Lạnh gáy dự báo năm 2020 của nhà tiên tri mù Vanga
Nhà tiên tri mù Baba Vanga, người từng dự báo chính xác về thảm họa khủng bố 11/9/2001, đã đưa ra những cảnh báo lạnh gáy về năm 2020. 
ad68x15c02x17066x17632x101f6x172a7x16392x104b1x1398cxX7x17b51x11518xd9fex155e4xf0eex13895xX5xad8cxXax16a94x130a6x10233xfa6exX1xX3x10bb0xee66xd23fxX3x154b1x15fc8xX3x13590xX19xc91fxX3xX15x1321cx170dexX3x121d5x12398xX27xX28xX3xX4x101d2xX6xX3xX15xX1x130f2xX3xXexXdx17755xX15xX3xXex164dfxXdxX3xX25x1405dxX3xd8f1xX6xX15xX18xX6xX0xaecaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdxX1cxX9xXaxXbxX5xX1x175cexX6xXdxX15xef80xb329xX10xbe17xX7x16f06xX10xXexX6xXdxX5xX2xX58xX1cxXdx13bd1xbb96xX6xXbxX21xX13xXdxX67xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12270xX10xX6xX1cxXaxX12xX59xX1xX32xX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX25xX3exX3xc460xX6xX1fxX6xX3xX40xX6xX15xX18xX6x10e8axX3xX15xX18x12a58x111a9xXdxX3xXexc2aexX15xX18xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX21xX3xX4xX1x105e3xX15xX1xX3x151d7xX19xX4xX3xX67x11e03xX3xXexX1x125cdxX25xX3xX1x10138xX6xX3xde63xX1xX2dxX15xX18xX3xX1fx10afaxX3xX2xX2xX46xf184xX46xX27xX28xX28xX2xX9axX3xdc25x14869xX3xXd8xX9exX6xX3xX3axX6xX3xX15xX1xbb02xX15xX18xX3xX4xXbdxX15xX1xX3xX1fxX19xX21xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX67xXb9xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX27xX28x14114xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX25xX18xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX5bxXdxX1cxXexX1x1404bxX3x10abcxX27xX129xXbxXb4xaf06xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX127xX3xc953x13cebxXd0xXbxXb4xX12exX3xX1cxXdxX7xXbxX5xX6xX1axX127xX3xX1fxX5xX21xX4xXc4xX12exX3xX25xX6xX3axX18xXdxX15xee24xX5xX10x16257xXexX127xX3xX6xbc4cxXexX21xX12exX3xX25xX6xX3axX18xXdxX15xX155xX3axXdxX18xX1xXexX127xX3xX6xX15dxXexX21xX12exXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX46xX46xXdxX105xX1fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX67xX15xX46xX15xX10xX5bxX7xX46xX2xXd0xX129xX2xX46xX2xX28xbd0exX1cxX138xX27xX28xX139xXd0xX2xX139xXexX138xXd0xX199xXd0xfc46xX5xX28xX105x152d5xXbxX18xeb04xX3axX9xXd0xX129xX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX21xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX3xX4xX2dxX6xX3xX15xX1xX32xX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX25xX3exX3xX40xX6xX15xX18xX6xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc4a3xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xX90xX32xX3xX90xX6xX1fxX6xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX105xX3x13565xX15xX1xX127xX3xX5dxX6xXdxX5xX1axX3xX54xX6xXdxX5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xXcxX9fxX3xX5dxX6xXdxX5xX1axX3xX54xX6xXdxX5xX3xXd8xX9exX6xX3xXexXdxX15xX3xX1fxX32xX3xX90xX6xX1fxX6xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX9axX3xX15xX18xX9exX9fxXdxX3xX90xX15dxX5xX18xX6xX3axXdxX6xX9axX3xXd8xXd9xX3xXexX3ax1382dxX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX15xX1xff01xX15xX3xX67x1051bxXexX3xXd8xX9ex150ebxX4xX3xXc4xXb0xX15xX1xX3xXexX3axXc1xX15xX18xX3xXexX3axX21xX15xX18xX3xX18xXdx16f91xXdxX3xXexX1xX15dxX1ax149a7xXexX3xX280xX25xX3xX25xX9exX15dxX3xX7xX6xX15dxX3xXc4xX1xXdxX3xX25x155d6xXexX3xX7xXcbxX3xX5xX9fxXdxX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xXd8xX9exX289xX4xX3xX4xX1xb7f7xX15xX18xX3xX25xXdxX15xX1xX3xXd8xe59exX15xX18xX3xX7xX1dxX3xXexX1xX284xXexX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX54xadf3xX4xX3xX1cxX3exX3xX1fxX32xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xXd8xXd9xX3xf01dxX15dxX6xX3xXd8xX9fxXdxX3xX15xX24xX25xX3xX2xXd0xXd0xX199xX3xX15xX1xX9exX15xX18xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX3xXd8xX21xX19xX15xX3xX4xX2dxX6xX3xX1fxX32xX3xXc4x123e3xX21xX3xX1cxX32xXdxX3xXd8xX2a6xX15xX3xXexX284xX15xX3xX15xX24xX25xX3xX129xX28x111d4xXd0xX3xX67xX32xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX21xX3xX4xX2dxX6xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX3xX7x14897xX3xX18xX280xX1axX3xX5xX21xX3xX15xX18xX14xXdxX3xX4xX1xX21xX3xX59xX1xX32xX3xXcxX3ax13f73xX15xX18xX9axX3x1614axXdxc8a0xX15xX3x1384fxX3axX10xX25xX5xXdxX15xX3xX4xX3exX15xX18xX3xX15xX18xX9exX9fxXdxX3xX1cxX280xX15xX3xXexX21xX32xX15xX3xX4xX1xX280xX15dxX3xeba4xX15dxX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXd8x12ab2xX9axX3xXcx1062fxX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX54xade6xX3xX5dxX21xX15xX6xX5xX1cxX3xXcxX3axX15dxX25xXbxX3xX4xX3cdxX3xXexX1x17806xX3xX18xX2ffxXbxX3xX67x10d13xX15xX3xXd8xXb9xX3xX15xX18xX1xXdxX36xX25xX3xXexX3axXc1xX15xX18xX3xX67xX29fxXdxX3xX7xX2d3xX4xX3xXc4xX1xf9f6xX10xX9axX3xXexX1xX284xX25xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX3cdxX3xXexX1xX3f0xX3xXd8xX10xX3xX1cxXc1xX6xX3xXexXb0xX15xX1xX3xX25xX14xX15xX18xX105xX3xX200xd1aexX15xX3xXcxX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX59xX18xX6xX3xX40xX5xX6xX1cxXdxX25xXdxX3axX3x1278cxX15dxXexXdxX15xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xXd8xX9ex12285xX15xX18xX3xXd8x12cacxX15dxX3xX67xX29fxXdxX3xX25xX2b9xXexX3xX67x102a4xX3xX19xX25xX3xX7xX19xXexX105xX3xXcxX3axX21xX15xX18xX3xXc4xX1xXdxX3xXd8xX3cdxX9axX3xX4xX19xX4xX3xXexXb0xX15xX3xXd8x139a2xX3xX7axX495xXdxX3xX18xXdxX19xX21xX3xX4xX1dxX4xX3xXd8xX21xX6xX15xX3xX280xX25xX3xX25xX9exX15dxX3xXexX1xXbdxX25xX3xX7xX19xXexX3xX15xX18xX9exX9fxXdxX3xX1cxX280xX15xX3xX4xX1xX280xX15dxX3xX3afxX15dxX3xX1fxd99dxX15xX18xX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX3f7xX15xX3xX4x174edxX15xX18xX3xX1xX3cdxX6xX3xX1xXc1xX4xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xXcxX15dxX1axX3xX67xX284xX1axX9axX3xXexX1xX1dxX4xX3xXexX2a6xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX3f7xX1axX3xX5xX9fxXdxX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX4xX2dxX6xX3xX1fxX32xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX1fxX6xX21xX3xX18xXdxX9fxX3xX4xb5dbxX15xX18xX3xX4xX1xXb0xX15xX1xX3xXb4xX19xX4xX105xX3xX13xX9fxXdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX21xX3xX4xX2dxX6xX3xX1fxX32xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX2xXd0xX3xX4xX543xX15xX18xX3xXexX9exX463xX15xX18xX3xXexX1dxX3xX67xX32xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xX6xXdxX3xXexX3axX21xX15xX18xX3xX7xXcbxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xX32xX3xX5xXd9xX15xX1xX3xXd8xX14xX21xX3xX59xX18xX6xX3xX155xX3xX54xX3dcxX3xX18xX2ffxXbxX3xX4xX1xX15dxX1axX38bxX15xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xX25xX6xX1axX3xX15xX1xX9exX3xX67xX284xX1axX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX200xX19xX4xX3xXexXb0xX15xX3xXd8xX495xX3xX4xX2dxX6xX3xX15xX1xX32xX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX25xX3exX3xX15xX3d1xXdxX3xXexXdxX2a6xX15xX18xX3xX15xX32xX1axX3xXd8xXd9xX3xX1cx143b1xX15xX3xX5xX14xXdxX3xX1cxX1dxX3xXd8xX21xX19xX15xX3xX67xXb9xX3xX25xX2b9xXexX3xXexX1xXbdxX25xX3xX1xXc1xX6xX3xXd8xXcbxXdxX3xX67xX29fxXdxX3xX4xX1xX280xX15dxX3xX3afxX15dxX3xX7xX15dxXcbxXexX3xX15xX1xXdxXb9xX15dxX3xX15xX24xX25xX3xX15xX6xX1axX3xX7xX21xX15xX18xX3xXd8xXdxXb9xX15dxX3xX15xX32xX1axX3xX67xX613xX15xX3xX4xX1xX9exX6xX3xXb4xXbdxX1axX3xX3axX6xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xXcxX15dxX1axX36xX15xX3xX1fxXcbxX3xX4xX1xX280xX15dxX3xX3afxX15dxX3xX7xX36cxX3xb031xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xX4xX43bxX15xX3xXexX495xX15xX3xXexX14xXdxX3xX67xX32xX21xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX2xX199x158ffxX3xX4xX2dxX6xX3xX1fxX32xX3xXd8xXd9xX3xX15xX1xX284xX15xX3xXd8xX9exX289xX4xX3xX15xX1xXe4xX15xX18xX3xX4xX19xXdxX3xX18xX284xXexX3xXd8xX468xX15dxX3xXc4xX1xXdxX3x12c1cxX15xX1xX3xX1fxX414xX3xXbxX1xXdxX2a6xX15dxX3xX3axX9fxXdxX3xX13xXdxX36xX15xX3xX25xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX280xX15dxX3xX3afxX15dxX3xX67xX32xX21xX3xX15xX24xX25xX3xXd8xX3cdxX9axX3xX5xX32xX25xX3xX15xX19xX21xX3xX5xX21xX14xX15xX3xX90xX3axX15dxX7xX7xX10xX5xX7xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xXcxX15dxX1axX3xX15xX1xXdxX36xX15xX9axX3xXc4xX2a6xXexX3xX4xX474xX4xX3xXd8xXd9xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xXexX3axX468xX25xX3xXexX3axXc1xX15xX18xX3xXd8xX2a6xX15xX3xX15x17b96xXdxX3xX69cxX4xX1x1395cxX3xX4xX43bxX15xX3xXd8xX3f7xXexX3xXexX3axXcbxX15xX18xX9axX3xX1fxXd9xXdxX3xX1xX21xX6xX15xX18xX3xX1xX6xX1axX3xX18xX468xX15xX3xX15xX1xX9exX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xX4xX3cdxX3xX1fxX3f7xXexX3xXc4x10174xX3xX1x16ceexX15xX1xX3xXexX1xX2d3xX4xX3xX7xXcbxX15xX18xX3xX15xX32xX21xX6bbxX9axX3xX15xX1xX9exX3xX90xX6xX1fxX6xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xXexXdxX36xX15xX3xXd8xX21xX19xX15xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX40xXdxX38bxX4xX3xX1fxX32xX3xX1cxX1dxX3xXd8xX21xX19xX15xX3xX69cxX25xX2b9xXexX3xX4xX15dxX2b9xX4xX3xX4xX1xXdxX2a6xX15xX3xXexX3axX6xX15xX1xX3xX7axX495xXdxX3xX18xXdxX19xX21xX6bbxX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX280xX15dxX3xX3afxX15dxX3xX4xX543xX15xX18xX3xX4xX1xX9exX6xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX1xXdxX38bxX15xX3xXexX1xX1dxX4xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xXcxX3axX36xX15xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXexX2a6xX9axX3xX280xX25xX3xX25xX9exX15dxX3xX19xX25xX3xX7xX19xXexX3xX15xX1xX4ccxX25xX3xX67xX32xX21xX3xXcxX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX456xX15dxXexXdxX15xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xXexX1xX3f0xX3xX1fx112fbxX3xX5xX21xX14xXdxX3xXexX3axXa3xX105xX3xX59xX24xX25xX3xX27xX28xX2xX27xX9axX3xX59xX18xX6xX3xXexXa3xX15xX18xX3xX4xX1xX2ffxX15xX3xXd8xX2d3xX15xX18xX3xX25xX2b9xXexX3xXc4xX2a6xX3xX1xX21xX14xX4xX1xX3xX19xX25xX3xX7xX19xXexX3xXcxX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX456xX15dxXexXdxX15xX105xX3xXcxX15dxX1axX3xX15xX1xXdxX36xX15xX9axX3xX15xX1xX32xX3xX5xXd9xX15xX1xX3xXd8xX14xX21xX3xX59xX18xX6xX3xX5xX15dxX4daxX15xX3xXd8xX9exX289xX4xX3xX1fxXbdxX21xX3xX67xX38bxX3xX1fxX4ccxX15xX18xX3xX15xX1xXe4xX15xX18xX3xXbxX1xX9exX463xX15xX18xX3xX19xX15xX3xX6xX15xX3xXexX21xX32xX15xX3xX15xX1xX3f7xXexX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX40xXb9xX3xXbxX1xX468xX15xX3xX25xX7abxX15xX1xX9axX3xXcxX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xXcxX3axX15dxX25xXbxX3xXd8xXd9xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xX18xX2ffxXbxX3xX1fxX3f7xXexX3xXc4xX7a8xX3xX67xX3f7xX15xX3xXd8xXb9xX3xX7xX2d3xX4xX3xXc4xX1xX414xX10xX3xX15xX32xX21xX3xX18xXdxXcbxX15xX18xX3xX15xX1xX9exX3xX1fxX32xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xXd8xXd9xX3xX1cxX1dxX3xXd8xX21xX19xX15xX3xXexX3axX21xX15xX18xX3xX15xX24xX25xX3xX311xX15dxX6xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX90xX32xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xX311xX15dxX6xX3xXd8xX9fxXdxX3xX15xX24xX25xX3xX2xXd0xXd0xX199xX3xX276xX3xXexX15dxX3d1xXdxX3xX1a7xX129xX105xX3xX90xX32xX3xXd8xX9exX289xX4xX3xX25xX38bxX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX1xX3xX5xX32xX3xX69cxX15xX1xX32xX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX59xX21xX7xXexX3axX6xX1cxX6xX25xX15dxX7xX3xX4xX2dxX6xX3xX67xX3exX15xX18xX3xX90xX6xX5xXc4xX6xX15xX6bbxX105xX3xX90xX32xX3xX1fxX76dxX15xX18xX3xX15xX1xXdxX36xX15xX3xX1fxX899xX3xX25xX3f7xXexX3xXexX1xX899xX3xX5xX1dxX4xX3xX15xX24xX25xX3xX2xX27xX3xXexX15dxX3d1xXdxX3xX7xX6xX15dxX3xXc4xX1xXdxX3xX1fxX899xX3xX25xX3f7xXexX3xXexXb0xX4xX1xX3xX25xX2b9xXexX3xXexX3axX284xX15xX3xX1fxXd9xX21xX3xX5xX29fxX15xX105xX3x1712dxXdxX6xX3xXd8xX7abxX15xX1xX3xXexX7abxX25xX3xXexX1xX3f7xX1axX3xX1fxX32xX3xXexX3axX21xX15xX18xX3xXexX7abxX15xX1xX3xXexX3axX14xX15xX18xX3xX15xX1xX384xX25xX3xX4xX1xX2ffxXexX3xX1xX6xXdxX3xX25xX384xXexX3xX67xX32xX3xX1fxX899xX3xXd8xX3f7xXexX3xX1fx127cdxX15xX3xX1fxX19xX25xX3xXc4xX1xX384xXbxX3xX15xX18xX9exX9fxXdxX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX40xX32xXdxX3xX15xX18xX32xX1axX3xX7xX6xX15dxX3xXc4xX1xXdxX3xXd8xX9exX289xX4xX3xX15xX18xX9exX9fxXdxX3xXexX6xX3xXexX7abxX25xX3xXexX1xX3f7xX1axX9axX3xX1fxX32xX3xX4xX3cdxX3xX1cxX1dxX3xXd8xX21xX19xX15xX3xXd8xX468xX15dxX3xXexXdxX36xX15xX3xX4xX2dxX6xX3xX25xX7abxX15xX1xX105xX3xX13xX9fxXdxX3xX1cxX1dxX3xXd8xX21xX19xX15xX3xX15xX3d1xXdxX3xXexXdxX2a6xX15xX18xX3xX15xX1xX3f7xXexX3xX4xX2dxX6xX3xX1fxX32xX3xX5xX32xX3xX7xX1dxX3xXc4xXdxX38bxX15xX3xXc4xX1xX2dxX15xX18xX3xX1fxXcbxX3xXexX3f7xX15xX3xX4xX4daxX15xX18xX3xX15xX1xX4ccxX25xX3xX67xX32xX21xX3xXexX43bxX6xX3xXexX1xX19xXbxX3xXd8xX4daxXdxX3xX59xX10xX5bxX3x12779xX21xX3axXc4xX3xX15xX18xX32xX1axX3xX2xX2xX46xXd0xX46xX27xX28xX28xX2xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX59xX24xX25xX3xX2xXd0xX1a7xXd0xX9axX3xX1fxX32xX3xX40xX6xX15xX18xX6xX3xXexX1xXcbxXexX3xX5xX36xX15xX127xX3xX69cxX38exXdxX15xX1xX3xXc4xX1xX2dxX15xX18x168c2xX3xX38exXdxX15xX1xX3xXc4xX1xX2dxX15xX18xXbe7xX3xX6e7xX15xX1xX3xX10xX25xX3xX15xX9exX29fxX4xX3xX54xX3dcxX3xX7xX36cxX3xX15xX18xXd9xX3xXb4xX15dxXcbxX15xX18xX3xX7xX6xX15dxX3xXc4xX1xXdxX3xX1fxX899xX3xX15xX1xXe4xX15xX18xX3xX4xX21xX15xX3xX4xX1xXdxX25xX3xX7xX384xXexX3xXexX3f7xX15xX3xX4xX4daxX15xX18xX105xX3xX68xX3cdxXdxX3xX1xX2ddxX3xXexX3axX21xX15xX18xX3xX1fxX474xXdxX3xX3axX284xX25xX9axX3xX25xX19xX15dxX3xXexX1xXdxX38bxX15xX3xX5xX9exX463xX15xX18xX3xX7xX36cxX3xXd8xX3d1xXaxX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX59xX18xX32xX1axX3xX2xX2xX46xXd0xX46xX27xX28xX28xX2xX9axX3xXexX43bxX6xX3xXexX1xX19xXbxX3xXd8xX4daxXdxX3xXcxX3axX15dxX15xX18xX3xXexX280xX25xX3xXexX1xX9exX463xX15xX18xX3xX25xX14xXdxX3xXexX1xX2a6xX3xX18xXdxX29fxXdxX3xX1fxX899xX3xX25xX19xX1axX3xX1fxX6xX1axX3xX4xX2dxX6xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xXexX2ffxX4xX3xXexX3f7xX15xX3xX4xX4daxX15xX18xX3xX67xX32xX3xX7xX474xXbxX3xXd8xX3d1xX3xX1xX21xX32xX15xX3xXexX21xX32xX15xX3xX18xX280xX1axX3xX3axX6xX3xX4xX19xXdxX3xX4xX1xX2a6xXexX3xX4xX2dxX6xX3xX1xX463xX15xX3xX138xX105xX28xX28xX28xX3xX15xX18xX9exX9fxXdxX105xX3xX389xX2a6xX15xX3xX15xX6xX1axX9axX3xXd8xX280xX1axX3xX67xX613xX15xX3xXd8xX9exX289xX4xX3xX4xX21xXdxX3xX5xX32xX3xXexX1xXbdxX25xX3xX1xXc1xX6xX3xXc4xXdxX15xX1xX3xX1xX21xX32xX15xX18xX3xX15xX1xX3f7xXexX3xX4xX2dxX6xX3xXexX1xX2a6xX3xXc4x1178axX3xX27xX2xX105xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX21xX1cxX1axXaxX12xX200xX19xX4xX3xX7xX1dxX3xXc4xXdxX38bxX15xX3xX3f7xX15xX3xXexX9exX289xX15xX18xX3xXc4xX1xX19xX4xX3xX1cxX21xX3xX1fxX32xX3xXexXdxX36xX15xX3xXd8xX21xX19xX15xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xXc4xX3f0xX3xXd8xX2a6xX15xX3xX67xXdxX38bxX4xX3xXexX1xX2a6xX3xX18xXdxX29fxXdxX3xX4xX1xX3f7xX25xX3xX1cxX2d3xXexX3xX15xX14xX15xX3xXd8xX3cdxXdxX3xX67xX32xX21xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX27xX1a7xX9axX3xX4xX9exX3xX1cxX280xX15xX3xX7xX6xX21xX3xX7axX414xX6xX3xX7xX276xX3xX1xXe4xX15dxX3xX67xX543xX3xXc4xX1xXb0xX3xX1xX14xXexX3xX15xX1xX280xX15xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX27xX129xX199xX3xX67xX32xX3xXcxX3axX19xXdxX3xX389xX3f7xXexX3xXexX3axX276xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX1xX32xX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xXc4xX1xX4daxX15xX18xX3xX4xX3cdxX3xX7xX1dxX3xX7xXcbxX15xX18xX3xX67xX32xX21xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX138xX139xX2xX105xX0xX46xXbxX12xX0xX1cxXdxX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX3axX10xX5xX6xXexX10xX1cxXaxX12xX0xX7xXexX3axX21xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX36xX15xX3xX311xX15dxX6xX15xX127xX0xX46xX7xXexX3axX21xX15xX18xX12xX0xX15dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX155xXexX1xX15dxX25xX1fxX155xX6xX15xX1cxX155xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9fxXdxX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX67xXb9xX3xXexX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX5dxX21xX15xX6xX5xX1cxX3xXcxX3axX15dxX25xXbxX3xXd8xXd9xX3xXexX3axX276xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX1xXdxX38bxX15xX3xXexX1xX1dxX4xXaxX3xX1xX3axX10xX158xX9xXaxX46xX311xX15dxX21xX4xX155xXexX10xX46xX5xX21xXdxX155xXexXdxX10xX15xX155xXexX3axXdxX155xX67xX10xX155xXexX21xX15xX18xX155xXexX1xX21xX15xX18xX155xX1cxX21xX15xX6xX5xX1cxX155xXexX3axX15dxX25xXbxX155xX1cxX6xX155xXexX3axX21xX155xXexX1xX6xX15xX1xX155xX1xXdxX10xX15xX155xXexX1xX15dxX4xX46xX2xX1a7xX139xX2xX28xX199xX105xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX18xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX46xX25xX10xX1cxXdxX6xX46xX2xX27xX28xX46xX15xX10xX5bxX7xX46xX2xXd0xX129xX28xX46xX2xX28xX129xX1cxX139xX2xX2xX2xX139xX129xX1a7xXexX139xX2xX351xX28xX351xX5xX28xX105xX1abxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX21xX3xX15xX24xX25xX3xX27xX28xX27xX28xX3xX4xX2dxX6xX3xX15xX1xX32xX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX25xX3exX3xX40xX6xX15xX18xX6xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX1cxXdxX67xX12xX0xX7xXexX3axX21xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX9fxXdxX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX67xXb9xX3xXexX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX5dxX21xX15xX6xX5xX1cxX3xXcxX3axX15dxX25xXbxX3xXd8xXd9xX3xXexX3axX276xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX1xXdxX38bxX15xX3xXexX1xX1dxX4xXaxX3xX1xX3axX10xX158xX9xXaxX46xX311xX15dxX21xX4xX155xXexX10xX46xX5xX21xXdxX155xXexXdxX10xX15xX155xXexX3axXdxX155xX67xX10xX155xXexX21xX15xX18xX155xXexX1xX21xX15xX18xX155xX1cxX21xX15xX6xX5xX1cxX155xXexX3axX15dxX25xXbxX155xX1cxX6xX155xXexX3axX21xX155xXexX1xX6xX15xX1xX155xX1xXdxX10xX15xX155xXexX1xX15dxX4xX46xX2xX1a7xX139xX2xX28xX199xX105xX1xXexX25xXaxX12xX13xX9fxXdxX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX67xXb9xX3xXexX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX5dxX21xX15xX6xX5xX1cxX3xXcxX3axX15dxX25xXbxX3xXd8xXd9xX3xXexX3axX276xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX1xXdxX38bxX15xX3xXexX1xX1dxX4xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX3axX21xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1cxXaxX12xX138xX3xX15xX24xX25xX3xXexX3axX9exX29fxX4xX9axX3xX69cxXa89xXdxX19xX21xX3xX7xX9exX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX6bbxX3xX6e7xX5xX5xX6xX15xX3xX13xXdxX4xX1xXexX25xX6xX15xX9axX3xXd8xXd9xX3xXc4xX1xeb39xX15xX18xX3xXd8xX899xX15xX1xX3xXexX280xX15xX3xXexX3d1xX15xX18xX3xXexX1xXcbxX15xX18xX3xX7xX36cxX3xX1fxX899xX3xX5xX15dxX284xX15xX3xXexX2b9xXdxX105xX3xX13xX9fxXdxX3xXexXdxX36xX15xX3xXexX3axXdxX3xX15xX32xX1axX3xXd8xXd9xX3xXexX3axX276xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xX1xXdxX38bxX15xX3xXexX1xX1dxX4xX105xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX1cxXdxX67xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX15dxX5xX12xX0xX1cxXdxX67xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX46xX1cxXdxX67xX12xX0xX46xX1cxXdxX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX21xX15dxX3axX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX3axX21xX15xX18xX12xXcxX1xX10xX21xX3xX7axX21xX32xX15xX18xX3xXcxX3axX6xX15xX18xX46xX90xX19xX21xX3xXcxXdxX15xX3xXexX2d3xX4xX0xX46xX7xXexX3axX21xX15xX18xX12xX0xX46xXbxX12