Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh tuyển dụng 1 viên chức
UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo tuyển dụng 01 viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. Chức danh nghề nghiệp: Phương pháp viên hạng III; mã số V.10.06.20.
8bx3ec6x7a5dx16c2xac35xecx245dx50dcxa96exX7x4aebx3694x835exed8xa75fxacd2xX5x7fddxXax9e5bxXcxa07dx9f2axfb8x7b92xX3xXexb651x5e16xX3x682fx256dxX16xX3xX1x225exX6xX3x4305xX3xXcxX14xX15x9166xc5a5xX16xX3xXexX1xa617xX16xX17xX3xXexX1x4e99xX3x5bcex91f7xX3x82a4x35a9xX16xX17xX3x74faxc4c1xX16xX1xX3xXexX15xX2ax5d67xX16xX3x5b2cx4faexX16xX17xX3xX2xX3x30e0xXdx12abxX16xX3xX4xX1x86ccxX4xX0x3ee7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xX4bxXaxX12x4144x993x2687x1154xX3xXexX1xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3x28e1x8fefx59cxX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xX3x6ee4xX2xX3xX52xXdxX54xX16xX3xX4xX1xX59xX4xX3xXexb8a4xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX16xX3xX1xX22xX6xX3xX25xX3xXcxX14xX15xX2axX2bxX16xX3xXexX1xX30xX16xX17xa306xX3x9457xX1xX59xX4xX3xX4bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xX2bxX3xX16xX17xX1xXdx4751xXbx31dexX3x7f0axX1x1335x45bfxX16xX17xX3xXbxX1xX8exXbxX3xX52xXdxX54xX16xX3xX1xXaaxX16xX17xX3x2f67xXfcxXfcx71a9xX3xX1bxX39xX3xX7xb45axX3xX1dxXcdxX2xX9cxXcdxX9cx5cd9xXcdx8d5cxX9cxXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX25xX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX4xX10xX16xXexX10xX14xXffxXaxX12xX0xX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xXcxX1xX30xX16xX17xX3xX8dxX8exX8fxX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xX52xXdxX54xX16xX3xX4xX1xX59xX4xX0xX5cxX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX71xX72xX73xX74xX3xXexX1xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3xX8dxX8exX8fxX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xX52xXdxX54xX16xX3xX4xX1xX59xX4xX3xXexXaaxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX16xX3xX1xX22xX6xX3xX25xX3xXcxX14xX15xX2axX2bxX16xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3xXexX1xX36xX3xX38xX39xX3xX16xX1xXe8xX3xX7xX6xX15xXe4xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX0xX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX2xXcdxX3xXcfxX1x5f33xX3xXexXdxX54xX15xX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xXffxX3xX4xX1xX59xX4xX3xX4bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xX2bxX3xX16xX17xX1xXdxXe2xXbxX3xX52xXdxX54xX16xX3xX4xX1xX59xX4xX3xX4x4f07xX16xX3xXexX15xX2axX48xX16xXe4xX0xX5cxX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX25xX3xX2xX3xX4xX1xX212xX3xXexXdxX54xX15xX3xX52xXdxX54xX16xX3xX4xX1xX59xX4xX3xX5x4c55xX1bxX3xX52xXdxXe2xX4xX3xXexXaaxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX16xX3xX1xX22xX6xX3xX25xX3xXcxX14xX15xX2axX2bxX16xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3xXcxc635xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX25xX3xXcfxX1xX59xX4xX3xX4bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xX2bxX3xX16xX17xX1xXdxXe2xXbxXe4xX3xXe6xX1xXe8xXe9xX16xX17xX3xXbxX1xX8exXbxX3xX52xXdxX54xX16xX3xX1xXaaxX16xX17xX3xXfcxXfcxXfcxXffxX3xX1bxX39xX3xX7xX105xX3xX1dxXcdxX2xX9cxXcdxX9cxX10dxXcdxX10fxX9cxXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX0xX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX10fxXcdxX3xXcxX1x8f7bxXdxX3xX17xXdxX6xX16x8643xX3x1526xX36xX6xX3xX344xXdxX48xX1bxX3xXexXdxab99xXbxX3xX16xX1xa783xX16xX3xXe6xX1xXdxX34fxX15xX3xX344xX1exX16xX17xX3x395dx471exX3xX4bx33bdxX3xXexX15xX2axX48xX16xXe4xX0xX5cxX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX25xX3xXcxX1xX33bxXdxX3xX17xXdxX6xX16xXe4xX3xX73xX17xXe8xX33bxXdxX3xX4bxX366xX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX16x280dxXbxX3xXbxX1xXdxX34fxX15xX3xX344xX1exX16xX17xX3xX362xX363xX3xX4bxX366xX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xXexX14xX366xX4xX3xXexXdxX34fxXbxX3xXexX14xX8fxX16xX17xX3xX17xXdxX33bxX3xX1xX285xX16xX1xX3xX4xX1x3ee4xX16xX1xX342xX3xX8dx8209xXexX3xX344xX246xX15xX3xXexc409xX3x4759xX1xaecexX9cx889bxX16xX17xX285xX2axX3xX2xX3eexX5cxX2xX2xX5cxX10fxX9cxX10fxX9cxX3xX344xX34fxX16xX3xX2xX3eexX1xX3f0xX9cxc2c8xX3xX16xX17xX285xX2axX3xX2xX10dxX5cxX2xX10fxX5cxX10fxX9cxX10fxX9cxXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX25xX3xaf33xX36xX6xX3xX344xXdxX48xX1bxXe4xX3xXe6xX1xbc63xX16xX17xX3xX73xX3a9xXdxX3xX52xX4cxX342xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX1xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xXffxX3xX344xX36xX6xX3xX4xX1xX212xXe4xX3xX7xX105xX3xX2xX9cxX10fxX342xX3xX344xXe8xX33bxX16xX17xX3xX73xX17xX15xX2ax7138xX16xX3x5f7axXdxX3x9e89xX15xX105xX4xX342xX3xXbxX1xXe8xX33bxX16xX17xX3xX72xX3e4xX4xX3xX3bxX3cxX16xX17xX342xX3xXcxX2b3xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xX342xX3xX3bxX285xX3xXcxX41xX16xX1xXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX0xX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX3f0xXcdxX3xXcxXdxX54xX15xX3xX4xX1xX15x2babxX16xX342xX3xX344xXdxX2bxX15xX3xX362xXdxXe2xX16xX3xX344xX1exX16xX17xX3xX362xX363xX3xX4bxX366xX3xXexX15xX2axX48xX16xX342xX3xX1x78a3xX16xX1xX3xXexX1xX59xX4xX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xXe4xX0xX5cxX7xXexX14xX8fxX16xX17xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX1dxX2bxX3xXexX14xX4fbxX16xX1xX3xX344xX3a9xX3xX4xX1xX15xX2axX54xX16xX3xX1bxX30xX16xXe4xX3xXcfxX22xX3xX8dx216dxX16xX17xX3xXexX105xXexX3xX16xX17xX1xXdxXe2xXbxX3xX344xXaaxXdxX3xX1x458cxX4xX3xXexX14x4066xX3xX5xX54xX16xX3xXbxX1x25bexX3xX1x3d44xXbxX3xX52x69daxXdxX3xX4xX1xX15xX2axX54xX16xX3xX16xX17xX285xX16xX1xX3xX52xX1exX16xX3xX1xX22xX6xXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xXcxXdxX54xX15xX3xX4xX1xX15xX4daxX16xX342xX3xX344xXdxX2bxX15xX3xX362xXdxXe2xX16xX3xX344xX1exX16xX17xX3xX362xX363xX3xX4bxX366xX3xXexX15xX2axX48xX16xX342xX3xX1xX4fbxX16xX1xX3xXexX1xX59xX4xX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xX344xXe8xX56dxX4xX3xX16xXdxX54xX1bxX3xX2axX34fxXexX3xXexXaaxXdxX3xX8dxbce2xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX71xX72xX73xX74xX3xXexX1xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xXffxX3xXcfxc01cxX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX344xXdxXe2xX16xX3xXex6cdxX3xXcxX2b3xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xX3x75fdxX1xXexXexXbxXe4xX5cxX5cxX1xX8fxX16xX17xX5xXdxX16xX1xXcdxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcdxX17xX8fxX52xXcdxX52xX16x65c8xXcdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX8fxX4bxX2axXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX15xX1bxX8dxX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xX3xXdxXcfxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax1baexXdxX4bxXexX1xXe4xX3xX2xX9cxX9cxX9cxXbxX38xXffxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xX10dx6d8dxX2xXbxX38xXffxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxXcdxX8dxX6xX8fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcdxX52xX16xX5cxX16xX10xX68fxX7xX5cxX10fxX9cx2786x7320xX5cxX3eexX10dxX4bxX3f0xX9cxX6ccxX10fxX6cbxX2xX10fxXexX10fxX3f0xX9cxX3eexX5xX10fxX25xX6xX7xXcdx3f2exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX16xX3xX1xX22xX6xX3xX25xX3xXcxX14xX15xX2axX2bxX16xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3xXexX1xX36xX3xX38xX39xX3xX3bxX3cxX16xX17xX3xX40xX41xX16xX1xX3xXexX15xX2axX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX17xX3xX2xX3xX52xXdxX54xX16xX3xX4xX1xX59xX4xXaxX3xX68fxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX2xX9cxX9cxX9cxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX10dxX6a7xX2xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12