Hà Tĩnh lập 3 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
(Baohatinh.vn) - Đứng đầu mỗi tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
7e79xdeadxa58axa61cx10132x7fb9xd76exb3c9xeddexX7x10becxc6cdxf43bxa0cfxc9d6xf59dxX5xa096xXaxX3xX7xXex10164xX5xX10xX9xXaxXexX10x9090xXexf458xX6xX5xXdxf1a9xd6d2x8a57xX3xb624xf882xX7xXexXdxae21xX15x82b4xXaxa4f2xd188x9b39xX3xXcxeb93xX23xX1xX3xX5xa1e8xXbxX3x9f9exX3xXex950cxX3xX4xf0a0xX23xX22xX3xXexf1fdxX4xX3xXexX1xX47x9e8bxX3xX22xe012xX3x9b6bxX1xc6a0xX3xX52xX1x9f00xX23x8f77xX3xdfbcxebcdxX15xX3x8409x10867xX23xX1xX3xX22xXdxd6a3xXdxX3xX23xX22xb0b6xX23xX3x1018fxbf4cxX23xX3xX5cxc1a2xX27xX3xXex100a3xX3xX4xX42xX23xX22xX0xc3cdxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x98a4xXaxX2fx887exf888xX23xX22xX3xX5cxX74xX27xX3xX60x101bdxXdxX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX52xXdxd002xX60xX3xXexe948xX6xX5axX3xX5cxX42xX23xX3xX5cxX70xX4xX5axX3xXexX1xX47xX4dxX3xX22xX50xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX6fxX78x8559xX23xX22xX3xX60x10c29xX4xX5axX3xX5cxX5dxX15xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX58xX60xX3xf207xde03xX104xX104xX3xX5xX31xX3xX60xa7b9xXexX3xX5cx856cxX23xX22xX3xX4xX1x9c97xX3xca72xX1xX54xX3x7f0exX1x102ccxX3xXexc58fxX4xX1xX3xc46cxbbc5x86d7x10699xX3xXexb96axX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1x9f29xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX0xXdxX60xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX23xXexX10xXb3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax8138xXdxX91xXexX1xX24xX3xe69axX104xX105xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x1059dxc075xf98bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX137xab2axX6xX4dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX137xX6fxX23xX7fxX23xX10xX169xX7xX7fxX104xX104xX104xX17fxX7fxX2xX105x8648xX91xX180xX104xX2xX105xX180xX105xX1a9xXexX180xX180xX3cxX5xX181xX1exX2xX17fxX170xX91xX104xX2xX180xX180xX180xX105xX3cxXexX180xX170xX181x867axX1c8xX5xX105xX137xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xXexX1xX47xX4dxX3xX22xX50xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX5cxX5dxX15xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xXaxX3xX169xXdxX91xXexX1xX9xXaxX170xX104xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX17fxX180xX181xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX4dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xXdxX3xX4xX42xX23xX22xX3xX129x9868xX3xX47xX23xX3xX4xX67xXdxX3xXexX61xX4dxX3xX60xc9eexXexX3xX5cxX78x10058xX23xX22xX5axX3xX4xX1xX12cxX23xX1xX3xXexXb3xX6xX23xX22xX3xX1xX61xX3xXexX74xX23xX22xX3xX52xf1f3xX3xXexX1xX27xX39xXexX3xX5cxX78xX294xX23xX22xX3xab39xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXb3xX27xX23xX22xX3xX5cxX4dxX61xX23xX3xXexc10bxX3xX5cxX78xX294xX23xX22xX3xX128xX22xX27xX15xbbc1xX23xX3xX30xX27xX15xX3xfabfxX27xX23xX22xX3xa585xXcxX119xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1x8760xX3xX5cxec8dxX23xX3xX4xX74xX27xX3xX30xX10dxX3xX94xX10dxX3xX2e6xX2e1xX10dxX4xX3xX30xX31xX2f1xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xf4ecxca10xX3xXcxXb3xdf5axX23xX22xX3xX30xX67xXdxX3xX6fxX2cexX6xX3xX52xb55exX3xa1d2xX27xX15xX2f4xXexX3xX5cxX122xX23xX1xX3xX6fx9d32xX3xX6fxXdx10318xX4xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX5axX3xX5cxX42xX23xX3xX5cxX70xX4xX5axX3xXexX1xX47xX4dxX3xX22xX50xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX6fxX78xXd4xX23xX22xX3xX60xXd9xX4xX5axX3xX5cxX5dxX15xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX3xXexX61xXdxX3xX60xX10dxXexX3xX7xX70xX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78x85d4xX23xX22xX5axX3xX5cxX3e7xX23xX3xX6fxX122xX3xXexXb3x10632xX23xX3xX5cxX122xX6xX3xX190xX31xX23xX3xXexX12cxX23xX1xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX4dxX3xX5cxX54xX5axX3xXcxX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX7xX70xX3xX2xX3xX91xX4dxX3xX42xX23xX22xX3xX128xX22xX27xX15xX2daxX23xX3xX30xX111xX23xX22xX3xX2e1xX34xX23xX1xX3xX1exX3xX119xX1xX54xX3xX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xXcxX1xX78xX294xX23xX22xX3xXexXb3xX281xX4xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX5xX31xX60xX3xXcxX3fxX3xXexXb3xX78xc9a7xX23xX22xX5axX3xX7xc7c6xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78xX3e7xX23xX22xX5axX3xX5cxX3e7xX23xX3xX6fxX122xX24xX3xX11dxX5dxX60xX3x103adxX27xX15xX3f5xX23xX5axX3xe767xa7d6xX3xb5bfxX23xX1xX5axX3xXcxX119xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX5axX3xXcxX4b2xX3xX4b9xX4baxX3xX4bcxX23xX1xX5axX3xX127xX2bcxX2e1xX3xX129xX281xX3xX47xX23xX3xX94xX74xX27xX3xXexX78xX3xX1cxX6cxX15xX3xX91xX281xX23xX22xX3xX52xX1xX27xX3xX6fxX281xX4xX3xX4b9xX1xX27xX3xX52xXdxX23xX1xX3xXexX2f4xX3xXexX12cxX23xX1xX5axX3xX127xX2bcxX2e1xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX1cxX6cxX15xX3xX91xX281xX23xX22xX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexXb3xd11cxX23xX1xX3xX22xXdxX6xX4dxX3xXexX1xX42xX23xX22xX3xXexX12cxX23xX1xX5axX3xX11dxX42xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX12cxX23xX1xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxXcxX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX7xX70xX3xX104xX3xX91xX4dxX3xX42xX23xX22xX3xX94xX28fxX23xX22xX3xX128xX22xX33fxX4xX3xa7a8xX3e7xX23xX3xX1exX3xX119xX1xX54xX3xX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX5xX31xX60xX3xXcxX3fxX3xXexXb3xX78xX47bxX23xX22xX5axX3xX7xX481xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78xX3e7xX23xX22xX5axX3xX5cxX3e7xX23xX3xX6fxX122xX24xX3xX30xX78xX3e7xX23xX22xX3xX4b9xX1xX3f5xX5axX3xX128xX22xX1xXdxX3xX4b2xX27xX6cxX23xX5axX3xX11dxX6xX23xX3xX2e1xX10dxX4xX5axX3xX2e1xX10dxX4xX3xX30xX31xX5axX3xXcxX1xX61xX4xX1xX3xX30xX31xX5axX3xX127xX2bcxX2e1xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX1cxX6cxX15xX3xX91xX281xX23xX22xX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexXb3xX52dxX23xX1xX3xX128xX128x10929xX119xXcxX128xXcxX3xXexX12cxX23xX1xX5axX3xX586xX47bxX3xXcxX31xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX3f5xX23xX3xX6fxX31xX3x109e5xX42xXdxX3xXexXb3xX78xX294xX23xX22xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxXcxX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX7xX70xX3xX3cxX3xX91xX4dxX3xX42xX23xX22xX3xX2e1xX3f5xX3xX128xX22xX33fxX4xX3xX11dxX1xX6cxX27xX3xX1exX3xX119xX1xX54xX3xX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX5xX31xX60xX3xXcxX3fxX3xXexXb3xX78xX47bxX23xX22xX5axX3xX7xX481xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78xX3e7xX23xX22xX5axX3xX5cxX3e7xX23xX3xX6fxX122xX24xX3xX30xX78xX3e7xX23xX22xX3xX586xX3e7xX23xX5axX3xX33ax10001xX3xX2bcxX27xX6xX23xX22xX5axX3xX94xX95xX4xX3xXcxX1xX33fxX5axX3xXcxX4b2xX3xX30xX111xX23xX22xX3xX2e1xX34xX23xX1xX5axX3xX127xX2bcxX2e1xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX1cxX6cxX15xX3xX91xX281xX23xX22xX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexXb3xX52dxX23xX1xX3xX91xX6cxX23xX3xX91xe442xX23xX22xX3xX6fxX31xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX35exXbxX3xXexX12cxX23xX1xX5axX3xX127xX35exX23xX1xX3xX6fxXdxX35exX23xX3xX94xX6xX3xX4b9xX1xX4dxX6xX3xXexX12cxX23xX1xX5axX3xX127xX35exX23xX1xX3xX6fxXdxX35exX23xX3xX94xX6xX3xX52xX1xX4dxX6xX3xX1xX27xX15xX35exX23xX3xX94xX95xX4xX3xXcxX1xX33fxX2dxX3xXcxXb3xX78xX294xX23xX22xX3xX11dxX6xX4dxX3xX5cxeed0xX23xX22xX3x8ba7xX3xXexX2f4xX2dxX3xX94xX31xXdxX3xX119xX1xX47xXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xXcxXb3xX27xX15xX35axX23xX3xX1xX52dxX23xX1xX3xXexX12cxX23xX1xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX11dxX47xX4xX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xX4xX54xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX6fxX746xX3xXb3xX31xX3xX7xX4dxX47xXexX5axX3xXexX3fxX23xX22xX3xX1xc309xXbxX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX6fxX78xXd4xX23xX22xX3xX60xXd9xX4xX2dxX3xXbxX1xX6cxX23xX3xXexX117xX4xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX3f5xX23xX3xX23xX1xX6cxX23xX3xX4xX11fxX6xX3xX23xX1x7fe1xX23xX22xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX6fxX78xXd4xX23xX22xX3xX60xXd9xX4xX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX34exX27xX47xX3xXexXb3xX52dxX23xX1xX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX3xXexX1xX281xX4xX3xX1xXdxX35exX23xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX2e6xXexX2cexX3xX52xX1xX6cxX27xX3xX5xX39xXbxX3xX4xX1xX11fxX3xXexXb3xX78xX3e7xX23xX22xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX5axX3xXexX1xXdxX2f4xXexX3xX52xX2f4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX42xX23xX22xX5axX3x9bddxX119xX655xX127xX5axX3xX5cxa2e8xX27xX3xXexX1xX74xX27xX5axX3xXexX3fxX3xX4xX1xX95xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX42xX23xX22xX3xX5cxX2f4xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX35exX60xX3xXexX1xX27xX5axX3xXexX1xX6xX23xX1xX5axX3xX34exX27xX15xX2f4xXexX3xXexX4dxX47xX23xX3xX6fxX31xX3xX190xX6xX23xX3xX22xXdxX6xX4dxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexXb3xX52dxX23xX1xX5axX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX5cxX78xX6xX3xX6fxX31xX4dxX3xX7x8060xX3xX91xX746xX23xX22xX2f1xX2dxX3xX52xXdxX2f4xX23xX3xX23xX22xX1xX122xX3xX4xX47xX4xX3xX22xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX47xXbxX3xX23xX1xb6e0xX60xX3xXexX1x9219xX4xX3xX5cxX5dxX15xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX5axX3xX23xX6cxX23xX22xX3xX4xX6xX4dxX3xX1xXdxX35exX27xX3xX34exX27xX67xX3xX7xX930xX3xX91xX746xX23xX22xX3xX6fxX70xX23xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX94xX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xX6fxXdxX35exX4xX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX22xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX47xXbxX3xXexX1xX958xX4xX3xX5cxX5dxX15xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX4xX47xX4xX3xX6fxX58xX23xX3xX190xX67xX23xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX4xX11fxX6xX3xX11dxX1xX117xX23xX1xX3xXbxX1xX11fxX5axX3xXcxX1xX11fxX3xXexX78xXd4xX23xX22xX3xX11dxX1xX117xX23xX1xX3xXbxX1xX11fxX3xX6fxX31xX3xf3a6xX15xX3xX190xX6xX23xX3xX23xX1xX6cxX23xX3xX91xX6cxX23xX3xXexX12cxX23xX1xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX4b9xXdxX2f4xX23xX3xX23xX22xX1xX122xX3xXa3fxX15xX3xX190xX6xX23xX3xX23xX1xX6cxX23xX3xX91xX6cxX23xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX4xXd9xXexX3xX22xXdxX67xX60xX3xX52xX2f4xX3xX1xX4dxX61xX4xX1xX3xX6fxX70xX23xX3xX4xX11fxX6xX3xX4xX47xX4xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX4xX1xX39xX60xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX5cxXafxX3xX190xX70xX3xXexXb3xX117xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX47xX4xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX4xX54xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX5cxX10dxX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX3xXexX70xXexX5axX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX5axX3xX4xX47xX4xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX4xX54xX3xX52xX1xX67xX3xX23xX58xX23xX22xX3xX1xX4dxX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX3xX23xX1xX78xX23xX22xX3xX4xX1xX78xX6xX3xX5cxX78xX810xX4xX3xX190xX70xX3xXexXb3xX117xX3xX5cxX11fxX3xX6fxX70xX23xX5axX3xX23xX1xX953xX60xX3xX5cxX67xX60xX3xX190xX67xX4dxX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX1xX2f4xXexX3xX2xX105xX105xdae8xX3xX52xX2f4xX3xX1xX4dxX61xX4xX1xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX78xX810xX4xX3xX22xXdxX6xX4dxX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX23xXdxX3f5xX23xX3xX5cxX10dxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX4b2xX10xX60xX3xX1cx8f09xXexX3xXexXb3xX47xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX5xedecxX23xX1xX3xX5cxX61xX4dxX5axX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX5axX3xX5cxX42xX23xX3xX5cxX70xX4xX5axX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX5axX3xXb3xX31xX3xX7xX4dxX47xXexX5axX3xX1cxX930xX3xX5xX34cxX3xX4xX47xX4xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX6fxX78xXd4xX23xX22xX3xX60xXd9xX4xX5axX3xX5cxXdxXafxX60xX3xX23xX22xX1xX481xX23xX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX61xXdxX3xXexX2cexX23xX22xX3xX7xX47bxX5axX3xX190xX6xX23xX5axX3xX23xX22xX31xX23xX1xX5axX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78xX3e7xX23xX22xX5axX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX5cxX54xX3xX4xX54xX3xXexXb3xX47xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX23xX22xX78xX294xXdxX3xX5cxX95xX23xX22xX3xX5cxX74xX27xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX127xX47xX4dxX3xX4xX47xX4dxX3xX52xX2f4xXexX3xX34exX27xX67xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX3xX6fxX31xX3xX5cxX35axX3xX1cxX27xX8cdxXexX5axX3xX52xXdxX2f4xX23xX3xX23xX22xX1xX122xX3xX4xX746xX3xXexX1xXafxX3xX4xX47xX4xX3xX22xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX47xXbxX3xX5cxX5dxX15xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX5axX3xX22xX930xXdxX3xXa3fxX15xX3xX190xX6xX23xX3xX23xX1xX6cxX23xX3xX91xX6cxX23xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX6fxX31xX3xX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xXa3fxX15xX3xX190xX6xX23xX3xX23xX1xX6cxX23xX3xX91xX6cxX23xX3xXexX12cxX23xX1xX3xXexXb3xX4dxX23xX22xX3xX6fxa55cxX23xX22xX3xX17fxX3xX23xX22xX31xX15xX3xX5xX31xX60xX3xX6fxXdxX35exX4xX3xX52xXafxX3xXexX2cexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX52xX2f4xXexX3xXexX1xX958xX4xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX3xX5cxX70xXdxX3xX6fxXd4xXdxX3xX7xX47bxX5axX3xX190xX6xX23xX5axX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX6fxX31xX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78xX3e7xX23xX22xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxXcxX1xX294xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX47xX4xX3xXexX3fxX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX3xX5xX31xX3xXexX2cexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX104xX17fxX7fxX1a9xX7fxX104xX105xX104xX104xX3xX5cxX2f4xX23xX3xX1xX2f4xXexX3xX23xX22xX31xX15xX3xX104xX17fxX7fxX181xX7fxX104xX105xX104xX104xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX4dxX91xX15xXaxX2fxX586xX6xX27xX3xX52xX1xXdxX3xX52xX2f4xXexX3xXexX1xX958xX4xX3xX5cxX810xXexX3xX52xXdxXafxX60xX3xXexXb3xX6xX5axX3xX4xX47xX4xX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xXexXdxX2f4xXbxX3xXexX746xX4xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX91xX33bxXdxX5axX3xX5cxX42xX23xX3xX5cxX70xX4xX3xXexX52dxX23xX1xX3xX1xX52dxX23xX1xX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX5axX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX3xX4xX11fxX6xX3xX4xX47xX4xX3xX5cxX3e7xX23xX3xX6fxX122xX5axX3xX5cxX122xX6xX3xXbxX1xX78xX3e7xX23xX22xX3xXexX1xX10xX4dxX3xXbxX1xX6cxX23xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX5cxX2f4xX23xX3xX1xX2f4xXexX3xX23xXdxX3f5xX23xX3xX5cxX10dxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX7xX47xX4xX1xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xX91xXdxX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX91xXb3xX10xX5xX6xXexX10xX91xXaxX2fxX0xX7xXexXb3xX4dxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3f5xX23xX3xX34exX27xX6xX23xX24xX0xX7fxX7xXexXb3xX4dxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX60xX190xX1exX6xX23xX91xX1exX7xX6xXbxX4dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX5cxX5dxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX5cxX10dxX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX5axX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX7fxX91xX6xX27xX1exXexX27xX7fxX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX190xX23xX91xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX91xX6xX4dxX1exX91xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX10xX23xX1exX91xX4dxX1exXexXb3xXdxX10xX23xX1exX52xX1xX6xXdxX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX6fxX4dxX23xX1exX91xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX4dxX23xX22xX7fxX104xX3cxX104xX105xX105xX104xX137xX1xXexX60xXaxX2fxX0xXdxX60xX22xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX7fxX60xX10xX91xXdxX6xX7fxX2xX104xX105xX7fxX23xX10xX169xX7xX7fxX104xX104xX104xX105xX7fxX2xX105xX1a9xX91xX1a9xX2xX3cxX3cxX3cxX2xX3cxXexX1a9xX17fxX2xX1a9xX1a9xX5xX105xX137xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xXexX1xX47xX4dxX3xX22xX50xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX5cxX5dxX15xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxX6fxX2fxX0xX7xXexXb3xX4dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX5cxX5dxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX5cxX10dxX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX5axX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX7fxX91xX6xX27xX1exXexX27xX7fxX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX27xX190xX23xX91xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xXdxX1exX91xX6xX4dxX1exX91xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exXexXdxX10xX23xX1exX91xX4dxX1exXexXb3xXdxX10xX23xX1exX52xX1xX6xXdxX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX6fxX4dxX23xX1exX91xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX4dxX23xX22xX7fxX104xX3cxX104xX105xX105xX104xX137xX1xXexX60xXaxX2fxX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX5cxX5dxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX5cxX10dxX3xXexXb3xXdxXafxX23xX3xX52xX1xX6xXdxX5axX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX137xX137xX137xX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexXb3xX4dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxX11dxX1xX11fxX3xXexX122xX4xX1xX3xX126xX127xX128xX129xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX23xX1xX8cdxX23xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX6fxXdxX35exX4xX3xX22xXd9xX23xX3xXexXb3xX47xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX4xX11fxX6xX3xX23xX22xX78xX294xXdxX3xX5cxX95xX23xX22xX3xX5cxX74xX27xX3xX4xX3e7xX3xX34exX27xX6xX23xX5axX3xX5cxX3e7xX23xX3xX6fxX122xX3xX6fxXd4xXdxX3xX52xX2f4xXexX3xX34exX27xX67xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX5axX3xX4xX4dxXdxX3xX5cxX6cxX15xX3xX5xX31xX3xX4xX58xX23xX3xX4xX95xX3xX34exX27xX6xX23xX3xXexXb3xX33fxX23xX22xX3xX5cxXafxX3xX5cxX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xX60xX95xX4xX3xX5cxX10dxX3xX1xX4dxX31xX23xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX6fxX746xX3xX23xX58xX60xX3xX104xX105xX104xX104xX5axX3xX5xX31xX3xX4xX58xX23xX3xX4xX95xX3xX5cxXafxX3xX5cxX47xX23xX1xX3xX22xXdxX47xX3xX23xX58xX23xX22xX3xX5xX281xX4xX3xX4xX47xX23xX3xX190xX10dxX5axX3xX190xX52dxX23xX1xX3xX1cxXbc0xXexX3xXexX1xXdxX3xX5cxX27xX6xX3xX52xX1xX10xX23xX3xXexX1xX78xX47bxX23xX22xX5axX3xX52xccbbxX3xX5xX27xX39xXexX3xX5cxX70xXdxX3xX6fxXd4xXdxX3xX4xX47xX3xX23xX1xX6cxX23xX5axX3xXexX3fxX3xX4xX1xX95xX4xX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxX6fxX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX7xX481xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX34exX27xX15xX2f4xXexX3xX5xXdxX35exXexX5axX3xX4xX4dxXdxX3xX6fxXdxX35exX4xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX5xX31xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX6fxX746xX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX7fxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXb3xXdxX7fxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX1exX91xX6xX4dxX1exX34exX27xX15xX10xXexX1exX5xXdxX10xXexX1exX4xX4dxXdxX1exX6fxXdxX10xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX6fxX4dxX23xX1exX91xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX4dxX23xX22xX1exX5xX6xX1exX23xX1xXdxX10xX60xX1exX6fxX27xX1exXexXb3xX4dxX23xX22xX1exXexX6xX60xX7fxX104xX3cxX2xX181xX181xX2xX137xX1xXexX60xXaxX2fxX0xXdxX60xX22xX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX7fxX60xX10xX91xXdxX6xX7fxX2xX104xX105xX7fxX23xX10xX169xX7xX7fxX104xX104xX104xX105xX7fxX2xX105xX1a9xX91xX104xX2xX17fxX2xX180xX2xX2xXexX181xX180xX17fxX2xX1a9xX5xX105xX137xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5xX39xXbxX3xX3cxX3xXexX3fxX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX47xX4xX3xXexX1xX47xX4dxX3xX22xX50xX3xX52xX1xX54xX3xX52xX1xX58xX23xX5axX3xX5cxX5dxX15xX3xX60xX61xX23xX1xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxX6xX2fxX0xX91xXdxX6fxX2fxX0xX7xXexXb3xX4dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX7xX481xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX34exX27xX15xX2f4xXexX3xX5xXdxX35exXexX5axX3xX4xX4dxXdxX3xX6fxXdxX35exX4xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX5xX31xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX6fxX746xX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xXb3xX10xX2bxX9xXaxX7fxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXb3xXdxX7fxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX1exX91xX6xX4dxX1exX34exX27xX15xX10xXexX1exX5xXdxX10xXexX1exX4xX4dxXdxX1exX6fxXdxX10xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX6fxX4dxX23xX1exX91xX6xX27xX1exXexX27xX1exX4xX4dxX23xX22xX1exX5xX6xX1exX23xX1xXdxX10xX60xX1exX6fxX27xX1exXexXb3xX4dxX23xX22xX1exXexX6xX60xX7fxX104xX3cxX2xX181xX181xX2xX137xX1xXexX60xXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX7xX481xX3xX4xX1xX12cxX3xX5cxX61xX4dxX3xX34exX27xX15xX2f4xXexX3xX5xXdxX35exXexX5axX3xX4xX4dxXdxX3xX6fxXdxX35exX4xX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xX5xX31xX3xX23xX1xXdxX35exX60xX3xX6fxX746xX3xX137xX137xX137xX0xX7fxX6xX2fxX0xX7fxX7xXexXb3xX4dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX91xXaxX2fxX119xX1xX54xX3xXcxX1xX11fxX3xXexX78xXd4xX23xX22xX3xXcxX1xX78xX294xX23xX22xX3xXexXb3xX281xX4xX3xX11dxX1xX117xX23xX1xX3xXbxX1xX11fxX3xX5cxX35axX3xX23xX22xX1xX122xX3xX4xX47xX4xX3xXexX12cxX23xX1xX3xX128xX22xX1xX35exX3xX4bcxX23xX5axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX5axX3xX2bcxX27xX67xX23xX22xX3xX127xX52dxX23xX1xX5axX3xX2bcxX27xX67xX23xX22xX3xXcxXb3xX122xX5axX3xXcxX1xX2cexX6xX3xXcxX1xXdxX3f5xX23xX3xX30xX27xX2f4xX3xX52xXdxX3f5xX23xX3xX34exX27xX15xX2f4xXexX3xX4xX1xX27xX15xXafxX23xX3xX5cxX3fxXdxX3xX6fxX70xX23xX3xX5cxX74xX27xX3xXexX78xX3xX4xX42xX23xX22xX3xXexX2cexX3xX4xX47xX4xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX4xX1xX39xX60xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX5cxX10dxX3xX7xX6xX23xX22xX3xX4xX47xX4xX3xX91xX281xX3xX47xX23xX3xX4xX54xX3xXexXdxX2f4xX23xX3xX5cxX10dxX3xXexX1xX281xX4xX3xX1xXdxX35exX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX5axX3xX22xXdxX67xXdxX3xX23xX22xX6cxX23xX3xXexX70xXexX137xX0xX7fxXbxX2fxX0xX7fxX91xXdxX6fxX2fxX0xX7fxX5xXdxX2fxX0xX7fxX27xX5xX2fxX0xX91xXdxX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb3xXaxX2fxX0xX7fxX91xXdxX6fxX2fxX0xX7fxX91xXdxX6fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bcxX27xXexX1xX4dxXb3xXaxX2fxX119xX137xX33axX0xX7fxXbxX2f
P.V