Vợ biến thành người yêu của bạn thân
Chàng trai đi dạo trên phố thì gặp cậu bạn học đi cùng với một cô gái.
56a6x941fx8c43xd353x5dcdxd183xe29dxb363xaa6cxX7xe672x990ax9554x7f22x570fxa568xX5x6f23xXaxa633x58fexaabexX3xc576xXdx8272x6c29xX3xXexX1x89b8xX19xX1xX3xX19xbb71xd9d7x5a68xXdxX3xa76fx659exe5a9xX3xX4x576fxX6xX3xX16x9769xX19xX3xXexX1xceffxX19xX0xc13fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx750cxX10xX6x7023xXaxX12x60f3xX1xX1dxX19xX22xX3xXexe8a9xX6xXdxX3x67c7xXdxX3xX4axX30xe7a5xX3xXexX54xX28xX19xX3xXbxX1x5e60xX3xXexX1x9dd8xX3xX22xc8b0xXbxX3xX4x7553xX29xX3xX16xX30xX19xX3xX1xd1cfxX4xX3xX58xXdxX3xX4x70b8xX19xX22xX3x8a4fx97a3xXdxX3xb470x757fxXexX3xX4x76b9xX3xX22xe716xXdx8805xX0xX38xXbxX12xX0xX6xX54xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5dxX19xXexX10xX19xXex7624xX4axX10xXexX6xXdxX5xX3x8237xX4x5913xXaexX4axX10xXexX6xXdxX5xX3x965cxXdxX4axXexX1xXaexX4xX5dxX88xX88xX5dxX19xX3xX16xX5xX5dxX4xXb8xXaexX6xX4axX7xXaexX4xX5dxX19xX19xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX4dxX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX16xX5dxX54xX4axX10xX54xX9xXaxd453xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX22xX9xXaxX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX19xX22xX9xXax7e00xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX54xXaxX12xX0xXexX16xX5dxX4axX27xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX88xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xe8b1xX27x5cf5xX19xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX152xX27xe681xX5dxX6xX4axX10xX4axXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXc1xXdxX4axXexX1x5be5xd357xX103xX103xXbxd097xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX174xX38xX38xXdxX92xX16xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX92xX84xX19xX38xX19xX10xXc1xX7xX38xX2xaa30xX123x8008xX38xX19dxX19dxX4axX123x71f3xX1a5x9013xX2xX103xX1a7xXexX123xX123xX103xca51xX5xX103xX92xb871xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX84xX5dxX3xX16xXdxX10xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xX22xX29xX5dxXdxX3xX27xX10xX29xX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX19xX3xXexX1xX6xX19xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX54xX12xX0xX38xXexX16xX5dxX4axX27xX12xX0xX38xXexX6xX16xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx790axX5dxX4axX27xXaxX12xc454xX19xX1xX3xXexX6xX3xX1xd5d5xXdxX3xX84xX85xXdxX3xX22xXdxX79xX19xX22xX3xX19xX22xX1xXdxX28xX88xX3xX19xX22xX1x938fxX174xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX5dxX4axX27xXaxX12xb733xX3xX210xXdxX3xX58xX35xX27xea78xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX5dxX4axX27xXaxX12x6401xX22xX23xX24xXdxX3xX16xX30xX19xX3xX4xX23xX24xXdxX3xXexX23x9786xXdxX3xX58xX90xXbxX174xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX5dxX4axX27xXaxX12xX246xX3xX20axX30xX19xX3xX22xX90xXdxX3xXexX6xX5dxX92xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX5dxX4axX27xXaxX12xX4dxX1xX1dxX19xX22xX3xXexX54xX6xXdxX3xXex6e88xX4xX3xX22xXdxX71xX19xX3xa060xX29xX90xXexX174xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX5dxX4axX27xXaxX12xX246xX3xXcxX6xX5dxX3xXb8xX1xX8dxX19xX22xX3xX1xX218xXdxX3xX88xX1dxX27x56d2xX3xXexX6xX5dxX3xX58xX6xX19xX22xX3xX1xX218xXdxX3xX84xX14xX3xXexX6xX5dxX92xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX5dxX4axX27xXaxX12xX246xX3x9e0exX24exX322xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX6xX54xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca6cxX5dxX29xX54xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xX13xX264x5cf1xX0xX38xXbxX12