Bố bị lũ cuối trôi, 4 mẹ con bơ vơ giữa muôn nỗi thiệt thòi
(Baohatinh.vn) - Đó là hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Cảnh (tên thường gọi là Tuyết) tại khối phố Linh Tân, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.
bfc9x11ff7xc186x12959x154c2x10d88x15f8bx150f4x14ebaxX7x10fa9x15f7dx16f13x17913x15a22x108adxX5x11215xXax12622x14f30x10f5axX3x12566x1317fxX3xX5xf150xX3xX4xf049xX14xXdxX3xXex1019exce74xXdx14dbbxX3x170e8xX3x13c4bxd40cxX3xX4x11dc9xd976xX3xX16x11ca0xX3x10293xX31xX3xd62exXdx15b4bxX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exfb64xXdxX3xXexX1xXdxe635xXexX3xXexX1x171f7xXdxX0xf662xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17180xX10xX6x17513xXaxX12x17856x13b35xX3xX5x1779bxX3xX1xX2dxX68xX2exX3xX4x110f8xX2exX1xX3xX4xeedbxX6xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX3x17152xX36xX1dx12c83xc6dfxX2exX3xXcxX1xX17xX3x13282xX70xX2exX1xX3x16b45xXex18060xX2exX3xXexX1x16c56x135c7xX2exX36xX3xX36xd23fxXdxX3xX5xX68xX3xXcxX1dxX86xc10exXexe269xX3xXexf7a3xXdxX3x15687xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX14xX3xe5abxXdxX2exX1xX3xXcx17369xX2exX25xX3x17969xX1xX9axX9bxX2exX36xX3xXcxX1xXaexX4xX1xX3xXbaxXdxX2exX1xX25xX3xXcxXc4xX3xX5exX68xX3xXcxf283xX2exX1x1014dxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX2exXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax122a0xXdxX61xXexX1x17f7cxX3x16024xX2xf04dxXbx16f6cx1414exX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX118xX3xX27xX2x171b9xXbxX11exX11fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4fxX4fxXdxXe1xX16xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX2exX1xXe1xX33xX2exX4fxX2exX10xX113xX7xX4fx13703xX12bxX27xX151xX4fxX2xX2xX12bxX61x15e68xX2xX151xX15axX12bxX11cx14b56xXexX160xX151xX11axX2xX5xX160xe92exXdxX29xX36xX168x107a1xX15axX11axX15axXe1x13b33xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX16xX31xX3xX33xX31xX3xX36xXdxX38xX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exX41xXdxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX113xXdxX61xXexX1xX9xXaxX11axX2xX11cxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX27xX2xX12bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX2dxX2exXaxX12xf775xX68xX2dxX3xeacaxX95xX29xX3xX2xX160xX4fxX2xX12bxX4fxX151xX12bxX151xX12bxX25xX3xX6xX2exX1xX3xX5ex12f04xXbxX3xX1f0xXdxX3xX1f0x155bcxX2exX1xX3xX4xX20cxX3xX36xf63bxX2exX3xX2exX1xX68xX3xXexX1x115d0xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxXe1xX3xX64xXa9xX2exX3xX7xX20cxX2exX36xX3xX151xX12bxX4fxX2xX12bxX3xX6xX2exX1xX3xX10xX29xX3xX11exX65xX29xX3xX36xXdx101b6xX2exX36xX3xX29xdcb3xXdxX3xXexX21dxX29xX3xX1f0xX9axX205xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1x14284xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xce75xX2exX1xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xXc4xX1xXdxX3xX5exX205xXbxX3xX93x12b53xX83xX3xX2xX16dxX11ax1845exXabxX3xX5xX68xX29xX3xX2exX36xX1xX24cxX3xXbxX1x18240xX3xX1x142adxX25xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xX93xX28exX83xX3xX2xX16dxX160xX151xXabxX3xX5xX68xX29xX3xXexXaexXbxX3xX33xX2a2xX3xX16xX20cxX2exX3xXexX1xX9bxXdxX3xX36xXdxX6xX2exX3xXexXaexXdxX3xXcxX22xX9axX9bxX2exX36xX3xXcxXdxX263xX1dxX3xX1xXa0xX4xX3xXcxX1xXaexX4xX1xX3xXbaxXdxX2exX1xX25xX3xXcxXc4xX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX1ecxX68xX2dxX3xX1f0xX95xX29xX3xX2xX160xX4fxX2xX12bxX4fxX151xX12bxX151xX12bxX25xX3xX6xX2exX1xX3xX5exX205xXbxX3xX1f0xXdxX3xX1f0xX20cxX2exX1xX3xX4xX20cxX3xX36xX214xX2exX3xX2exX1xX68xX3xXexX1xX21dxX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxXe1xX3xX64xXa9xX2exX3xX7xX20cxX2exX36xX3xX151xX12bxX4fxX2xX12bxX3xX6xX2exX1xX3xX10xX29xX3xX11exX65xX29xX3xX36xXdxX24cxX2exX36xX3xX29xX251xXdxX3xXexX21dxX29xX3xX1f0xX9axX205xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX263xX3xX6xX2exX1xX3xX1f0xX9axX6xX3xX33xX24cxX3xX2exX1xX68xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX2exXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX113xXdxX61xXexX1xX118xX3xX11axX2xX11cxXbxX11exX11fxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX118xX3xX27xX2xX12bxXbxX11exX11fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4fxX4fxXdxXe1xX16xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX2exX1xXe1xX33xX2exX4fxX2exX10xX113xX7xX4fxX151xX12bxX27xX151xX4fxX2xX2xX12bxX61xX15axX2xX151xX15axX2xX151xX16dxXexX15axX160xX151xX16dxX5xX15axX168xXdxX29xX36xX168xX16dxX15axX11axX11cxXe1xX172xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX16xX31xX3xX33xX31xX3xX36xXdxX38xX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exX41xXdxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX113xXdxX61xXexX1xX9xXaxX11axX2xX11cxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX27xX2xX12bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX2dxX2exXaxX12xX5exX2dxX68xX2exX3xX4xX70xX2exX1xX3xX36xXdxX6xX3xX1f0xX21dxX2exX1xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xX33xX23xX3xX4x12e55xX2exX36xX3xXb1xX1xX65xX3xXb1xX1xcc0exX2exX25xX3xX1f0xX263xX3xX4xX65xX3xXexXdxX24cxX2exX3xX5xX2dxX3xX1x15e70xX1dxX3xX7x120f0xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX2a5xX2exX36xX25xX3xX4xX1xX17xX3xX1f0xf329xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1f0xXdxX3xX33xX6xX86xX3xX29xX9axX205xX2exX3xX4xX1xX4cxX29xX3xX11exX65xX29xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX27axX2exX1xX3xX1f0x16659xXexX3xX2exX36xX531xXexX3xX22xX6xX3xX1f0xXdxX3xX1f0xX4fbxX3xX1f0xX263xX3xX5xXaexXdxX3xX2exX36xX9axX9bxXdxX3xX33xX205xX3xXexX1xX9axX9bxX2exX36xX3xX11exX1dxX86xX95xX2exX3xX1f0xX6xX1dxX3xX86xXa9xX1dxX3xX4xX4c8xX2exX36xX3xX15axX3xX4xX2dxX2exX3xXexX1xX31xX3xX61xXaexXdxXe1xX3xX8exX1xX20cxX1dxX3xX1f0xX214xX1dxX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xX5exX68xX3xX1ecxX86xX3xX93xX28exX83xX3xX151xX12bxX12bxX294xXabxX3xX1xXa0xX4xX3xX5xX251xXbxX3xX160xX8exX25xX3xX4xX1xX20cxX1dxX3xXexX1x13a60xX3xX151xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xXcxX9axX9bxX2exX36xX3xX1ecxX86xX3xX93xX28exX83xX3xX151xX12bxX12bxX16dxXabxX3xX1xXa0xX4xX3xX5xX251xXbxX3xX11ax14e0exX3xX93xXcxX22xX9axX9bxX2exX36xX3xXcxX5exX8exX28exX3xXcxX1xX6xX4xX1xX3xXbaxXdxX2exX1xXabxX3xX33xX68xX3xX4xX1xX20cxX1dxX3xXexX1xX5aexX3xX16xX6xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xXc4xX1xXdxX3xX5exX9axX2exX36xX3xX93xX28exX83xX3xX151xX12bxX2xX160xXabxXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX64xX9axX205xX4xX3xX16xXdxXa9xXexX25xX3xX7xX6xX1dxX3xXb1xX1xXdxX3xXexX21dxX29xX3xX1f0xX9axX205xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX263xX3xX6xX2exX1xX3xX5exX205xXbxX25xX3xX36xXdxX6xX3xX1f0xX21dxX2exX1xX3xX4xX4c8xX2exX36xX3xX4xX1xf886xX2exX1xX3x17f98xX1dxX86xX24cxX2exX3xX1f0xX17xX6xX3xXbxX1xX9axX31xX2exX36xX3xX1f0xX4fbxX3xX1f0xX9axX6xX3xX1f0xXdxX3xX1x1712bxX6xX3xXexX20cxX2exX36xX25xX3xX1xXdxX47xX2exX3xX1f0xX6xX2exX36xX3xX4xX1xX9bxX3xXb1xX1xXdxX3xX5xX1axX3xX22x1813cxXexX3xX1f0xX263xX3xXexXdxXa9xX2exX3xX1xX68xX2exX1xX3xX6xX2exX3xXexX20cxX2exX36xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX64xXdxX24cxX1dxX3xX5xX2dxX3xX5xc2fdxX2exX36xX3xX5xX68xX25xX3xX29xX6xXdxX3xX1f0xXc0xX86xX3xX4xX20cxX4xX3xX4xX1xX20cxX1dxX3xX2exX1xX68bxX3xX7x13006xX3xX22xX6xX3xX7xX6xX2dxX3xXb1xX1xXdxX3xX2exX36xX9axX9bxXdxX3xX4xX1xX6xX3xX168xX3xXexX22xX2a2xX3xX4xX531xXexX3xX36xXdxX6xX3xX1f0xX21dxX2exX1xX3xX1f0xX4fbxX3xX22xX6xX3xX1f0xXdxX3xX29xX4fbxXdxX3xX29xX4fbxXdxXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX2exXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX113xXdxX61xXexX1xX118xX3xX11axX2xX11cxXbxX11exX11fxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX118xX3xX27xX2xX12bxXbxX11exX11fxXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX4fxX4fxXdxXe1xX16xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX2exX1xXe1xX33xX2exX4fxX2exX10xX113xX7xX4fxX151xX12bxX27xX151xX4fxX2xX2xX12bxX61xX15axX2xX151xX15axX2xX27xX294xXexX16dxX151xX12bxX27xX5xX2xX168xXdxX29xX36xX168xX16dxX15axX11axX27xXe1xX172xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX16xX31xX3xX33xX31xX3xX36xXdxX38xX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exX41xXdxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX113xXdxX61xXexX1xX9xXaxX11axX2xX11cxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX27xX2xX12bxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxX2dxX2exXaxX12x11831xXdxX6xX3xX1f0xX21dxX2exX1xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xXexX1xX1dxX531xX4xX3xX1xX531xX3xX2exX36xX1x15e8fxX2dxX25xX3xX4xX65xX3xX1xX2dxX68xX2exX3xX4xX70xX2exX1xX3xXb1xX1xX65xX3xXb1xX1xX4d2xX2exX3xX2exX1x134edxXexX3xXexe626xX3xX61xXc0xX2exX3xXbxX1xX14xX3xXbaxXdxX2exX1xX3xXcxXc0xX2exXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12xXcxX22xX6xX2dxX3xX1f0xX882xXdxX3xX33xX251xXdxX3xX4xX1xX6aaxX2exX36xX3xXexX23xXdxX25xX3xX6xX2exX1xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xX1ecxX4d2xX2exX3xXbaxX4e9xX4xX3xX168xX3xXcxX882xX3xXexX22xX9axdb75xX2exX36xX3xXexX882xX3xX61xXc0xX2exX3xXbxX1xX14xX3xXbaxXdxX2exX1xX3xXcxXc0xX2exX25xX3xXbxX1xX9axX9bxX2exX36xX3xXcxX1xXaexX4xX1xX3xXbaxXdxX2exX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX16xXdxXa9xXexX118xX3xd80bxX843xXdxX6xX3xX1f0xX21dxX2exX1xX3xX6xX2exX1xX3xX5exX205xXbxX25xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xXexX1xX1dxX531xX4xX3xX1xX531xX3xX2exX36xX1xX862xX2dxX25xX3xX4xX65xX3xX1xX2dxX68xX2exX3xX4xX70xX2exX1xX3xXb1xX1xX65xX3xXb1xX1xX4d2xX2exX3xX2exX1xX87exXexX3xXexX882xX3xX61xXc0xX2exX3xXbxX1xX14xXe1xX3xX8exX1dxX531xX4xX3xX7xX14xX2exX36xX3xX1xX68xX2exX36xX3xX2exX36xX68xX86xX3xX4xX1xX75xX3xX86xXa9xX1dxX3xX4xX1xX9bxX3xX33xX68xX2dxX3xXexXdxX24cxX2exX3xX4xX23xX2exX36xX3xX5xX68xX29xX3xXbxX1xX2a2xX3xX1xX2a5xX3xX4xX75xX6xX3xX6xX2exX1xX3xX5exX205xXbxXe1xX3xX843xXdxX9bxX3xX6xX2exX1xX3xX29xX87exXexX3xXb1xX1xX23xX2exX36xX3xX16xXdxXa9xXexX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xX7xX6fexX3xXbxX1xX70xXdxX3xX7xX14xX2exX36xX3xX22xX6xX3xX7xX6xX2dxXe1xX3xXbaxX6aaxX4xX3xX2exX68xX86xX3xX1f0xXc0xX86xX3xX6xX2exX1xX3xX10xX29xX25xX3xX5xX20cxX2exX36xX3xX36xXdxX24cxX2exX36xX3xX1f0xX6xX2exX36xX3xX66fxX1dxX86xX95xX2exX3xX36xX65xXbxX3xX5xX2dxX3xX1xX4e5xX1dxX3xX7xX4e9xX3xX33xX68xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0x11ecexX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xX33xX9axX205xXexX3xX66fxX1dxX6xX3xXb1xX1xX65xX3xXb1xX1xX4d2xX2exX3xXexX22xX9axX251xX4xX3xX29xX6e0xXexXe1xX3xX1ecxX24cxX3xX5xXc0xX1dxX3xX61xX68xXdxX3xX1f0xX263xX3xX4xX20cxX4xX3xX4xX1xX20cxX1dxX3xX4xX65xX3xX4xX31xX3xX1xX531xXdxX3xX1f0xXa9xX2exX3xXexX22xX9axX9bxX2exX36xX25xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1dxX86xXa9xXexX3xX4xX65xX3xXexXdxX24cxX2exX3xX1f0xXdxX3xX16xX47xX2exX1xX3xX33xXdxX47xX2exX3xX4xX1xX38xX6xX3xX16xX47xX2exX1xX25xX3xX4xX214xX2exX3xX7xX4e9xX3xX4xX1xX1dxX2exX36xX3xXexX6xX86xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0xXa2axX3xX4xX75xX6xX3xX4xX20cxX4xX3xXexX882xX3xX4xX1xX5aexX4xX25xX3xX2exX1xX68xX3xX1xX70xX2dxX3xXexXc0xX29x15b91x112afxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX11exX6xX2exX1xX2exX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2exX36xX9xXaxX12bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX2exX36xX9xXaxX11cxXaxX12xX0xXexX16xX2dxX61xX86xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX61xX86xXaxX12x16d1cxXa0xXdxX3xX7xX4e9xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0xXa2axX3xX11exXdxX2exX3xX36x16c2cxXdxX3xX33xX24cxX3xX4xX1xX17xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xXcxX1xX17xX3xX8exX70xX2exX1xX25xX3xX7xX14xX3xX2exX1xX68xX3xX2xX11cxX25xX3xX1f0xX9axX9bxX2exX36xX3xXbaxX95xX3xX5exX214xX1dxX3xXcxXaexX2dxX25xX3xXbxX1xX9axX9bxX2exX36xX3xXcxX1xXaexX4xX1xX3xXbaxXdxX2exX1xX25xX3xXcxXc4xX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xX11fxX3xX1xX2dxd300xX4xX3xX13xX20cxX2dxX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xX25xX3xX7xX14xX3xX151xX151xX15axX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xX5exX1dxX86xX3xXcxX4e9xX25xX3xXbxX1xX9axX9bxX2exX36xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xX5d5xX1dxX25xX3xXcxXc4xX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xX25xX3xX7xX14xX3xXexX68xXdxX3xXb1xX1xX2dxX70xX2exX118xX3xX12bxX151xX12bxX2xX12bxX12bxX12bxX27xX27xX11cxX11cxX11axX11axX25xX3xXexXaexXdxX3xX83xX36xXc0xX2exX3xX1xX68xX2exX36xX3xXcxXb44xX8exXc4xX3xX83xX36xX2dxXaexXdxX3xXexX1xX9axX31xX2exX36xX3xX1ecxXdxX47xXexX3xX83xX6xX29xX3xX93xX1ecxX8exX13xXabxX3xX168xX3xX8exX1xXdxX3xX2exX1xX20cxX2exX1xX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX22xX12xX0xX4fxXexX16xX2dxX61xX86xX12xX0xX4fxXexX6xX16xX5xX10xX12xX0xX61xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX22xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xXcxXdxX2exX3xX5xXdxX95xX2exX3xX66fxX1dxX6xX2exX118xX0xX4fxX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX168xXexX1xX1dxX29xX16xX168xX6xX2exX61xX168xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83xX1xXdxX24cxX1dxX3xX7xX4e9xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0xXa2axX3xX1f0xXa9xX2exX3xX33xX251xXdxX3xX11cxX3xX4xX1xX17xX3xX10xX29xX3xX4xX65xX3xX16xX14xX3xX29xX2axX3xX1f0xX531xXexX3xX2exX36xX531xXexX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxXaxX3xX1xX22xX10x15b83xX9xXaxX4fxX2exX1xXdxXbxX168xX4xX6xX1dxX168xX86xX10xX1dxX168xXexX1xX1dxX2dxX2exX36xX4fxX2exX1xXdxX10xX1dxX168xX7xX1dxX168xX36xXdxX1dxXbxX168xX61xX2dxX168xX61xX10xX2exX168xX33xX2dxXdxX168xX11cxX168xX4xX1xXdxX168xX10xX29xX168xX4xX2dxX168xX16xX2dxX168xX29xX10xX168xX61xX2dxXexX168xX2exX36xX2dxXexX168xX66fxX1dxX6xX168xX61xX2dxXdxX4fxX2xX16dxX27xX27xX2xX11axXe1xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4fxX29xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX151xX12bxX4fxX2exX10xX113xX7xX4fxX151xX12bxX151xX11cxX4fxX2xX27xX151xX61xX11axX12bxX11axX2xX16dxX11cxX11cxXexX15axX160xX11cxX294xX12bxX5xX12bxXe1xX172xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX16xX31xX3xX33xX31xX3xX36xXdxX38xX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exX41xXdxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX33xX12xX0xX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83xX1xXdxX24cxX1dxX3xX7xX4e9xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0xXa2axX3xX1f0xXa9xX2exX3xX33xX251xXdxX3xX11cxX3xX4xX1xX17xX3xX10xX29xX3xX4xX65xX3xX16xX14xX3xX29xX2axX3xX1f0xX531xXexX3xX2exX36xX531xXexX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxXaxX3xX1xX22xX10xXd17xX9xXaxX4fxX2exX1xXdxXbxX168xX4xX6xX1dxX168xX86xX10xX1dxX168xXexX1xX1dxX2dxX2exX36xX4fxX2exX1xXdxX10xX1dxX168xX7xX1dxX168xX36xXdxX1dxXbxX168xX61xX2dxX168xX61xX10xX2exX168xX33xX2dxXdxX168xX11cxX168xX4xX1xXdxX168xX10xX29xX168xX4xX2dxX168xX16xX2dxX168xX29xX10xX168xX61xX2dxXexX168xX2exX36xX2dxXexX168xX66fxX1dxX6xX168xX61xX2dxXdxX4fxX2xX16dxX27xX27xX2xX11axXe1xX1xXexX29xXaxX12xX83xX1xXdxX24cxX1dxX3xX7xX4e9xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0xXa2axX3xX1f0xXa9xX2exX3xX33xX251xXdxX3xX11cxX3xX4xX1xX17xX3xX10xX29xX3xX4xX65xX3xX16xX14xX3xX29xX2axX3xX1f0xX531xXexX3xX2exX36xX531xXexX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX28exX4e9xX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX1f0xXa2axX3xXex17e0axX3xX4xX20cxX4xX3xX2exX1xX68xX3xX1xX70xX2dxX3xXexXc0xX29xX3xX1f0xX4fbxX3xX36xX65xXbxX3xXbxX1xX214xX2exX3xX36xXdxX6aaxXbxX3xX36xXdxX6xX3xX1f0xX21dxX2exX1xX3xX10xX29xX3xXbaxX95xX3xXcxX1xX17xX3xXcxXc0xX29xX3xX93xX11exX4fbxX3x12ed3xX4xX1xX3xX5exX4e5xX1dxX25xX3xXbaxX531xX4xX3xX5exX68xX25xX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xXabxX3xX33xX9axX205xXexX3xX66fxX1dxX6xX3xXb1xX1xX65xX3xXb1xX1xX4d2xX2exX3xXexX22xX9axX251xX4xX3xX29xX6e0xXexXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX33xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb44xX2axX3xX1f0xXdxX3xX5xX68xX29xX3xX8ddxX3xX64xX68xXdxX3xXbaxX2dxX6xX2exX25xX3xX16xX14xX3xX16xX17xX3xX1dxX2exX36xX3xXexX1xX9axX3xX36xX6xX2exX3xX33xX68xX3xX29xX20cxX1dxX25xX3xX151xX3xX1f0xX5aexX6xX3xXexX22x13638xX3xX5xXc0xX29xX3xX33xX68xX2dxX3xX4xX70xX2exX1xX3xXb1xX1xX14xX2exX3xX4xX4c8xX2exX36xXaxX3xX1xX22xX10xXd17xX9xXaxX4fxX2exX1xXdxXbxX168xX4xX6xX1dxX168xX86xX10xX1dxX168xXexX1xX1dxX2dxX2exX36xX4fxX29xX10xX168xX61xXdxX168xX5xX6xX29xX168xX2dxX168xX61xX6xXdxX168xX5xX2dxX6xX2exX168xX16xX2dxX168xX16xXdxX168xX1dxX2exX36xX168xXexX1xX1dxX168xX36xX6xX2exX168xX33xX6xX168xX29xX6xX1dxX168xX151xX168xX61xX1dxX6xX168xXexX22xX10xX168xX5xX6xX29xX168xX33xX6xX2dxX168xX4xX6xX2exX1xX168xXb1xX1xX2dxX2exX168xX4xX1dxX2exX36xX4fxX2xX16dxX15axX27xX16dxX15axXe1xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4fxX29xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX151xX12bxX4fxX2exX10xX113xX7xX4fxX151xX12bxX151xX15axX4fxX2xX15axX11cxX61xX27xX2xX2xX12bxX151xX15axX15axXexX15axX160xX11cxX12bxX5xX2xX168xX16dxX151xX61xX15axX12bxX160xX151xX151xX11cxX12bxXexX11axX294xX12bxX2xX11cxX5xX12bxXe1xX172xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX16xX31xX3xX33xX31xX3xX36xXdxX38xX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exX41xXdxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX33xX12xX0xX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb44xX2axX3xX1f0xXdxX3xX5xX68xX29xX3xX8ddxX3xX64xX68xXdxX3xXbaxX2dxX6xX2exX25xX3xX16xX14xX3xX16xX17xX3xX1dxX2exX36xX3xXexX1xX9axX3xX36xX6xX2exX3xX33xX68xX3xX29xX20cxX1dxX25xX3xX151xX3xX1f0xX5aexX6xX3xXexX22xXfdbxX3xX5xXc0xX29xX3xX33xX68xX2dxX3xX4xX70xX2exX1xX3xXb1xX1xX14xX2exX3xX4xX4c8xX2exX36xXaxX3xX1xX22xX10xXd17xX9xXaxX4fxX2exX1xXdxXbxX168xX4xX6xX1dxX168xX86xX10xX1dxX168xXexX1xX1dxX2dxX2exX36xX4fxX29xX10xX168xX61xXdxX168xX5xX6xX29xX168xX2dxX168xX61xX6xXdxX168xX5xX2dxX6xX2exX168xX16xX2dxX168xX16xXdxX168xX1dxX2exX36xX168xXexX1xX1dxX168xX36xX6xX2exX168xX33xX6xX168xX29xX6xX1dxX168xX151xX168xX61xX1dxX6xX168xXexX22xX10xX168xX5xX6xX29xX168xX33xX6xX2dxX168xX4xX6xX2exX1xX168xXb1xX1xX2dxX2exX168xX4xX1dxX2exX36xX4fxX2xX16dxX15axX27xX16dxX15axXe1xX1xXexX29xXaxX12xXb44xX2axX3xX1f0xXdxX3xX5xX68xX29xX3xX8ddxX3xX64xX68xXdxX3xXbaxX2dxX6xX2exX25xX3xX16xX14xX3xX16xX17xX3xX1dxX2exX36xX3xXexX1xX9axX3xX36xX6xX2exX3xX33xX68xX3xX29xX20cxX1dxX25xX3xX151xX3xX1f0xX5aexX6xX3xXexX22xXfdbxX3xX5xXc0xX29xX3xX33xX68xX2dxX3xX4xX70xX2exX1xX3xXb1xX1xX14xX2exX3xX4xX4c8xX2exX36xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX1ecxX205xX3xX1f0xXdxX3xX5xX68xX29xX3xX4d2xX2exX3xX11exX6xX25xX3xX16xX70xX2exX3xXexX1xXc0xX2exX3xX16xX17xX3xX16xX47xX2exX1xX3xX1dxX2exX36xX3xXexX1xX9axX3xX66fxX1dxX20cxXdxX3xX20cxX4xX25xX3xX6xX2exX1xX3xX83xX36xX1dxX86xX87xX2exX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX5d5xX9axX31xX2exX36xX3xX93xX28exX83xX3xX2xX16dxX11axX16dxX25xX3xXexX22xX6aaxX3xXexX882xX3xX61xXc0xX2exX3xXbxX1xX14xX3xX2xX25xX3xXexX1xX17xX3xXexX22xX87exX2exX3xXcxXdxX95xX2exX3xX64xXdxX24cxX2exX25xX3xX83xX36xX1xXdxX3xff83xX1dxXc0xX2exX3x10dfaxX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xXabxX3xX16xX87exXexX3xX5xX4e9xX4xX3xX2exX36xX1xXdexX3xX33xX24cxX3xXexX9axX31xX2exX36xX3xX5xX6xXdxX3xX29xX68xX3xXb1xX1xX65xX4xX3xXb1xX1xX23xX2exX36xX3xX22xX6xX3xX2exX9axX251xX4xX3xX29xX6e0xXexXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX33xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxX3xX33xX21dxX3xXexX22xXa0xX2exX36xX3xX16xX47xX2exX1xX25xX3xX4xX4e5xX1dxX3xX1xXa0xX4xX3xXexX22xX4cxX3xX2exX36xX1xX862xX2dxX3xX4xX1xd2a8xX2exX36xX3xX61xX20cxX29xX3xX2exX36xX1xXdexX3xX1f0xXa9xX2exX3xXexX9axX31xX2exX36xX3xX5xX6xXdx15b65xXaxX3xX1xX22xX10xXd17xX9xXaxX4fxX2exX1xXdxXbxX168xX4xX6xX1dxX168xX86xX10xX1dxX168xXexX1xX1dxX2dxX2exX36xX4fxX16xX2dxX168xX66fxX1dxX6xX168xX61xX2dxXdxX168xX33xXdxX168xXexX22xX2dxX2exX36xX168xX16xX10xX2exX1xX168xX4xX6xX1dxX168xX1xX2dxX4xX168xXexX22xX2dxX168xX2exX36xX1xX10xX2dxX168xX4xX1xX6xX2exX36xX168xX61xX6xX29xX168xX2exX36xX1xXdxX168xX61xX10xX2exX168xXexX1dxX2dxX2exX36xX168xX5xX6xXdxX4fxX2xX160xX16dxX16dxX11axX27xXe1xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX36xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4fxX29xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX151xX12bxX4fxX2exX10xX113xX7xX4fxX151xX12bxX2xX15axX4fxX2xX12bxX160xX61xX27xX2xX11cxX2xX2xX15axX11axXexX160xX15axX12bxX15axX15axX5xX12bxXe1xX172xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX4xX1dxX14xXdxX3xXexX22xX23xXdxX25xX3xX27xX3xX29xX2axX3xX4xX2dxX2exX3xX16xX31xX3xX33xX31xX3xX36xXdxX38xX6xX3xX29xX1dxX23xX2exX3xX2exX41xXdxX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXexX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX33xX12xX0xX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxX3xX33xX21dxX3xXexX22xXa0xX2exX36xX3xX16xX47xX2exX1xX25xX3xX4xX4e5xX1dxX3xX1xXa0xX4xX3xXexX22xX4cxX3xX2exX36xX1xX862xX2dxX3xX4xX1xX1357xX2exX36xX3xX61xX20cxX29xX3xX2exX36xX1xXdexX3xX1f0xXa9xX2exX3xXexX9axX31xX2exX36xX3xX5xX6xXdxX1371xXaxX3xX1xX22xX10xXd17xX9xXaxX4fxX2exX1xXdxXbxX168xX4xX6xX1dxX168xX86xX10xX1dxX168xXexX1xX1dxX2dxX2exX36xX4fxX16xX2dxX168xX66fxX1dxX6xX168xX61xX2dxXdxX168xX33xXdxX168xXexX22xX2dxX2exX36xX168xX16xX10xX2exX1xX168xX4xX6xX1dxX168xX1xX2dxX4xX168xXexX22xX2dxX168xX2exX36xX1xX10xX2dxX168xX4xX1xX6xX2exX36xX168xX61xX6xX29xX168xX2exX36xX1xXdxX168xX61xX10xX2exX168xXexX1dxX2dxX2exX36xX168xX5xX6xXdxX4fxX2xX160xX16dxX16dxX11axX27xXe1xX1xXexX29xXaxX12xX13xX14xX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxX3xX33xX21dxX3xXexX22xXa0xX2exX36xX3xX16xX47xX2exX1xX25xX3xX4xX4e5xX1dxX3xX1xXa0xX4xX3xXexX22xX4cxX3xX2exX36xX1xX862xX2dxX3xX4xX1xX1357xX2exX36xX3xX61xX20cxX29xX3xX2exX36xX1xXdexX3xX1f0xXa9xX2exX3xXexX9axX31xX2exX36xX3xX5xX6xXdxX1371xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX22xX2dxX2exX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX2xX27xX3xXexX1dxX882xXdxX25xX3xX10xX29xX3xXc4xX1xXaexX29xX3xX5d5xX1dxX86xX3xX8exX1xX1dxX2exX36xX3xX168xX3xX5xX251xXbxX3xX160xX27axX3xXcxX22xX9axX9bxX2exX36xX3xXcxX5exX8exX28exX3xXbaxX6xX29xX3xX5exX2a5xX2exX36xX3xX93xX83xX36xX1xXdxX3xX12c8xX1dxXc0xX2exX3xX168xX3xX5exX68xX3xXcxXdexX2exX1xXabxX3xX1f0xX4fbxX3xXexX1xXdxXa9xX1dxX3xX33xX6e0xX2exX36xX3xX16xX68xX2exX3xXexX6xX86xX3xX4xX1xX4d2xX29xX3xX7xX65xX4xX3xX4xX75xX6xX3xX29xX2axX25xX3xX29xX251xXdxX3xX1f0xXc0xX86xX3xX16xX14xX3xX5xXaexXdxX3xX66fxX1dxX6xX3xX1f0xX9bxXdxX3xX33xX21dxX3xXexX22xXa0xX2exX36xX3xX16xX47xX2exX1xXe1xX3xX5exXdxX47xX2exX3xX8exX1xX1dxX2exX36xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX7xX14xX2exX36xX3xX4xX23xXdxX3xX4xX6aaxXexX3xX29xX531xXexX3xX29xX21dxX2exX1xXe1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX33xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1dxX5xX12xX0xX61xXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX33xX12xX0xX4fxX61xXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27axX1dxXexX1xX2dxX22xXaxX12xXc4xXe1xX1ecxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX33xX3xXdxX61xX9xXaxX10x183a0x11b86x11a1cxc532xX16b4xX10xX11exXexX10xX2exX7xXdxX2dxX2exX16b4xX22xX2dxX2dxXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX16b1xX16b2xX16b3xX16b4xX16b4xX10xX11exXexX10xX2exX7xXdxX2dxX2exX16b4xX22xX2dxX2dxXexX16b4xX4xX5xX6xX7xX7xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX6xX5xX5xX118xX3xX1dxX2exX7xX10xXexX11fxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX33xX12
P.V