“Mãn nhãn” với đặc sản của nông dân Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Nông dân Hà Tĩnh khắp các huyện, thị, thành đã gửi hàng trăm nông sản giới thiệu, chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đặc biệt, phần lớn sản phẩm trưng bày dịp này đều có nhãn mác, thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
59e7xba15x5ba4xc377xeee0xa7a6xf9a9xeb12xe8d8xX7xa9c7xf99bx10931x11331xf440xa2cbxX5xac33xXaxc040xXax1073ax8d47x7394xX3xX16xX1xX15xX16xXaxX3x9cb1x76d1xXdxX3x84e8x6d1exX4xX3xX7xab16xX16xX3xX4x88f9xX6xX3xX16x6892xX16x704cxX3x10f31x10d87xX16xX3x10b9ex111b9xX3xXcx8ca1xX16xX1xX0x9080xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xX33xXaxX12x10b70xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xf0a5xX1x5d1bxXbxX3xX4xefdaxX4xX3xX1x8a67xc6a1x8053xX16xe7d9xX3xXexX1xcb9dxX73xX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xX22xX15xX3xX31x1064axXdxX3xX1xX38xX16xX31xX3xXex9bbcx662cxd669xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xX31xXdxX1fxXdxX3xXexX1xXdxX71xX6fxX73xX3xX4xX1xX38xb7e7xX3xX8fx11828xX16xX31xX3x11274x91c1xXdxX3xX1x10077xXdxX3xXb0xXb1xXdxX3xbf84xXdxdca2xX6fxX3xX37xXb5xXdxX3xX54xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xXexdd74xX16xX1xX3xX5x9059xX16xX3xXexX1xd47exX3x7d39x99a1xX73xX3xX16xX1xXdxX71xX8fxX3xX65x113b6xX3xd121x10bd7xX2xe574x834cxXe8xXe9xXe8xf886x9b6bxX3xXb0xX23xX4xX3xXbcxXdxX71xXexX73xX3xXbxX1xXd4xX16xX3xX5xX1fxX16xX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1x899cxX8fxX3xXexX8dx10674xX16xX31xX3xXbcxX38xX70xX3xX33xX77xXbxX3xX16xX38xX70xX3xX22x9bd4xX6fxX3xX4xd553xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX8fxX6bxX4xX73xX3xXexX1xX111xb6bexX16xX31xX3xX1xXdxX71xX6fxX73xX3xXexX10xX8fxX3xXexX8dxX6fxX70xX3x1098axX6fxcf0bxXexX3xX16xX31xX6fxdccbxX16xX3xX31xa978xX4xX3xX8dxc827xX3xX8dxX38xX16xX31xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe94exXa9xX33xX70xX3xXbxcca0xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxbcbexXdxX33xXexX1x1199axX3xfa42xX2x8a6bxXbxX148xdb6cxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3x10b06xX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0x11e7cxX3fxX1d9xX1d9xX33xXe8xX2xX1aexX1aexX1a1xX1a1xa1bfxXexX1d9xX1aexX19fxXe8xX5xX19fxXecxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xXf0xXebxX2xXe9xXexX19fxX19fxXe9xX2xX5xXf0xXecxXf0xXf1xd551xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax7229xX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xaccdxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexXecxX6xX5xXdxX31xX16xX19dxX3xX202xX6fxX7xXexXdxf5a1xX70xX1a4xXaxX12xXb0xXb1xXdxX3xXbcxXdxXbexX6fxX3xX14axX16xX3xXexX111xc922xX16xX31xX3xX1exX1fxXdxX3xX16xX1xf569xX16xX31xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xXexX8dxX111xX16xX31xX3xXbcxX38xX70xX3xXbcx11a7exX16xX3xX5xX122xX3xXb0xXb1xXdxX3xX1xXb5xXdxX3xXb0xXb1xXdxX3xXbcxXdxXbexX6fxX3xX37xXb5xXdxX3xX54xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xXexXcfxX16xX1xX3xX5xXd4xX16xX3xXexX1xXd9xX3xXdbxXdcxX73xX3xX16xX1xXdxX71xX8fxX3xX65xXe6xX3xXe8xXe9xX2xXebxXecxXe8xXe9xXe8xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX1d9xX1d9xX33xXe8xX2xX1aexX1aexX19fxX2xX1a1xXexX1d9xX1aexXf0xX2xX5xXebxXecxX2xXe9xXebxX33xXe8xX2xX1aexXf0xX1aexXe9xXebxXexX1e4xX1d9xX2xXe8xX5xX2xXe9xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xX174xX6bxX4xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX65xX1xX67xXbxX3xX4xX6bxX4xX3xX1exc873xX16xX31xX3xX8fxXdxX122xX16xX3xX31xX84xXdxX3xX22x5b2cxX16xX3xX31xXdxX1fxXdxX3xXexX1xXdxX71xX6fxX3xXexXb1xXdxX3xX22xXb1xXdxX3xX1xXb5xXdxXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxX3xX33xXexX1xX6fxX8fxXbcxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX1d9xX1d9xX33xXe8xX2xX1aexX1aexX19fxXe8xX19fxXexX2xX2xX19fxX1a1xX5xX2xXecxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexXe9xX1aexXebxXexXebxX1aexX1a1xXf0xX5xX19fxXecxX1a1xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xXb0xX34xX70xX3xX4x8b6exX16xX31xX3xX5xX38xX3xX16xX1xX288xX16xX31xX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX16x8044xXdxX3xXexXdxX40dxX16xX31xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX6bxX4xX3xX22xX77xX6xX3xXbxX1xX111xX135xX16xX31xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX1d9xX1d9xX33xXe8xX2xX1aexX1aexX19fxX1aexXe8xXexXebxXe9xXe9xX1e4xX5xX1e4xXecxX2xXe9xXebxX33xXe8xX2xX1aexXf0xXf0xX1a1xX19fxXexX2xXebxX1a1xX19fxX5xX1a1xXecxX2xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexXecxX6xX5xXdxX31xX16xX19dxX3xX202xX6fxX7xXexXdxX26bxX70xX1a4xXaxX12xX174xX3ffxX16xX31xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX126xX3xX5xX38xX3xX16xX1xX288xX16xX31xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX1xX14axXexX3xX5xX111xX27exX16xX31xX3xX4xX6xXa9xX3xX8fxX1fxXdxX3xX22xX111xX27exX4xX3xX16xX6fxX2fxXdxX73xX3xXexX8dxX150xX16xX31xX3xXexX1xX84xX3xX16xX31xX1xXdxX71xX8fxX73xX3xXbcxX111xX1fxX4xX3xX22xXd4xX6fxX3xX4xX1xXa9xX3xXexX1xX14axX70xX3xXex92a4xX16xX1xX3xX1xXdxX71xX6fxX3x119b6xX6fxX27xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX1d9xX1d9xX33xXe8xX2xX1aexX1a1xXe9xXf0xXf0xXexXe8xX1a1xX1e4xX1e4xX5xX1d9xXecxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexXf0xX1a1xX1a1xXexX2xXf0xX1a1xX1d9xX5xX1e4xXecxXebxXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xX174xX6bxX4xX3xX31xXdxX6xX16xX3xX1xX38xX16xX31xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX7xX67xXbxX3xX148xX40dxXbxX73xX3xXbcxX154xX3xXexX8dxX6cbxX3xXbcxX67xXexX3xX8fxX67xXexXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX1d9xX1d9xX33xXe8xX2xX1aexX1aexX19fxX1a1xXebxXexX1a1xX2xXebxX1a1xX5xXf0xXecxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexX1aexXf0xXf0xXexX2xXf0xX19fxXf0xX5xX1a1xXecxX2xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xXf1xXf1xXf1xX3xX1exX38xX3xX22xX111xX27exX4xX3xXexX8dxX6xX16xX31xX3xXexX8dxX6cbxX3xX65xXe6xX3xX4xX2fxX16xX31xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexX1a1xX1a1xXf0xXexX1a1xX19fxXe8xX5xXe9xXecxX2xX19fxXf1xX202xXbxX31x11d04xX8dxX9xXebxXf0xXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexXecxX6xX5xXdxX31xX16xX19dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX8dxX1a4xXaxX12xXcxXacxX3xX33xX111xX6xX3x11916xXdxX8fxX3xX4xX2fxX3xX16xX111xX135xX16xX31xXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexXebxX2xXe8xXexXf0xXe8xX1e4xX5xX19fxXecxX2xXf0xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xX19fxXebxX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xXexX1xX6xX16xX1xX3xX5xXa9xX16xX31xX3xX8dxX6fxXb5xXexX3xX22x10b49xXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexXebxX1aexX1e4xXexXebxX1d9xXe8xXf0xX5xX1a1xXecxX2xX1d9xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xX2xX1a1xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xX31xXb1xXa9xX73xX3xXbcxX6bxX16xX1xX3xX22xX6xXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1aexX1e4xXe8xX19fxXexX1aexX1e4xXebxX1a1xX5xXebxXecxX2xX1a1xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xX19fxX2xX1d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xXexX8dxXd9xX16xX31xX3xX1exX77xXexX3xXexX8dxcfe5xXdxXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1a1xXe9xXe9xX1d9xXexX19fxX1e4xX1aexXe9xX5xX19fxXecxX2xXe9xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xX2xXf0xXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xXexX8dxXd9xX16xX31xX3xX31xX38xX3xX22xXb1exX3xX1xX288xX6fxX3xX4xX135xXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1a1xXe8xXe9xX2xXexXebxXe9xX1e4xX1aexX5xXebxXecxX1e4xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xXf0xX19fxXf0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xX1exX38xX3xX16xX1xXdxX122xX6fxX3xX5xXa9xXb1xXdxX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX4xX1xX40dxX3xXbcxXdxX40dxX16xX73xX3xX22xX126xX16xX31xX3xX31xX126xXdxX73xX3xX8fxX6xX16xX31xX3xX22xf88exX8fxX3xX33xX14axX6fxX3xX14axX16xX3xXexXacxX16xX31xX3xX1exX3ffxX16xX31xX3xX8fxXdxX122xX16xXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1a1xXe9xX1a1xX1a1xXexXebxX1a1xX1a1xX1e4xX5xX1a1xXecxX2xX2xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xX2xX1d9xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xX4xX126xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX8fxX6bxX4xX73xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX1xXdxX71xX6fxX3xX8dxX158xX3xX8dxX38xX16xX31xXf1xXf1xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1a1xXf0xX2xX19fxXexXf0xXe9xX1d9xX1e4xX5xXe9xXecxX2xXe8xXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xX1aexXe8xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX12xXcxX1xXf30xX8fxX3xX4xX1xX6cbxX73xX3xX8fx9582xXdxX3xXbcxX126xX3xX8dxX6xX6fxX73xX3xX6d4xX6fxX27xX3xXbcxX6cbxX3xX4xX527xX16xX31xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX22xX126xX16xX31xX3xX31xX126xXdxX3xX1exX38xX3xX33xX6bxX16xX3xXexX10xX8fxX3xXexX8dxX6fxX70xX3xX148xX6fxX14axXexX3xX16xX31xX6fxX150xX16xX3xX31xX154xX4xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exXa9xX33xX70xX3xXbxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX174xX10xX16xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX198xXdxX33xXexX1xX19dxX3xX19fxX2xX1a1xXbxX148xX1a4xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX19dxX3xX1aexX2xXe9xXbxX148xX1a4xXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19dxX3fxX3fxXdxXf1xXbcxX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXf1xX1exX16xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX1d9xX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe8xX2xXe8xX1a1xX1aexXe9xX2xXexX19fxXf0xX1d9xXe8xX5xX19fxXecxX19fxXf1xX202xXbxX31xX99fxX8dxX9xXebxX1a1xXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexXecxX6xX5xXdxX31xX16xX19dxX3xX202xX6fxX7xXexXdxX26bxX70xX1a4xXaxX12xX54xX1xX288xX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX4xX126xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX1xXdxX71xX6fxX3xX22xX15xX3xX31xX126xXbxX3xXbxX1xXd4xX16xX3xX65xX1x6cc6xX16xX31xX3xX22xX77xX16xX1xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX22xX6xX16xX31xX3xX16xX31xX38xX70xX3xX4xX38xX16xX31xX3xX4xX1xX6fxX70xX2a0xX16xX3xX16xX31xX1xXdxX71xXbxX73xX3xX1xXdxX71xX16xX3xX22xXb1xXdxX3xXexX8dxXa9xX16xX31xX3xX7xX27xX16xX3xX148xX6fxX14axXexXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xX33xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX8dxX10xX5xX6xXexX10xX33xXaxX12xX0xX6fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXecxXexX1xX6fxX8fxXbcxXecxX6xX16xX33xXecxX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xX3xX16xX8exX8fxX73xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX148xX6bxX4xX3xX5xXf30xXbxX3xX6d4xX6fxX70xX122xX16xX3xX7x7593xX3xX1xX288xX6fxX3xXexX8dxX6cbxX3xXexX6fxX71xX3xX4xX1xXa9xX3xX1xX135xX16xX3xXebxXe9xXe9xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX1xXdxX71xX6fxXaxX3xX1xX8dxX10xX26bxX9xXaxX3fxX65xX1xXa9xX6xXecxX1xXa9xX4xX3fxXf0xXecxX16xX6xX8fxXecxX1xX6xXecxXexXdxX16xX1xXecxX148xX6xX4xXecxX5xX6xXbxXecxX6d4xX6fxX70xX10xX16xXecxX7xXa9xXecxX1xX6fxX6fxXecxXexX8dxXdxXecxXexX6fxX10xXecxX4xX1xXa9xXecxX1xXa9xX16xXecxXebxXe9xXe9xXecxXexX1xX6fxXa9xX16xX31xXecxX1xXdxX10xX6fxX3fxX2xX19fxXe9xX1d9xX19fxX19fxXf1xX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX3fxX8fxX10xX33xXdxX6xX3fxX2xXe8xXe9xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX19fxX3fxX2xXe8xXe8xX33xXe9xX2xX19fxX1aexX1d9xX2xX2xXexXf0xX1a1xXe9xXebxX5xX2xXecxX2xX2xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX33xXdxX1exX12xX0xX7xXexX8dxXa9xX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xX3xX16xX8exX8fxX73xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX148xX6bxX4xX3xX5xXf30xXbxX3xX6d4xX6fxX70xX122xX16xX3xX7xX1377xX3xX1xX288xX6fxX3xXexX8dxX6cbxX3xXexX6fxX71xX3xX4xX1xXa9xX3xX1xX135xX16xX3xXebxXe9xXe9xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX1xXdxX71xX6fxXaxX3xX1xX8dxX10xX26bxX9xXaxX3fxX65xX1xXa9xX6xXecxX1xXa9xX4xX3fxXf0xXecxX16xX6xX8fxXecxX1xX6xXecxXexXdxX16xX1xXecxX148xX6xX4xXecxX5xX6xXbxXecxX6d4xX6fxX70xX10xX16xXecxX7xXa9xXecxX1xX6fxX6fxXecxXexX8dxXdxXecxXexX6fxX10xXecxX4xX1xXa9xXecxX1xXa9xX16xXecxXebxXe9xXe9xXecxXexX1xX6fxXa9xX16xX31xXecxX1xXdxX10xX6fxX3fxX2xX19fxXe9xX1d9xX19fxX19fxXf1xX1xXexX8fxXaxX12xXf0xX3xX16xX8exX8fxX73xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX148xX6bxX4xX3xX5xXf30xXbxX3xX6d4xX6fxX70xX122xX16xX3xX7xX1377xX3xX1xX288xX6fxX3xXexX8dxX6cbxX3xXexX6fxX71xX3xX4xX1xXa9xX3xX1xX135xX16xX3xXebxXe9xXe9xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX1xXdxX71xX6fxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX8dxXa9xX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xc571xX6xX6fxX3xX31xXd4xX16xX3xXf0xX3xX16xX8exX8fxX3xXexX8dxXdxXbexX16xX3xX65xX1xX6xXdxX3xXb0xX122xX3xX6bxX16xX3xX37xX114bxX3xXexX8dxX27exX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX8dxXdxXbexX16xX3xXexX38xXdxX3xX7xX27xX16xX3xXexX8dxX6cbxX3xXexX6fxX71xX3xXexXcfxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX73xX3xX158axX1377xX3xXa16xX37x85b0xX174xX54xX3xX22xX15xX3xX1xX114bxX3xXexX8dxX27exX3xX22xX8exX16xX31xX3xX65xdc08xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX1xXdxX71xX6fxX73xX3xX65xXdxXbexX6fxX3xX33xX6bxX16xX31xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX71xXbxX3xX4xX1xXa9xX3xXebxXe8xXe8xX3xX22xX135xX16xX3xX22xX8exX16xX31xX3xX65xX15f2xX3xXexXb1xXdxX3xX174x11c5exX4xX3xX158axX1377xX3xX1xX288xX6fxX3xXexX8dxX6cbxX3xXexX6fxX71xX73xX3xX4xX6xXa9xX3xX31xX14axXbxX3xXf0xX3xX5xXd4xX16xX3xX7xXa9xX3xX1exX1fxXdxX3xXexX1xXd0fxXdxX3xX31xXdxX6xX16xX3xXexX8dxX111xX1fxX4xX3xX22xX126xXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX33xXdxX1exX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX158axX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX1xX154xX3xX31xX6xX3xX31xXdxX6xXa9xX3xXexX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX16exXb5xX3xX174xX2fxX16xX31xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX26bxX9xXaxX3fxX4xXa9xX16xX31xXecxX16xX31xX1xXdxX10xXbxX3fxX7xX6xX16xXecxXbxX1xX6xX8fxXecxX1xXa9xXecxX31xX6xXecxX31xXdxX6xXa9xXecxXexX1xXa9xX16xX31xXecxX4xX6fxX6xXecxX1xX6xXecxXexXdxX16xX1xXecxX33xX6fxXa9xX4xXecxXbcxXa9xXecxX4xXa9xX16xX31xXecxXexX1xX6fxXa9xX16xX31xXecxXexXa9xX16xXecxX1exXdxX16xX1xX3fxX2xX1a1xXebxX1e4xX1e4xX1d9xXf1xX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX3fxX8fxX10xX33xXdxX6xX3fxX2xXe8xXe9xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXf0xX2xX3fxX2xXf0xX1a1xX33xX1a1xX2xX2xX2xX19fxX2xX19fxXexX1a1xXebxX1aexXe8xX5xXe8xXecxXdxX8fxX31xXecxXf0xX1e4xX1e4xX1e4xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX33xXdxX1exX12xX0xX7xXexX8dxXa9xX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX158axX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX1xX154xX3xX31xX6xX3xX31xXdxX6xXa9xX3xXexX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX16exXb5xX3xX174xX2fxX16xX31xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX26bxX9xXaxX3fxX4xXa9xX16xX31xXecxX16xX31xX1xXdxX10xXbxX3fxX7xX6xX16xXecxXbxX1xX6xX8fxXecxX1xXa9xXecxX31xX6xXecxX31xXdxX6xXa9xXecxXexX1xXa9xX16xX31xXecxX4xX6fxX6xXecxX1xX6xXecxXexXdxX16xX1xXecxX33xX6fxXa9xX4xXecxXbcxXa9xXecxX4xXa9xX16xX31xXecxXexX1xX6fxXa9xX16xX31xXecxXexXa9xX16xXecxX1exXdxX16xX1xX3fxX2xX1a1xXebxX1e4xX1e4xX1d9xXf1xX1xXexX8fxXaxX12xX158axX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX1xX154xX3xX31xX6xX3xX31xXdxX6xXa9xX3xXexX1xX2fxX16xX31xX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX22xX111xX27exX4xX3xX16exXb5xX3xX174xX2fxX16xX31xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX8dxXa9xX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXcxXacxX3xX16xX31xX38xX70xX3xX2xX3fxXebxX3xXecxX3xX1d9xX3fxXebxX73xX3xXexXb1xXdxX3xXcx11387xX3x9193xXdxX16xX1xX3x10563xX54xX31xX1xX71xX3x6893xX16x7c87xX3xX33xXdx60fdxX16xX3xX8dxX6xX3xX37xXb5xXdxX3xX4xX1xX27exX3xXexX8dxXdxXbexX16xX3xX5xX15xX8fxX3xX1xX38xX16xX31xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX16xX31xX1xXdxX71xXbxX3xX16xX2fxX16xX31xX3xXexX1xX2fxX16xX3xXexXdxX2a0xX6fxX3xXbcxXdxXbexX6fxX3xXbxX1xX6cbxX6xX3xX16exX67xX4xX3xX16xX8exX8fxX3xXe8xXe9xX2xXebxXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX33xXdxX1exX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxafeexX8fxX3xX4xX1xX114bxX3xX22xXd9xX16xX31xX3xX4xX1xXa9xX3xX4xX6bxX4xX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX4xX1xX2bxX3xX5xbb0exX4xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX26bxX9xXaxX3fxXexX1xX6fxXa9xX16xX31xXecxX8fxX6xXdxXecxX33xXdxX4xX1xXecxX1exX6fxX3fxXexXdxX8fxXecxX4xX1xXa9xXecxX33xX6fxX16xX31xXecxX4xX1xXa9xXecxX4xX6xX4xXecxX7xX6xX16xXecxXbxX1xX6xX8fxXecxX4xX1xX6fxXecxX5xX6fxX4xXecxX1xX6xXecxXexXdxX16xX1xX3fxX2xX1a1xXebxXe8xXe9xX1e4xXf1xX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX31xX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX3fxX8fxX10xX33xXdxX6xX3fxX2xXe8xXe9xX3fxX16xX10xX198xX7xX3fxX2xXebxXe8xX1e4xX3fxX2xXe9xX1a1xX33xX1aexXe9xXebxX1a1xX1e4xX1a1xX1aexXexX2xX1d9xX1aexXe8xX5xX1aexXecxX1d9xX1d9xX33xX1aexX2xX1a1xX2xX1e4xX2xXe9xXexX1aexX1a1xX1d9xX2xX5xXe9xXf1xX202xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX20cxX14xX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX215xX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX4xX3xX7xX27xX16xX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX2fxX16xX31xX3xX33xX34xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX33xXdxX1exX12xX0xX7xXexX8dxXa9xX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1958xX8fxX3xX4xX1xX114bxX3xX22xXd9xX16xX31xX3xX4xX1xXa9xX3xX4xX6bxX4xX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX197axX4xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xXaxX3xX1xX8dxX10xX26bxX9xXaxX3fxXexX1xX6fxXa9xX16xX31xXecxX8fxX6xXdxXecxX33xXdxX4xX1xXecxX1exX6fxX3fxXexXdxX8fxXecxX4xX1xXa9xXecxX33xX6fxX16xX31xXecxX4xX1xXa9xXecxX4xX6xX4xXecxX7xX6xX16xXecxXbxX1xX6xX8fxXecxX4xX1xX6fxXecxX5xX6fxX4xXecxX1xX6xXecxXexXdxX16xX1xX3fxX2xX1a1xXebxXe8xXe9xX1e4xXf1xX1xXexX8fxXaxX12xXcxX1958xX8fxX3xX4xX1xX114bxX3xX22xXd9xX16xX31xX3xX4xX1xXa9xX3xX4xX6bxX4xX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX197axX4xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX8dxXa9xX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXb0xXbexX3xX4xX6bxX4xX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX197axX4xX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX22xX40dxX16xX3xX31xXd4xX16xX3xX1xX135xX16xX3xX1exX1fxXdxX3xX65xX1xX6bxX4xX1xX3xX1xX38xX16xX31xX73xX3xXexX1xXd0fxXdxX3xX31xXdxX6xX16xX3xX6d4xX6fxX6xX73xX3xXcxX8dxX6fxX16xX31xX3xXexX34xX8fxX3xXa16xX1xX6fxX70xX40dxX16xX3xX4xX2fxX16xX31xX3xX1exX38xX3xX148x11b5axX4xX3xXexXdxX40dxX16xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX8fxXb1xXdxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX22xX15xX3xX16xX114bxX3xX5xX197axX4xX3xX65xX40dxXexX3xX16xX154xXdxX73xX3xXexX1958xX8fxX3xX65xXdxX40dxX8fxX3xXexX1xX77xX3xXexX8dxX111xXd0fxX16xX31xX3xX1exX38xX3xX6d4xX6fxX27xX16xX31xX3xXbcxX6bxX3xX7xX27xX16xX3xXbxX1xX10cxX8fxX3xX6d4xX6fxX6xX3xX16xX1xXdxX122xX6fxX3xX65xX2a0xX16xX1xX3xX148xX1ba8xX4xX3xXexXdxX40dxX16xX3xXexX1xX111xX135xX16xX31xX3xX8fxXb1xXdxXf1xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX33xXdxX1exX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX6fxX5xX12xX0xX33xXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8dxXaxX12xX0xX3fxX33xXdxX1exX12xX0xX3fxX33xXdxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18e5xX6fxXexX1xXa9xX8dxXaxX12xX54xX1xX126xX8fxX3xX18d8xXf1xX18daxX0xX3fxXbxX12
Nhóm P.V