Infographics: Đề xuất các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2018
Dự thảo các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2018 do Bộ LĐTB&XH đề xuất đã nhận được sự đồng thuận của Tổng LĐLĐ VN về phương án nghỉ trước Tết âm lịch 2 ngày và nghỉ sau Tết âm lịch 5 ngày. Các bộ, ngành khác đang tiếp tục gửi ý kiến về phương án nghỉ này.
4259xbcc2xb85dx7f80xb19dxa9a2x5a4ax855cx8c3exX7x58eaxa1b8xa33dxbc1bx616bx6c7cxX5x7262xXaxaf9fxc19dx91d8xc45ex98cax6875x88d4xX6xXbxX1xXdxX4xX7xac88xX3x815bx6c3exX3xb6c7x5023x77f3xXexX3xX4xab6bxX4xX3xX14xX17x5de0x6c66xX3xX14xX17xX1xae18xX3xX5xa2d8x9c2dxX3xXcx61bfxXexX3xX14xbfb5x8c67xX3x495fx4b9dxX2x4a46xX0x92bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4acfxX10xX6xc42dxXaxX12x67abx989cxX3xXexX1x579exX16xX3xX4xX2axX4xX3xX14xX17xX2fxX30xX3xX14xX17xX1xX35xX3xX5xX38xX39xX3xXcxX3cxXexX3xXexX18xX16xX14xX17xX3xX14xX40xX41xX3xX43xX44xX2xX46xX3xX5axX16xX3x9834x8dc2xX3x537axX21xXcxX8dx666bx6022xX57xX3x937bxX22xX3xX24xX25xX26xXexX3xX98x9ed2xX3xX14xX1x5f3cxX14xX3xX98xb351xaac5xX4xX3xX7xX5exX3xX98x67b4xX14xX17xX3xXexX1xX25xXa5xX14xX3xX4x5995xX6xX3xXcx5b50xX14xX17xX3xX90xX21xX90xX21xX3x962dx51f1xX3x50d7xX22xX3xXbxX1xXa9x9319xX14xX17xX3xX2axX14xX3xX14xX17xX1xX35xX3xXexX18xXa9xc42fxX4xX3xXcxX3cxXexX3xa383xX41xX3xX5x70a1xX4xX1xX3xX43xX3xX14xX17xX2fxX30xX3xXccxX2fxX3xX14xX17xX1xX35xX3xX7xX6xX25xX3xXcxX3cxXexX3xXe8xX41xX3xX5xXecxX4xX1xX3x8b4fxX3xX14xX17xX2fxX30x9aa3xX3xb984xX2axX4xX3x9bf9xX8exX39xX3xX14xX17xX2fxX14xX1xX3x914axX1xX2axX4xX3xX98xX6xX14xX17xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXex6b4fxX4xX3xX17xc3b0xXdxX3x4ea1xX3xX125xXdxX3cxX14xX3xXccxX22xX3xXbxX1xXa9xXd2xX14xX17xX3xX2axX14xX3xX14xX17xX1xX35xX3xX14xX2fxX30xX115xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX16xX5axX30xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXex4d18xX6xX5xXdxX17xX14xX1fxX3xX4xX10xX14xXexX10xX18x6659xXaxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax7d09xXdxX5axXexX1xX1fx4854xae8exX44xXbxX24xX187xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX19dxX19dxX19dx95f2xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX5axX10xX3xX24xX25xX6xXexX3xX4xX6xX4xX3xX14xX17xX6xX30xX3xX14xX17xX1xXdxX3xX5xX10xX3xXexX10xXexX3xX14xX6xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xXdxX115xX11bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xX115xXccxX14xX48xX14xX10xX196xX7xX48xX2x7d73xX19dxX43xX48xX20bxX20bxX5axX2xX44xX46xX10fxX44xX19dx4602xXexX19dxX218xX46xX20bxX5xX44xX115x835exXbxX17xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX16xX5axX30xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX179xX6xX5xXdxX17xX14xX1fxX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX187xXaxX12xX0xXdxX41xX17xX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX196xXdxX5axXexX1xX1fxX10fxX10fxX44xXbxX24xX187xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX1acxX19cxX19cxXbxX24xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5axXexX1xX25xX41xX11bxX3xX5axX1xXdxX5axX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX15xX16xX17xX18xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX3xX5axX10xX3xX24xX25xX6xXexX3xX4xX6xX4xX3xX14xX17xX6xX30xX3xX14xX17xX1xXdxX3xX5xX10xX3xXexX10xXexX3xX14xX6xX41xX3xX43xX44xX2xX46xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX48xX48xXdxX115xX11bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX14xX1xX115xXccxX14xX48xX14xX10xX196xX7xX48xX2xX20bxX19dxX43xX48xX20bxX20bxX5axX2xX44xX46xX10fxX44xX19dxX218xXexX19dxX20bxX19cxX46xX5xX2xX115xX221xXbxX17xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx86ecxX16xX25xX18xX4xX10xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexX179xX6xX5xXdxX17xX14xX1fxX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX187xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX5axX6xX14xXexX18xXdxX115xX4xX16xX41xX115xXccxX14xX0xX48xXbxX12