Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Bộ Chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
358ax3dc3x6208xb415xdfc7xc6b9xb436x7b57x3936x68a8x8320x54c4x857bx80caxa6e3x84f4xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax886fxbbddxb5a0xXexX0xa66cxXaxX17xX18xX19xXexX0x5d01x3ef6xX19xb875xXexX0xXaxc3f7xX9x51cbxXdxX18x7348xX2fx6786xa0b6xbd97xX5x7badxXbxXdxX17xX32xXexX4xXax723bxc840xX9xX19x92d4xX3ex3e74xX9xX5xXaxd1d6xd507xX3exX43xX9xXbxb462x5f27xX2cxX9xda7fxX18xX3exX9xX51x862exX9xXbxXaxX47xX9xX5xX4dx5db2xX3exX9x4e41xX41x5df9xX2cxX9x9715xX47x53c6xX3exX43xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x764exX17xX18xX19xX32xXexX51xb6c5xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dx8477xX9xX33xXaxX3dxX3exX9xX2cx4700xX3exX43xX9xX94xX3exX43xX9xX5xX4dxX5exX3exX9xX61xX41xX63xX2cxX9xX66xX47xX68xX3exX43x5399xX9xX4xXaxd3ffxX9xX3exXaxX35x4114xXcxX9xc776xX26xX9xX23xX18xX3exX9x8614xX35xb8baxXcxX9xXbxX4dxX18xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47x4838xX3exX43xXabxX9xX5xXaxd5d3xX3exXaxX9xcf46xX35x9531xX3exX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX43xX35x67baxX9xX2cxXaxd88axX2cxX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xa203xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXex6eb0xX43xXd5xX26xX9x44ebxX1cx5412xX1cxX12fx61afxX2axa4a3xXabxX9xXbx3873xX35xX9xX5xX4dxc6e1xX9xX2fxb957xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9x50fbx8e93xX3exX43xXabxX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxX9x36fbx7c0cxX9xXax5892xX33xX9xX19xX47xd4dbxX35xX9xX2fxX4exX9xX2cxXaxXafxX9xXbxX4dx7345xX9xX2cxXafxX18xX9xX5x8f30xX3exX43xX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX12axX43xX41xX26xc751xX3exX9xX7xXaxccb3xX9xX5xX4dxX166xX3exX43xX9xX162xXc0xX9xX2cxXaxX24xX9x8078xX9xc9d3xX35xc755xX3exX9xXd9x5b3bxX9xX2cxX94xX3exX43xX9xXbx7bc2xX2cxX9xX2cxX1b1xX3exX9xX23xX82xX114xX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxX9xdfe8xX41xX26xX1a5xXbxX9xX162xX8cxX3exXaxX9xX94xX3exX43xX9xX5xX4dxX5exX3exX9xX61xX41xX63xX2cxX9xX66xX47xX68xX3exX43xXabxX9xXb7xX26xX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxXabxX9xX4xXaxXafxX9xX3exXaxX35xXb4xXcxX9xXb7xX26xX9xX23xX18xX3exX9xXbexX35xXc0xXcxX9xXbxX4dxX18xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xXabxX9xXbxXaxXd5xX3exXaxX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX43xX35xXf7xX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x7869xXbxbdb4xX18xXdxX35xX43xX3exccc8xX9xc0d5xX41xX2fxXbxX35xba90xX26x890axX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX4dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX28dxX1cxX1cxX35xX114xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX114xXd9xX3exX1cxX3exX17x4d31xX2fxX1cxX2axX136xX2axX134xX1cx79bbxX2c3xX19xX12fxX134x4a9cxX2axX2c3xX12fxX131xXbxX131xX136xX2c3xX2axXdxX134xX114xX28fxX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2bbxX35xX19xXbxXaxX28dx83b8xX136xX2c8xX33xX285xX296xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX28dxX131xX12fxa95dxX33xX285xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX3exX9xX19xX41xX3exX43xX9xXbxXaxX41xX24xX3exX43xX9xXbxX4dxX41xX2cxX9xX23xX18xX3exX9xX23xX35xX9xXbxXaxX41xX9xXbxX4dxX18xX3exX9xX1c9xX41xX24xX2cxX9xXd9xX41xX24xX3exX43xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX287xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4dxX47xX16bxX2cxX9xX162xd4cdxXabxX9xXbxX13axX35xX9xX33xXaxX35xXdbxX3exX9xXaxX166xX33xX9xX3exX43xXd5xX26xX9xX12fxX136xX1cxX2c3xX1cxX12fxX134xX2axX2c3xXabxX9xX2fxX18xX41xX9xX1a3xXaxX35xX9xX285xX17xXcxX9xX285xd338xXbxX9xX162xX1a9xX9xX3exX43xXaxX8cxX9xX2cxXafxX18xX9xX51xX18xX3exX9xX5xX17exX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xXd9xX1a9xX9xXd9xX35xXb4xX2cxX9xX33xXaxX3dxX3exX9xX2cxX94xX3exX43xX9xXb7xX26xX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xXabxX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxX9xX162xX163xX9xX1c9xX41xX26xX1a5xXbxX9xX162xX8cxX3exXaxX28dxX9xX5xX4dxX24xX3exX43xX9xXbxXaxX48xX35xX9xX43xX35xX18xX3exX9xX94xX3exX43xX9xX14fxX35xX3exXaxX9xX5xXaxX1a5xX9xX7bxX41xX26xX3exXaxXabxX9xXb7xX26xX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxXabxX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX162xX35xX1a9xX41xX9xXbxX4dxX8cxX9xX23xXb4xX3exXaxXabxX9xX33xXaxX3dxX3exX9xX2cxX94xX3exX43xX9xX94xX3exX43xX9xX5xX4dxX5exX3exX9xX61xX41xX63xX2cxX9xX66xX47xX68xX3exX43xXabxX9xXb7xX26xX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxXabxX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX14fxX150xX3exX43xXabxX9xX4xXaxXafxX9xX3exXaxX35xXb4xXcxX9xXb7xX26xX9xX23xX18xX3exX9xXbexX35xXc0xXcxX9xXbxX4dxX18xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xXbx8290xX9xX3exX43xXd5xX26xX9xX2axX1cxX136xX1cxX12fxX134xX2axX2c3xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexab4exX3exX43xX9xX5xX4dxX5exX3exX9xX61xX41xX63xX2cxX9xX66xX47xX68xX3exX43xX9xX2fxX35xX3exXaxX9xX3exd99axXcxX9xX2axX2c8x86acxX131xX9xXbxX13axX35xX9xX285xX163xX9x9087xX3exX9xX12axX35xX3exXaxXabxX9xXaxX41xX26xXb4xX3exX9xX5xX35xX1a9xX3exX9xX7bxX150xX35xXabxX9xX5xXaxX1b1xX35xX9xX51xX177xX3exXaxX114xX9xX532xX3exX43xX9xX2cxX362xX9xXaxX166xX2cxX9xXd9xX8cxX9xXbxXaxX13axX2cxX9xX2fx4aa9xX9x9353xX41xdac4xXbxX114xX9xX2xX3dxX3exX9xXbxX82xX2cxX28dxX9xXbexX35xX3exXaxX114xX9xX5xX94xX3exX9xX43xX35xX1b1xX24xX28dxX9xXbexXaxX94xX3exX43xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX532xX3exX43xX9xXdxXd5xX9xXb7xX26xX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX51xX18xX3exX9xX4xXax717exX33xX9xXaxXd5xX3exXaxX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX14fxX150xX3exX43xX9xX1a3xXaxX362xX18xX9x9a83xXabxX9xX601xc6d5xXabxX9xX601xX605xX605xX296xX9xXb7xX26xX9xXd9xX35xXdbxX3exX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxX9xX1a3xXaxX362xX18xX9xX601xX605xX605xX296xX9xX162xX13axX35xX9xX23xX35xXc0xX41xX9xX61xX41xX63xX2cxX9xXaxX82xX35xX9xX1a3xXaxX24xX1b1xX9xX601xX605xX605xXabxX9xX601xX605xX605xX605xXabxX9xX601xX605xX66xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4dxX47xX16bxX2cxX9xXbxXaxX1b1xX3exX43xX9xX2axX2axX1cxX12fxX134xX134xX2f6xXabxX9xX94xX3exX43xX9xX5xX4dxX5exX3exX9xX61xX41xX63xX2cxX9xX66xX47xX68xX3exX43xX9xX43xX35xXf7xX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xXd9xX13fxX9xX7xXaxX362xX9xX4xXaxX1b1xX3exXaxX9xX66xX54cxX3exX9xX33xXax8024xX3exX43xX9xX5xXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX66xX54cxX3exX9xX33xXaxX6acxX3exX43xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX14fxX150xX3exX43xX114xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX50dxX9xXbxXaxX1b1xX3exX43xX9xX2axX2axX1cxX12fxX134xX134xX2f6xXabxX9xX94xX3exX43xX9xX162xX47xX68xX2cxX9xX23xX17exX9xX3exXaxX35xXb4xXcxX9xX43xX35xXf7xX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xXd9xX13fxX9xX7xXaxX362xX9xX66xX35xXb4xX3exX9xXbxX4dxX47xX142xX3exX43xX9xXbxXaxX47xX48xX3exX43xX9xXbxX4dxX4exX2cxX9xX66xX35xXb4xX3exX9xXbexX35xXc0xXcxX9xX2fxX1b1xXbxX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX19xX3dxX3exX9xXbxX63xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXd9xXd5xX9xX162xX47xX68xX2cxX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX2cxXax9432xX9xX162xX8cxX3exXaxX9xX43xX35xXf7xX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xXd9xX13fxX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xX51xX18xX3exX9xX4xX1b1xX3exX9xX2fxX4exX9xX14fxX150xX3exX43xX9xX66xX35xXb4xX3exX9xXbexX35xXc0xXcxX9xX2fxX1b1xXbxX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX19xX3dxX3exX9xXbxX63xX35xX9xX2cxX18xX24xX114xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX50dxX9xX3exX54cxXcxX9xX12fxX134xX134xX2c3xX287xX12fxX134xX2axX2axXabxX9xX94xX3exX43xX9xX43xX35xXf7xX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xXd9xX13fxX9xX66xX35xXb4xX3exX9xXbxX4dxX47xX142xX3exX43xX9xX66xX35xXb4xX3exX9xXbexX35xXc0xXcxX9xX2fxX1b1xXbxX9xX3exXaxX3dxX3exX9xX19xX3dxX3exX9xXbxX63xX35xX9xX2cxX18xX24xX114xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xX50dxX9xXbxXaxX1b1xX3exX43xX9xX2c3xX1cxX12fxX134xX2axX2axXabxX9xX94xX3exX43xX9xX162xX47xX68xX2cxX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxX9xX33xXaxX3dxX3exX9xX2cxX94xX3exX43xX9xX43xX35xXf7xX9xX2cxXaxXfbxX2cxX9xXd9xX13fxX9xX4xXaxX1b1xX3exXaxX9xX66xX54cxX3exX9xX33xXaxX6acxX3exX43xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX14fxX150xX3exX43xX296xX9xXbxXaxX1b1xX3exX43xX9xX551xX1cxX12fxX134xX2axX131xX9xX162xX47xX68xX2cxX9xX23xX5exX41xX9xX23xX17exX9xX2fxX41xX3exX43xX9xXd9xXd5xX24xX9xX51xX18xX3exX9xX51xX56xX9xXbxXaxX47xX9xXbxX13axX35xX9xX7bxX82xX35xX9xX3exX43xXaxX8cxX9xXdxX5exX3exX9xXbxXaxXfbxX9xX2c3xX9xX51xX18xX3exX9xX4xXaxX5e4xX33xX9xXaxXd5xX3exXaxX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9x91b9xX1a3xXaxX362xX18xX9xX601xX605x4efexX114xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX1b1xX3exX43xX9xX2axX1cxX12fxX134xX2axX2f6xXabxX9xXbxX13axX35xX9xX14fxX13axX35xX9xXaxX82xX35xX9xX162xX13axX35xX9xX23xX35xXc0xX41xX9xXbxX24xXd5xX3exX9xX1c9xX41xX63xX2cxX9xXdxX5exX3exX9xXbxXaxXfbxX9xX601xX605xX605xX9xX2cxXafxX18xX9xX14fxX150xX3exX43xXabxX9xX94xX3exX43xX9xX5xX4dxX5exX3exX9xX61xX41xX63xX2cxX9xX66xX47xX68xX3exX43xX9xX162xX47xX68xX2cxX9xX23xX5exX41xX9xXd9xXd5xX24xX9xX51xX18xX3exX9xX4xXaxX5e4xX33xX9xXaxXd5xX3exXaxX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX14fxX150xX3exX43xX114xX9xX5xX13axX35xX9xX7bxX82xX35xX9xX3exX43xXaxX8cxX9xXdxX5exX3exX9xXbxXaxXfbxX9xX3exXaxX5e4xXbxX9xX51xX18xX3exX9xX4xXaxX5e4xX33xX9xXaxXd5xX3exXaxX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX14fxX150xX3exX43xXabxX9xX94xX3exX43xX9xX162xX47xX68xX2cxX9xX23xX5exX41xX9xXd9xXd5xX24xX9xX51xX82xX9xX4xXaxX56xX3exXaxX9xXbxX4dxX8cxXabxX9xX4xXaxXafxX9xX3exXaxX35xXb4xXcxX9xXb7xX26xX9xX23xX18xX3exX9xXbexX35xXc0xXcxX9xXbxX4dxX18xX9xX5xX4dxX41xX3exX43xX9xX47xXcexX3exX43xX9xX1a3xXaxX362xX18xX9xX601xX605xX605xX114xX9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbf6axX24xX41xX4dxX2cxX17xX32xXexX9xX12axX43xX41x6aa8xX3exX28dxX9xX66xX3xX66xX114xX66xX12axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe