Xét tuyển 29 giáo viên mầm non, tiểu học
UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học. Chỉ tiêu cần tuyển: Giáo viên mầm non - 16 chỉ tiêu; giáo viên văn hóa tiểu học: 13 chỉ tiêu.
4771x6ed4x7001xc01ax8ad4xa834x8217x9a24x8521xX7x60c7x5aa6xcf68x61dfxc052x9734xX5xca58xXax77dfx77f9xb6c8xXexX3xXex5efdx882axcc9ax52eaxX3xba15xb214xX3x8010xXdx9ba5x8119xX3x8e2dxXdx6a7dxX1bxX3x952bx48fbxX2axX3xX1bxX23xX1bxb106xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1x5d35xX4xX0x70c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx63d5xX10xX6x8411xXaxX12x73f2x49b5xba31x9b08xX3xXexX1x747dxX1bxX1xX3xXbxX1x532fxX3xX4bxX58xX3xXcxa7f9xX1bxX1xX3xXexX1xc0ddxX1bxX20xX3x8510xX22xX23xX3x7415xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX31xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4x9bf3xX3xb723xX1xb88cxX3xXexXdxX27xX18xX3xX4xX2bxX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bx87ebxX3x7ff0xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX3x64bbxX3xX2xa706xX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18x6dd2xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX25x74a0xX1bxX3xX1x708cxX6xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xXabxX3xX2xa2ffxX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18xX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX72xXexXbfxX6xX5xXdxX20xX1bxXabxX3xX4xX10xX1bxXexX10x52eexXccxXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xXcxX1xX6axX1bxX20xX3xX6exX22xX23xX3xX72xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX31xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xX3xX1bxXd9xX2axX3xX1dx6cc6xX2x8ff1xX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xXcxX1xb8b4xX4xX3xX1xXdx885axX1bxX3xX4xX6axX1bxX20xX3xX25xXd9xX1bxX3xX7xX5exX3x80dexXebx7fdexX19dxX3cxX51xX52xX53xX54xXbfxX53xX99xX2xX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX1dxX19dxX3cxb919xX3cxX1dxX164xX2xX166xX3xX4x584axX6xX3xX51xX52xX53xX54xX3xXexX9bxX1bxX1xX31xX3xX51xX52xX53xX54xX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xX5exX3xX4bxX58xX3xXcxX64xX1bxX1xX3xXexX1xX6axX1bxX20xX3xX6exX22xX23xX3xX72xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX31xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xX3xX1bxXd9xX2axX3xX1dxX164xX2xX166xX3xX1bxX1x6a42xX3xX7xX6xX18xXabxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX2xX97xX3xX99xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18xX3xX4xX2bxX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxXabxX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xXadxXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX3xXbfxX3xX2xXc2xX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18xXccxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX25xXd9xX1bxX3xX1xXddxX6xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xXabxX3xX2xXebxX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18xX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX1dxX97xX3xc5fexXdx7f4bxX18xX3x9024xXdxX18cxX1bxX3x639dxXd9xX1bxX20xX3xX2dex5379xX3xX4exX187xX3xXexX18xX19xX1axX1bxXabxX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX2d9xd07cxXexX3xXexX123x9aafxX1bxX1xX3xX2e3x785cxX3xXexa49axX3xXexX123xX18xX1bxX20xX3xX4x7f2fxXbxX3xX7xX219xX3xXbxX1xX313xX2axX3xX20xXdxX22xX23xX3xX4ex5545xX4xX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX3xXexX123x8670xX3xX5xX27xX1bxX3x72c4xX2e3xX5exXdxX3xX25xa389xXdxX3xX1bxX20xX219x7d65xXdxX3xX2e3xXd9xX1bxX20xX3xX2dexX2e9xX3xX4exX187xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bx95e8xXccxX3xX2e3xX313xXexX3xXexX123xX318xX1bxX1xX3xX2e3xX31dxX3xXexX320xX3xXexX123xX18xX1bxX20xX3xX4xX329xXbxX3xX7xX219xX3xXbxX1xX313xX2axX3xX20xXdxX22xX23xX3xX4exX33axX4xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xX3xXexX123xX347xX3xX5xX27xX1bxX3xX34dxX2e3xX5exXdxX3xX25xX353xXdxX3xX1bxX20xX219xX359xXdxX3xX2e3xXd9xX1bxX20xX3xX2dexX2e9xX3xX4exX187xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX25xXd9xX1bxX3xX1xXddxX6xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xX37exX3xX25xX58xX3xX4xX22xX4xX3xX2e3xXdxX2dbxX18xX3xX2dexXdxX18cxX1bxX3xX2dexX1xX22xX4xX3xX2e3xX219xc7b5xX4xX3x59f4xX18xX19xX3xX2e3xc69cxX1bxX1xX3xXexX313xXdxX3xXcxX1xX6axX1bxX20xX3xX6exX22xX23xX3xX7xX5exX3xX1exX2xX3cxXcxX52xXbfxX51xX52xX53xX54xX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX1b1xX3cxX1exX3cxX1dxX164xX2xX166xX3xX4xX1b9xX6xX3xX51xX52xX53xX54xX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xX5exX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xXebxX97xX3xXcxX1xX359xXdxX3xX20xXdxX6xX1bxX3xX1bxX1xd088xX1bxX3xX1xae8cxX3xX7x4912xXabxX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xXbfxX3xX53xX1xX486xX1bxX3xX1xX48axX3xX7xX48dxX3xX2e3xX5exXdxX3xX25xX353xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXexX123xX219xX359xX1bxX20xX3xX1xX411xXbxX3xX72xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX2e3xca8cxX4xX3xX4xX22xX4xX1xXabxX3xXcxX320xX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX2xX1b1xX3cxX1exX3cxX1dxX164xX2xX166xX3xX2e3xb882xX1bxX3xX1xX4f8xXexX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX1dxX2xX3cxX1exX3cxX1dxX164xX2xX166xX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xXbfxX3xX53xX4f8xX18xX3xX1xX48axX3xX7xX48dxX3xX4exX187xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX2e3xX4dcxX4xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX1bxX1x9e78xX3xX1xX48dxX1bxX3xXexb393xX1bxX20xX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4exX33axX1bxX20xX3xX347xX3xX2ax9f81xXdxX3xX6exX486xX4xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1xX318xX3xXexXdxX4f8xXbxX3xXexX33axX4xX3xXexX1xX18xX3xX1xX48axX3xX7xX48dxX3xX2e3xX5exXdxX3xX25xX353xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXexX123xX219xX359xX1bxX20xX3xX1xX411xXbxX3xX72xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX6axX1bxX20xX3xXexX1xX219xX359xX1bxX20xXabxX3xX53xX1xX486xX1bxX3xX1xX48axX3xX7xX48dxX3xXexX320xX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX1dxX19bxX3cxX1exX3cxX1dxX164xX2xX166xX3xX2e3xX4f8xX1bxX3xX1xX4f8xXexX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX2xX1exX3cxX2xX164xX3cxX1dxX164xX2xX166xX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xXbfxX3xX53xX4f8xX18xX3xX1xX48axX3xX7xX48dxX3xX4exX187xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX2e3xX4dcxX4xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX353xX1bxX3xX1xX48dxX1bxX3xX1xX23xX4dcxX4xX3xX6ex6420xX1bxX20xX3xXexX54axX1bxX20xX3xX4xX1xX9bxX3xXexXdxX27xX18xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4exX33axX1bxX20xX3xX347xX3xX2axX565xXdxX3xX6exX486xX4xX3xX1xX39xX4xX3xXexX1xX318xX3xX2dexX1xX6axX1bxX20xX3xXexX1xX18xX3xX1xX48axX3xX7xX48dxX3xX2e3xX5exXdxX3xX25xX353xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXexX123xX219xX359xX1bxX20xX3xX1xX411xXbxX3xX72xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX6axX1bxX20xX3xXexX1xX219xX359xX1bxX20xX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX19bxX97xX3xX2d9xX419xX6xX3xX2e3xXdxX1axX2axX3xX1bxX1xX486xX1bxX3xX1xX48axX3xX7xX48dxXabxX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xad26xX1x809bxX1bxX20xX3xX53xX31dxXdxX3xX25xX33axX31xX3xX51xX52xX53xX54xX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xX5exX3xX4bxX58xX3xXcxX64xX1bxX1xXccxX3xX2e3xX419xX6xX3xX4xX1xX9bxXabxX3x8b07xX5exX3xX1b1xX1dxX31xX3xX2e3xX219xX359xX1bxX20xX3xX6ebxX1xX6xX1bxX3xX2d9xX318xX1bxX1xX3xX6ebxX1x5375xX1bxX20xX31xX3xXcxX6ebxb61exX4bxX58xX3xXcxX64xX1bxX1xX31xX3xX2e3xXdxX18cxX1bxX3xXexX1xX23xX313xXdxXabxX3xX164xX1exX2xX19dxXc2xX19bxX164xX2xXc2xX166xX3cxX164xX1exX2xX19dxX3xX19bxX19bxXebxX1exX1exX166xX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX19dxX97xX3xX6ebxX1x859bxX3xX72xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxXabxX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX3xX19dxX164xX164xX97xX164xX164xX164xX3xX2e3xX48axX1bxX20xX3cxX1xX48axX3xX7xX48dxX3xX4exX187xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX12xX99xX22xX4xX3xX1bxX31dxXdxX3xX4exX18xX1bxX20xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4f8xXexX3xX2e3xX219xX411xX4xX3xX414xX18xX19xX3xX2e3xX419xX1bxX1xX3xXexX313xXdxX3xXcxX1xX6axX1bxX20xX3xX6exX22xX23xX3xX7xX5exX3xX1exX2xX3cxXcxX52xXbfxX51xX52xX53xX54xX3xX1bxX20xX58xX19xX3xX1b1xX3cxX1exX3cxX1dxX164xX2xX166xX3xX4xX1b9xX6xX3xX51xX52xX53xX54xX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xX5exX3xX25xX58xX3xX2e3x7884xX3xX2e3xX219xX411xX4xX3xX2e3xXd9xX1bxX20xX3xXex8c3axXdxX3xXexX123xX27xX1bxX3xX99xX54axX1bxX20xX3xXexX1xX6axX1bxX20xX3xXexXdxX1bxX3xX2e3xXdxX18cxX1bxX3xXex5850xX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xX5exX3xX4bxX58xX3xXcxX64xX1bxX1xX3xX34dxX1xXexXexXbxXabxX3cxX3cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX4xXdxXexX19xX97xX20xX23xX25xX97xX25xX1bxX37exX97xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xX3xXbxX99xX10xX1bxXexX10xX123xXaxX12xX0xXdxX2axX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX99xX10xX1bxXexX10xX123xX3xX4exXexX1xX18xX2axX6exX3xX4exX1xXdxX4exX10xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax6808xXdxX4exXexX1xXabxX3xX19dxX164xX19bxXbxX72xXccxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexXabxX3xXebxXebxXc2xXbxX72xXccxXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXabxX3cxX3cxXdxX97xX6exX6xX23xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX97xX25xX1bxX3cxX1bxX10xX8d4xX7xX3cxX2xX166xXebxX1b1xX3cxX1b1xXc2xX4exX19bxX164xX1b1xXebxX1b1xX1dxX2xXexX166xX19bxX1b1xX2xX5xX164xXbfxX2xX2xXbfxX5xX7x9827x7104xX97xX92fxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX25xXdxX27xX1bxX3xX2axX2bxX2axX3xX1bxX23xX1bxX31xX3xXexXdxX1axX18xX3xX1xX39xX4xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX23xX4exX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX72xXexXbfxX6xX5xXdxX20xX1bxXabxX3xX123xXdxX20xX1xXexXccxXaxX12xX0xX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX51xX52xX53xX54xX3xXexX1xX58xX1bxX1xX3xXbxX1xX5exX3xX4bxX58xX3xXcxX64xX1bxX1xX0xX3cxX7xXexX123xX23xX1bxX20xX12xX0xX3cxXbxX12