Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã Kỳ Anh tuyển lao động hợp đồng
Số lao động hợp đồng cần tuyển: 10 chỉ tiêu. Trong đó: Số có trình độ cao đẳng trở lên hệ chính quy, chuyên ngành đào tạo quản lý đất đai: 05 chỉ tiêu; Số có trình độ cử nhân hệ chính quy, chuyên ngành đào tạo xây dựng: 03 chỉ tiêu; Số có trình độ cử nhân hệ chính quy, chuyên ngành đào tạo kinh tế: 02 chỉ tiêu.
204exdf1cx46c6x33dcx742fx83ffx76abxacebx3439xX7xb6f0x60fbxe4bfxb563x6e76xb3c1xX5x7b45xXax9f15x6372xbf85xXdxX3xf8e0xf342xf538xa0a7xX3x3b12xXcx8640xX13xXcxX1exXcx90e4x6e0dxX3xXexX1x33d6xX3xda72x59f1xX3x2550xc9b6xX3xebb1xX19xX1xX3xXexe5f1x968fx49bcxX19xX3xX5xX6x32acxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1x5346xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX0xd3b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x3239xXaxX12x2381x960bxX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4x50a4xX19xX3xXexX35xX36xX37xX19x46fdxX3xX2x2991xX3xX4xX1xc25axX3xXexXdxba19xX35xd016xX3xXcx3b3exX3cxX19xX1axX3xX17x5769xX7fxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fx74eexX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX6xX3cxX3xX17x4e85xX19xX1axX3xXexX8fx44acxX3xX5xX8axX19xX3xX1x6d49xX3xX4xX1x4b25xX19xX1xX3xb4f0xX35xX36xb988xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1ax27d1xX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXex8fb1xX3cxX3xXc1xX35x3d09xX19xX3xX5xc5c2xX3xX17x52aaxXexX3xX17xX6xXdxX7fxX3xX82xdc3bxX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xba36xX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xdd3axX3xX19xX1xaf10xX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xX2axX10dxX36xX3xX5ex49bfxX19xX1axX7fxX3xX82x3e08xX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xXf7xX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX109xX3xX19xX1xX10dxX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3x8f37xXdxX19xX1xX3xXexd43axX7fxX3xX82xbd15xX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX1exX6xX5xXdxX1axX19xX7fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX8fxXf7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xXcxX13xd639x9618xfdc5xX3xX1cx6f47x72adxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX1exX6xX5xXdxX1axX19xX7fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX8fxXf7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xXcxX35xX36xX37xX19xX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXd8xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX13xXcxX1exXcxX23xX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX19xX1xX3xX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX35xX36xX37xX19xX3xX5exb57exX19xX1axX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xc24exX19xX1axX3x57b7xc251xX3cxX3xXexX35xX36xX37xX19xX3xX5exX288xX19xX1axX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xc70dxX3xX7xX6xX35xX7fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX2xX8cxX3xX61xX62xX3xX5xX2c7xX44xX19xX1axX7fxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX61xX62xX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX77xX19xX3xXexX35xX36xX37xX19xX7fxX3xX2xX82xX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xX8cxX3xXcxX8fxX3cxX19xX1axX3xX17xX95xX7fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xd96dxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX6xX3cxX3xX17xXacxX19xX1axX3xXexX8fxXb2xX3xX5xX8axX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xXc1xX35xXddxX19xX3xX5xXe1xX3xX17xXe4xXexX3xX17xX6xXdxX7fxX3xX82xXedxX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX35fxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX109xX3xX19xX1xX10dxX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xX2axX10dxX36xX3xX5exX138xX19xX1axX7fxX3xX82xX13exX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX35fxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX109xX3xX19xX1xX10dxX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xX184xXdxX19xX1xX3xXexX18axX7fxX3xX82xX18exX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX18exX8cxX3xX13xX18xX3xX7x7026xX3xX5exX138xX3xXexX35xX36xX37xX19xX7fxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xXcxX1xX138xX4xX3xX1xXdxXb9xX19xX3xXexX1xX10xX3cxX3xXc1xX35xX36xX3xX17xX28xX19xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX13exX8cxX3xXcxX1xf8d7xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXc4xX3xX17xX28xX6xX3xX17xXdxX37xe598xX3xX19xX14xXbxX3xX1xX18xX3xX7xX4b2xX7fxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1exX3xXcxX1xX514xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX7fxX3xXcx86b1xX3xX19xX1axXcfxX36xX3xX2xX82xX4cxX2xX2xX4cxX18exX82xX2xXedxX3xX17xX18axX19xX3xX1xX18axXexX3xX19xX1axXcfxX36xX3xX2xXedxX4cxX2xX2xX4cxX18exX82xX2xXedxX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1cxX35xb1c3xXdxX3xX7xX2a5xX19xX1axX7fxX3xX1cx6e5exXexX3xX17xX77xX35xX3xXexX55cxX3x373axX1xX13exX82xdc43xX3xX17xX18axX19xX3xX2xX2xX1xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1cxX35xX59dxXdxX3xX4xX1xXdx622cxX35xX7fxX3xX1cxX5a7xXexX3xX17xX77xX35xX3xXexX55cxX3xX2xX13exX1xX13exX82xX5b5xX3xX17xX18axX19xX3xX2x810bxX1xX13exX82xX5b5xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1exX3xX23xX28xX6xX3xX17xXdxX37xX524xX7fxX3xXcxXd8xXdxX3xXexX8fxX35xX19xX1axX3xXexX10dxX524xX3xX1axXdxX6xX3cxX3xX5exX28xX4xX1xX3xX524xX14xXexX3xX4xX109xX6xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX19xX1xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12x9e73xd5ecxXdxX3xXexX1xX2a0xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX2axXdxX19xX3xX5xXdxX8axX19xX3xX1xXb9xX3xXc1xX35xX6xX3xX7xX62xX3xX17xXdxXb9xX19xX3xXexX1xX3cxXd8xXdxX7fxX3xX82x8179xX5b1xfdf3xX2xX5f7xX18exX5f7xX5f7xfb85xX3xX17xX37xX3xX17xX2c7xX44xX4xX3xX1xX2c7xd08dxX19xX1axX3xX5exd5a0xX19xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX8fxX10x95e2xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX524xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX8cxX2a4xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX19xX1xX8cx7172xX19xX4cxX19xX10x30cdxX7xX4cxX2xXedxX691xX691xX4cxX5b1xX5f7xX5exX18exX82xX68fxX82xXedxX82xX82xXexX68fxX13exXedxX697xX691xX5xX82xX8cx68b2xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cx32caxX524xX6xX1axX10xX3xX5exXexX1xX35xX524xX2a4xX3xX5exX1xXdxX5exX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX1exX6xX5xXdxX1axX19xX7fxX3xX8fxXdxX1axX1xXexXf7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX13xba8cxX710xX3xX23xaac4xX1d5xX1d6xX3xX1cxXcxX1exX13xXcxX1exXcxX23xX24xX3xXcxX13x25f8xX3x49e8xf57axX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12
namthanh