Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng
Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh ký thỏa thuận với Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Zhongye Baogang (MCC) tổ chức tuyển dụng lao động có trình CĐN, TCN và lao động phổ thông.
1061x43f5x6ebcx7c2dx9257x20bbx475ex2174x6fcbxX7x9076x4e1dx8371x97bcx6370x6bf1xX5x5f94xXax2c21xXcx390bx570ax5bbax36c5x4731xX3x8944xX6x8aadxX3x8dc4x9cb8xX17xX18xX3xX17xX18xX1x9cc3xX3x9f93xXdxa103xXexX3x679exX3x2da0x1479xX4xX3x15c0xa128xX3xXcx8846xX17xX1xX3xXexX1x815bxX17xX18xX3x9b21x4c6cxX1cxX3xXex277ex720bx177exX17xX3x34edx4e4exX17xX18xX0x5112xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6xX4bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX1cxX3xX1exX1fxX17xX18xX3xX17xX18xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX4xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX17xX1xX3x4571x2d8cxX3xXexX1x29b5xX6xX3xXexX1xX46x1d98xX17xX3x2b98x3857xXdxX3xX1axX3dxX17xX18xX3xXexX47xX3xXcx6ea3xX33xX33xX3x73a9x96a0xX4xX1xX3xX9bxX4cxX3xX8dx4e3exX3xXexX1xX46xX98xXexX3x45d2xX1xX1cxX17xX18xX47xX10xX3x1e66xX6xX1cxX18xX6xX17xX18xX3x3c88x6c35xX1axX1ax339bxX3xXex9fe0xX3xX4xX1xX30xX4xX3xXexX46xX47xX48xX17xX3xX4bxX4cxX17xX18xX3xX5xX6xX1cxX3xX1ex6cecxX17xX18xX3xX4x4e59xX3xXexX14x2a2dxX17xX1xX3xX1axX2fxXa8x74a9xX3xXcxX1axXa8xX3xX9bxX34xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exXebxX17xX18xX3xXbxX1xXd4xX3xXexX1xX3dxX17xX18x6cd2xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10x5eabxXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17x79bcxX3x7c11xX46xX7xXexXdx7d22xX47x4160xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX2dxX3x97f1x60dcxX3xX5xX15x755axX17xX18xX3xXcdxX1exX150xXexX3xX2xXd1xX12fxX3x3a21x16ebxX3xX17xX18xX15xX16xXdxXfbxX18x96dbx71a9xX3xX1ax9430xX3xX8dxX1x7220xX3xX4xX1x5d5axX3xXex79e2xX1cxX12fxX3x4b85x3ee6xX138xX3xX33xX34xX17xX12fxX3xX2xX17bxX138xX3xX2fxX15xX16xX17xX18xX3xX14cxX17xX18xX12fxX3xX15exX138xX3xX2fxXdxX2axX17xX12fxX3xX2xX17bxX138xX3x4605xX42xXdxX3xX127xX10xX3xX17x4cc7xX17xX18xX12fxX3xX2xX17bxX138xX3xX19fxX6xX1cxX3xX1exXebxX17xX18xX3xXbxX1xXd4xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX12fxX3x4b1cxX17bxX3xX17xX18xX15xX16xXdxX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX2dxX3xX1axX3dxX17xX18xX3xX9bxXdxX2axX4xX12fxX3xXc5x43a9xX1cxX3xXexX14xXf4xXfbxX3xX41xX20dxX1cxX3xX4bxX15x2cbdxX17xX18xX3xX168xX42xX47xX3xX168xXf0xX4xX3xXexX1xXdxX173xXexX3xX41xXadxX3xXexX176xXdxX3x1f05xX1cxX14xX168xX1cxX7xX6xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX17xX1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX2dxX3xX2fxX14cxXdxX3xXexX15xX150xX17xX18xX3xXexX46xX47xX48xX17xX3xX4bxX4cxX17xX18xX12fxX3xX19fxX6xX1cxX3xX1exXebxX17xX18xX3xXexX46xXd4xXdxX3xXex971fxX3xX2xX15dxX2dx785exX15exXfbxX3xX1ex8ea6xX3xXexX14cxXexX3xX17xX18xX1xXdxX2axXbxX3xXexX14xX46xX17xX18xX3xX4x817dxXbxX3xX17xX18xX1xX26xXfbxX3xX4xX6xX1cxX3xX1exX1fxX17xX18xX3xX17xX18xX1xX26xX3xXcdxXexX14xX29dxX3xX1c4xX17bxX3xX4xX1x6302xX3xXexXdx328exX46xX3xX5xX6xX1cxX3xX1exXebxX17xX18xX3xXbxX1xXd4xX3xXexX1xX3dxX17xX18xXd1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX2dxX3xX2fxXdxX26xX46xX3xX8dxXdxX2axX17xX12fxX3xX19fxX34xX168xX3xX9bxXdxX2axX4xX3xX5xX1a7xX46xX3xX4bxX34xXdxX3xXexX176xXdxX3xX234xX1cxX14xX168xX1cxX7xX6xX3xX2dxX3x786axX1xX46xX3xX8dxXdxX17xX1xX3xXexX173xX3xX28x5c07xX17xX18xX3x2581xX17xX18xX3xX2dxX3xX355x3b4exX3x49adxX17xX1xX3xX2dxX3xX33xX34xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXcdx4c4fxX46xX3xXexXdxX2e0xX17xX3xX41xXdxX173xXexX3xXexXdxX173xX17xX18xX3xXcxX14xX46xX17xX18xXfbxX3xXexX14cxXexX3xX17xX18xX1xXdxX2axXbxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX1cxX3xX1exX1fxX17xX18xX3xX17xX18xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX4xX3xX9bxX34xX3xX4xX1cxX17xX3xX10xX168xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX17xX1xXd1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX2dxX3xX1axX1xX173xX3xX1exXebxX12fxX3xX19fxX15xX16bxX17xX18xX3xX8dxX1x29f6xXdxX3xX1exXdxX48xX168xX3xX41xXf4xX17xX1xX3x7ec6xX46xX1a7xX17xX3x7219xX3xXexX14xXdxX2axX46xX3xX1exX167xX17xX18xX116xX3xX14bxX6xX46xX3xX42cxX3xXexX1xX42xX17xX18xX3xXex7c08xX17xX18xX3xX18x3107xX17xX3x9cf5xX3xXexX14xXdxX2axX46xX3xX1exX167xX17xX18xX116xX3xX1axX3dxX17xX18xX3xXexX47xX3xX41xX6xX1cxX3xX447xX17xXfbxX3xX41axX3xX9bxX34xX3xX1exXf0xX17xX18xX3xX4xX42xX4xX3xX5xX1cxX176xXdxX3xX41xX20dxX1cxX3xX1xXdxX48xX168xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX2dxX3xXcxX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX9bxX34xX3xX1exXadxX6xX3xX1exXdxX48xX168xX3xXbxX1xX92xX17xX18xX3xX9bxX2bbxX17xX12fxX3xX17bx67bexX1xX3xX17xX18xX34xX47xX3xX1c4xX2xX50xX2xX17bxX50xX1c4xX17bxX2xX15exX3xXcdxX4xX20dxX3xX17xX18xX34xX47xXd1xX3xXexX176xXdxX3xX33xXebxXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1exX6xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX17xX447xX17xX18xXfbxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX1cxX3xX1exX1fxX17xX18xX3xX17xX18xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX4xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX17xX1xX116xX3xX14bxX14cxX3xX17axX44fxX2xXfbxX3xX1exX15xX16xX17xX18xX3xXa8xX18xX46xX47x86e8xX17xX3xX1axX3dxX17xX18xX3xXcxX14xX30xXfbxX3x88f8xX116xX3xXa8xX18xX46xX47xX554xX17xX3xXacxX46xXfbxX3xXcxX561xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX17xX1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xX41xX42xX1cxX3xX1exX173xX17xX3xXexX2bbxXexX3xX4xX20dxX3xX4xX42xX4xX3xX33xX14bxX2dxX14bxX28xX3xX1exX2a7xX3xXexX14cxXexX3xX17xX18xX1xXdxX2axXbxX3xX1axX6xX1cxX3xX1exX1fxX17xX18xX3xX17xX18xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX3xX2fxX30xX4xX3xX1xX1cx2675xX4xX3xX4xX42xX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX8dxX1xX42xX4xX3xXexX14xX2e0xX17xX3xX1exXadxX6xX3xX41xX34xX17xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX1exXdxX3xX5xX34xX168xX3xX1exX173xX17xX3xX17xXebxXbxX3xX1xX167xX3xX7xX16bxX3xX1exX447xX17xX18xX3xX8dxX8exX3xXbxX1xX92xX17xX18xX3xX9bxX2bbxX17xX3xXexX14xX15xX9cxX4xX3xX17xX18xX34xX47xX3xX1c4xX2xX50xX2xX17bxX50xX1c4xX17bxX2xX15exX3xXexX176xXdxX12fxX3xXcxX14xX46xX17xX18xX3xXexX1a7xX168xX3xX2fxX34xX1cxX3xXexX176xX1cxXfbxX3xXc5xX167xXdxX3xX4bxX15xX21bxX17xX18xX3xX9bxX34xX3x9e6dxXdxX9cxXdxX3xXexX1xXdxX2axX46xX3xX9bxXdxX2axX4xX3xX5xX34xX168xX3xX4x245fxX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4x1296xX17xX18xX3xX1exXadxX6xX3xX4xX1xX2dcxX3xXexX14xX2e0xX17xX3xXcdxX8dxX1xX3dxX17xX18xX3xXbxX1xX20dxXdxX3xX17xXebxXbxX3xX41xX2bbxXexX3xX4xX30xX3xX8dxX1xX1cxX20dxX17xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX16fxX3xX17xX34xX1cxXd1xX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX14bxX14cxX3xX1exXdxX2axX17xX3xXexX1xX1cxX176xXdxX3xX5xXdxX2e0xX17xX3xX1xX2axX12fxX3xX17bxX17axX4dfxX17axX116xX15dxX4dfxX1c4xX42cxX15exX2a2xX3xX2dxX3xX17bxX4dfxX15dxX42cxX116xX1c4xX4dfxX42cxX2a2xX42cxX15dxX116xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXaxXexX10xX127xXexX2dxX6xX5xXdxX18xX17xX12fxX3xX131xX46xX7xXexXdxX136xX47xX138xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX1cxX4bxX47xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX14xX10xX136xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX168xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX116xX41xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX17xX1xX116xX9bxX17xX50xX17xX10x4c04xX7xX50xX2xX15exX2a2xX2xX50xX44fxX42cxX4bxX4dfxX15exX2a2xX17bxX17bxXexX4dfxX1c4xX2xX44fxX15exX5xX17bxX116xX131xXbxX18xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cx7052xX168xX6xX18xX10xX3xX4bxXexX1xX46xX168xX41xX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36fxX46xXexX1xX1cxX14xXaxX12xX33xXdxX2axX46xX3xXexX14xX15xX41axX17xX18xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36fxX46xXexX1xX1cxX14xXaxX12xX561xX682xX14bxX2dxXcxX14bxX3xX2fxX5fbxX17xX18xX3xXcexXdxX17xX1xX3x58ffxXexX0xX50xXbxX12
PGS-TS Đặng Minh Ất