Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã Kỳ Anh tuyển lao động hợp đồng
Số lao động hợp đồng cần tuyển: 10 chỉ tiêu. Trong đó: Số có trình độ cao đẳng trở lên hệ chính quy, chuyên ngành đào tạo quản lý đất đai: 05 chỉ tiêu; Số có trình độ cử nhân hệ chính quy, chuyên ngành đào tạo xây dựng: 03 chỉ tiêu; Số có trình độ cử nhân hệ chính quy, chuyên ngành đào tạo kinh tế: 02 chỉ tiêu.
8d9fx12149x12dabxbd9cx11381x13fc0x11fcbx11941xc7c7xX7x166edxb8bax14842x16d38x16ed9xf5eexX5x11c8dxXax124e9xf7fbxc9cfxXdxX3xa023x15ca7xe9f0x13144xX3x11b1axXcxafeaxX13xXcxX1exXcx13713x14156xX3xXexX1x13e07xX3x14f9bxec84xX3x16b50xa9d7xX3xa886xX19xX1xX3xXexa4bcx12a1dxea09xX19xX3xX5xX6x113afxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1x13c21xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX0xd337xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb130xXaxX12xbee7x17031xX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xdb5fxX19xX3xXexX35xX36xX37xX19xe940xX3xX2x10b8fxX3xX4xX1x154edxX3xXexXdx9c30xX35xedfcxX3xXcx9ec1xX3cxX19xX1axX3xX17xe515xX7fxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fx10781xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX6xX3cxX3xX17x16c52xX19xX1axX3xXexX8fx14319xX3xX5xX8axX19xX3xX1xa5a8xX3xX4xX1x15265xX19xX1xX3x168d9xX35xX36x126d9xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axee5bxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexfc07xX3cxX3xXc1xX35x1143exX19xX3xX5xb1a7xX3xX17x131b7xXexX3xX17xX6xXdxX7fxX3xX82xa8c0xX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35x112f0xX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xfb20xX3xX19xX1x15058xX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xX2axX10dxX36xX3xX5exbcf2xX19xX1axX7fxX3xX82x91dbxX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xXf7xX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX109xX3xX19xX1xX10dxX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xf0c4xXdxX19xX1xX3xXexf125xX7fxX3xX82x141eexX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX1exX6xX5xXdxX1axX19xX7fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX8fxXf7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xXcxX13x15ff9xb012xc94fxX3xX1cx15a18x8e9dxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX1exX6xX5xXdxX1axX19xX7fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX8fxXf7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xXcxX35xX36xX37xX19xX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXd8xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXcxX1exX13xXcxX1exXcxX23xX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX19xX1xX3xX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX35xX36xX37xX19xX3xX5ex14134xX19xX1axX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1x10671xX19xX1axX3xa79exaa4axX3cxX3xXexX35xX36xX37xX19xX3xX5exX288xX19xX1axX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xe107xX3xX7xX6xX35xX7fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX2xX8cxX3xX61xX62xX3xX5xX2c7xX44xX19xX1axX7fxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX61xX62xX3xX5xX6xX3cxX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX44xXbxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX77xX19xX3xXexX35xX36xX37xX19xX7fxX3xX2xX82xX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xX8cxX3xXcxX8fxX3cxX19xX1axX3xX17xX95xX7fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xe3b7xX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX6xX3cxX3xX17xXacxX19xX1axX3xXexX8fxXb2xX3xX5xX8axX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xXc1xX35xXddxX19xX3xX5xXe1xX3xX17xXe4xXexX3xX17xX6xXdxX7fxX3xX82xXedxX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX35fxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX109xX3xX19xX1xX10dxX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xX2axX10dxX36xX3xX5exX138xX19xX1axX7fxX3xX82xX13exX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xXf7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX35fxX3xX61xX62xX3xX4xX95xX3xXexX8fxXa0xX19xX1xX3xX17xX14xX3xX4xX109xX3xX19xX1xX10dxX19xX3xX1xXb9xX3xX4xX1xXbdxX19xX1xX3xXc1xX35xX36xXc4xX3xX4xX1xX35xX36xX8axX19xX3xX19xX1axXcfxX19xX1xX3xX17xXcfxX3cxX3xXexXd8xX3cxX3xX184xXdxX19xX1xX3xXexX18axX7fxX3xX82xX18exX3xX4xX1xX86xX3xXexXdxX8axX35xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX18exX8cxX3xX13xX18xX3xX7xfdd2xX3xX5exX138xX3xXexX35xX36xX37xX19xX7fxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xXcxX1xX138xX4xX3xX1xXdxXb9xX19xX3xXexX1xX10xX3cxX3xXc1xX35xX36xX3xX17xX28xX19xX1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX13exX8cxX3xXcxX1x11c9fxXdxX3xX1axXdxX6xX19xXc4xX3xX17xX28xX6xX3xX17xXdxX37x129bbxX3xX19xX14xXbxX3xX1xX18xX3xX7xX4b2xX7fxX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1exX3xXcxX1xX514xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX7fxX3xXcxd3a7xX3xX19xX1axXcfxX36xX3xX2xX82xX4cxX2xX2xX4cxX18exX82xX2xXedxX3xX17xX18axX19xX3xX1xX18axXexX3xX19xX1axXcfxX36xX3xX2xXedxX4cxX2xX2xX4cxX18exX82xX2xXedxX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1cxX35xaf4exXdxX3xX7xX2a5xX19xX1axX7fxX3xX1cxf23cxXexX3xX17xX77xX35xX3xXexX55cxX3x8ef9xX1xX13exX82xa0f0xX3xX17xX18axX19xX3xX2xX2xX1xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1cxX35xX59dxXdxX3xX4xX1xXdx9b86xX35xX7fxX3xX1cxX5a7xXexX3xX17xX77xX35xX3xXexX55cxX3xX2xX13exX1xX13exX82xX5b5xX3xX17xX18axX19xX3xX2xd4dexX1xX13exX82xX5b5xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX1exX3xX23xX28xX6xX3xX17xXdxX37xX524xX7fxX3xXcxXd8xXdxX3xXexX8fxX35xX19xX1axX3xXexX10dxX524xX3xX1axXdxX6xX3cxX3xX5exX28xX4xX1xX3xX524xX14xXexX3xX4xX109xX6xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX30xX19xX1xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12x8e44xf4cdxXdxX3xXexX1xX2a0xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX2axXdxX19xX3xX5xXdxX8axX19xX3xX1xXb9xX3xXc1xX35xX6xX3xX7xX62xX3xX17xXdxXb9xX19xX3xXexX1xX3cxXd8xXdxX7fxX3xX82xa34bxX5b1xe2fbxX2xX5f7xX18exX5f7xX5f7x131eexX3xX17xX37xX3xX17xX2c7xX44xX4xX3xX1xX2c7xc931xX19xX1axX3xX5execa9xX19xX8cxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX8fxX10xe4cexX9xXaxXaxX12xX0xXdxX524xX1axX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX8cxX2a4xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX19xX1xX8cx13701xX19xX4cxX19xX10x13712xX7xX4cxX2xXedxX691xX691xX4cxX5b1xX5f7xX5exX18exX82xX68fxX82xXedxX82xX82xXexX68fxX13exXedxX697xX691xX5xX82xX8cx16333xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cx13719xX524xX6xX1axX10xX3xX5exXexX1xX35xX524xX2a4xX3xX5exX1xXdxX5exX10xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX1exX6xX5xXdxX1axX19xX7fxX3xX8fxXdxX1axX1xXexXf7xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX3cxX5exX36xXaxX12xX0xX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX13xc5d1xX710xX3xX23x121e3xX1d5xX1d6xX3xX1cxXcxX1exX13xXcxX1exXcxX23xX24xX3xXcxX13x12465xX3x14b46x9faexX0xX4cxX7xXexX8fxX3cxX19xX1axX12xX0xX4cxXbxX12
namthanh