Phát hiện xác nạn nhân nam dạt vào cửa biển Xuân Hội
Vào hồi 13h 30’ ngày 6 – 9, bà con nhân dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân) phát hiện xác một nạn nhân nam trôi dạt vào cửa biển của xã trong tình trạng 2 chân bị trói bởi 1 sợi dây dù.
d5fex13ec9xe3a2xf982x157fbx12a9cx148bbx102d7xf8fcxX7x14f5dx11871xee69x15a3ax1098cx10e1cxX5x10582xXax105dax11588xX1x10d99xXexX3xX1xXdxe6adxf278xX3x13693xX15xX4xX3xX1bxee7bxX1bxX3xX1bxX1xf506xX1bxX3xX1bxX6x10733xX3x15a4cxX22xXexX3xdbc3x1528dx13d7cxX3xX4x1279fxX6xX3x12ffcxXdxfa1axX1bxX3x106b0x15bc9xX27xX1bxX3x12752x113abxXdxX0x157bexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX2exXaxX12x1412exX33xX34xX3xX1x14e80xXdxX3xX2x1073axX1xX3xX66xdc98x12b17xX3xX1bx114b9xX33x12efcxX3x126c5xX3xed08xX3x11108xf6a0xX3xX3axX33xX3xX4xX34xX1bxX3xX1bxX1xX27xX1bxX3xX2exX27xX1bxX3xX1dxe511xX3xX3fxX40xX27xX1bxX3xX44xX45xXdxX3x14e19x103f5xX6exX1xXdxX3xX3fxX40xX27xX1bx12c28xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX15xX4xX3xX2cxX45xXexX3xX1bxX22xX1bxX3xX1bxX1xX27xX1bxX3xX1bxX6xX2cxX3xXex1245cx10927xXdxX3xX2exX22xXexX3xX32xX33xX34xX3xX4xX37xX6xX3xX3axXdxX3cxX1bxX3xX4x13327xX6xX3xX1dxX8axX3xXexXc1xX34xX1bxX6exX3xXex15285xX1bxX1xX3xXexXc1xX22xX1bxX6exX3x12d9bxX3xX4xX1xX27xX1bxX3xX3ax134e5xX3xXexXc1xdd37xXdxX3xX3ax1033axXdxX3xX2xX3xX7x1271cxXdxX3xX2exX27xX70xX3xX2exfb31xdff5xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb70xX34xX2exX70xXaxX12x12573xX6xX40xX3xe606xX1xXdxX3xXexX1xXc2xX1bxX6exX3xX3axX15xX34xX3xX5x1552fxX1bxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xd8b2x11c15xX1bxX6exX3xXexXdxX1axX1bxX3xXexX1xXc2xX1bxX6exX3xXexXdxX1bxX3xf45axX22xXdxX3xX4xX1x1080exX1bxX6exX77xX3xX7xX15xX1bxX6exX3x124c7xda66xX3xX76xX77xX3xX2exX6xX1bxX1xX3xXex13609xX1bxX1xX3xX1bxX22xX1bxX3xX1bxX1xX27xX1bxX3xX153xX13fxX104xX4xX3xX1dxX15xX4xX3xX153xXf6xX1bxX1xX3xX5xX33xX3x115cfxX33xX34xX3xX3fxX40xX27xX1bxX3x10bc5xX1xX6xX1bxX6exX77xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxdbd7xX2cxX3xX2xX76xX163xX163xX3xXexX22xXdxX3xX1dxX8axX3xX196xX1xX6xXdxX3xX123xX140xX1bxX3xX1xX40xX70xX1axX1bxX3xe9d4xX1bxX1xX3xX123xX140xX1bxX3xX95xX96xX6exX1xX1axX3xX1c1xX1bxX9fxX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX34xX2exX70xXaxX12xdccdxX15xX4xX3xX5xf4cbxX4xX3xX5xX13fxX104xX1bxX6exX3xX4xX1x10802xX4xX3xX1bxX1a3xX1bxX6exX3xX153xX8axX3xXexXdxdb3bxX1bxX3xX1xX33xX1bxX1xX3xX127xX1xX15xX2cxX3xX1bxX6exX1xXdxX1axX2cxX3xXexX37xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1xX13fxX1bxX6exX3xX127xX205xXexX3xd851xX40x11ff2xX3xX3axX6xX1bxX3xX153x11f28xX40xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1x13ae5xX70xX3xXexXc1xX136xX1bxX3xX4xX140xX3xXexX1xX3cxX3xX1bxX22xX1bxX3xX1bxX1xX27xX1bxX3xX127xX1xXc2xX1bxX6exX3xX4xXfaxX3xX2exX23cxX40xX3xX1xXdxX1axX40xX3xX4xXd7xX6xX3xX32xXdxX1axX4xX3xX3axXf6xX3xX1xX33xX1bxX1xX3xX1xX40xX1bxX6exX10dxX3xf1c8xX23cxXexX3xX4xXfaxX3xXexX1xX3cxX3xX153xX27xX70xX3xX5xX33xX3xX2cxX45xXexX3xX32xdff7xX3xXexX1edxX3xXexX37xX10dxX3xX1e8xX15xX4xX3xX4xX140xX3xX22axX40xX6xX1bxX3xX4xX1xX1f8xX4xX3xX1bxX1a3xX1bxX6exX3xX4xd791xX1bxX6exX3xX153xX6xX1bxX6exX3xXexXdxX205xX1bxX3xX1xX33xX1bxX1xX3xX2cxXfexX3xXc1xX45xX1bxX6exX3xX153xXdxe551xX40xX3xXexXc1xX6xX3xX5xX33xX2cxX3xXc1xf310xX3xX32xX294xX3xX32xXdxX1axX4xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX34xX2exX70xXaxX12xX44xXdxX1axX1bxX77xX3xX1bxX6exX13fx117c9xXdxX3xX1bxX1xX33xX3xX1bxX22xX1bxX3xX1bxX1xX27xX1bxX3xX153xX8axX3xX1bxX1xf2a2xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX3cxX3xX153xX13fxX6xX3xX32xX2d1xX3xX2cxX6xXdxX3xXexX15xX1bxX6exX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX40xXexX1xX34xXc1xXaxX12xX1c1xX1bxX1xX3xX44xX34xX33xXdxX0xX48xXbxX12
Anh Hoài