Các khu công nghiệp Bắc Ninh hỗ trợ 700 triệu đồng cho công nhân, người dân Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã trao hàng trăm phần quà trị giá 700 triệu đồng hỗ trợ người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng lũ lụt ở Hà Tĩnh.
6277x10ce0xc458xda38x7aefx11513x11429xd00bxdc5bxX7xae9dx10ca9xf1b4x8529xd417xf341xX5xa660xXax7deex8a15x12383xX4xX3x12f5exX1x11e59xX3xX4xd3b2x69a9xbbccxX3xX1dxX1exX1xXdxa777xXbxX3x12063x77c7xX4xX3xeca6xXdxX1dxX1xX3xX1x105cbxX3xXex9e36x782cxX3x130f0xa8e9xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3x6639x11ad1xX1dxX1exX3xX4xX1x10e3cxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1x70a6xX1dx1048fxX3xX1dxX1ex115a0xf32dxXdxX3xefa3xX51xX1dxX3x12468xa563xX3xXcxd6dfxX1dxX1xX0x11336xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX4xX14xX4xX3x121afxX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXex9be1xX1dxX1xX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX41x77bfxX3xXexX34xX6xX48xX3xX1xX60xX1dxX1exX3xXexX34xd727x6d8bxX3xXbxX1xc63bxX1dxX3xcf32xX19xX60xX3xXexX34x889exX3xX1exXdxX14xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX53xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX5xX6xX48xX3xX41x659exX1dxX1exX3xc001xXc5xX3x90eexX1dxX1xX3xX1xX57xf68fxX1dxX1exX3xX5xd1fexX3xX5xa613xXexX3xX108xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xffa0xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxbb75xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXax10d40xXdxX5bxXexX1x11b75xX3x96dexX2xba31xXbx10201x11ef4xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xc867xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cx10369xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67x12ab1xX38xX164xX155xX67xX2xc395x89adxX5bxX164xX2xX157xX157xX157xX157xX2xXexX155xed4fxX164xX193xX18cxX5xX38xX11cxb828xXbxX1exe721xX34xX9xX157xX164xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXex12f45xX6xX5xXdxX1exX1dxX153xX3xX1a5xX19xX7xXexXdx7d99xX12fxX15axXaxX12x101f8x877fxXdxX3xX7x7cd5xX3xX17xX1xX51xX19xX3xX1dx6328xXdxX3xX4xf30exX6xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX8axX1xX19xX3xX17xXdxX1dxX1xX3xXexb4d9xX3xXexX9bxX1dxX1xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX53xX3xX1dxX1exX60xX12fxX3xX2xX19exX67xX2xX2xX53xX3xX13xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX4xX14xX4xX3xX8axX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexX9bxX1dxX1xX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX184xX60xX3xXb8xXfbxXexX3xX7xX267xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX41xX48xX60xX1dxX3xX5bxX48xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexX34xX25fxX4xX3xXexX1xX19xXfbxX4xX3xX41xXa9xX3xXexX34xX6xX48xX3xX157xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xXexXdxdfbexX1dxX3xXb8x9046xXexX3xX184xX60xX3xXb8xXfbxXexX3xX7xX267xX3xX5xX57xX35xX1dxX1exX3xX1xX60xX1dxX1exX3xX1x10e9exX6xX3xbe32xXffxX6xX48xX3xX1exX42xXb8xX3xX5xX57xceafxX1dxX1exX3xXexX1xX25fxX4xX53xX3xX4xX1xXb7xX1dxX3x112bdxXb8xX53xX3xX7x657dxX6xX53xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX184xX108xX11cxX11cxX11cx12143xX3xXexX34xXc5xX3xX1exXdxX14xX3xX18cxX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX5xX6xX48xX3xX41xXfbxX1dxX1exX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX53xX3xXexX34xX57xX58xX1dxX1exX3xX1x9948xX4xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXb8xX57xX6xX3xX5xX10dxX3xXexX34x7028xX1dxX3xX41xXc5xX6xX3xXffxX60xX1dxX3xXexX1xXc5xX3xX159xXa9xX3xX8axb16dxX3x12ddaxX1dxX1xX11cxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxX12fxXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX5bxXexX1xX153xX3xX155xX2xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xX164xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX184xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX155xX67xX2xX192xX193xX5bxX164xX2xX157xX164xX38xX2xX18cxXexX155xX19exX2xX18cxX38xX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exX1a8xX34xX9xX155xX37xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX159xXexX248xX6xX5xXdxX1exX1dxX153xX3xX1a5xX19xX7xXexXdxX255xX12fxX15axXaxX12xXcxX34xX48xX1dxX1exX3xX41xX330xX53xX3xXexX34xX6xX48xX3xX18cxX157xX38xX3xX7xX19xX34dxXexX3xXbfxX19xX60xX3xXffxX6xX48xX3xX1exX42xXb8xX3xXexXdxX313xX1dxX3xXb8xX317xXexX3xX184xX60xX3xX1dxX1xX19xX3xX12fxX286xX19xX3xXbxX1x7af8xXb8xX3xXexX34xXc5xX3xX1exXdxX14xX3xX192xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX5xX6xX48xX3xX41xXfbxX1dxX1exX3xX17xX1xX19xX3xX17xXdxX1dxX1xX3xXexX286xX3xX25axX10dxX1dxX1exX3xea30xX1dxX1exX11cxX11cxX11cxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxX12fxXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX5bxXexX1xX153xX3xX155xX2xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xX164xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX184xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX155xX67xX2xX192xX193xX5bxX164xX2xX157xX164xX192xX192xX2xXexX37xX38xX157xX18cxX2xX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exX1a8xX34xX9xX157xX193xX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX12xXcxX1xXb7xXb8xX3xX1x10c29xXdxX53xX3xXexX34xX6xX48xX3xX2xX38xX38xX3xX7xX19xX34dxXexX3xXbfxX19xX60xX3xXexX34xXc5xX3xX1exXdxX14xX3xX2xX192xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX14xX4xX3xX1xXfbxX3xX5bxX51xX1dxX3xX159xXa9xX3xX8axX3d0xX3xX2bxX6xXb8xX11cxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX48xX5bxX12fxXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX12fxX5xX10xX9xXaxX14exXdxX5bxXexX1xX153xX3xX155xX2xX157xXbxX159xX15axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX153xX3xX164xX2xX38xXbxX159xX15axXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX67xX67xXdxX11cxXffxX6xX48xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11cxX184xX1dxX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX155xX67xX2xX192xX193xX5bxX164xX2xX157xX164xX157xX38xX193xXexX193xX37xX19exX18cxX37xX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exX1a8xX34xX9xX37xX155xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX14exXdxX5bxXexX1xX9xXaxX155xX2xX157xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX164xX2xX38xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX48xX1dxXaxX12x123bexX42xX1dxX1exX3xXexX1xX58xXdxX53xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xXb8xXfbxXexX3xX7xX267xX3xXexX34xX57xX58xX1dxX1exX3xX1xX3a4xX4xX3xXffxXc5xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX1x11621xXdxX3xX4xX33exX3xX7xX108xX3xX184xa376xXexX3xX4xX1xX34dxXexX3xXexX34xX3bdxX1dxX3xX41xXc5xX6xX3xXffxX60xX1dxX3xX184xX25bxXdxX3xX7xX267xX3xXexXdxX313xX1dxX3xX1xX60xX1dxX1exX3xX4xX1xX110xX4xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX11cxX3xX0xX10xXb8xX12xXcxX34xX48xX1dxX1exX3xX102xX1dxX1xX0xX67xX10xXb8xX12xX153xX3xX822xX48xX60xX1dxX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX192xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xXexXdxX313xX1dxX3xXb8xX317xXexX3xX184xX60xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX184xX108xX53xX3xX7xX352xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXcxX34xX57xX58xX1dxX1exX3xXcxXdx6a33xX19xX3xX1xX3a4xX4xX3xa1e2xX3xXcxX5fxX13x8127xX3xX8axX3d0xX3xX2bxX6xXb8xX360xX11cxX0xX67xXbxX12xX0xX5bxXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX34xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX3bdxX1dxX3xXbfxX19xX6xX1dxX153xX0xX67xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX248xXexX1xX19xXb8xXffxX248xX6xX1dxX5bxX248xX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX192xX11cxX2xX155xX38xX3xXexafa5xX3xX4xX1xac6cxX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX184x10920xX1dxX1exX3xX5xX10dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX1exXbcxX1dxX3xX2xX193xX164xX3xXexd262xX3xX41xX42xX1dxX1exXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX159xX6xX248xX1xX48xXdxX67xX192xX248xX2xX155xX38xX248xXexX48xX248xX4xX1xX19xX4xX248xX4xX6xX248xX1dxX1xX6xX1dxX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX184xX19xX1dxX1exX248xX5xX19xX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xX1exX6xX1dxX248xX2xX193xX164xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX67xX18cxX38xX2xX37xX192xX38xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX34xX4xX9xXaxX67xXb8xX10xX5bxXdxX6xX67xX2xX18cxX38xX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX157xX67xX2xX38xX155xX5bxX2xX2xX19exX18cxX155xX192xX38xXexX18cxX37xX19exX38xX19exX5xX38xX11cxX1a5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX5bxXdxX184xX12xX0xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX192xX11cxX2xX155xX38xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX184xX98cxX1dxX1exX3xX5xX10dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX1exXbcxX1dxX3xX2xX193xX164xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX159xX6xX248xX1xX48xXdxX67xX192xX248xX2xX155xX38xX248xXexX48xX248xX4xX1xX19xX4xX248xX4xX6xX248xX1dxX1xX6xX1dxX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX184xX19xX1dxX1exX248xX5xX19xX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xX1exX6xX1dxX248xX2xX193xX164xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX67xX18cxX38xX2xX37xX192xX38xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX192xX11cxX2xX155xX38xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX184xX98cxX1dxX1exX3xX5xX10dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX1exXbcxX1dxX3xX2xX193xX164xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7xf4ebxX3xX184xX25bxXdxX3xX1dxX1xX352xX1dxX1exX3xX17xX1xX330xX3xX17xX1xXb7xX1dxX3xX5bxX48xX3xXexX1xXdxX3bdxX1dxX3xXexX6xXdxX3xX1exX51xX12fxX3xX34xX6xX53xX3xX1dxX1xXdxX313xX19xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX5bxX48xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xXexXdxX286xXbxX3xXexX110xX4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX1xX60xX1dxX1xX3xX4xX98cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xX184xX25fxX4xX3xX5bxX85axX12fxX3xX7xX6xX19xX3xX5xX10dxX11cxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX1dxX1xXdxXbxX248xX4xX6xX19xX248xX12fxX10xX19xX248xXexX1xX19xX48xX1dxX1exX67xX1xX48xX1dxX248xX2xX192xX193xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xXffxXdxX248xX6xX1dxX1xX248xX1xX19xX48xX1dxX1exX248xXffxX48xXdxX248xX5xX19xX248xX5xX19xXexX67xX18cxX38xX2xX18cxX155xX192xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX34xX4xX9xXaxX67xXb8xX10xX5bxXdxX6xX67xX2xX18cxX38xX67xX1dxX10xX14exX7xX67xX18cxX38xX164xX192xX67xX19exX155xX5bxX38xX18cxX38xX192xX38xX192xX37xXexX193xX2xX19exX38xX5xX2xX38xX248xX192xX157xX11cxX1a5xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX1xX19xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX24xXbxX3xX27xX28xX4xX3xX2bxXdxX1dxX1xX3xX1xX31xX3xXexX34xX35xX3xX37xX38xX38xX3xXexX34xXdxX24xX19xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX51xX1dxX53xX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX5bxXdxX184xX12xX0xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexXaxX3xX1xX34xX10xX255xX9xXaxX67xX1dxX1xXdxXbxX248xX4xX6xX19xX248xX12fxX10xX19xX248xXexX1xX19xX48xX1dxX1exX67xX1xX48xX1dxX248xX2xX192xX193xX248xXexX12fxX248xX5bxX48xX1dxX1exX248xX19xX1dxX1exX248xX1xX48xX248xX1dxX1exX19xX48xXdxX248xX5bxX6xX1dxX248xX1xX6xX248xXexXdxX1dxX1xX248xXffxXdxX248xX6xX1dxX1xX248xX1xX19xX48xX1dxX1exX248xXffxX48xXdxX248xX5xX19xX248xX5xX19xXexX67xX18cxX38xX2xX18cxX155xX192xX11cxX1xXexXb8xXaxX12xX5fxX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX1dxX1exX57xX58xXdxX3xX5bxX51xX1dxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX34xX48xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcx98d5xX1dxX1xX3xX41xX286xX1dxX3xX4xX1xXdxX313xX19xX3xX2xX67xX2xX2xX53xX3xXexX96axX1dxX1exX3xX7xX267xX3xXexXdxX313xX1dxX3xX184xX60xX3xX1xX60xX1dxX1exX3xX1xX330xX6xX3xXbfxX19xX12fxX3xX34xX6xX3xXexXdxX313xX1dxX3xXb8xX60xX3xX4xX14xX4xX3xXexX96axX3xX4xX1xX96exX4xX53xX3xX4xX14xX3xX1dxX1xX51xX1dxX3xX41xXa9xX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX184xX60xX3xX41xXb7xX1dxX1exX3xX17xf9bbxX3xX26bxX1dxX1exX3xX1xXfbxX3xX41xX42xX1dxX1exX3xXffxX60xX48xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX1dxX1xX3xXffxXc5xX3xX102xX1dxX1xX3xX1xX57xX108xX1dxX1exX3xXffxX108xXdxX3xX5xX10dxX3xX5xX110xXexX3xX5xX60xX3xX1xX33exX1dxX3xX2xX192xX193xX3xXexX9a4xX3xX41xX42xX1dxX1exX11cxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX19xX5xX12xX0xX5bxXdxX184xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xX67xX5bxXdxX184xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d2xX19xXexX1xX48xX34xXaxX12xX8axX11cxb7d2xX0xX67xXbxX12
K.M