Các khu công nghiệp Bắc Ninh hỗ trợ 700 triệu đồng cho công nhân, người dân Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã trao hàng trăm phần quà trị giá 700 triệu đồng hỗ trợ người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng lũ lụt ở Hà Tĩnh.
6025x6f8dxb102x8b11x86acxad11x78bbx862axd65cxX7xae5fx6df6x8b8fx81c7xe0f1xa344xX5xbd28xXaxa72cx9e1exb9edxX4xX3xb5c6xX1xc219xX3xX4x6c57xcde4xcc42xX3xX1dxX1exX1xXdxbcf7xXbxX3xb015x98ecxX4xX3xbcc9xXdxX1dxX1xX3xX1xa3fexX3xXexd1c8xe328xX3xa845xd29exX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xde65xd28dxX1dxX1exX3xX4xX1x941cxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xc2ffxX1dxc195xX3xX1dxX1exce0exa090xXdxX3x6367xX51xX1dxX3x71f6x8614xX3xXcxbdbbxX1dxX1xX0x807dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX4xX14xX4xX3x650exX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexad4cxX1dxX1xX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX41x7b9exX3xXexX34xX6xX48xX3xX1xX60xX1dxX1exX3xXexX34xedd1x65f7xX3xXbxX1x9c5cxX1dxX3xa944xX19xX60xX3xXexX34xede1xX3xX1exXdxX14xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX53xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX5xX6xX48xX3xX41xc24cxX1dxX1exX3xdda9xXc5xX3xe960xX1dxX1xX3xX1xX57xa28exX1dxX1exX3xX5x8a41xX3xX5xed09xXexX3xX108xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xb8bdxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bx7b46xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXax8385xXdxX5bxXexX1xc388xX3x6805xX2x8379xXbxde54xa652xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3x8945xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxa495xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xd19axX38xX164xX155xX67xX2xe60axa676xX5bxX164xX2xX157xX157xX157xX157xX2xXexX155x9e19xX164xX193xX18cxX5xX38xX11cx9307xXbxX1ex97f7xX34xX9xX157xX164xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXex9d52xX6xX5xXdxX1exX1dxX153xX3xX1a5xX19xX7xXexXdx7a78xX12fxX15axXaxX12x6803x94f6xXdxX3xX7xb41cxX3xX17xX1xX51xX19xX3xX1dx8261xXdxX3xX4x8207xX6xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX8axX1xX19xX3xX17xXdxX1dxX1xX3xXex89cdxX3xXexX9bxX1dxX1xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX53xX3xX1dxX1exX60xX12fxX3xX2xX19exX67xX2xX2xX53xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX8axX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexX9bxX1dxX1xX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX184xX60xX3xXb8xXfbxXexX3xX7xX267xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX5bxX48xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexX34xX25fxX4xX3xXexX1xX19xXfbxX4xX3xX41xXa9xX3xXexX34xX6xX48xX3xX157xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xXexXdxcdc1xX1dxX3xXb8xe2a1xXexX3xX184xX60xX3xXb8xXfbxXexX3xX7xX267xX3xX5xX57xX35xX1dxX1exX3xX1xX60xX1dxX1exX3xX1xa877xX6xX3xbc81xXffxX6xX48xX3xX1exX42xXb8xX3xX5xX57xe140xX1dxX1exX3xXexX1xX25fxX4xX53xX3xX4xX1xXb7xX1dxX3xadb9xXb8xX53xX3xX7xe70cxX6xX53xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX184xX108xX11cxX11cxX11cxb01axX3xXexX34xXc5xX3xX1exXdxX14xX3xX18cxX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX5xX6xX48xX3xX41xXfbxX1dxX1exX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX53xX3xXexX34xX57xX58xX1dxX1exX3xX1xcaccxX4xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXb8xX57xX6xX3xX5xX10dxX3xXexX34xdc53xX1dxX3xX41xXc5xX6xX3xXffxX60xX1dxX3xXexX1xXc5xX3xX159xXa9xX3xX8ax70fdxX3x8c7dxX1dxX1xX11cxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxX12fxXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX5bxXexX1xX153xX3xX155xX2xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xX164xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX184xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX155xX67xX2xX192xX193xX5bxX164xX2xX157xX164xX38xX2xX18cxXexX155xX19exX2xX18cxX38xX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exX1a8xX34xX9xX155xX37xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX248xX6xX5xXdxX1exX1dxX153xX3xX1a5xX19xX7xXexXdxX255xX12fxX15axXaxX12xXcxX34xX48xX1dxX1exX3xX41xX330xX53xX3xXexX34xX6xX48xX3xX18cxX157xX38xX3xX7xX19xX34dxXexX3xXbfxX19xX60xX3xXffxX6xX48xX3xX1exX42xXb8xX3xXexXdxX313xX1dxX3xXb8xX317xXexX3xX184xX60xX3xX1dxX1xX19xX3xX12fxX286xX19xX3xXbxX1xd29dxXb8xX3xXexX34xXc5xX3xX1exXdxX14xX3xX192xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX5xX6xX48xX3xX41xXfbxX1dxX1exX3xX17xX1xX19xX3xX17xXdxX1dxX1xX3xXexX286xX3xX25axX10dxX1dxX1exX3x6e0cxX1dxX1exX11cxX11cxX11cxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxX12fxXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX5bxXexX1xX153xX3xX155xX2xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xX164xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX184xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX155xX67xX2xX192xX193xX5bxX164xX2xX157xX164xX192xX192xX2xXexX37xX38xX157xX18cxX2xX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exX1a8xX34xX9xX157xX193xX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX12xXcxX1xXb7xXb8xX3xX1x9ef6xXdxX53xX3xXexX34xX6xX48xX3xX2xX38xX38xX3xX7xX19xX34dxXexX3xXbfxX19xX60xX3xXexX34xXc5xX3xX1exXdxX14xX3xX2xX192xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX14xX4xX3xX1xXfbxX3xX5bxX51xX1dxX3xX159xXa9xX3xX8axX3d0xX3xX2bxX6xXb8xX11cxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxX12fxXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX5bxXexX1xX153xX3xX155xX2xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xX164xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX184xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX155xX67xX2xX192xX193xX5bxX164xX2xX157xX164xX157xX38xX193xXexX193xX37xX19exX18cxX37xX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exX1a8xX34xX9xX37xX155xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX12x981exX42xX1dxX1exX3xXexX1xX58xXdxX53xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xXb8xXfbxXexX3xX7xX267xX3xXexX34xX57xX58xX1dxX1exX3xX1xX3a4xX4xX3xXffxXc5xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX1xec11xXdxX3xX4xX33exX3xX7xX108xX3xX184x9be4xXexX3xX4xX1xX34dxXexX3xXexX34xX3bdxX1dxX3xX41xXc5xX6xX3xXffxX60xX1dxX3xX184xX25bxXdxX3xX7xX267xX3xXexXdxX313xX1dxX3xX1xX60xX1dxX1exX3xX4xX1xX110xX4xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX11cxX3xX0xX10xXb8xX12xXcxX34xX48xX1dxX1exX3xX102xX1dxX1xX0xX67xX10xXb8xX12xX153xX3xX822xX48xX60xX1dxX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX192xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xXexXdxX313xX1dxX3xXb8xX317xXexX3xX184xX60xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX184xX108xX53xX3xX7xX352xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXcxX34xX57xX58xX1dxX1exX3xXcxXdx9a58xX19xX3xX1xX3a4xX4xX3xb943xX3xXcxX5fxX13x8eb1xX3xX8axX3d0xX3xX2bxX6xXb8xX360xX11cxX0xX67xXbxX12xX0xX5bxXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX34xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX3bdxX1dxX3xXbfxX19xX6xX1dxX153xX0xX67xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX248xXexX1xX19xXb8xXffxX248xX6xX1dxX5bxX248xX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX192xX11cxX2xX155xX38xX3xXex97d1xX3xX4xX1xc47bxX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX184x78f9xX1dxX1exX3xX5xX10dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX1exXbcxX1dxX3xX2xX193xX164xX3xXexceabxX3xX41xX42xX1dxX1exXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX159xX6xX248xX1xX48xXdxX67xX192xX248xX2xX155xX38xX248xXexX48xX248xX4xX1xX19xX4xX248xX4xX6xX248xX1dxX1xX6xX1dxX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX184xX19xX1dxX1exX248xX5xX19xX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xX1exX6xX1dxX248xX2xX193xX164xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX67xX18cxX38xX2xX37xX192xX38xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX34xX4xX9xXaxX67xXb8xX10xX5bxXdxX6xX67xX2xX18cxX38xX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX157xX67xX2xX38xX155xX5bxX2xX2xX19exX18cxX155xX192xX38xXexX18cxX37xX19exX38xX19exX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX5bxXdxX184xX12xX0xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX192xX11cxX2xX155xX38xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX184xX98cxX1dxX1exX3xX5xX10dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX1exXbcxX1dxX3xX2xX193xX164xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX159xX6xX248xX1xX48xXdxX67xX192xX248xX2xX155xX38xX248xXexX48xX248xX4xX1xX19xX4xX248xX4xX6xX248xX1dxX1xX6xX1dxX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX184xX19xX1dxX1exX248xX5xX19xX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xX1exX6xX1dxX248xX2xX193xX164xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX67xX18cxX38xX2xX37xX192xX38xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX192xX11cxX2xX155xX38xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX184xX98cxX1dxX1exX3xX5xX10dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX1exXbcxX1dxX3xX2xX193xX164xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7xb0aaxX3xX184xX25bxXdxX3xX1dxX1xX352xX1dxX1exX3xX17xX1xX330xX3xX17xX1xXb7xX1dxX3xX5bxX48xX3xXexX1xXdxX3bdxX1dxX3xXexX6xXdxX3xX1exX51xX12fxX3xX34xX6xX53xX3xX1dxX1xXdxX313xX19xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX5bxX48xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexXdxX286xXbxX3xXexX110xX4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX1xX60xX1dxX1xX3xX4xX98cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX184xX25fxX4xX3xX5bxX85axX12fxX3xX7xX6xX19xX3xX5xX10dxX11cxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX1dxX1xXdxXbxX248xX4xX6xX19xX248xX12fxX10xX19xX248xXexX1xX19xX48xX1dxX1exX67xX1xX48xX1dxX248xX2xX192xX193xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xXffxXdxX248xX6xX1dxX1xX248xX1xX19xX48xX1dxX1exX248xXffxX48xXdxX248xX5xX19xX248xX5xX19xXexX67xX18cxX38xX2xX18cxX155xX192xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX34xX4xX9xXaxX67xXb8xX10xX5bxXdxX6xX67xX2xX18cxX38xX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX192xX67xX19exX155xX5bxX38xX18cxX38xX192xX38xX192xX37xXexX193xX2xX19exX38xX5xX2xX38xX248xX192xX157xX11cxX1a5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX5bxXdxX184xX12xX0xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX1dxX1xXdxXbxX248xX4xX6xX19xX248xX12fxX10xX19xX248xXexX1xX19xX48xX1dxX1exX67xX1xX48xX1dxX248xX2xX192xX193xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xXffxXdxX248xX6xX1dxX1xX248xX1xX19xX48xX1dxX1exX248xXffxX48xXdxX248xX5xX19xX248xX5xX19xXexX67xX18cxX38xX2xX18cxX155xX192xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX5fxX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxe589xX1dxX1xX3xX41xX286xX1dxX3xX4xX1xXdxX313xX19xX3xX2xX67xX2xX2xX53xX3xXexX96axX1dxX1exX3xX7xX267xX3xXexXdxX313xX1dxX3xX184xX60xX3xX1xX60xX1dxX1exX3xX1xX330xX6xX3xXbfxX19xX12fxX3xX34xX6xX3xXexXdxX313xX1dxX3xXb8xX60xX3xX4xX14xX4xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX41xXa9xX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX184xX60xX3xX41xXb7xX1dxX1exX3xX17xde27xX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX41xX42xX1dxX1exX3xXffxX60xX48xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexX3xX5xX60xX3xX1xX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX11cxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX19xX5xX12xX0xX5bxXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d2xX19xXexX1xX48xX34xXaxX12xX8axX11cxbffexX0xX67xXbxX12
K.M