Nhặt được hơn 15 triệu đồng, 2 nhân viên xe buýt Hà Tĩnh trả lại người đánh rơi
(Baohatinh.vn) - Trong lúc đang đưa đón hành khách theo hướng Kỳ Anh – TP Hà Tĩnh, 2 nhân viên xe buýt thuộc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã nhặt được chiếc ví trong đó có hơn 15 triệu đồng, sau đó đã tìm trả lại người đánh rơi.
5934x897fxc6d4x7c7cx83f2x9d87xaeadx7b5ax7bf1xX7x8359x76d9x7a77xa9b5xb89axb715xX5xc1e0xXaxb233xb7cfxX1xccbbxXexX3xc867xee88x6288xX4xX3xX1x6787xd2a7xX3xX2x9d45xX3xXexeeb2xXdxbbdax77c6xX3xX18x9708xX1fx613fxe347xX3x5e21xX3xX1fxX1xa830xX1fxX3xa806xXdx89d1xX1fxX3xe99axX10xX3x8348xX28xec6fxXexX3x9f32xdd9dxX3xXcx9e3cxX1fxX1xX3xXexX25xa0d1xX3xX5xe164xXdxX3xX1fxX2dxX19x8cadxXdxX3xX18xf3ebxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxX0x5e12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xdb08xXaxX12xXcxX25xdf31xX1fxX2dxX3xX5xe0afxX4xX3xX18xX6xX1fxX2dxX3xX18xX19xX6xX3xX18xba9exX1fxX3xX1xX45xX1fxX1xX3xa98bxX1xX5bxX4xX1xX3xXexX1xX10xX7axX3xX1xX19xe63axX1fxX2dxX3xa2c6x773exX3x711exX1fxX1xX3x7996xX3xXcxf1d5xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX2exX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xXexX1xX28x6cadxX4xX3xad69x6f05xX1fxX2dxX3xXexbbe4xX3xXd4xb498xX3xXbxX1xb75exX1fxX3x6a9bx9428xX1fxX3xXexX4exXdxX3xXd5xX3xXexXd5xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xX18x7dbdxX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxcc82xX4xX3xX37x6f7bxX3xXexX25xX7axX1fxX2dxX3xX18xX8cxX3xX4xX8cxX3xX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX2exX3xX7xX6xX28xX3xX18xX8cxX3xX18xXfaxX3xXexa163xd002xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxa9cdxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4e6xX7axX75xXdaxX3xXbxXd4xX10xX1fxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXex9219xX6xX5xXdxX2dxX1fxe440xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX25x9ec4xXaxX12xX0xXdxX13axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd4xX10xX1fxXexX10xX25xXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxc2bdxXdxX75xXexX1xX181xX3xacccxX2xe6f9xXbxX3cxX189xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX181xX3xX1b1xX2x6cf5xXbxX3cxX189xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX63xX63xXdxX152xX3fxX6xX7axX1xX6xXexXdxX1fxX1xX152xX37xX1fxX63xX1fxX10xX1a8xX7xX63xX30xX1c0xX1c0xX22xX63xX2xX30xX22xX75xX30xX2xX1afxX1b1xX2xX22x9f5cxXexX30xX2xc1c7xX30xX1f5xX5xX1c0xX152xab01xXbxX2dx7caexX25xX9xX1b1xX1c0xX1f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX2exX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4xX6xXbxXexXdxX7axX1fxXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexX17bxX6xX5xXdxX2dxX1fxX181xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX25xX189xXaxX12xX13xX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xXd4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX3xXd4xXafxX3xXe4xXe5xX1fxX3xXexX4exXdxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xXexXdxb08cxX1fxX3xX4xX1xX7axX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12xXe4xX45xX7axX3xX94xX1xX7axX4exX1fxX2dxX3xX1f5xX1xX2xX22xaf6axX3xX1fxX2dxX45xXdaxX3xX1b1xX63xX30xX2exX3xX6xX1fxX1xX3xX13xX2dxX28xXdax7ef7xX1fxX3x62b6xX28xX34xX1fxX3xXe4xXdxX109xXexX3xa4d6xc655xX13xX3xX2x595exX325xX1afxX2exX3xXexX25xX7fxX3xXexX51xXdxX3xX3cxXfaxX3xXa5xXa6xX3xXcxXdxX109xX1fxX2exX3xX1xX28xXdaxX27xX1fxX3xXa5xXa6xX3xXa8xX1fxX1xX2exX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1x62faxX3xX18xXfaxX3xX25xX6xX3xXexX25xf0a4xX4xX3xX18xX19xX57xX1fxX2dxX3x7725x6a55xX2xXa8xX3xX18xX8cxX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xXexX28xXdaxX109xX1fxX3xX1c0xX2xX2exX3xX5xXd1xX3xXexX25xX139xX1fxX1xX3xXa5xXa6xX3xXafxX1xX19xX1exX1fxX2dxX3xXacxX3xXcxXafxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12xXcxX25xX7axX1fxX2dxX3xX5xX7fxX4xX3xX37xX19xX1axXexX3x5b73xX28xXfaxX1fxX2dxX3xX18xX19xX57xX1fxX2dxX3xX1xX1exX1fxX3xX1f5xX1c0xX3xX94xX13axX3xXexa7f8xX3xXa5xXa6xX3xXa8xX1fxX1xX3xX25xX6xX3xXcxXafxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX2exX3xX6xX1fxX1xX3xXe4xXdxX109xXexX3xX18xXfaxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xX320xXexX25xX7axX1fxX2dxX3xX18xX8cxX3xX4xX8cxX3xX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX3xX37xX45xX3xX2dxXdxa694xXdaxX3xXexX57xX3xXex61a8xXdaxX3xXexX1xX34xX1fxX353xX3xX1fxX1xX19xX1fxX2dxX3xX94xX1xXd5xX1fxX2dxX3xX1xX6xXdaxX3xX3fxXdxX109xXexX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12xXa5xX1xXdxX3xX18xX6xX1fxX2dxX3xX18xX19xX6xX3xX3cxX10xX3xX37xX2c5xX3xX3fxX109xX1fxX3xX18x5a99xX3xX4xX1xX57xX3xX5xX27xX1fxX1xX3xX3c5xX28xX6xXdaxX3xX18xXe1xX28xX3xX3cxX10xX2exX3xXexX1xX139xX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX2dxX2bxX13axX181xX3xXa8xX1fxX1xX3xXafxX1xX51xX13axX3x9085xX139xX1fxX1xX3xX44xX4exXdxX3xX320xX5xX5bxXdxX3xX3cxX10xX353xX3xX37xX45xX3xX6xX1fxX1xX3xXcxX25xX19xX1exX1fxX2dxX3xX44xX28xXdaxX3xX44xX45xX3xX320xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3fxX5bxX1fxX3xX37x85a4xX353xX3xX18xXfaxX3xXbxX1xX5bxXexX3xX1xXdxX27xX1fxX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xXexX25xX39xX1fxX3xX3cxX10xX152xX3xX44xX6xXdxX3xX6xX1fxX1xX3xX18xXfaxX3xXexX1xXd5xX1fxX2dxX3xX3fxX5bxX7axX3xX18xX109xX1fxX3xX18xX19xX57xX1fxX2dxX3xX75xX34xXdaxX3xX1fxX8cxX1fxX2dxX3xX4xe103xX6xX3xX4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX3xX18xX488xX3xXexX139xX13axX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12xXd4x61a7xX1fxX2dxX3xX5xX7fxX4xX3xX1fxX45xXdaxX2exX3xX94xX1xXdxX3xX18xX109xX1fxX3xXexX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xX1xc3aaxX4xX2exX3xX6xX1fxX1xX3xXe4xXdxX109xXexX3xX13axXa1xXdxX3xX2dxXdxXe5xXexX3xX13axX139xX1fxX1xX3xX37xX139xX3xX94xX1xXd5xX1fxX2dxX3xXexX1xX436xXdaxX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xX18xX34xX28xX2exX3xX1fxX39xX1fxX3xX18xXfaxX3xX2dxX593xXdxX3xX18xXdxX27xX1fxX3xX18xX109xX1fxX3xXd4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX3xXd4xXafxX3xXe4xXe5xX1fxX3xXexX4exXdxX3xXd5xX3xXexXd5xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xX1fxX1xX57xX3xX94xXdxX488xX13axX3xXexX25xX6xX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12xX366xX28xX5bxX3xXexX25xX139xX1fxX1xX3xX3cxX5bxX4xX3xX13axXdxX1fxX1xX2exX3xX3cxX5bxX4xX3xX18x9b10xX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xX37xX45xX3xX7x8c17xX3xXexXdxX2c5xX1fxX3xXexX25xX39xX1fxX3xX18xX7fxX1fxX2dxX3xX5xX45xX3xX4xX540xX6xX3xX6xX1fxX1xX3xXe4xXdxX109xXexX2exX3xXexX25xX19xXa1xX4xX3xX7x6d0axX3xX4xX1x76edxX1fxX2dxX3xX94xXdxX109xX1fxX3xX4xX540xX6xX3xX5xXfaxX1fxX1xX3xX18xX51xX7axX3xX4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX2exX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xX18xXfaxX3xX3fxX45xX1fxX3xX2dxXdxX6xX7axX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xX4xX43dxX1fxX2dxX3xXexX7axX45xX1fxX3xX3fxXd1xX3xX7xX64axX3xXexXdxX2c5xX1fxX3xX4xX1xX7axX3xX6xX1fxX1xX3xXe4xXdxX109xXexX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12xX13xX1xXe5xX1fxX3xX5xX51xXdxX3xX7xX64axX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX6xX1fxX1xX3xXe4xXdxX109xXexX3xX37xX28xXdxX3xX13axX3dcxX1fxX2dxX3xX4xX1xX7axX3xX3fxXdxX109xXexX181xX3xa608xXcxX7axX45xX1fxX3xX3fxXd1xX3xX7xX64axX3xXexXdxX2c5xX1fxX3xXexX25xX39xX1fxX3xX75xX7axX3xXexXd5xXdxX3xX75xX45xX1fxX1xX3xX75xX35dxX13axX3xX18xX488xX3xX18xXdxX3xX1xX593xX4xX3xX5xX5bxXdxX3xX3cxX10xX3xXd5xX3xXexXd5xX152xX3x812cxX436xXexX3xX13axX6xXdaxX3xX5xX45xX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xX18xXfaxX3xXbxX1xX5bxXexX3xX1xXdxX27xX1fxX2exX3xX4xX436xXexX3xX2dxXdx9875xX3xX37xX45xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX28xXdaxX39xX1fxX3xX37xc59axX1fxX3xX4xX1xX7axX3xXexXd5xXdxX152xX3xXcxXd5xXdxX3xX25xX436xXexX3xX37xX28xXdxX3xX13axX3dcxX1fxX2dxX2exX3xX94xX1xXd5xX1fxX2dxX3xX3fxXdxX109xXexX3xX4xX4exX13axX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX7axX3xX18xX109xX1fxX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xXd4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX3xXd4xXafxX3xXd5xX3xXexXd5xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1x5a0fxX152xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX7axX75xXdaxXaxX12x7a79xX1fxX2dxX3xX13xX2dxX28xXdaxX313xX1fxX3x5cbcxXe5xX28xX3xX4bexX677xX4xX3xX17bxX3xXcxX25xX19x5eb2xX1fxX2dxX3xXbxX1xce7dxX1fxX2dxX3xX18xXdxX2c5xX28xX3xX1xX45xX1fxX1xX3xXd4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX3xXd4xXafxX3xXd5xX3xXexXd5xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xX4xX1xX7axX3xX3fxXdxX109xXexX181xX3xX724xXd4xX1xX7fxX1fxX2dxX3xXexXd5xXdxX3xX7xdb20xX3xXexX28xXdaxX39xX1fxX3xX75xX19xX1exX1fxX2dxX3xX6xX1fxX1xX3xX44xX4exXdxX3xX37xX45xX3xX6xX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXexX25xX19xXa1xX4xX3xXexX7axX45xX1fxX3xXexX1xX488xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX2exX3xX1fxX1xc184xX13axX3xX1fxX39xX28xX3xX2dxX19xX1exX1fxX2dxX3xX724xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xXexX64axXexX3xX37xXdxX27xX4xX3xXexX64axXexX804xX152xX3xX4bexX34xXdaxX3xX5xX45xX3xXexX436xX13axX3xX2dxX19xX1exX1fxX2dxX3xX4xX1xX7axX3xX4xX5bxX1fxX3xX3fxXd1xX3xX37xX45xX3xX4xXd5xX1fxX2dxX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xXexX7axX45xX1fxX3xX4xXd5xX1fxX2dxX3xXexXdaxX3xX1xX593xX4xX3xXexXe5xXbxX2exX3xX1fxX7axXdxX3xXexX1xX10xX7axX152xX3xX4bexX2bxX1fxX2dxX3xXexX1xX57xXdxX2exX3xX4xX1xX7fxX1fxX2dxX3xXexXd5xXdxX3xX7xX875xX3xX3fxX5bxX7axX3xX4xX5bxX7axX3xX5xX39xX1fxX3xX367xXdxX39xX1fxX3xX18xX7axX45xX1fxX3xX367xX6xX7axX3xX18xXd1xX1fxX2dxX3xXexbdf5xX1fxX1xX3xX18xX488xX3xXexX28xXdaxX39xX1fxX3xX75xX19xX1exX1fxX2dxX3xX1xX45xX1fxX1xX3xX18xXd1xX1fxX2dxX3xX18xX7a9xXbxX3xX4xX540xX6xX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX804xX152xX0xX63xXbxX12xX0xX75xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX25xX10xX5xX6xXexX10xX75xXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17bxXexX1xX28xX13axX3fxX17bxX6xX1fxX75xX17bxX7xX6xXbxX7axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX13axX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX2exX3xX3fxX5bxX7axX3xX1fxX1xX45xX3xXexX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX1xX25xX10xe7cfxX9xXaxX63xX3cxX6xX17bxX1xX7axXdxX63xX1fxX6xX13axX17bxX7xXdxX1fxX1xX17bxX1xX6xX17bxXexXdxX1fxX1xX17bxX1fxX1xX6xXexX17bxX75xX28xX7axX4xX17bxX4xX1xXdxX10xX4xX17bxX37xXdxX17bxX3fxX6xX7axX17bxX1fxX1xX6xX17bxXexX25xX28xX7axX1fxX2dxX17bxXexX25xX6xX17bxX5xX6xXdxX17bxX1fxX2dxX28xX7axXdxX17bxX75xX6xX1fxX1xX17bxX25xX7axXdxX63xX2xX1f5xX1b1xX325xX2x9d65xX152xX1xXexX13axXaxX12xX0xXdxX13axX2dxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX63xX13axX10xX75xXdxX6xX63xX2xX30xX1c0xX63xX1fxX10xX1a8xX7xX63xX30xX1c0xX1c0xX1c0xX63xX2xX30xX22xX75xX1b1xX2xX1afxX22xX1f5xX30xX30xXexX1b1xX325xX1b1xX30xXa79xX5xX1c0xX152xX1ffxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX2exX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX37xX12xX0xX7xXexX25xX7axX1fxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX13axX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX2exX3xX3fxX5bxX7axX3xX1fxX1xX45xX3xXexX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX1xX25xX10xXa1fxX9xXaxX63xX3cxX6xX17bxX1xX7axXdxX63xX1fxX6xX13axX17bxX7xXdxX1fxX1xX17bxX1xX6xX17bxXexXdxX1fxX1xX17bxX1fxX1xX6xXexX17bxX75xX28xX7axX4xX17bxX4xX1xXdxX10xX4xX17bxX37xXdxX17bxX3fxX6xX7axX17bxX1fxX1xX6xX17bxXexX25xX28xX7axX1fxX2dxX17bxXexX25xX6xX17bxX5xX6xXdxX17bxX1fxX2dxX28xX7axXdxX17bxX75xX6xX1fxX1xX17bxX25xX7axXdxX63xX2xX1f5xX1b1xX325xX2xXa79xX152xX1xXexX13axXaxX12xX13xX6xX13axX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX2exX3xX3fxX5bxX7axX3xX1fxX1xX45xX3xXexX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX25xX7axX1fxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX4bexX6xX1fxX2dxX3xXexX25xX39xX1fxX3xX18xX19xX57xX1fxX2dxX3xX18xXdxX3xX4xX1xX1exXdxX3xX37xX2c5xX2exX3xX10xX13axX3xXcxX25xXe1xX1fxX3xX162xX5bxX3xX13xX1xXe5xXexX3xXd4xX19xX57xX1fxX2dxX3xX320xX321xX13xX3xX30xX1c0xX1c0xX1b1xX353xX2exX3xX1xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX2xX1c0xXa8xX1b1xX2exX3xXcxX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xXcxX44xXafxXcxX3xX13xX2dxX1x5e57xX1fxX3xX4xX8cxX3xX18xX639xX6xX3xX4xX1xX955xX3xXexX1xX639xX3xXexX25xX436xX1fxX3xX13xX2dxX1xXca1xX1fxX2exX3xX1xX28xXdaxX27xX1fxX3xXd4xX6xX1fxX3xX367xXd1xX4xX3xX320xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX353xX2exX3xX18xXfaxX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xX4xX8cxX3xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX3xXexXdxX2c5xX1fxX3xX13axX15xXexX2exX3xX7xX6xX28xX3xX18xX8cxX3xX10xX13axX3xX18xXfaxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxX152xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX37xX10dxX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX1f9xX3xX1xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX44xX19xX1exX1fxX2dxX3xX321xX1exX1fxX3xXexX139xX13axX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxXaxX3xX1xX25xX10xXa1fxX9xXaxX63xX3cxX6xX17bxX1xX7axXdxX63xX1fxX1xX6xXexX17bxX75xX28xX7axX4xX17bxX37xXdxX17bxXexXdxX10xX1fxX17bxX1f9xX17bxX1xX7axX4xX17bxX7xXdxX1fxX1xX17bxX1xX28xX7axX1fxX2dxX17bxX7xX7axX1fxX17bxXexXdxX13axX17bxX1fxX2dxX28xX7axXdxX17bxXexX25xX6xX17bxX5xX6xXdxX63xX2xX1f5xX1f9xX325xX1b1xX22xX152xX1xXexX13axXaxX12xX0xXdxX13axX2dxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX63xX13axX10xX75xXdxX6xX63xX2xX30xX1c0xX63xX1fxX10xX1a8xX7xX63xX2xX325xX22xX1c0xX63xX2xX1b1xX1afxX75xX2xX2xX22xX2xX30xX2xXa79xXexX22xX30xX1b1xX325xXa79xX5xX1c0xX152xX1ffxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX2exX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX37xX12xX0xX7xXexX25xX7axX1fxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX37xX10dxX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX1f9xX3xX1xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX44xX19xX1exX1fxX2dxX3xX321xX1exX1fxX3xXexX139xX13axX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxXaxX3xX1xX25xX10xXa1fxX9xXaxX63xX3cxX6xX17bxX1xX7axXdxX63xX1fxX1xX6xXexX17bxX75xX28xX7axX4xX17bxX37xXdxX17bxXexXdxX10xX1fxX17bxX1f9xX17bxX1xX7axX4xX17bxX7xXdxX1fxX1xX17bxX1xX28xX7axX1fxX2dxX17bxX7xX7axX1fxX17bxXexXdxX13axX17bxX1fxX2dxX28xX7axXdxX17bxXexX25xX6xX17bxX5xX6xXdxX63xX2xX1f5xX1f9xX325xX1b1xX22xX152xX1xXexX13axXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX37xX10dxX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX1f9xX3xX1xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX44xX19xX1exX1fxX2dxX3xX321xX1exX1fxX3xXexX139xX13axX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX25xX7axX1fxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xXcxX25xX39xX1fxX3xX18xX19xX57xX1fxX2dxX3xX18xXdxX3xX18xX5bxX3xX3fxX8cxX1fxX2dxX3xX37xX2c5xX2exX3xX1f9xX3xX1xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX325xX3xXcxX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xXcxX44xXd4xX321xX3xX13xX2dxX28xXdaxX313xX1fxX3xXcxX28xX436xX1fxX3xXcxX1xXdxX27xX1fxX3xX320xX44xX19xX1exX1fxX2dxX3xX321xX1exX1fxX2exX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX353xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX4xX1xXdxX109xX4xX3xX37xX10dxX3xX3fxX39xX1fxX3xXexX25xX7axX1fxX2dxX3xX4xX8cxX3xXexXdxX2c5xX1fxX3xX37xX45xX3xX13axXd1xXexX3xX7xX64axX3xX2dxXdxX436xXdaxX3xXexX57xX3xX94xX1xX5bxX4xX152xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX1f9xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX37xX45xX1fxX2dxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX1xX25xX10xXa1fxX9xXaxX63xX3cxX6xX17bxX1xX7axXdxX63xX1xX7axX4xX17bxX7xXdxX1fxX1xX17bxX5xX7axXbxX17bxX1f9xX17bxX1fxX1xX6xXexX17bxX75xX28xX7axX4xX17bxXexXdxX10xX1fxX17bxX37xX6xX1fxX2dxX17bxXexX25xX6xX17bxX5xX6xXdxX17bxX1fxX2dxX28xX7axXdxX17bxX75xX6xX1fxX1xX17bxX25xX7axXdxX63xX2xX1f5xX1f9xX2xX1b1xX1c0xX152xX1xXexX13axXaxX12xX0xXdxX13axX2dxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX63xX13axX10xX75xXdxX6xX63xX2xX30xX1c0xX63xX1fxX10xX1a8xX7xX63xX2xX325xX1b1xXa79xX63xX2xX30xX22xX75xX1c0xX2xX1c0xX30xX1b1xX2xX30xXexX22xX325xX1c0xX1b1xX1afxX5xX1c0xX152xX1ffxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX1xX1exX1fxX3xX2xX22xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX2exX3xX30xX3xX1fxX1xX34xX1fxX3xX37xXdxX39xX1fxX3xX3cxX10xX3xX3fxX28xX41xXexX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX37xX12xX0xX7xXexX25xX7axX1fxX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX1f9xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX37xX45xX1fxX2dxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxXaxX3xX1xX25xX10xXa1fxX9xXaxX63xX3cxX6xX17bxX1xX7axXdxX63xX1xX7axX4xX17bxX7xXdxX1fxX1xX17bxX5xX7axXbxX17bxX1f9xX17bxX1fxX1xX6xXexX17bxX75xX28xX7axX4xX17bxXexXdxX10xX1fxX17bxX37xX6xX1fxX2dxX17bxXexX25xX6xX17bxX5xX6xXdxX17bxX1fxX2dxX28xX7axXdxX17bxX75xX6xX1fxX1xX17bxX25xX7axXdxX63xX2xX1f5xX1f9xX2xX1b1xX1c0xX152xX1xXexX13axXaxX12xX44xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX1f9xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xXexXdxX2c5xX1fxX2exX3xX37xX45xX1fxX2dxX3xXexX25xX4exX3xX5xX51xXdxX3xX1fxX2dxX19xX57xXdxX3xX18xX5bxX1fxX1xX3xX25xX1exXdxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX25xX7axX1fxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xXcxX25xX7axX1fxX2dxX3xX5xX7fxX4xX3xX4xX1xX1exXdxX3xX833xX3xX1fxX1xX45xX3xX3fxX45xX3xX1fxX2dxX7axX51xXdxX2exX3xX10xX13axX3xX4bexX15xX1fxX2dxX3xXa5xX1xX5bxX1fxX1xX3xX367xXdaxX3xX320xX321xX13xX3xX30xX1c0xX2xX2xX353xX2exX3xX1xX593xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX5xXa1xXbxX3xX1f9xXa8xX3xX17bxX3xXcxX25xX19xX57xX1fxX2dxX3xXcxXdxX488xX28xX3xX1xX593xX4xX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX162xX139xX1fxX1xX3xX320xX3cxXfaxX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX162xX139xX1fxX1xX2exX3xXcxXafxX3xX44xX45xX3xXcxX48xX1fxX1xX353xX3xX1fxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX4xX3xX7xX64axX3xXexXdxX2c5xX1fxX3xX2xX2xX3xXexX25xXdxX27xX28xX3xX18xX2bxX1fxX2dxX3xX4xX43dxX1fxX2dxX3xX2xX3xX75xX34xXdaxX3xX4xX1xX28xXdaxX2c5xX1fxX3xX37xX45xX1fxX2dxX3xX1f9xX3xX4xX1xX955xX152xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX28xX5xX12xX0xX75xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX63xX75xXdxX37xX12xX0xX63xX75xXdxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX28xXexX1xX7axX25xXaxX12xXa8xX152xXcxX0xX63xXbxX12
A.T