xX13xX15xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1exX1axX3xXexX1xX25xXc1xX4xX3xX79xX18xX19xX1axX3xX7exX1xX80xXdxX3xX4xX22xX3xX24xX25xX6xX1axX3xX1cxX19xX3xX2bxX18xX6xX1axX1xX3xX1axX32xX1xXdxX35xXbxX3xXexX250xX1axX1xX3xX38xX19xX3xXcxX3cxX1axX1xX3xX17xX255xX3xXexX1xX6xX45xX3xX32xXdxX6xX3xX7cxX32xX19xX51xX3xX1xXc1xXdxX3xX38xXdxX42xX1axX3xX45xX46xX25xX3xXexX4axX1axX1xX3xX1axX32xX25xX51xX35xX1axX3xX5xXdaxX1axX3xXexX1xXdfxX3xXe1xX3xX1axXe5xX45xX3xX13xX15xX2xXebxX73xX3xX2bxXdxX3bfxX1axX3xX101xX6xX3xX7xX46xX1axX32xX3xX1axX6xX51xX3xX9fxX16dxX55xX72xXa8xXecxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX2bxXdxX1cxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX25xX5xX12xX0xX2bxXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX101xXaxX12xX0xX55xX2bxXdxX1cxX12xX0xX55xX2bxXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103e6xX25xXexX1xX18xX101xXaxX12xX79xXecxX7cxX0xX55xXbxX12
Đ.N