Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui đại đoàn kết với người dân phường Đậu Liêu
(Baohatinh.vn) - Chiều 12/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
eab5x128f0x16487x100ecx1965fxeb16x10e87x13b06x19398xX7x13515x120bex16d88xf902x19189x196fcxX5x16a07xXax18885x15f24x17c21xf9e2xX1xX3xff50x1a2cexefc6xX3x16ccex1367fxX3xXcx1aeebxX15xX1xX3xX4xX1x18954xX15x165bcxX3x11b0axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3x12387x195c3xXexX3xX2ax15404xXdxX3xX15xX28xfd5fx179a5xXdxX3x14556x1a07bxX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3x1995dx191adxX26xX3xX13xXdxfcd5xX26xX0x12911xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX45xXaxX12x17e81xX1xXdx1afcfxX26xX3xX2x17786xX59xX2xX2x1706dxX3x16934xX1x10c88xX3xX6exX1x11470xX3xXex138c3xX4xX1xX3xX1cxX50x110b1xfb7exX3xXex1495dxX15xX1xX3xXcx18aa7xX41x12fe9xX15xX28xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1cxX26x17b90xX71xX15xX3xX18xX14xX3xX18xX38xX15xX3xX45x11de7xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1x11237xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xXexX19xXdxX3xXex1aa46xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1x19e84xX3x157b7xX79xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xX79xX3xXexX1xX84xX3x145f8xX14xX3xX1cx11fd3xX15xX28xX3xX13xX20xX15xX1xX3x16027xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1x14ff2x18d30xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdx14840xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXax105d8xXdxX45xXexX1x11c08xX3x14703xX2xXe1xXbxXf9x15bd3xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3x111b0xX2x1590exXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX10fx1130bxX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2x13a24xX159xXe1xX59xX2xX15bx15d4axX45xX75xX2x13183x198f8xXe1xX2xX15bxXexX183xX2xX187xX75xX5xX159x12d2fxX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xX15bxXe1xX183xXexX17dxX14axX183xX17dxX17dxX5xX15bxX10fx12958xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX6ex10fe8xX15xX28xX3xX45xXadxX3xX4xX7dxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3x12f1axXa1xX3xX16axX6xX15xX3x1759cxXdx14791xX129xX3xXexX93xX6xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xXa1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX79xX3xX6ex19041xX15xX28xX3xX6xX15xX3xXcxX8exX15xX1xX79xX3x15259x10f97xX15xX3xXbxX1x1a68dxX15xX28xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xXa1xX3xX2axX1dxX3xXexX1xX84xX3xXf9xX14xX3xX1cxXfdxX15xX28xX3xX13xX20xX15xX1xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3bdxX1axX45xXa1xXaxX12xXcxX93xX1axX15xX28xX3xX37xX1xX249xX15xX28xX3xX37xX1x1290exX3xX2axX26xXdxX3xXexX41xX95xXdxX79xX3xXbxX1xec4cxX15xX3xX37xX1x12a90xXdxX79xX3xX4x17a19xX15xX3xX16axXb5xX3xX2axX1dxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xXe1xX3xX18xX14xX3xX4xX214xX15xX28xX3xX15xX1xX6xX26xX3xX249xX15xX3xX5xX19xXdxX3xXexX93xX26xXa1xX71xX15xX3xXexX1xXdfxX15xX28xX3xX4xX81xX6xX3x111f4x11a4axXexX3xXexX93xX51xX15xX3xX8bxX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xXexX1xXdfxX15xX28xX3xX15xX1xX2adxXexX3xX256xXdx1317bxXexX3xX8axX6xX129xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xX3xXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX45xXexX1xX148xX3xX14axX2xXe1xXbxXf9xX14fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3xX159xX2xX15bxXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX59xX59xXdxX10fxX16axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xXe1xX59xX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xX2xX75xX14axXexX159xX15bxX183xX188xX17dxX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28x184a7xX93xX9xX75xXe1xX75xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12x180b4xX15xX28xX3xX28bxX214xXdxX3xX256xX257xX15xX3xXcxX1xX38xX3xX193xX3xX28bxX29fxX3xXexX1xX41xX3xX6exX1xXdxX3xX16axXb5xX79xX3xXcxX93xX41xX2b2xX15xX28xX3xX28bxX6xX15xX3xX4xX249xX15xX28xX3xXexX2b7xX4xX3xX129xX2fcxXexX3xXexX93xX51xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xXe1xX3xX16axX2b7xX1axX3xX4xX2b7xX1axX3xX37xX38xXexX3x1ae56xX26x1a70cxX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX319xX15xX3xX4xX2b7xX4xX3xXbxX1xX1axX15xX28xX3xXexX93xX1dxX1axX3xXexX1xXdxX3xX18xX26xX6xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xXaxX12xX8axX257xX129xX3xX478xX26xX6xX79xX3xX4xX2b7xX15xX3xX16axXb5xX3xX2axX1dxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xXe1xX3xX18xX14xX3xXbxX1xX2b7xXexX3xX1xX26xXa1xX3xX18xX41x1276exX4xX3xX7x170f6xX4xX3xX129xX19xX15xX1xX3xX37xX1xXdfxXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX79xX3xXexX93xXdxX230xX15xX3xX37xX1xX6xXdxX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX319xX15xX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX319xX26xX3xX478xX26xX47axX3xX4xX2b7xX4xX3xXbxX1xX1axX15xX28xX3xXexX93xX1dxX1axX3xX2axX1dxX3xX4xX26xXb5xX4xX3xX2axX51xX15xX3xX18xXb5xX15xX28xX3x172c5xXcxX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXf9xX46xXa1xX3xX45xXadxX15xX28xX3xX18xX42xXdxX3xX7xXdfxX15xX28xX3xX2axX257xX15xX3xX1xX7dxX6xX3xX2b2xX3xX37xX1xX26xX3xX45xX46xX15xX3xX4xX41x1acf2xX79xX3xX555xX8axX28xX1dxXa1xX3xX2ax162cdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX15xX28xX1x1b05bxX1axXaxX14fxX3xX555xXcxX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXf9xX46xXa1xX3xX45xXadxX15xX28xX3xX15xX249xX15xX28xX3xXexX1xX249xX15xX3xX129xX3cxXdxX79xX3xX18xX249xX3xXexX1xX84xX3xX2axX257xX15xX3xX129xXdxX15xX1xX58exX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xXaxX12xXcxX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xX4x1acb3xX15xX28xX3xX18xX14xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX319xX15xX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX319xX26xX3xX478xX26xX47axX3xX15xX38xXbxX3xX7xXdfxX15xX28xX3xX2axX257xX15xX3xX129xXdxX15xX1xX3xXexX93xX1axX15xX28xX3xX2axXdxX319xX4xX3xX4xX41xX3cxXdxX79xX3xX2axXdxX319xX4xX3xXexX6xX15xX28xX79xX3xX5x15b62xX3xX1xXb5xXdxX10fxX3xX50xX42xXdxX3xX7xXdfxX15xX28xX3xX2axX51xXexX3xX4xX1xX2adxXexX79xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x13931xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX16axX1dxX3xX4xX1axX15xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX4xX1dxX15xX28xX3xX18xX41xX4e8xX4xX3xX15xX46xX15xX28xX3xX5xX56xX15x18f4exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xX3xXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xX3xX45xXexX1xX26xX129xX16axXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX45xXexX1xX148xX3xX14axX2xXe1xXbxXf9xX14fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3xX159xX2xX15bxXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX59xX59xXdxX10fxX16axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xXe1xX59xX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xX75xX75xXe1xXexX183xX183xX75xX188xX75xX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xX3b3xX93xX9xX2xX75xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf9xXexX193xX6xX5xXdxX28xX15xX148xX3xX1a8xX26xX7xXexXdx152fcxXa1xX14fxXaxX12xXcxXdxX38xXexX3xX129x139d8xX4xX3xX2axX257xX15xX3xX15xX28xX1xX319xX3xX4xX1xX1dxX1axX3xX129x1ae33xX15xX28xX3xX37x16c5cxX3xX15xXdxX319xX129xX3xX183xX17dxX3xX15xX257xX129xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX5xX51xXbxX3xX2fbxX2fcxXexX3xXexX93xX51xX15xX3xX8bxX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xXexX1xXdfxX15xX28xX3xX15xX1xX2adxXexX3xX256xXdxX319xXexX3xX8axX6xX129xX79xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX45xX46xX15xX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xXaxX12xX6exX1xXdxX6xX3xX2axX26xXdxX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xXe1xX79xX3xX7bxX1xX7dxX3xX6exX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX1cxX50xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xXcxX93xX41xX95xX15xX28xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX1cxX26xXa1xX71xX15xX3xX16axXdxX230xX26xX3xX45xX41xX95xX15xX28xX79xX3xX28xX1xXdxX3xX15xX1xX51xX15xX3xX15xX1xf4d3xX15xX28xX3xX37xX38xXexX3xX478xX26xX47axX3xX129xX1dxX3xX4xX2b7xX15xX3xX16axXb5xX79xX3xX18xX47axX15xX28xX3xX2axXdxX56xX15xX79xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xX18xX19xXexX3xX18xX41xX4e8xX4xX3xXexX93xX1axX15xX28xX3xXexX1xX42xXdxX3xX28xXdxX6xX15xX3xX478xX26xX6xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xX3xXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX45xXexX1xX148xX3xX14axX2xXe1xXbxXf9xX14fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3xX159xX2xX15bxXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX59xX59xXdxX10fxX16axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xXe1xX59xX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xX188xX75xX17dxXexX187xX188xX188xX183xXe1xX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xX3b3xX93xX9xX187xXe1xX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xXaxX12xX7bxX1xX7dxX3xX6exX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX1cxX50xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX18xX2fcxX4xX3xX16axXdxX319xXexX3xX15xX1xX2adxX15xX3xX129xX19xX15xX1xX3xX37xX38xXexX3xX478xX26xX47axX3xX129xX1dxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xX18xX14xX3xX18xX19xXexX3xX18xX41xX4e8xX4xX3xXexX93xX1axX15xX28xX3xXexX1xXadxX4xX3xX1xXdxX319xX15xX3xX4xX26xXb5xX4xX3xX2axX51xX15xX3xX18xXb5xX15xX28xX3xX555xXcxX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXf9xX46xXa1xX3xX45xXadxX15xX28xX3xX15xX249xX15xX28xX3xXexX1xX249xX15xX3xX129xX3cxXdxX79xX3xX18xX249xX3xXexX1xX84xX3xX2axX257xX15xX3xX129xXdxX15xX1xX58exX14fxX3xXbxX1xX1axX15xX28xX3xXexX93xX1dxX1axX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xXexX93xX6xX15xX28xX3xX18xX249xX3xXexX1xX84xX14fxX3xXbxX1xX1axX15xX28xX3xXexX93xX1dxX1axX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXf9xX46xXa1xX3xX45xXadxX15xX28xX3xX18xX42xXdxX3xX7xXdfxX15xX28xX3xX2axX257xX15xX3xX1xX7dxX6xX3xXexX19xXdxX3xX37xX1xX26xX3xX45xX46xX15xX3xX4xX41xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xX3xXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX45xXexX1xX148xX3xX14axX2xXe1xXbxXf9xX14fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3xX188xX17dxX17dxXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX59xX59xXdxX10fxX16axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xXe1xX59xX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xX188xX159xX17dxXexX187xX183xX14axX159xX17dxX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xX3b3xX93xX9xX188xX14axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX8exX15xX1xX3xXexX2fcxX15xX28xX3xX1xX1axX6xX79xX3xX478xX26xX1dxX3xX4xX1x15116xX4xX3xX129xX7dcxX15xX28xX3xX4xX2b7xX15xX3xX16axXb5xX79xX3xX18xX47axX15xX28xX3xX2axXdxX56xX15xX3xX2axX1dxX3xX15xX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xXe1xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xXaxX12xX7bxX1xX7dxX3xX6exX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX1cxX50xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX129xX1axX15xX28xX3xX129xX26xXdfxX15xX79xX3xXexX1xX42xXdxX3xX28xXdxX6xX15xX3xXexX3cxXdxX79xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX7caxX4xX3xXbxX1xX2b7xXexX3xX1xX26xXa1xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX478xX26xX47axX3xX18xX14xX3xX18xX19xXexX3xX18xX41xX4e8xX4xX79xX3xXexX257xX15xX28xX3xX4xX41xX42xX15xX28xX3xX37xX1xXdfxXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX79xX3xXbxX1xX2b7xXexX3xXexX93xXdxX230xX15xX3xX22exXcxX193x1b05fxX1cxX14fxX3xXbxX1xX1axX15xX28xX3xXexX93xX1dxX1axX3xX4xX1xX8exX15xX1xX3xXexX93xX6xX15xX28xX3xX18xX249xX3xXexX1xX84xX3xX28xX7dxXbxX3xXbxX1xX670xX15xX3xX18xX41xX6xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xX3xX15xX7dxXdxX3xX93xXdxX56xX15xX28xX3xX2axX1dxX3xXexX1xX84xX3xXf9xX14xX3xX1cxXfdxX15xX28xX3xX13xX20xX15xX1xX3xX15xX7dxXdxX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX1xX1axX1dxX15xX3xXexX1xX1dxX15xX1xX3xX4xX2b7xX4xX3xXexXdxX56xX26xX3xX4xX1xX29fxX3xX18xX249xX3xXexX1xX84xX3xX5xX1axX19xXdxX3x11991xXdabxXdabxX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX1axX45xXa1xXaxX12xX6exX214xX15xX28xX3xX2axX3cxXdxX3xX18xX7dxX79xX3xX37xXdxX56xX15xX3xX478xX26xXa1xX38xXexX3xX18xX2adxX26xX3xXexX93xX6xX15xX1xX3xX2axX3cxXdxX3xX4xX2b7xX4xX3xXexX6xXdxX3xX15xX19xX15xX79xX3xXexX319xX3xX15xX19xX15xX3xXf9xX14xX3xX1xXb5xXdxX69exX79xX3xX18xX41xX6xX3xX18xX42xXdxX3xX7xXdfxX15xX28xX3xX2axX51xXexX3xX4xX1xX2adxXexX79xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX670xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX129xXb5xXexX3xX18xXdxX3xX5xX56xX15xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX45xXexX1xX148xX3xX14axX2xXe1xXbxXf9xX14fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3xX159xX2xX15bxXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX59xX59xXdxX10fxX16axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xXe1xX59xX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xX159xX159xX14axXexX187xX183xX159xXe1xX17dxX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xX3b3xX93xX9xX2xX188xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX84xX3xXf9xX14xX3xX1cxXfdxX15xX28xX3xX13xX20xX15xX1xX3xXexX2fcxX15xX28xX3xX1xX1axX6xX3xX4xX1xXc3fxX4xX3xX129xX7dcxX15xX28xX3xX2axX1dxX3xXexX93xX6xX1axX3xX28xXdxX2adxXa1xX3xX37xX1xX10xX15xX3xX4xX1xX1axX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xX18xX19xXexX3xX45xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX319xX26xX3xX2axX257xX15xX3xX1xX7dxX6xX3xXe1xX3xX15xX257xX129xX3xX5xXdxX71xX15xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX15xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX143xXdxX45xXexX1xX148xX3xX14axX2xXe1xXbxXf9xX14fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX148xX3xX159xX2xX15bxXbxXf9xX14fxXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX59xX59xXdxX10fxX16axX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX10fxX2axX15xX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xXe1xX59xX2xX15bxX17dxX45xX75xX2xX14axX2xXe1xXe1xX75xXexX187xX188xX14axX2xX188xX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xX3b3xX93xX9xX159xX159xX14axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX8bxX84xXbxX3xX15xX1dxXa1xX79xX3xX2fbxX2fcxXexX3xXexX93xX51xX15xX3xXcxXd7xX3xX478xX26xXdfxX4xX3xXexX1xX84xX3xXf9xX14xX3xX1cxXfdxX15xX28xX3xX13xX20xX15xX1xX3xXexX93xX6xX1axX3xX478xX26xX1dxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX2b7xX4xX3xX28xXdxX6xX3xX18xX598xX15xX1xX3xX4xX7dxX3xX1xX1axX1dxX15xX3xX4xX47axX15xX1xX3xX18xX2fcxX4xX3xX16axXdxX319xXexX3xX37xX1xX7dxX3xX37xX1xX257xX15xX0xX59xXbxX12xX0xX45xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX93xX10xX5xX6xXexX10xX45xXaxX12xX0xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX56xX15xX3xX478xX26xX6xX15xX148xX0xX59xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX193xXexX1xX26xX129xX16axX193xX6xX15xX45xX193xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX41xX15xX28xX3xX16axX7dcxX15xX28xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX2b7xX4xX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX41xX95xX15xX28xX3xX2b2xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xXaxX3xX1xX93xX10xX7bfxX9xXaxX59xX45xX1axX6xX15xX193xXexX1xX10xX59xXexX26xX15xX28xX193xX16axX26xX15xX28xX193xX15xX28xX6xXa1xX193xX1xX1axXdxX193xX45xX6xXdxX193xX45xX1axX6xX15xX193xX37xX10xXexX193xXexX6xXdxX193xX4xX6xX4xX193xX45xXdxX6xX193xXbxX1xX26xX1axX15xX28xX193xX1axX193xX1xX6xX193xXexXdxX15xX1xX59xX2xX183xX75xX15bxXe1xX14axX10fxX1xXexX129xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX7xX93xX4xX9xXaxX59xX129xX10xX45xXdxX6xX59xX2xX75xX15bxX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xX159xX59xX2xX15bxX14axX45xX15bxX2xX183xX188xX187xX2xXe1xXexXe1xX188xX75xX188xX14axX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX45xXdxX2axX12xX0xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX41xX15xX28xX3xX16axX7dcxX15xX28xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX2b7xX4xX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX41xX95xX15xX28xX3xX2b2xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xXaxX3xX1xX93xX10xX7bfxX9xXaxX59xX45xX1axX6xX15xX193xXexX1xX10xX59xXexX26xX15xX28xX193xX16axX26xX15xX28xX193xX15xX28xX6xXa1xX193xX1xX1axXdxX193xX45xX6xXdxX193xX45xX1axX6xX15xX193xX37xX10xXexX193xXexX6xXdxX193xX4xX6xX4xX193xX45xXdxX6xX193xXbxX1xX26xX1axX15xX28xX193xX1axX193xX1xX6xX193xXexXdxX15xX1xX59xX2xX183xX75xX15bxXe1xX14axX10fxX1xXexX129xXaxX12xXcxX41xX15xX28xX3xX16axX7dcxX15xX28xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX2b7xX4xX3xX18xX84xX6xX3xXbxX1xX41xX95xX15xX28xX3xX2b2xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX6exX214xX15xX28xX3xX2axX3cxXdxX3xX15xXdxX71xX129xX3xX2axX26xXdxX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX79xX3xX4xX1xXdxX71xX26xX3xX15xX6xXa1xX3xX106xX2xX15bxX59xX2xX2xX10exX79xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xX75xX3x18887xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xXcxX93xX670xX15xX3xX7bxX1xXc3fxX3xX2axX26xXdxX3xX129xX7dcxX15xX28xX3xX15xX1xX51xX15xX3xX478xX26xXa1xX38xXexX3xX18xX84xX15xX1xX3xX4xX81xX6xX3x12b6exX28bxX8axX8bxX3xXcxX7bxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX249xX15xX28xX3xX15xX1xX51xX15xX3xXexXd7xX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xXdfxX3xX129x180fexX26xX79xX3xX15xX1xX1dxX3xX2axX257xX15xX3xX1xX7dxX6xX3xX129xX143cxX26xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX45xXdxX2axX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX8exX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX95xX3xX7xX2b2xXaxX3xX1xX93xX10xX7bfxX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX193xXexX93xXdxX59xX5xX6xX15xX1xX193xX45xX6xX1axX193xXexXdxX15xX1xX193xX1xX6xX193xXexXdxX15xX1xX193xX4xX1xX26xX15xX28xX193xX2axX26xXdxX193xX15xX28xX6xXa1xX193xX1xX1axXdxX193xX45xX6xXdxX193xX45xX1axX6xX15xX193xX37xX10xXexX193xXexX6xXdxX193xX4xX1axX193xX7xX1axX59xX2xX183xX75xX15bxX159xX14axX10fxX1xXexX129xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX7xX93xX4xX9xXaxX59xX129xX10xX45xXdxX6xX59xX2xX75xX15bxX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xX159xX59xX2xX188xX2xX45xX15bxX2xX75xX159xX15bxXe1xX188xXexX2xX14axX159xX17dxX159xX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX45xXdxX2axX12xX0xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX8exX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX95xX3xX7xX2b2xXaxX3xX1xX93xX10xX7bfxX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX193xXexX93xXdxX59xX5xX6xX15xX1xX193xX45xX6xX1axX193xXexXdxX15xX1xX193xX1xX6xX193xXexXdxX15xX1xX193xX4xX1xX26xX15xX28xX193xX2axX26xXdxX193xX15xX28xX6xXa1xX193xX1xX1axXdxX193xX45xX6xXdxX193xX45xX1axX6xX15xX193xX37xX10xXexX193xXexX6xXdxX193xX4xX1axX193xX7xX1axX59xX2xX183xX75xX15bxX159xX14axX10fxX1xXexX129xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xXexX8exX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX95xX3xX7xX2b2xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12x1a023xX2b7xX15xX28xX3xX2xX15bxX59xX2xX2xX79xX3xX7bxX1xX7dxX3xX6exX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xXcxX1xX41xX42xX15xX28xX3xXexX93xXadxX4xX3xX1cxX50xX8axX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX8axX28xX26xXa1xX64fxX15xX3xXcxX1xX84xX3xX8axX8c5xX3x13d93xX79xX3xX6exX1xX81xX3xXexX84xX4xX1xX3xX227xXa1xX3xX16axX6xX15xX3xX2fbxXcxXcx188b3xX3xXexX8exX15xX1xX3xX1cxX1dxX3xX256xX257xX15xX3xX1cxX214xX15xX28xX3xX18xX14xX3xX2axX71xX3xX45xXadxX3xX8axX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xXexX19xXdxX3xXcxX1xX19xX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX2axX1dxX3xX256xX603xX3xX1701xX26xX6xX15xX28xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX45xXdxX2axX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX41xX15xX28xX3xX16axX7dcxX15xX28xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xX2b2xX3xXexX1xX249xX15xX3xXd20xX26xX46xX15xX3xX28bx16c33xX4xXaxX3xX1xX93xX10xX7bfxX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX193xXexX93xXdxX59xXexX26xX15xX28xX193xX16axX26xX15xX28xX193xX15xX28xX6xXa1xX193xX1xX1axXdxX193xX45xX6xXdxX193xX45xX1axX6xX15xX193xX37xX10xXexX193xXexX1axX6xX15xX193xX45xX6xX15xX193xXexX1axX4xX193xX1axX193xXexX1xX1axX15xX193xXf9xX26xX6xX15xX193xX16axX6xX4xX59xX2xX183xX2xX17dxX15bxX188xX10fxX1xXexX129xXaxX12xX0xXdxX129xX28xX3xX7xX93xX4xX9xXaxX59xX129xX10xX45xXdxX6xX59xX2xX75xX15bxX59xX15xX10xX143xX7xX59xX2xX17dxX159xX159xX59xX2xX15bxXe1xX45xX159xX2xX188xX159xX2xX75xX14axXexX188xXe1xX159xX183xX5xX183xX193xX2xX159xX188xX45xX159xX2xX75xX75xX14axX159xX159xXexX2xXe1xX2xX159xX2xX5xX15bxX10fxX1a8xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xX2axX3cxXdxX3xX15xX28xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXbxX1xX41xX42xX15xX28xX3xX50xX51xX26xX3xX13xXdxX56xX26xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX45xXdxX2axX12xX0xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX41xX15xX28xX3xX16axX7dcxX15xX28xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xX2b2xX3xXexX1xX249xX15xX3xXd20xX26xX46xX15xX3xX28bxX17abxX4xXaxX3xX1xX93xX10xX7bfxX9xXaxX59xX4xX1xXdxX15xX1xX193xXexX93xXdxX59xXexX26xX15xX28xX193xX16axX26xX15xX28xX193xX15xX28xX6xXa1xX193xX1xX1axXdxX193xX45xX6xXdxX193xX45xX1axX6xX15xX193xX37xX10xXexX193xXexX1axX6xX15xX193xX45xX6xX15xX193xXexX1axX4xX193xX1axX193xXexX1xX1axX15xX193xXf9xX26xX6xX15xX193xX16axX6xX4xX59xX2xX183xX2xX17dxX15bxX188xX10fxX1xXexX129xXaxX12xXcxX41xX15xX28xX3xX16axX7dcxX15xX28xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX3xX2b2xX3xXexX1xX249xX15xX3xXd20xX26xX46xX15xX3xX28bxX17abxX4xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX93xX1axX15xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xXcxXdfxXdxX3xX14axX59xX2xX2xX79xX3xXexX1xX249xX15xX3xXd20xX26xX46xX15xX3xX28bxX17abxX4xX79xX3xXf9xX14xX3xX6ex115d5xX129xX3xX8axX1xX41xX4e8xX15xX28xX3xX106xX6exX19cbxX129xX3xXd20xX26xXa1xX56xX15xX79xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX15xX1xX10exX3xXexXd7xX3xX4xX1xX4ecxX4xX3xX8axX28xX1dxXa1xX3xX1xXb5xXdxX3xX50xX19xXdxX3xX18xX1axX1dxX15xX3xX37xX38xXexX3xXexX1axX1dxX15xX3xX45xX46xX15xX3xXexXb5xX4xX79xX3xX15xX1xX46xX15xX3xX37xX7e1xX3xX15xXdxX319xX129xX3xX183xX17dxX3xX15xX257xX129xX3xX15xX28xX1dxXa1xX3xXexX93xX26xXa1xX71xX15xX3xXexX1xXdfxX15xX28xX3xX2fbxXcxXcxX1701xX3xX256xXdxX319xXexX3xX8axX6xX129xX3xX106xX2xX183xX59xX2xX2xX59xX2xX17dxX188xX15bxX3xX193xX3xX2xX183xX59xX2xX2xX59xX75xX15bxX2xX17dxX10exX10fxX3xXcxX93xX41xX2b2xX15xX28xX3xX16axX6xX15xX3xX8bxX46xX15xX3xX2axX51xX15xX3xXcxX8exX15xX1xX3xX81xXa1xX3xX7bxX1xX6xX15xX3xX6exX6xX1axX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4xX214xX15xX28xX3xX2axX71xX3xX4xX1xX26xX15xX28xX3xX2axX26xXdxX3xX2axX3cxXdxX3xX16axX1dxX3xX4xX1axX15xX10fxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX45xXdxX2axX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX26xX5xX12xX0xX45xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX93xXaxX12xX0xX59xX45xXdxX2axX12xX0xX59xX45xXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1203dxX26xXexX1xX1axX93xXaxX12xX8axX6xX129xX3x11b43xXdxX6xX15xX28xX0xX59xXbxX12
Nam Giang