2 thanh niên Hà Tĩnh nhận giải thưởng CBCC-VC trẻ giỏi toàn quốc lần thứ V
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có 2 thanh niên được xét duyệt gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng Cán bộ công chức, viên chức (CBCC-VC) trẻ giỏi toàn quốc lần thứ V năm 2018.
4fc0x634cxa799xa58ex7d1bxa3c1x770ex51abxc004xX7x570dx5cd8x7024xb7c6xc4edx61d8xX5x630exXax834ax66f8xX3xXexX1xX6x9e84xX1xX3xX18xXdx639exX18xX3xcc9fxa0c4xX3xXcx8dd0xX18xX1xX3xX18xX1xd67dxX18xX3xce43xXdxba35xXdxX3xXexX1x8384x88a3xX18xX2dxX3x9b3fxb89axX39xX39xd62cxbf3bxX39xX3xXexc424x5f93xX3xX2dxXdx5322xXdxX3xXexc7cdxX21xX18xX3xbe03xb77ex501dxX4xX3xX5xd6dbxX18xX3xXexX1x8261xX3xX3exX0x9a4exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6x9fedxXaxX12xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX4x7b28xX3xX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3x9c1bxX34x52fbxX4xX3x7264x9494xXexX3xX70xX50xcbb3xc9ebxXexX3xX2dxX34x74b9xX18xX2dxX3x8fadxa767xXexX3xXexXdxX1dxX50xX3x5d15xXdxb7efxX50xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39x83adxX18xX3xXa9x8611xX3xX4xa36axX18xX2dxX3xX4xX1xX5axX4xc32dxX3xaac4xXdxX1dxX18xX3xX4xX1xX5axX4xX3x6481xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xb5dcxX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exX3xX18x969bxXa0xX3xX13x83bcxX2x7929xb2a4xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xb45dxX7cxX3xX5xX21xX3xX6xX18xX1xX3xX120x5910xX3xd513xb894xX18xX1xX3xX20x74f3xX18xX2dxX3xX3dxX3xXcxX42xX12exXa0xX3xXexX42xX34xX35xX18xX2dxX3xXcxX42xX12exXa0xX3xa742xXdxXabxXa0xX3xX7xX4bxXc0xXexX3xX3axXdxX1dxX18xX3xXbxX1xd3d8xX18xX2dxX3xX120xXc0xX3xc6ddx8579xX18xXcfxX3xXex574cxX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXd1xX21xX3xXexX1xX55xX96xX3xX20xX4bxX21xX18xX2dxX3xafe5xX50xX51xX4xX3xX182xX50xX96x7ba0xXexX3xX3dxX3xa9a9xX1xX7cxX3xX20xXdxX97xX50xX3xXexX42xX34xX35xX18xX2dxX3xXexX42xX34x9abexX18xX2dxX3xXcxX20xX18fxXcxX3x652fxX2dxX50xX96x94dfxX18xX3xX120xaf74xX18xX1xX3xba9axXdxX1afxX18xX3xXdbxX1xX50xX96xX97xX18xX3xX39xcb04xXa0xX3x54e7xX50xX96xX1dxX18xXe3xX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xX3xXbxX39xX10xX18xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxXa0xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXexX1xX50xXa0xXa9xX3xX70xX1xXdxX70xX10xX3xXdxX39xX10xX18xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXax9216xXdxX70xXexX1xabc2xX3xb4c4xX2xac35xXbxX90x5af3xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX219xX3x6d26xX107x4feaxXbxX90xX220xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10axXa9xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXd1xX18xX5exX18xX10xX214xX7xX5exX2xX109xX22axX22cxX5exX2x949cxX22axX70xX21bxX107xX21bxX107xX253xX13xX13xXexX2xX22cxX107xX21dxX21dxX5xX107xX10axc99fxXbxX2dx559cxX42xX9xX21dxX21dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12x7f2fxX18xX1xX3xX120xX12bxX3xX12dxX12exX18xX1xX3xX20xX133xX18xX2dxX3xXdbx8a5bxX1abxX3xX2xX22cxX109x8601xXe3xXcfxX3xX21bxX3xX18xX103xXa0xX3xX5xXdxb6c6xX18xX3xX5xX21xX3xX4xX1xXdxX18axX18xX3xX7xX24xX3xXexX1xXdxX3xX8bxX50xX6xX3xX4xa418xXbxX3xX4xX9cxX3xX7xX35xX3xXdbxXex899cxX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX13xX3xX8bxX18axX18xX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX2f1xXe3xXcfxX3xX5xX21xX3xX2xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX2xX107xX3xafbexX162xX34xX9cxX18xX2dxX3xXa0xXa1xXexX3xXexX42xX43xX3xXexXdxX1dxX50xX3xXa9xXdxXabxX50x6d5axX3xX4xa6c7xX6xX3xX3axXc4xX3xXcxX34xX3xX5xX97xX18xX1xX3xX3axXc4xX3xX8bxXc4xXdxX3xXa9xXdxX1dxX18xX3xXbxX1xX15bxX18xX2dxX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX2f1xX10axX3xX1abxX2dxX4bxX21xXdxX3xX42xX6xXcfxX3xX6xX18xX1xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xX3axXc4xX3xXcxX34xX3xX5xX97xX18xX1xX3xXexXa1xX18xX2dxX3xXa9x67ecxX18xX2dxX3x72cbxX1xX10xX18xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX3xX8bxX315xX50xX3xXexX42xX6xX18xX1xXcfxX3xXbxX1xX15bxX18xX2dxX3xX4xX1xX51xX18xX2dxX3xXexXc4xXdxX3xXbxX1xX12exXa0xX220xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xX3axX39xX20xX3xXcx51d9xX3xX120xX4bxX21xX18xX3xXcxX1abxX39xX2ebxX3xX20x9110xX3xX39xX1x9432xX3xX12dxXdxX18xX1xX3xXexXa1xX18xX2dxX3xXa9xX3b1xX18xX2dxX3xX3b5xX1xX10xX18xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX3xX120xX4bxX21xX18xX3xXd1xX21xX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xXcfxX3xX2dxX7cxXbxX3xXbxX1xX55xX18xX3xXa9xX2fxX4bxX3xXd1xX97xX3xX4xX1xX363xX3xX4fxX50xX96xX2fdxX18xX3xd52exX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxX1dxX18xX3xX2dxXdx85aaxXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2dxXdxX6xX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xX3xXbxX39xX10xX18xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxXa0xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX18xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX70xXexX1xX219xX3xX21bxX2xX21dxXbxX90xX220xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX219xX3xX22axX2xX107xXbxX90xX220xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX219xX5exX5exXdxX10axXa9xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXd1xX18xX5exX18xX10xX214xX7xX5exX2xX109xX22axX22cxX5exX2xX253xX13xX70xX21dxX13xX107xX2xX2f1xX13xX109xXexX253xX109xX109xX21bxX107xX5xX107xX10axX266xXbxX2dxX269xX42xX9xX13xX21bxX253xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX4bxX18xXaxX12xX2d9xX18xX1xX3xX120xX12bxX3xX12dxX12exX18xX1xX3xX20xX133xX18xX2dxX10axX10axX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xX2d9xX18xX1xX3xX4xX7cxX3xX18xX1xXdxX2fdxX50xX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xXcfxX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX3xXexX42xbc70xX4xX3xXexXdxX18axXbxX3xXexX1xX6xXa0xX3xXa0xX34xX50xX3xX4xX1xX4bxX3xX8bxX9cxX18xX3xXd1x5c79xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xXd1xXdxX97xX4xX3xXex77bfxX3xX4xX1xX5axX4xX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xX348xXcxX4bxX21xX18xX3xX70xX163xX18xX3xXexX1xX6xXa0xX3xX2dxXdxX6xX3xXa9xX2fxX4bxX3xXd1xX97xX3xX4xX1xX363xX3xX4fxX50xX96xX2fdxX18xX3xX5xb064xX18xX1xX3xXexX1xX5faxXcfxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXa9xXdxX1dxX18xX3xX2dxXdxX474xXdxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xXexX1b3xX18xX1xX3xX1xX1b3xX18xX1xX3xXa0xX474xXdxX360xX3xX18xX1xX34xX3xX219xX3xX1c7xX163xX96xX3xX70xX5d2xX18xX2dxX3xX4xXc0xX4xX3xX348xX12dxXc7xX3xX1xX1b3xX18xX1xX3xXexX21xX50xX3xXexX1xX50xX96xX2fdxX18xX3xXexX5d2xX3xX4fxX50xX2fxX18xX360xX3xXdbxXcxX5faxX3xX2d9xX1abxXcxXcxX3xXa9xX18axX18xX3xXa9xX631xXdxX3xXd1xX21xX3xXexX5faxX3xXexX21xX50xXcfxX3xXexX1xX50xX96xX2fdxX18xX3xX6xX18xX3xXexX4bxX21xX18xXe3xX220xX3xXexX42xX5d2xX4xX3xXexXdxX18axXbxX3xXexX1xX6xXa0xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX5axX50xX3xX1xXc4xXcfxX3xX4xX5axX50xX3xX18xX12exX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xX253xX109xX3xXd1xd327xXcfxX3xX21dxX109xX3xXexX21xX50xX3xXexX1xX50xX96xX2fdxX18xXcfxX3xX2xX109xX21bxX3xXexX1xX50xX96xX2fdxX18xX3xXd1xXdxX1dxX18xX3xX5xX1dxX18xX3xXa9xX1a2xX3xX8bxX2fxXa0xX3xXa9xX2fxX4bxX3xX6xX18xX3xXexX4bxX21xX18xX3xXd1xX2fdxX3xX18xX2dxX34xX1a2xXdxX3xXd1xX21xX3xXexX21xXdxX3xX7xX2fxX18xX10axX3xXcxX42xX5d2xX4xX3xXexXdxX18axXbxX3xXexX1xX6xXa0xX3xXa0xX34xX50xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX8dxXbxX3xXa9x811axXexXcfxX3xX90x51a7xX3xX5xc1e1xX3xXexX42xX1dxX18xX3xX22axX107xX3xXd1xX6f9xX3xXd1xX2axX18xX3xX4xX1xX50xX96xXabxX18xX3xX5xX163xXa0xX3xX7xX2fxX18xX3xXexX42xXc0xXdxX3xXbxX1xX91xXbxXcfxX3xXexX1xX50xX3xX2dxXdx5e39xX3xXexX42xX1dxX18xX3xX109xX107xXa0xX0xX7xX50xXbxX12x9af7xX253xX0xX5exX7xX50xXbxX12xX3xX2dxX12bxX3xX4xXc0xX4xX3xX5xX4bxX12exXdxX220xX3xXexX42xX5d2xX4xX3xXexXdxX18axXbxX3xX4xX1xX168xX3xX8bxX12exX4bxX3xXbxX1xXc0xX3xXd1xX6f9xX3xXc0xX18xX3xXd1xX2axX18xX3xX4xX1xX50xX96xXabxX18xX3xXexX42xXc0xXdxX3xXbxX1xX91xXbxX3xX109xX10axX107xX107xX107xX3xXd1xXdxX1dxX18xX3xXa0xX6xX3xXexa910xX96xX3xXexX5faxX18xX2dxX3xX1xX8dxXbxX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xXcxX1xX55xX96xX3xX20xX4bxX21xX18xX2dxX3xX182xX50xX51xX4xX3xX182xX50xX96xX18axXexX3xX3dxX3xX18fxX1xX7cxX3xX20xXdxX97xX50xX3xXexX42xX34xX35xX18xX2dxX3xXexX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxX20xX18fxXcxX3xX1abxX2dxX50xX96xX1afxX18xX3xX120xX1b3xX18xX1xX3xX1b7xXdxX1afxX18xX3xXdbxX1xX50xX96xX97xX18xX3xX39xX1c4xXa0xX3xX1c7xX50xX96xX1dxX18xX3xXd1xX320xX6xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xX18xX1xX2axX18xX3xXa9xX3b1xX18xX2dxX3xX3b5xX1xX10xX18xX3xX4xX363xX6xX3xX3axXc4xX3xXexX42xX34xX35xX18xX2dxX3xX3axXc4xX3xX162xXdxXc0xX4bxX3xX70xX6f9xX4xX3xXd1xX21xX3xX120xX21xX4bxX3xXexX12exX4bxX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX109xX10axX3xXcxX42xX34xX474xX4xX3xX8bxX7cxXcfxX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX21bxXcfxX3xXexX1xX55xX96xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xX18xX1xX2axX18xX3xXa9xX3b1xX18xX2dxX3xX3b5xX1xX10xX18xX3xXcxX3f4xX3xX120xX4bxX21xX18xX3xXcxX1abxX39xX2ebxX3xX20xX401xX3xX39xX1xX405xX3xX12dxXdxX18xX1xX3xXd1xX1b3xX3xX8bxX631xX3xX4xX7cxX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX405xX4xX1xX3xX90xX50xX315xXexX3xX7xX764xX4xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX3xX120xX4bxX21xX18xX3xXd1xX21xX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1xXdxX18axX50xX3xX18xX1xXdxX3xX13xX107xX2xX21bxX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xX3xXbxX39xX10xX18xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxXa0xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX18xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX70xXexX1xX219xX3xX21bxX2xX21dxXbxX90xX220xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX219xX3xX109xX13xX107xXbxX90xX220xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX219xX5exX5exXdxX10axXa9xX6xX4bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX10axXd1xX18xX5exX18xX10xX214xX7xX5exX2xX109xX22axX22cxX5exX2xX253xX13xX70xX21dxX13xX107xX2xX2f1xX21dxX13xXexX2f1xX21bxX107xX2xX21bxX5xX107xX10axX266xXbxX2dxX269xX42xX9xX21bxX21bxX22axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX4bxX18xXaxX12xX10axX10axX10axXd1xX21xX3xXexX1xX55xX96xX3xX20xX4bxX21xX18xX2dxX3xX182xX50xX51xX4xX3xX182xX50xX96xX18axXexX3xX5xX21xX3xX13xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX253xX21bxX3xX2dxX34xX9cxX18xX2dxX3xXa0xXa1xXexX3xXexXdxX1dxX50xX3xXa9xXdxXabxX50xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xXc0xX18xX3xXa9xXc4xX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xX4xX1xX5axX4xXcfxX3xXd1xXdxX1dxX18xX3xX4xX1xX5axX4xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX109xX10axX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xXcxX1xX55xX96xX3xX4xX7cxX3xX18xX1xXdxX2fdxX50xX3xX76cxX3xXexX34xX35xX18xX2dxXcfxX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xXexX1xX5d2xX4xX3xX1xXdxX97xX18xX3xX4xXc0xX4xX3xX18xX1xXdxX97xXa0xX3xXd1xX6f9xX3xX4xX1xX50xX96xX1dxX18xX3xXa0xXc7xX18xXcfxX3xXexX1xX6xXa0xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX2fxXdxX3xX4xXc0xX4xX1xX3xX1xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX405xX18xX1xX3xXexX12exXdxX3xX4xX9cxX3xX4fxX50xX6xX18xXcfxX3xX8bxX9cxX18xX3xXd1xX5ecxX3xX18xX1xX34xX219xX3xX2ebxXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xX3xX348xX3exX315xX18xX3xX8bxX2fdxX3xX70xX163xX18xX3xX7xX51xX3xXd1xX21xX3xXexX42xX50xX96xX2fdxX18xX3xXexX1xX51xX18xX2dxX3xX5xX5ecxX4xX1xX3xX7xX769xX3xXd1xX103xX18xX3xX1xX7cxX6xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX360xX3xXdbxX90xX18axXbxX3xX5xX4bxX12exXdxX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xX3xXa9xX2axX4xX3xX22axX3xX4xX315xXbxX3xX18xX2dxX21xX18xX1xXcfxX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xX18xX1xX1b3xX3xX182xX50xX51xX4xX3xX2dxXdxX6xXe3xX220xX3xX348xX14axX18axX3xX1xX4bxX12exX4xX1xX3xXexX1xX5d2xX4xX3xX1xXdxX97xX18xX3xX18xX1xXdxX97xXa0xX3xXd1xX6f9xXcfxX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXbxX1xXc0xXbxX219xX3xX1abxX163xX18xX2dxX3xX4xX6xX4bxX3xX4xX1xX315xXexX3xX5xX34xX8dxX18xX2dxX3xX8bxXc4xXdxX3xX18xX2dx9c25xX3xX4xXc0xX18xX3xXa9xXc4xX3xX4fxX50xX2fxX18xX3xX5xX76cxXcfxX3xX2dxXdxXc0xX4bxX3xXd1xXdxX1dxX18xX3xXexX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxX20xX18fxXcxX3xX1abxX2dxX50xX96xX1afxX18xX3xX120xX1b3xX18xX1xX3xX1b7xXdxX1afxX18xX360xX3xXdbxX90xX18axXbxX3xX5xX4bxX12exXdxX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xX3xXa9xX2axX4xX3xX253xX3xX4xX315xXbxX3xX18xX2dxX21xX18xX1xXe3xX220xX3xX3axXdxX97xX18xX3xXbxX1xXc0xXbxX3xX2dxXdxXc0xX4bxX3xX70xX6f9xX4xX3xX76cxX3xXexX1xX5axX4xX3xXexX5d2xX3xX2dxXdxXc0xX4xX3xX4xX1xX4bxX3xX1xc4aaxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX12exXdxX3xXexX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxX20xX18fxXcxX3xX1c7xXcfxX3xXexX168xX18xX1xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX2dxXdxX6xXdxX3xX8bxX4bxX12exX18xX3xX1xXdxX97xX18xX3xX18xX6xX96xX3xXdbxX90xX18axXbxX3xX5xX4bxX12exXdxX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xX3xXa9xX2axX4xX3xX253xX3xX4xX315xXbxX3xX18xX2dxX21xX18xX1xXe3x6ab7xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xXcxX1xX55xX96xX3xX5xX50xXc7xX18xX3xXexX405xX4xX1xX3xX4xX5d2xX4xX3xXexX1xX6xXa0xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX3xX120xX4bxX21xX18xXcfxX3xX20xXc4xXdxXcfxX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xX348xX3axX6xX3xXexX42xXc0xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX97xXa0xX360xX3xXexX12exXdxX3xX8bxX9cxX18xX3xXd1xX5ecxXcfxX3xX4xXc44xX18xX2dxX3xX18xX1xX34xX3xX4xXc0xX4xX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xX70xX4bxX3xX20xX50xX96xX97xX18xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX39xX1c4xXa0xX3xX1c7xX50xX96xX1dxX18xXcfxX3xXcxX168xX18xX1xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXexX5faxX3xX4xX1xX5axX4xX10axX3xXcxX1xX55xX96xX3xX182xX50xX96xX18axXexX3xX4xXc44xX18xX2dxX3xX5xX21xX3xXexXc0xX4xX3xX2dxXdxX2fxX3xXa0xXc7xX3xX1xX1b3xX18xX1xX3xX348xX12dxX12bxXdxX3xX18xX2dxX21xX96xX3xXa0xXc4xXexX3xXd1xXdxX97xX4xX3xXexX51xXexX360xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xXcxX168xX18xX1xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX8bxXc0xX18xX1xX3xX2dxXdxXc0xX3xX4xX6xX4bxXcfxX3xX4xX7cxX3xX7xX5axX4xX3xX5xX6xX18xX3xXexX47xX6xX3xX5xX474xX18xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX1xX4bxX12exXexX3xX8bxXc4xX18xX2dxX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xXd1xX21xX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX10axX0xX5exXbxX12xX0xXexX6xXa9xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2dxX9xXaxX107xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX70xX70xXdxX18xX2dxX9xXaxX21dxXaxX12xX0xXexXa9xX4bxX70xX96xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xX0xX10xXa0xX12xX162xXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xXcfxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX18xX1xX3b1xXa0xX3xXexXc7xX18xX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX79dxX18xX2dxX3xXexX315xXa0xX3xX2dxX34xX9cxX18xX2dxX3xXexXdxX1dxX50xX3xXa9xXdxXabxX50xXcfxX3xXa0x52d2xX50xX3xXa0xX5d2xX4xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX8bxX12exX4bxX3xX8bxX5axX4xXcfxX3xX5xX51xXdxX3xX7xX51xX18xX2dxX220xX3xXexX405xX4xX1xX3xX4xX5d2xX4xX3xXexX1xX6xXa0xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX3xX120xX4bxX21xX18xXcfxX3xX20xXc4xXdxXcfxX3xX120xXc4xXdxX220xX3xXexX1xX5d2xX4xX3xX1xXdxX97xX18xX3xXexX51xXexX3xXbxX1xX4bxX18xX2dxX3xXexX42xX21xX4bxX3xX348xX253xX3xXexX42xXc0xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX97xXa0xX360xX220xX3xX4xX7cxX3xX2fxX18xX1xX3xX1xX34xX35xX18xX2dxX3xXexX51xXexX3xX8bxX51xXdxX3xXd1xX474xXdxX3xXexX2axXbxX3xXexX1xXabxX220xX3xX4xX7cxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX55xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX43xXcfxX3xX2dxXdxX802xXbxX3xX8bx6135xXcfxX3xX1xX34xX474xX18xX2dxX3xX70xXf3cxX18xX3xX8bxX401xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX97xXbxX3xX1xXccbxX4xX3xXexX2axXbxXcfxX3xX18xX163xX18xX2dxX3xX4xX6xX4bxX3xXexX42xX1b3xX18xX1xX3xX8bxXc4xX3xX4xX1xX50xX96xX1dxX18xX3xXa0xXc7xX18xXcfxX3xX18xX2dxX1xXdxX97xXbxX3xXd1xX6f9xX220xX3xX4xX7cxX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX405xX4xX1xX3xX90xX50xX315xXexX3xX7xX764xX4xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX3xXexX12exXdxX3xX4xX9cxX3xX4fxX50xX6xX18xXcfxX3xX8bxX9cxX18xX3xXd1xX5ecxXcfxX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xXexX2axXbxX3xXexX1xXabxX3xX18xX1xX315xXexX3xXexX42xX405xX3xXa9xX55xX50xX3xX4xX1xXccbxX18xX10axX3xX1b7xX21xX3xX4xX1xXdxX18axX18xX3xX7xX24xX3xXexX1xXdxX3xX8bxX50xX6xX3xX4xX9cxX3xX7xX35xX3xX253xX3xX18xX103xXa0xX3xX5xXdxX1dxX18xX3xXexX6f9xX4xX3xXdbxX13xX107xX2xX253xX3dxX13xX107xX2xX22axX3dxX13xX107xX2xX21dxXe3xX10axX3xX120xX12exXexX3xXa0xXc4xXexX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX4xXc0xX4xX3xX70xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX97xX50xX3xX3b5xX1xX10xX18xX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX4xX363xX6xX3xX1abxX1xX21xX3xX18xX34xX474xX4xXcfxX3xX39xX1xX405xX18xX1xX3xXbxX1xX363xXcfxX3xXa9xXc4xXcfxX3xX18xX2dxX21xX18xX1xXcfxX3x81aaxX3axX1abxba42xX3xXexX168xX18xX1xX5exXcxX18fxX220xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xX39xXc7xX18xX2dxX3xX8bxX4bxX21xX18xXcfxX3xX120xX4bxX21xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX315xXbxXcfxX3xX5xX631xX18xX1xX3xX8bxX12exX4bxX3xX4xX9cxX3xX4fxX50xX6xX18xXcfxX3xX8bxX9cxX18xX3xXd1xX5ecxX3xX8bxXc0xX18xX1xX3xX2dxXdxXc0xX3xX4xX6xX4bxX3xXd1xX21xX3xX2dxX1xXdxX3xX18xX1xX2axX18xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX405xX4xX1xX3xX90xX50xX315xXexX3xX7xX764xX4xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xXexXc0xX4xX10axX0xX5exX10xXa0xX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4bxX70xX96xXaxX12xX0xX10xXa0xX12xX1b7xX1afxX3xXexX42xX6xX4bxX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xX39xX3axX39xX39xXcfxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX109xX3xX7x5b34xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xXexX5faxX3xX4xX1xX5axX4xX3xXd1xX21xX4bxX3xX18xX2dxX21xX96xX3xX2xX22axX5exX2xX13xX5exX13xX107xX2xX109xX3xXexX12exXdxX3xXexX1xX363xX3xX8bxXc7xX3xX20xX21xX3xX1abxXc4xXdxX10axX0xX5exX10xXa0xX12xX0xX5exXbxX12xX0xX5exXexX70xX12xX0xX5exXexX42xX12xX0xX5exXexXa9xX4bxX70xX96xX12xX0xX5exXexX6xXa9xX5xX10xX12xX0xX70xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX42xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1dxX18xX3xX4fxX50xX6xX18xX219xX0xX5exX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xX50xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3dxXexX1xX50xXa0xXa9xX3dxX6xX18xX70xX3dxX7xX6xXbxX4bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5faxX18xX2dxX3xXbxX1xX6f9xX3xXexX42xXc0xX4xX1xX3xX8bxXc4xXdxX3xXcxX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxX20xX3xXcxX1xX5ecxX3xXexX42xX315xX18xX3xXcxX1xX12exX4xX1xX3xX20xX21xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX39xXc0xX18xX1xX3xX91xX18xX3xX1xX401xX18xX2dxX360xXaxX3xX1xX42xX10x91b3xX9xXaxX5exX70xX4bxX6xX18xX3dxXexX1xX10xX5exXexX4bxX18xX2dxX3dxXbxX1xX50xX3dxXexX42xX6xX4xX1xX3dxX70xX4bxXdxX3dxXexX42xX50xX4bxX18xX2dxX3dxXexX1xX3dxXexX1xXdxX3dxXexX42xX6xX18xX3dxXexX1xX6xX4xX1xX3dxX1xX6xX3dxX18xX1xX6xX18xX3dxX2dxXdxX6xXdxX3dxXexX1xX50xX4bxX18xX2dxX3dxX4xX6xX18xX1xX3dxX10xX18xX3dxX1xX4bxX18xX2dxX5exX2xX21bxX253xX109xX13xX2f1xX10axX1xXexXa0xXaxX12xX0xXdxXa0xX2dxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX5exXa0xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX13xX107xX5exX18xX10xX214xX7xX5exX2xX109xX22axX21dxX5exX2xX253xX109xX70xX21bxX2xX253xX107xX107xX22axX2xXexX2f1xX2f1xX22axX109xX5xX21bxX3dxX70xX266xX70xX1xX214xX10axX266xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5faxX18xX2dxX3xXbxX1xX6f9xX3xXexX42xXc0xX4xX1xX3xX8bxXc4xXdxX3xXcxX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxX20xX3xXcxX1xX5ecxX3xXexX42xX315xX18xX3xXcxX1xX12exX4xX1xX3xX20xX21xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX39xXc0xX18xX1xX3xX91xX18xX3xX1xX401xX18xX2dxX360xXaxX3xX1xX42xX10xX1311xX9xXaxX5exX70xX4bxX6xX18xX3dxXexX1xX10xX5exXexX4bxX18xX2dxX3dxXbxX1xX50xX3dxXexX42xX6xX4xX1xX3dxX70xX4bxXdxX3dxXexX42xX50xX4bxX18xX2dxX3dxXexX1xX3dxXexX1xXdxX3dxXexX42xX6xX18xX3dxXexX1xX6xX4xX1xX3dxX1xX6xX3dxX18xX1xX6xX18xX3dxX2dxXdxX6xXdxX3dxXexX1xX50xX4bxX18xX2dxX3dxX4xX6xX18xX1xX3dxX10xX18xX3dxX1xX4bxX18xX2dxX5exX2xX21bxX253xX109xX13xX2f1xX10axX1xXexXa0xXaxX12xXcxX5faxX18xX2dxX3xXbxX1xX6f9xX3xXexX42xXc0xX4xX1xX3xX8bxXc4xXdxX3xXcxX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxX20xX3xXcxX1xX5ecxX3xXexX42xX315xX18xX3xXcxX1xX12exX4xX1xX3xX20xX21xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX39xXc0xX18xX1xX3xX91xX18xX3xX1xX401xX18xX2dxX360xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX162xXdxXc0xX4bxX3xXd1xXdxX1dxX18xX3xXcxX5faxX18xX2dxX3xXbxX1xX6f9xX3xXexX42xXc0xX4xX1xX3xX8bxXc4xXdxX3xXcxX42xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXcxXdxXabxX50xX3xX1xXccbxX4xX3xXcxX1xX5ecxX3xXexX42xX315xX18xX3xXcxX1xX12exX4xX1xX3xX20xX21xX3xXdbxX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xXe3xX3xX3exaa26xX3xXcxX1xX802xX96xX3xX20xXdxX2fdxX18xX3xXd1xX320xX6xX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX70xX5d2xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX39xXc0xX18xX1xX3xX91xX18xX3xX1xX401xX18xX2dxX360xX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX109xX3xX4xX363xX6xX3xX20xXc4xXdxX3xX8bxX401xX18xX2dxX3xX120xXc4xXdxX3xXcxX42xX50xX18xX2dxX3xX34xX9cxX18xX2dxX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xXexX5faxX3xX4xX1xX5axX4xX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX18xX6xX96xX3xXdbxX2xX107xX5exX2xX2xXe3xX3xXexX12exXdxX3xX3axX1b3xX18xX1xX3xX111fxX34xX9cxX18xX2dxX10axX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXd1xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xXc0xX18xX3xXa9xXc4xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX2xX21dxX3xXexX1xXc0xX18xX2dxX3xX2xX107xX360xXaxX3xX1xX42xX10xX1311xX9xXaxX5exX70xX4bxX6xX18xX3dxXexX1xX10xX5exX4xX6xX18xX3dxXa9xX4bxX3dxX70xX4bxX6xX18xX3dxX1xX6xX3dxXexXdxX18xX1xX3dxX18xX1xX6xX18xX3dxX2dxXdxX6xXdxX3dxXexX1xX50xX4bxX18xX2dxX3dxX2xX21dxX3dxXexX1xX6xX18xX2dxX3dxX2xX107xX5exX2xX21bxX13xX21dxX22axX21dxX10axX1xXexXa0xXaxX12xX0xXdxXa0xX2dxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX5exXa0xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX13xX107xX5exX18xX10xX214xX7xX5exX2xX109xX22axX13xX5exX2xX253xX109xX70xX2xX107xX2f1xX21dxX21dxX13xX107xXexX109xX22cxX21dxX21bxX5xX2xX3dxXa9xX2xX10axX266xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xXc0xX18xX3xXa9xXc4xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX2xX21dxX3xXexX1xXc0xX18xX2dxX3xX2xX107xX360xXaxX3xX1xX42xX10xX1311xX9xXaxX5exX70xX4bxX6xX18xX3dxXexX1xX10xX5exX4xX6xX18xX3dxXa9xX4bxX3dxX70xX4bxX6xX18xX3dxX1xX6xX3dxXexXdxX18xX1xX3dxX18xX1xX6xX18xX3dxX2dxXdxX6xXdxX3dxXexX1xX50xX4bxX18xX2dxX3dxX2xX21dxX3dxXexX1xX6xX18xX2dxX3dxX2xX107xX5exX2xX21bxX13xX21dxX22axX21dxX10axX1xXexXa0xXaxX12xX39xXc0xX18xX3xXa9xXc4xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX2xX21dxX3xXexX1xXc0xX18xX2dxX3xX2xX107xX360xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX3axX405xX3xXexX1xX34xX3xX20xX50xX96xX97xX18xX3xX8bxX4bxX21xX18xX3xX14axcbdexX3xX2d9xX18xX1xX3xXdbxX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xXe3xX3xX1abxX2dxX50xX96xX1afxX18xX3xX39xX6xX4bxX3xX39xX34xX1a2xX18xX2dxX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX70xX5d2xX3xX5xX21xX3xXa0xXc4xXexX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX13xX13xX3xX2dxX34xX9cxX18xX2dxX3xXa0xXa1xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xXexXdxX1dxX50xX3xXa9xXdxXabxX50xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX2xX21dxX3xXexX1xXc0xX18xX2dxX3xX2xX107xX360xX3xX18xX103xXa0xX3xX13xX107xX2xX109xX3xX4xX363xX6xX3xXcxX42xX50xX18xX2dxX3xX34xX9cxX18xX2dxX3xX20xXc4xXdxX3xX1b7xXdxX1dxX18xX3xX1xXdxX97xXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX3exXdxX97xXexX3xX1abxX6xXa0xX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xXa9xX50xX5faxXdxX3xX5xX1afxX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX70xX6xX18xX1xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xXexX5faxX3xX4xX1xX5axX4xX3xXexX51xXdxX3xX2xX22axX5exX2xX107xX3xXexX12exXdxX3xXcxX1xX320xX6xX3xXcxX1xXdxX1dxX18xX3xX3dxX3xX20xX50xX18axX10axX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXd1xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX8bxX12exXexX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xX348xX1abxX2dxX34xX1a2xXdxX3xXexX1xX8dxX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX360xXaxX3xX1xX42xX10xX1311xX9xXaxX5exX70xX4bxX6xX18xX3dxXexX1xX10xX5exX13xX3dxXexX1xX6xX18xX1xX3dxX18xXdxX10xX18xX3dxX1xX6xX3dxXexXdxX18xX1xX3dxX70xX6xXexX3dxX2dxXdxX6xXdxX3dxX18xX2dxX50xX4bxXdxX3dxXexX1xX4bxX3dxXexX42xX10xX3dxX2dxXdxX4bxXdxX3dxXexX4bxX6xX18xX3dxX4fxX50xX4bxX4xX5exX2xX21dxX22axX2xX2xX21dxX10axX1xXexXa0xXaxX12xX0xXdxXa0xX2dxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX5exXa0xX10xX70xXdxX6xX5exX2xX13xX107xX5exX18xX10xX214xX7xX5exX2xX109xX2xX22cxX5exX2xX107xX13xX70xX2xX2xX13xX22axX107xX2xX2xXexX2xX22cxX22cxX13xX5xX253xX10axX266xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX39xX3axX39xX39xX3dxX3exX39xX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX5xX55xX18xX3xXexX1xX5axX3xX3exXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxXd1xX12xX0xX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX8bxX12exXexX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xX348xX1abxX2dxX34xX1a2xXdxX3xXexX1xX8dxX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX360xXaxX3xX1xX42xX10xX1311xX9xXaxX5exX70xX4bxX6xX18xX3dxXexX1xX10xX5exX13xX3dxXexX1xX6xX18xX1xX3dxX18xXdxX10xX18xX3dxX1xX6xX3dxXexXdxX18xX1xX3dxX70xX6xXexX3dxX2dxXdxX6xXdxX3dxX18xX2dxX50xX4bxXdxX3dxXexX1xX4bxX3dxXexX42xX10xX3dxX2dxXdxX4bxXdxX3dxXexX4bxX6xX18xX3dxX4fxX50xX4bxX4xX5exX2xX21dxX22axX2xX2xX21dxX10axX1xXexXa0xXaxX12xX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xX8bxX12exXexX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xX348xX1abxX2dxX34xX1a2xXdxX3xXexX1xX8dxX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX360xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX42xX4bxX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX20xX21xX3xXcxX24xX18xX1xX3xXd1xXdxX18xX1xX3xX70xX5d2xX3xX4xX7cxX3xX13xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xXd1xX320xX6xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX348xX1abxX2dxX34xX1a2xXdxX3xXexX1xX8dxX3xXexX42xX43xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXexX4bxX21xX18xX3xX4fxX50xX51xX4xX360xX3dxX3xX2dxXdxX2fxXdxX3xXexX1xX34xX35xX18xX2dxX3xX4xX363xX6xX3xXcxX42xX50xX18xX2dxX3xX34xX9cxX18xX2dxX3xX120xX4bxX21xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX39xXc4xX18xX2dxX3xX7xX2fxX18xX3xX20xX401xX3xX39xX1xX405xX3xX12dxXdxX18xX1xX3xX70xX21xX18xX1xX3xX4xX1xX4bxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX1dxX18xX3xX4xXc7xX18xX2dxX3xX18xX1xX163xX18xX3xX4xX7cxX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX405xX4xX1xX3xX5xX6xX4bxX3xX8bxXc4xX18xX2dxX3xX90xX50xX315xXexX3xX7xX764xX4xXcfxX3xX4xX7cxX3xX4xXc0xX4xX3xX8bxX2fdxX3xXexX21xXdxXcfxX3xX76cxX3xXexX34xX35xX18xX2dxXcfxX3xX7xXc0xX18xX2dxX3xX3b5xXdxX18axX18xX3xX8bxX34xX8dxX4xX3xXc0xXbxX3xX70xX6f9xX18xX2dxX3xXexX42xX4bxX18xX2dxX3xX5xX6xX4bxX3xX8bxXc4xX18xX2dxXcfxX3xX7xX2fxX18xX3xX90xX50xX315xXexXcfxX3xX1xXccbxX4xX3xXexX2axXbxX10axX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxXd1xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX50xX5xX12xX0xX70xXdxXd1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX5exX70xXdxXd1xX12xX0xX5exX70xXdxXd1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d9xX50xXexX1xX4bxX42xXaxX12xX1abxX2dxX163xX18xX3xX162xXdxX6xX18xX2dxX0xX5exXbxX12
Ngân Giang