Bên trong lễ hội nhảy nhót kỳ lạ “Baby Jumping” của Tây Ban Nha
Người dân Tây Ban Nha duy trì lễ hội này đã gần 400 năm nay vì tin rằng nó sẽ bảo vệ trẻ em khỏi bệnh tật và bất hạnh.
83dexc13axcea6x86ebxe122x115b8x99c0x840bx10ba7xX7x115acxa341xab3axc135xe186x1011bxX5xa977xXax8cb9xea1bxaae6xcf26xX3xXexbec4x117cbxX15xec9axX3xX5xb870xX3xX1xbcccxXdxX3xX15xX1x10b12xddd8xX3xX15xX1xe7e5xXexX3xf1d3xd38fxX3xX5xda67xX3xXaxX13xX6xb866xX27xX3xceffxa191xa2b1xXbxXdxX15xX1bxXaxX3xX4xee0fxX6xX3xXcxcb03xX27xX3xX13xX6xX15xX3xfaddxX1xX6xX0xeb2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx92fbxX10xX6xdda0xXaxX12xX4fxX1bx9ca1xbad3xXdxX3xX65xX48xX15xX3xXcxX48xX27xX3xX13xX6xX15xX3xX4fxX1xX6xX3xX65xX3bxX27xX3xXexX18x104acxX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxX3xX15xf0c2xX27xX3x1150axf88bxX3xX1bx1148exX15xX3x8d3bxc24exX99xX3xX15x93d8xX3cxX3xX15xX6xX27xX3x9853xX84xX3xXexXdxX15xX3xX18x11361xX15xX1bxX3xX15xX2bxX3xX7x85bdxX3xX37xX26xX19xX3xXa4xd894xX3xXexX18x98ebxX3xX10xX3cxX3xX2exX1xea8exXdxX3xX37xXbbxX15xX1xX3xXexa134xXexX3xXa4xX8exX3xX37x89d0xXexX3xX1xX32xX15xX1x11948xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX65xX27xXaxX12xX62xX8exX15xX1bxX3xX15xX9dxX3cx1108exX3xX15xX1bxX6axX6bxXdxX3xX65xX48xX15xX3xXexX1x10ee6xX3xXexX18xXd6xX15xX3x117aaxX6xX7xXexXdxX5xX5xX19xX3xX65xX10xX3xb670xX3bxX18xX4xXdxX6xXfbxX3xXcxX48xX27xX3xX13xX6xX15xX3xX4fxX1xX6xX3xX7xXb4xX3xXex9458xX3xX4xX1xb224xX4xX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxX3xX15xX1xX26xX27xX3xd720xX3bxX6xX3xXexX18xXbfxX3xX4xX19xX15xX3xc9d4xX3xX3cxX21xXexX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1xc938xX15xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxX3x114a4xX2exX109xX4xX1xX3xXex9867xX15xX1xcfa3xX3xX15xX1xXd6xXexX3xXexX18xX14xX15xX3xXexX1xd612xX3xX1bxXdxabd8xXdxXddxX3xfca8xX1exX3xX1xX21xXdxX3xX65xXdxX1exX15xX3xX18xX6xX3xX1xX8exX15xX1bxX3xX15xX9dxX3cxX3xXa4xX8exX19xX3xX15xX1bxX8exX27xX3xX4xX1xX44xX3xX15xX1xXcfxXexX3xX91xX95xX3bxX3xXexXdxX14xX15xX3xX4xX44xX6xX3xXexX1x96b1xX15xX1bxX3xcb44xXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10x89c3xXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15x115e2xX3xf18bxX3bxX7xXexXdx1002exX27xb10axXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xf6fcxX7xX53xX2xbe7ax90a2xc394xX53xX2xX99xX26bxX65x9634xX99x9780xXexX26axX26bxX98xX26cxX5xX99xXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX110xX1c5xX4xX3xX10xX3cxX3xX37x954dxX3xX7xXb4xX3xX91xX6ax10efdxX4xX3xX91xf4c8xXexX3xX15xXacxX3cxX3xX65xc800xX4xX3xXexX18xX14xX15xX3xX91xX6axX6bxX15xX1bxX3xX65xda90xX15xX3xX91xX184xX15xX3xX15xX1xX8exX3xXexX1xX6bxX3xXa4xX8exX3xX4xX1xX6bxX3xX16cxX147xX3bx8f0dxX3xX110xX19xX5xX6xX4xX1xX19xX176xX3xX15xX1xX26xX27xX3xX147xX3bxX6xX3xX15xX1bxX6axX6bxXdxXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xX266xX7xX53xX2xX26axX26bxX26cxX53xX2xX99xX26bxX65xX272xX99xX274xXexd0b0xX272xX1c9xX26axX5xX2xXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xc599xX1xX19xX26xX15xX1bxX3xX26cxX3xX153xX3xX1c9xX3xX10xX3cxX3xX37xX2c1xX3xX91xX6axX2c8xX4xX3xX91xX2ccxXexX3xXexX18xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX184xX4xX3xX91xXbbxX3cxX3xX5xX188xX15xXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX65xXexX1xX3bxX3cxX37xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xX266xX7xX53xX2xX26axX26bxX26cxX53xX2xX99xX26bxX65xX272xX99xX274xXexX98xX99xX2xX26bxX5xX26bxXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX266xXdxX65xXexX1xX1f4xX26cxX274xX2xXbxX1ecxX1fdxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1f4xX272xX274xX26axXbxX1ecxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX11cxX21xXexX3xX15xX1bxX6axX6bxXdxX3xX15xX1bxX6axX6bxXdxX3xX91xX8exX15xX3xcc35xX15xX1bxX3xX3cxX2ccxX4xX3xXexX18xX6xX15xX1bxX3xXbxX1xec44xX4xX3xX91xXc6xXfbxX3xXa4xX8exX15xX1bxX3xX91xX32xXdxX3xX65xXdxXbbxX15xX3xX4xX1xX19xX3xX3cxX6xX3xX147xX3bxX2fcxX3xb3a0xX1xX6xX27xX3xX4x9b13xX15xX3xX1bxX2d4xXdxX3xX5xX8exX3xfe6axX5xX3xX110xX19xX5xX6xX4xX1xX19xd88exX3xX7xXb4xX3xX15xX1xX26xX27xX3xX147xX3bxX6xX3xXexXd6xX3cxX3xX91xXbbxX3cxX3xX91xX2bxXfbxX3xX147xX3bxX6xX3xX15xX1bxX6axX6bxXdxX3xX15xX1xX161xX15xX1bxX3xX91xX138xX6xX3xXexX18xXbfxXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xX266xX7xX53xX2xX26axX26bxX26cxX53xX2xX99xX26bxX65xX272xX99xX274xXexX26bxX99xX272xX99xX5xX272xXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xc1f5xX6xX3bxX3xX15xX1bxX1xXdxX3xXexX1xX138xX4xXfbxX3xX15xX1xX161xX15xX1bxX3xX10xX3cxX3xX37xX2c1xX3xX7xXb4xX3xX91xX6axX2c8xX4xX3xX18xfd85xX4xX3xX4xX1c5xX15xX1xX3xX1xX19xX6xX3xX1xd937xX15xX1bxX3xX5xX14xX15xX3xX15xX1bxX6axX6bxXdxXddxX3x8de3xXdxa7d1xX3bxX3xX15xX8exX27xX3xXexX6axX2c8xX15xX1bxX3xXexX18xX6axX15xX1bxX3xX4xX1xX19xX3xX7xc79dxX3xX4xX1xf750xX4xX3xXbxX1xX72exX4xX3xXexX188xXdxX3xX4xX1c5xX4xX3xX10xX3cxX3xX37xX2c1xXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xX266xX7xX53xX2xX26axX26bxX26cxX53xX2xX99xX26bxX65xX272xX99xX274xXexX3c1xX1c9xX26bxX5xX98xXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX4fxX1bxX6axX6bxXdxX3xX65xX48xX15xX3xXcxX48xX27xX3xX13xX6xX15xX3xX4fxX1xX6xX3xXexXdxX15xX3xX18xXacxX15xX1bxX3xXa4xXdxXbbxX4xX3xX15xX1xX26xX27xX3xX147xX3bxX6xX3xX15xX1xX161xX15xX1bxX3xX91xX138xX6xX3xXexX18xXbfxX3xX7xb5e8xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxX3xX2exX2fxX3xX147xX3bxX2ccxX4xX3xX15xX8exX27xX3xX7xXb4xX3xX91x8989xX27xX3xX147xX3bxX2fcxX3xX65xX161xX3xX18xX6xX3xX2exX1xXc6xXdxX3xX4xX86dxX3xXexX1xdfdbxX3xX4xX1c5xX4xX3xX37xX2c1xXfbxX3xX1bxXdxX161xX3xX4xX1xX19xX3xX37xX2c1xX3xX91xX6axX2c8xX4xX3xX37xX84xX15xX1xX3xX27xX14xX15xX3xX2exX1xXdxX3xX5xX188xX15xX3xX5xX14xX15xXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xX266xX7xX53xX2xX26axX26bxX26cxX53xX2xX99xX26bxX65xX272xX99xX274xXexX26cxX3c1xX1c9xX272xX5xX26cxXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX18cxX1exX3xX1xX21xXdxX3xX2exX2fxX3xX147xX3bxX2ccxX4xX3xX15xX8exX27xX3xX37xX6f4xXexX3xX91xX95xX3bxX3xX1ecxX3bxXd6xXexX3xX1xXdxXbbxX15xX3xXexc591xX3xX15xX9dxX3cxX3xX2xX1c9xX26bxX99xXfbxX3xXexX9ebxX3xX91xX2bxX3xX91xX184xX15xX3xX1bxXdxX6bxX3xX4xX1xX6axX6xX3xX4xX2bxX3xX3cxX21xXexX3xXexX18xX6axX6bxX15xX1bxX3xX1xX2c8xXbxX3xX15xX8exX19xX3xXexX18xXbfxX3xX10xX3cxX3xX37xX109xX3xXexX1xX6axX86dxX15xX1bxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxXfbxX3xXexX3bxX27xX3xX15xX1xXdxX14xX15xX3xX5a6xX5xX3xX110xX19xX5xX6xX4xX1xX19xX3xXa4xX2e3xX15xX3xX91xX6axX2c8xX4xX3xX5xXdxXbbxXexX3xXa4xX8exX19xX3xX1xX8exX15xX1bxX3xX15xX1xX161xX15xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxX3xX15xX1bxX3bxX27xX3xX1xXdxX8a8xX3cxX3xX15xX1xXd6xXexX3xXexX1xX184xX3xX1bxXdxX188xXdxXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX0xXdxX3cxX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX37xX10xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX5xX10xX3xX1xX19xXdxX3xX15xX1xX6xX27xX3xX15xX1xX19xXexX3xX2exX27xX3xX5xX6xX3xX37xX6xX37xX27xX3xX1f6xX3bxX3cxXbxXdxX15xX1bxX3xX4xX3bxX6xX3xXexX6xX27xX3xX37xX6xX15xX3xX15xX1xX6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f4xX53xX53xXdxXddxX37xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXddxXa4xX15xX53xX15xX10xX266xX7xX53xX2xX26axX26bxX26cxX53xX2xX99xX26bxX65xX272xX99xX274xXexX26axX274xX3c1xX98xX5xX1c9xXddxX1f6xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xX4fxX1bxX566xXdxX3xX5xX8exX15xX1bxX3xX15xX1xXc6xX3xX110xX6xX7xXexX18xXdxX5xX5xX19xX3xX65xX10xX3xX11cxX3bxX18xX4xXdxX6xX3xX4xc94cxX15xX1bxX3xX2exX1xX19xX26xX15xX1bxX3xX26cxX99xX99xX3xX4xX6axX3xX65xX48xX15xX3xX15xX134xXdxX3xXexXdxX184xX15xX1bxX3xX2exX1xX6f4xXbxX3xX1xX8exX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX37xd525xXdxX3xX5xX1exX3xX1xX21xXdxX3xX2exX2fxX3xX147xX3bxX2ccxX4xX3xX15xX8exX27xXddxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6d0xX19xX3bxX18xX4xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1ecxXexX153xX6xX5xXdxX1bxX15xX1f4xX3xX1f6xX3bxX7xXexXdxX1fbxX27xX1fdxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3x9dfbxXdxX10xXexX15xX6xX3cxX15xX10xXexX0xX53xXbxX12