Kiểm tra Đảng góp phần ngăn chặn cán bộ, đảng viên suy thoái
(Baohatinh.vn) - Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trong giai đoạn hiện nay đã góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, tất yếu khách quan, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cần tiến hành thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
bb8bx142efxe9ecxdf62x11dd1xfdb8xeb98xe641x126bfxfd34x14194x13795x1171bxe04bxfd02x1295cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc327x13a0axd21fxXexX0x1417fxXaxX17xX18xX19xXexX0xc5aaxc0daxX19xc9faxXexX0xXaxffc3xX9x1245dxXdxX18x10ebcxX2fx13fb3x1108fxcdfdxX5xe5dcxXbxXdxX17xX32xXexff7exX35x11265xXcxX9xXbxc55cxX18xX9xe185x11254x10e2bx11706xX9xX47x13ab3xX33xX9xX33xXax14336xX46xX9xX46xX47x136e9xX46xX9xX2cxXaxbc16xX46xX9xX2cx112f1xX46xX9xX23x10b48xc21exX9xd97axX45xX46xX47xX9xd185xX35x1254fxX46xX9xX2fx144bcxX26xX9xXbxXaxX24xX5dxX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf7a0xX17xX18xX19xX32xXexX4x1112axX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9x11e01xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX62xX9xX46xXaxe510xXbxX9xXdxd596xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX47xX35xX18xX35xX9xX64xX24x10c9axX46xX9xXaxX35xc6e4xX46xX9xX46xX18xX26xX9xX64x12f56xX9xX47xX4axX33xX9xX33xXaxX4fxX46xX9xX64xd5c7xX26xX9xXdx1096axX35xX9xX2fxX6fxX26xX9xXbxXaxX24xX5dxX35xX9xX69xbdfcxX9xXbxcefcxX9xXbxXedx107c3xX46xX47xX9xX2cxXax1015axX46xXaxX9xXbxX41xe380xX62xX9xX64xXbfxX24xX9xX64xdb93xX2cxX62xX9xXdxd5e5xX35xX9xX2fxX10axX46xX47xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX2cxX5dxX46xX9xX23xX61xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46x139bexX9xd81dxXf1xX35xX9xX69xeb19xX26xX62xX9xXbxXacxXbxX9xX26x1291cxX6fxX9xX96xXaxX5dxX2cxXaxX9x10c41xX6fxX18xX46xX62xX9xX64xX3dxX9xX46x13638xX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xX46xX54xX46xX47xX9xXdxd3e0xX2cxX9xXdxXccxX46xXaxX9xX64xXbfxX24xX9xX69xXb0xX9xX2fxX105xX2cxX9xX2cxXaxX35xX139xX46xX9xX64xXacxX6fxX9xX2cxfc5axX18xX9xX2cxX5dxX2cxX9xXbx145cdxX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX44xX45xX46xX47xX62xX9xX2cxX4fxX46xX9xXbxX35xX139xX46xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xXbxXaxXedx121aaxX46xX47xX9x101afxX6fxX26xX6bxX46xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX69x13441xX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX41xX24xX46xX47xXexcf4dxX139xX6fxX9xX46xXaxXedxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX64xXedx1252cxX2cxX9xX2cxXax10a29xX9xXbxX41x1104axX46xX47xX9xXax13bdcxX46xX0xX1cxX2fxXbxX41xX24xX46xX47xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXex11af2xX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xXbxXbfxX35xX9xX5xX41xXedxX19exX46xX47xX9xX4xXaxXf7xX46xXaxX9xXbxX41xXfdxX9xX5xX41xX4fxX46xX9xX7xXaxX203xX9xXdxXb0xX9xXcxX61xXbxX9xX23xXb0xX35xX9xXaxX207xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xXdxXccxX46xXaxX9xX64xXbfxX24xX62xX9xX2cxXax10447xX9xX64xXbfxX24xX9xX2cxX178xX18xX9xX2cxXacxX33xX9xX178xX26xX9xX64xX10axX35xX9xX69xd3caxX35xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX129xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX7xXaxX4axX9xX4xXaxX178xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9x105b7xX26xX9xX23xX18xX46xX9xX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX9xe275x10422xX12bxX3bxX5x11451xX9xX5xX27bxX46xXaxX9xX178xX26xX9xX1e1xX47xX6fxX26x1012exX46xX9xed9dxX54xX46xX9xX5xXaxXb0xX46xXaxcd98xX9xe946xX3bxXaxX6fxX26xX139xXbxX9xX64xX35xX3dxXcxX62xX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xXbxXbfxX35xX9xX5xX41xXedxX19exX46xX47xX9xX4xXaxXf7xX46xXaxX9xXbxX41xXfdxX9xX5xX41xX4fxX46xX9xX7xXaxX203xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXacxX26xX62xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xXf1xX9xX64xX14cxX26xX9xX2cxXaxXedxX18xX9xXbxXaxX15axX2cxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xXbxXaxXedxX19exX46xX47xX9xX1a2xX6fxX26xX6bxX46xX129xX9xX4xXacxX33xX9xX178xX26xX9xX46xXaxXb0xX9xXbxX41xXedxX19exX46xX47xX9xX2cxXaxXedxX18xX9xX2cxXaxX178xX9xX64xX61xX46xX47xX9xX46xX6bxX46xX9xX2cxXaxX130xXcxX9xX33xXaxX5dxXbxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX69xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xX2cxX178xX18xX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX64xX45xX46xX47xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xce06xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a2xXbx10b37xX18xXdxX35xX47xX46xX2f3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX41x11a85xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x128a7xX35xX19xXbxXaxX2f3x1297cxe43exX413xX33xX1a2xX3fdxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX2f3x1041axX413xX413xX33xX1a2xX32xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2f3xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX129xX69xX46xX1cxX46xX17xX40cxX2fxX1cxX2ax110f2xX413xX412xX1cxc1acxX44bxX19xe1bbxX2axX413xX44ex140c6xX413xX452xXbxX447x11253xX2axX452xXdxX413xX129x1324axX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX96xX35xX17xXcxX9xXbxX41xX18xX9xX19xX18xX46xX47xX9xX47xX24xX33xX9xX33xXaxX18xX46xX9xX46xX47xX18xX46xX9xX2cxXaxX18xX46xX9xX2cxX18xX46xX9xX23xX24xX9xX19xX18xX46xX47xX9xX69xX35xX17xX46xX9xX2fxX6fxX26xX9xXbxXaxX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a2xXbxX3efxX18xXdxX35xX47xX46xX2f3xX9xX45dxX6fxX2fxXbxX35x13effxX26xX3fdxX32xXexX22cxX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xX2cxX178xX18xX9xX5xX41xXedxX19exX46xX47xX9xX4xXaxXf7xX46xXaxX9xXbxX41xXfdxX9xX5xX41xX4fxX46xX9xX7xXaxX203xX9xX64xXedxX1fexX2cxX9xX2c4xX26xX9xX23xX18xX46xX9xX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX9xX5xX27bxX46xXaxX9xX178xX26xX9xX96xX139xXbxX9xXdxX6fxX130xX46xX9xXdxXb0xXcxX9xX41xee0bxX62xX9xXdxX35xX6bxX46xX9xX142xX6fxX18xX46xX9xX64xX139xX46xX9xX46xXaxX35xXeaxX6fxX9xX2cxX5dxX9xX46xXaxX14cxX46xX62xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX64xX4axX62xX9xX96xX139xX9xXbxX24xX5dxX46xX9xX46xXaxXb0xX9xXbxX41xXedxX19exX46xX47xX9xX64xXccxX9xX23xXfdxX9xX96xXaxX18xX35xX9xXbxX41xf44bxX9xX96xXaxd69exX35xX9xX44xX45xX46xX47xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX33xXaxX14cxX46xX9xXbxXf7xX2cxXaxX9xX2cxX178xX18xX9xX7xXaxX4axX9xX4xXaxX178xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX9xX5xX27bxX46xXaxX9xX178xX26xX62xX9xX2fxX15axX9xX69xX35xXc4xX2cxX9xXbxXbfxX35xX9xX64xX14cxX26xX9xX19xX35xX2e7xX46xX9xX41xX18xX9xXbxX577xX9xXdxX14cxX6fxX62xX9xX46xX139xX6fxX9xXbxX41xXedxX291xX2cxX9xX64xX14cxX26xX62xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX64xXedxX1fexX2cxX9xX2cxXaxX203xX9xXbxX41xX207xX46xX47xX9xXbxXax12ca5xX9xX64xXccxX9xX46xX47xX54xX46xX9xX2cxXaxX59xX46xX9xX64xXedxX1fexX2cxX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xX69xXb0xX9xX96xXaxX8exX46xX47xX9xX45xX46xXaxX9xXaxXedxXf1xX46xX47xX9xXdxX291xX46xX9xX64xX139xX46xX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX64xX45xX46xX47xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX9xX2cxd110xX46xX47xX9xX46xXaxXedxX9xX5xX41xXedxX19exX46xX47xX9xX4xXaxXf7xX46xXaxX9xXbxX41xXfdxX9xX5xX41xX4fxX46xX9xX7xXaxX203xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX674xX46xX47xX9xX69xX291xX35xX9xX142xX6fxX18xX46xX9xX64xX35xX3dxXcxX9xX2f5xX46xXaxX623xX46xX9xXdxXbfxX35xX3cdxX62xX9xX12bxXf7xX9xXbxXaxXedxX9xX87xX6fxX26xXc4xX46xX9xX178xX26xX9xX4xX18xX46xX9x120e9xX61xX2cxX9xX1e1xX47xX6fxX26xX2e7xX46xX9xX1e1xXaxXedxX9xX2xX674xX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX41xe4f3xX46xX47xX2f3xX9xX2f5xX22cxX15axX9xX69xX35xXc4xX2cxX9xX46xX47xX6fxX26xX6bxX46xX9xX4xXaxX178xX9xXbxXfdxX2cxXaxX9xX2d5xX12bxX1e1xX2xX9xX1a2xXccxX9xX5xX41xXedxX19exX46xX47xX9xX6dexX61xX2cxX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xX64xX139xX46xX9xXcxX105xX2cxX9xX33xXaxX45xX35xX9xX1a2x133a6xX9xXdxd24fxX9xX96x122e0xX9xXdxX6fxX130xXbxX9xX2cxX5dxX2cxXaxX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXacxX26xX62xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX62xX9xX96xX3dxX9xX2cxX45xX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX2cxX178xX18xX9xX2cxXacxX33xX9xXbxX41xX6bxX46xX9xX2cxX674xX46xX47xX9xX2cxXaxXedxX18xX9xX2cxXaxX178xX9xX64xX61xX46xX47xX62xX9xXbxXaxX35xX139xX6fxX9xX2fxX14cxX6fxX9xX2fxX5dxXbxX3cdxX129xX9xX12bxXf7xX9xXbxXaxXedxX9xX87xX6fxX26xXc4xX46xX9xX178xX26xX9xX2cxX674xX46xX47xX9xX96xXax11380xX46xX47xX9xX64xXfdxX46xXaxX2f3xX9xX2f5xX4xXacxX33xX9xX178xX26xX9xXcxXb0xX9xXbxX41xXedxX291xX2cxX9xXaxX139xXbxX9xXdxXb0xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX64xd8acxX46xX47xX9xX2cxXaxXf7xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX12bxX5xX2eaxX9xX44xX45xX46xX47xX9xX178xX26xX9xX1a2xXccxX9xXbxXaxX35xX139xX6fxX9xX64xXacxX6fxX9xXbxX41xX18xX46xXaxX62xX9xX33xXaxX6bxX9xX23xX623xX46xXaxX9xXdx11baexX46xX9xX46xXaxX18xX6fxX9xX46xX6bxX46xX9xX19xX83dxX46xX9xX64xX139xX46xX9xX33xXaxX4axX9xX23xXf7xX9xXbxXaxXedxX9xX44xX45xX46xX47xX9xX178xX26xX9xX3efxX9xX2cxXaxX178xX9xXbxXfdxX2cxXaxX9xX2d5xX12bxX1e1xX2xX9xX1a2xXccxX9xX69xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX3cdxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX41xX24xX46xX47xXexX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX33xXaxX45xX35xX9xXbxX35xX139xX46xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xXbxXaxXedxX19exX46xX47xX9xX1a2xX6fxX26xX6bxX46xX0xX1cxX2fxXbxX41xX24xX46xX47xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXex10b44xX46xX47xX9xX44xX35xX46xXaxX9x117c0xX6fxX10axX2cxX9xX5xXaxXfdxX9xX3efxX9xX87xX35xXc4xX6fxX9xXbxX41xXedxXf1xX46xX47xX9xX5xX41xXedxX19exX46xX47xX9xX4xXaxXf7xX46xXaxX9xXbxX41xXfdxX9xX5xX41xX4fxX46xX9xX7xXaxX203xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX2f3xX9xX2f5xX22cxX18xX6fxX9xX96xXaxX35xX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX9xX5xX27bxX46xXaxX9xX178xX26xX9xX23xX18xX46xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xX96xX139xXbxX9xXdxX6fxX130xX46xX9xX2cxXaxX27bxX9xX41xX52dxX9xX46xXaxf9b1xX46xX47xX9xX96xXaxX6fxX26xX139xXbxX9xX64xX35xX3dxXcxX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX62xX9xX44xX45xX46xX47xX9xX178xX26xX62xX9xX12bxX18xX46xX9x1394bxX35xX5dxXcxX9xXaxX35xXc4xX6fxX9xX46xXaxXb0xX9xXbxX41xXedxX19exX46xX47xX9xX64xXccxX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xX64xX35xX3dxXcxX9xXbxX130xX33xX9xXbxXaxX3dxX9xX69xXb0xX9xXdxX4fxX46xX9xXdxXedxX1fexXbxX9xXbxX577xX46xX47xX9xX2cxX5dxX9xX46xXaxX14cxX46xX9xXdxX35xX6bxX46xX9xX142xX6fxX18xX46xX129xX9xX4xX5dxX2cxX9xX23xX6fxX180xX35xX9xX96xX35xX3dxXcxX9xX64xX35xX3dxXcxX9xX64xXeaxX6fxX9xX2cxX4axX9xXdxXccxX46xXaxX9xX64xXbfxX24xX9xX2cxXacxX33xX9xXbxX41xX6bxX46xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX15axX129xX9xX2eaxX35xXc4xX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xX64xX35xX3dxXcxX62xX9xX2cxXaxX203xX46xX47xX9xXbxX8exX35xX9xXdxXb0xXcxX9xX41xXacxXbxX9xX96x122bbxX9xXdxXedxce02xX46xX47xX62xX9xX2fxX14cxX6fxX9xX2fxcdafxX2cxX62xX9xX64xXedxX1fexX2cxX9xX64xX5dxX46xXaxX9xX47xX35xX5dxX9xX46xX47xXaxX35xX6bxXcxX9xXbxX203xX2cxX62xX9xXbxXaxX7dexX46xX47xX9xXbxXaxXa40xX46xX62xX9xX2cxX4axX9xXbxXf7xX46xXaxX9xX1a2xX14cxX26xX9xX19xX15axX46xX47xX3cdxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX2f5xX3bxX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX9xX44xX45xX46xX47xX9xXdxXb0xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX69xX1afxX9xXbxXaxXedxX19exX46xX47xX9xX1a2xX6fxX26xX6bxX46xX62xX9xX2cxX4fxX46xX9xXbxXaxX35xX139xXbxX62xX9xX33xXaxX45xX35xX9xXdxXb0xXcxX9xX69xXb0xX9xXdxXb0xXcxX9xXbxXaxXedxX19exX46xX47xX9xX1a2xX6fxX26xX6bxX46xX62xX9xX2cxXb0xX46xX47xX9xX2fxX291xXcxX9xX2cxXb0xX46xX47xX9xXbxX10axXbxX62xX9xX2cxXb0xX46xX47xX9xX46xXaxX35xXeaxX6fxX9xX2cxXb0xX46xX47xX9xXaxX18xX26xX3cdxX9xX3efxX9xX8exX46xX47xX9xX44xX35xX46xXaxX9xX8f2xX6fxX10axX2cxX9xX5xXaxXfdxX9xX23xXb0xX26xX9xXbxX57bxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX6dexX14cxX6fxX9xX46xX18xX26xX62xX9xXcxX61xXbxX9xX2fxX10axX9xX2cxXacxX33xX9xX178xX26xX9xX69xXb0xX9xXcxX61xXbxX9xX2fxX10axX9xX64xX805xX46xX47xX9xX2cxXaxXf7xX9xX46xXaxX130xX46xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX2cxXaxXedxX18xX9xX64xX4fxX26xX9xX64xX178xX9xX69xXeaxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX62xX9xXbxXaxX130xXcxX9xX2cxXaxXf7xX9xX2cxXaxX24xX9xX41xX6f7xX46xX47xX62xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX2cxXaxX27bxX9xXbxX35xX139xX46xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xX96xXaxX35xX9xX2cxX4axX9xX69xXacxX46xX9xX64xXeaxX129xX9xX5xX41xX6bxX46xX9xXbxXaxX15axX2cxX9xXbxX139xX62xX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xXdxXb0xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xX69xX35xXc4xX2cxX9xXbxXaxXedxX19exX46xX47xX9xX1a2xX6fxX26xX6bxX46xX9xX2cxX178xX18xX9xX44xX45xX46xX47xX62xX9xX64xX3dxX9xX69xX35xXc4xX2cxX9xXbxX10axXbxX9xXbxXaxX623xX9xXbxX35xX139xX33xX9xXbxX1afxX2cxX9xX33xXaxX5dxXbxX9xXaxX6fxX26xX62xX9xX2cxX4axX9xX96xXaxX6fxX26xX139xXbxX9xX64xX35xX3dxXcxX9xXbxXaxX623xX9xX2cxXaxXacxX46xX9xX2cxXaxX27bxX46xXaxX62xX9xX2cxX4axX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXbfxXcxX9xXbxXaxX623xX9xX64xXacxX6fxX9xXbxX41xX18xX46xXaxX62xX9xXdxXb0xXcxX9xX41xX52dxX9xXbxX41xX5dxX2cxXaxX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX64xX3dxX9xX46xX47xX54xX46xX9xX2cxXaxX59xX46xX62xX9xX64xXd8xX26xX9xXdxXdcxX35xX9xX2fxX6fxX26xX9xXbxXaxX24xX5dxX35xX9xX69xXeaxX9xXbxXedxX9xXbxXedxXf1xX46xX47xX9xX2cxXaxXf7xX46xXaxX9xXbxX41xXfdxX62xX9xX64xXbfxX24xX9xX64xX105xX2cxX62xX9xXdxX10axX35xX9xX2fxX10axX46xX47xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX2cxX5dxX46xX9xX23xX61xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a2xXbxX3efxX18xXdxX35xX47xX46xX2f3xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX41xX3fdxX32xXexX0xX2fxXbxX41xX24xX46xX47xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX6fxXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX40cxX35xX19xXbxXaxX2f3xd00dxXd58xX413xX33xX1a2xX3fdxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX2f3xX44exX412xX44bxX33xX1a2xX32xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2f3xX1cxX1cxX35xX129xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX129xX69xX46xX1cxX46xX17xX40cxX2fxX1cxX2axX447xX413xX412xX1cxX44bxX44bxX19xX44exX2axX413xX44exX452xX413xX452xXbxXd58xX44exXd58xX413xXdxX2axX129xX45dxX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX96xX35xX17xXcxX9xXbxX41xX18xX9xX19xX18xX46xX47xX9xX47xX24xX33xX9xX33xXaxX18xX46xX9xX46xX47xX18xX46xX9xX2cxXaxX18xX46xX9xX2cxX18xX46xX9xX23xX24xX9xX19xX18xX46xX47xX9xX69xX35xX17xX46xX9xX2fxX6fxX26xX9xXbxXaxX24xX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX2fxXbxX41xX24xX46xX47xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a2xXbxX3efxX18xXdxX35xX47xX46xX2f3xX9xX45dxX6fxX2fxXbxX35xX4d6xX26xX3fdxX32xXexX4xX5dxX2cxX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX9xXdxXccxX24xX9xXbxXaxXb0xX46xXaxX9xXf1xX9xXaxX6fxX26xXc4xX46xX9xX1e1xX47xXaxX35xX9x13527xX6fxX14cxX46xX9xXbxX41xX18xX24xX9xX64xX180xX35xX9xX69xX291xX35xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX9xXbxX41x12d4fxX9xX69xXeaxX9xXbxXaxX15axX2cxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX69xX1afxX9xX2cxX178xX18xX9xX46xX47xXedxX19exX35xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX47xX35xX18xX35xX9xX64xX24xXbfxX46xX9xXaxX35xXc4xX46xX9xX46xX18xX26xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX674xX46xX47xX9xXbxX577xX9xX742xX9xX46xX47xXaxc8edxX18xX9xX142xX6fxX18xX46xX9xXbxX41xX207xX46xX47xX9xX2cxX178xX18xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX62xX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX9xX5xX27bxX46xXaxX9xX178xX26xX9xX64xXccxX9xXbxX35xX139xX46xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xX96xXaxX18xX35xX9xX96xX139xXbxX9xXdxX6fxX130xX46xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX96x13222xX9xXaxX207xX33xX9xX2cxX178xX18xX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX9xX69xXb0xX9xX96xX742xX9xX96xX139xXbxX9xX33xXaxX10axX35xX9xXaxX1fexX33xX9xXbxX6fxX26xX6bxX46xX9xXbxX41xX6fxX26xXeaxX46xX9xX69xX291xX35xX9xX2cxX20cxX9xX142xX6fxX18xX46xX9xXbxX41xX6fxX26xXeaxX46xX9xXbxXaxX8exX46xX47xX9xX46xXaxX6f7xXcxX9xX46xX14cxX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX20cxX46xX9xX46xX95dxX18xX9xX46xXaxX130xX46xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX2cxX178xX18xX9xX2cxX5dxX46xX9xX23xX61xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX9xX69xXeaxX9xX69xX18xX35xX9xXbxX41x1301bxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX129xX9xX5xXbfxX35xX9xX2cxXacxX33xX9xXaxX6fxX26xXc4xX46xX62xX9xX64xXedxX1fexX2cxX9xX23xX35xX139xXbxX62xX9xX64xX139xX46xX9xXbxXaxX19exX35xX9xX64xX35xX3dxXcxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xXbxXbfxX35xX62xX9xX2cxXaxX27bxX9xX2cxX4axX9xXaxX6fxX26xXc4xX46xX9xX4xX18xX46xX9xX6dexX61xX2cxX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xX96xXaxX18xX35xX9xX96xX139xXbxX9xX142xX6fxX45xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX96xXf35xX9xXaxX207xX33xX9xX2cxX178xX18xX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX2f5xX2eaxX35xXc4xX2cxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xX96xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX8exX46xX47xX9xXbxX35xX46xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX96xXf35xX9xXaxX207xX33xX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX9xX69xX291xX35xX9xXcxX1afxX2cxX9xX64xXf7xX2cxXaxX9xX46xX14cxX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXf7xX46xXaxX9xX2cxXaxX35xX139xX46xX9xX64xXacxX6fxX9xX2cxX178xX18xX9xX2cxXacxX33xX9xX178xX26xX62xX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX64xX45xX46xX47xX62xX9xX64xX805xX46xX47xX9xXbxXaxX19exX35xX62xX9xXbxXaxX3dxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xXbxXf7xX46xXaxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xX96xXaxX18xX35xX62xX9xXcxX35xX46xXaxX9xX23xXbfxX2cxXaxX62xX9xX142xX6fxX18xX9xX64xX4axX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXacxX26xX9xX69xX18xX35xX9xXbxX41xXfbcxX9xX142xX6fxX18xX46xX9xXbxX41xX207xX46xX47xX9xX2cxX178xX18xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX64xX10axX35xX9xX69xX291xX35xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX69xX1afxX9xX1a2xX14cxX26xX9xX19xX15axX46xX47xX62xX9xX2cxXaxX27bxX46xXaxX9xX64xX10axX46xX9xX44xX45xX46xX47xX3cdxX9xX3efxX9xX12bxXf7xX9xXbxXaxXedxX9xX87xX6fxX26xXc4xX46xX9xX178xX26xX9xX4xX18xX46xX9xX6dexX61xX2cxX9xX1e1xX47xX6fxX26xX2e7xX46xX9xX1e1xXaxXedxX9xX2xX674xX46xX47xX9xXbxX41xX18xX24xX9xX64xX180xX35xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX4axX9xX4xXaxX178xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX2d5xX12bxX3bxX5xX9xX5xX27bxX46xXaxX9xX178xX26xX9xX1e1xX47xX6fxX26xX2e7xX46xX9xX2eaxX54xX46xX9xX5xXaxXb0xX46xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX41xX6f7xX46xX47xX2f3xX9xX2f5xX4xX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX2cxX4fxX46xX9xX33xXaxX45xX35xX9xXbxX35xX139xX46xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xXbxXaxXedxX19exX46xX47xX9xX1a2xX6fxX26xX6bxX46xX129xX9xX4xXdcxX46xX47xX9xX69xX291xX35xX9xX64xX4axX62xX9xX33xXaxX45xX35xX9xXdxXb0xXcxX9xXbxX10axXbxX9xXaxX20cxX46xX9xX46xX95dxX18xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xXbxX6fxX26xX6bxX46xX9xXbxX41xX6fxX26xXeaxX46xX62xX9xX33xXaxX180xX9xX23xX35xX139xX46xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX142xX6fxX26xX9xX64xXfdxX46xXaxX9xX69xXeaxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX46xXaxX6f7xXcxX9xX47xX35xX203xX33xX9xX2cxXacxX33xX9xX178xX26xX62xX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xX64xX45xX46xX47xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX9xX46xXaxX130xX46xX9xXbxXaxX105xX2cxX9xX64xX4fxX26xX9xX64xX178xX62xX9xX64xX203xX46xX47xX9xX64xXa40xX46xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX69xX1afxX9xX142xX6fxX18xX46xX9xXbxX41xX207xX46xX47xX9xX46xXb0xX26xX9xX64xX3dxX9xXbxX180xX9xX2cxXaxX105xX2cxX9xXbxXaxX15axX2cxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xXbxX10axXbxX9xXaxX20cxX46xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX62xX9xX64xX805xX46xX47xX9xXbxXaxX19exX35xX62xX9xX2cxXaxXacxX33xX9xXaxXb0xX46xXaxX9xX64xX4fxX26xX9xX64xX178xX62xX9xX46xX47xXaxX35xX6bxXcxX9xXbxX203xX2cxX9xX142xX6fxX26xX9xX64xXfdxX46xXaxX9xX96xXaxX35xX9xX64xXedxX1fexX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX3cdxX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12bxX24xX19xX26xX32xXexX44xX805xX46xX47xX9xX2cxXaxXf7xX9xX1e1xX47xX6fxX26xX2e7xX46xX9xX2eaxX54xX46xX9xX5xXaxXb0xX46xXaxX9xX2cxX674xX46xX47xX9xX23xXb0xX26xX9xXbxX57bxX2f3xX9xX5xX41xX6fxX46xX47xX9xXedxX20cxX46xX47xX9xX64xXccxX9xXdxXb0xXcxX9xX41xXacxXbxX9xXcxXbfxX46xXaxX9xX46xX6bxX46xX9xX2cxXacxX33xX9xX19xXedxX291xX35xX9xX2cxX674xX46xX47xX9xX33xXaxX45xX35xX9xXbxXaxX130xXbxX9xX2fxX15axX9xX2cxXaxX203xX9xXbxX41xX207xX46xX47xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX129xX9xd918xX6fxX10axX46xX9xX69xX130xX26xX62xX9xX64xX61xX35xX9xX46xX47xX674xX9xXdxXb0xXcxX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX33xXaxX45xX35xX9xXbxXaxX3dxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xX23xX45xX46xX9xXdxXed4xX46xXaxX62xX9xX96xXaxX8exX46xX47xX9xX46xX47xX577xX46xX47xX9xX46xX14cxX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX41xX623xX46xXaxX9xX64xX61xX62xX9xX46xX54xX46xX47xX9xXdxX15axX2cxX3fdxX9xXbxXaxX15axX2cxX9xX2fxX15axX9xX2cxXaxX178xX9xX64xX61xX46xX47xX62xX9xX142xX6fxX26xX139xXbxX9xXdxX35xXc4xXbxX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xXbxX41xX35xX3dxX46xX9xX96xXaxX18xX35xX9xX46xXaxX35xXc4xXcxX9xX69xX1afxX129xX9xX5xX291xX35xX9xX64xX14cxX26xX62xX9xX2cxX8exX46xX47xX9xXbxX5dxX2cxX9xX96xX35xX3dxXcxX9xXbxX41xX18xX62xX9xX47xX35xX5dxXcxX9xX2fxX5dxXbxX9xX2fx12272xX9xXbxX130xX33xX9xXbxX41xX6fxX46xX47xX9xX46xXaxX35xXeaxX6fxX9xX69xXb0xX24xX9xX46xX61xX35xX9xX19xX6fxX46xX47xX9xXbxXaxX15axX2cxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX46xX47xXaxXfdxX9xX142xX6fxX26xX139xXbxX9xX2cxX178xX18xX9xX5xX41xX6fxX46xX47xX9xXedxX20cxX46xX47xX62xX9xX46xXaxXacxXbxX9xXdxXb0xX9xX1e1xX47xXaxXfdxX9xX142xX6fxX26xX139xXbxX9xX5xX41xX6fxX46xX47xX9xXedxX20cxX46xX47xX9xX41fxX9xX96xXaxX4axX18xX9xXe4fx13105xX1556xX9xX69xXeaxX9xX1a2xX14cxX26xX9xX19xX15axX46xX47xX9xX69xXb0xX9xX2cxXaxX27bxX46xXaxX9xX64xX10axX46xX9xX44xX45xX46xX47xX62xX9xX64xX59xX2cxX9xX23xX35xXc4xXbxX9xXdxXb0xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX47xX35xX45xX35xX9xX33xXaxX5dxX33xX9xX64xX805xX46xX47xX9xX23xX61xX9xX64xX3dxX9xX64xXacxX6fxX9xXbxX41xX18xX46xXaxX9xX46xX47xX54xX46xX9xX2cxXaxX59xX46xX62xX9xX64xXd8xX26xX9xXdxXdcxX35xX9xX2cxX5dxX2cxX9xX23xX35xX3dxX6fxX9xXaxX35xXc4xX46xX9xX2fxX6fxX26xX9xXbxXaxX24xX5dxX35xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX2cxX5dxX46xX9xX23xX61xX62xX9xX64xX45xX46xX47xX9xX69xX35xX6bxX46xX129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x12f0bxX6fxXbxXaxX24xX41xX32xXexX0xX23xXexX7xX129xX2eaxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
P.V