“Xuân yêu thương 2020” - đêm nhạc lan tỏa tình yêu thương
(Baohatinh.vn) - Tối (11/1), tại Trường Tiểu học xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã diễn ra đêm nhạc từ thiện “Xuân yêu thương 2020” gây quỹ giúp đỡ người nghèo trên địa bàn xã.
ea8ex10a86x154adx1660ax1679dx10a98x15487x13384x12e84xX7x1201fxfc2bx1356bx11c9cx11374x1075exX5x136d0xXax10d2bxfe1ax15bbbx14748x10e71x148d5xX3x11f1ex15353xX15xX3xXexX1xf277x10a5bxX17x1601exX3x13dccx10868xX24xX25x14571xX3xf747xX3x166f6xX1ax13d21xX3xX17xX1x11840xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXex14884xX6xX3xXexf2b4xX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX0x116a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152f4xX10xX6x1607bxXaxX12xXcx10326xXdxX3x14f93xX2xX2xX4dxX2x12164x13071xX3xXexX32xXdxX3xXcxf4d3xX1fx136e2xX17xX22xX3xXcxXdx12e75xX15xX3xX1x1616cxX4xX3x15d1fx11772xX3x12473xXdx11d10xXexX3xXcxXdx10c63xX17xX6cxX3xX1xX15xX19xX87xX17xX3xXcxX1xX32xX4xX1xX3xX5cxf01bxX3xX66xX5cxX9dxX3xXcx1054exX17xX1xX6bxX3xX2cxX83xX3xX5fxXdx10bc8xX17xX3xX73xX6xX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xXex16392xX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX22xX16xX19xX3x15cdfxX15x15d5dxX3xX22xXdxf942xXbxX3xX2cx15f28xX3xX17xX22xX1fxX75xXdxX3xX17xX22xX1x14b48x15334xX3xXexX73xX1axX17xX3xX2cx10ccbxX6xX3x122f2xX9dxX17xX3xX82xX83x14fd2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e30xXf7xX5fxX19xX3xXbx10842xX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax100efxXdxX5fxXexX1x1367fxX3x13d91xX2x111d5xXbxX82x13024xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108x13ab7xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxf79dxX5fxX149xX24xX187x15229xX2xX24xX187xXexX187xX25xX14bxX18cx156c7xX5xX25xX108x13bc5xXbxX22x116bdxX73xX9xX18cx14a3bxX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX12xX11exX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX3xX4xf780xX3xX7x1694cxX3xXexX1xX6xX2exX3xX22xXdxX6xX3xX4x14b06xX6xX3xX4x16268xX4xX3xX4xX6xX3xX7xXe3xX3xX2cxX32xXexX3xX22xXdxfc80xXdxX3xX4xX6xXf7xX3xXexX32xXdxX3xX4xX15x124c8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX118xXf7xX5xX10xX73xXf7xX3xX85xXdxX87xXexX3x144e4xX6xX2exX3xX17xX1xX1fxX147xX3xXcxX1xXdxX1axX17xX3xX118xX22exXf7xX6cxX3x11139xX17xX3xf06exX1xXe7xX6cxX3x158e7xX17xX1xX3xX5cx16835xX17xX22xX108xX108xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXf7xX5fxX19xX3xXbxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX5fxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX82xX14exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX178xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX187xX5fxX149xX24xX187xX18cxX18cxX2xX18cxXexX2xX25xX2xX187xX187xX5xX25xX108xX199xXbxX22xX19cxX73xX9xX187xX187xX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX82xXexX2axX6xX5xXdxX22xX17xX147xX3xX4xX10xX17xXexX10xX73xX14exXaxX12xX108xX108xX108xX4x16948xX17xX22xX3xX178x15ff9xXdxX3xX4xX21fxX4xX3xX17xX22xX1xX87xX3xX7xXe3xX3xXexX1xX15xX23bxX4xX3xX24exX1xX9dxX3xX1xX21fxXexX3xX24exX22xX1xX87xX3xXexX1xX15xecfcxXexX3xXexX73xX15xX19x15f68xX17xX3xXexX1xX63xX17xX22xX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXf7xX5fxX19xX3xXbxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX5fxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX82xX14exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX178xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX187xX5fxX149xX24xX187xX14bxX187xX24xX18cxXexX195xX195xX25xX187xX14bxX5xX25xX108xX199xXbxX22xX19cxX73xX9xX195xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX12xX11exX21fxX4xX3xXexXdxX8cxXexX3xX2ex15f63xX4xX3xX2cxX83xX3xX2exX6xX17xX22xX3xX2cxX8cxX17xX3xX17xX1xXdxX3bbxX15xX3xX4xX22exX2exX3xX82xXe7xX4xX3xX4xX1xXf7xX3xX2cx1259bxX17xX22xX3xX2cxX22exXf7xX3x1296cxX1xX21fxX17xX3xX22xXdxX22exX3xXexX1xX10xXf7xX3xX5fxeb1axXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXf7xX5fxX19xX3xXbxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX5fxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX82xX14exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX178xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX187xX5fxX25xX25xX25xX25xX25xX24xX195xXexX18cxX2xX14bxX24xX2xX5xX25xX108xX199xXbxX22xX19cxX73xX9xX18cxX149xX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX12xX11exX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX3xX4x1445dxX17xX3x14131xX17xX3xXexX1fx1226dxX17xX22xX3xX178xX38fxXdxX3xXexXdxX8cxXexX3xX2exX4caxX4xX3xX2exXe7xX6xX3xX73xX63xXdxX3xX4xX21bxX6xX3xX17xX22xX1xX87xX3xX7xXe3xX3xX24exX1xX1fxX3xXcxX3exX17xX1xX3xX2axX3x140abxXf7xX9dxX17xX3xX4xX6xX3xX2exXe7xX6xX3xX17xX1xX32xX4xX3xX4f4xXffxX4xX1xX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXf7xX5fxX19xX3xXbxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX15xX2exX102xX3xXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX5fxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX82xX14exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX178xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX187xX5fxX25xX25xX25xX25xX14bxX24xX14bxXexX2xX25xX149xX1a0xX2xX5xX25xX108xX199xXbxX22xX19cxX73xX9xX24xX24xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX12xXcxX32xXdxX3xX4xX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX6cxX3xX118xX6xX17xX3xXcx12f89xX3xX4xX1x12398xX4xX3xX2cxX83xX3xXe1xX15xX19xX1axX17xX3xX22xX20cxXbxX3xX2cxX1fxX61exX4xX3xX18cxX24xX3xX7xX15xX619xXexX3xXe1xX15xX9dxX6cxX3xXexX73xXffxX3xX22xXdxX21fxX3xX24xX149xX3xXexX73xXdxX87xX15xX3xX2cxX26fxX17xX22xX3xX5fxX9dxX17xX1xX3xXex10d61xX17xX22xX3xX4xX21fxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX2cxX3exX17xX1xX3xX17xX22xX1xXf6xXf7xX6cxX3xX17xX22xX1fxX75xXdxX3xX4xX20cxX3xX1xXf7xX9dxX17xX3xX4xX22exX17xX1xX3xX4f4xX1xX20cxX3xX4f4xX1x166e0xX17xX3xXexX73xX1axX17xX3xX2cxXffxX6xX3xX102xX9dxX17xX3xX82xX83xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXf7xX5fxX19xX3xXbxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX5fxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX82xX14exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX178xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX187xX5fxX25xX25xX25xX25xX18cxX2xX149xXexX2xX1a0x11ca9xX149xX18cxX5xX25xX108xX199xXbxX22xX19cxX73xX9xX195xX2xX149xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX12xX64exX32xXdxX3xX5fxXdxX87xX17xX3xX4xX1x12129xX17xX1xX3xXe1xX15xX19xX3bbxX17xX3xX2cxXffxX6xX3xXbxX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX6xXf7xX3xXexX7c0xX17xX22xX3xXe1xX15xX9dxX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX21fxX4xX3xX1xX23bxX3xX17xX22xX1xXf6xXf7xX108xX108xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXf7xX5fxX19xX3xXbxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX17xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX5fxXexX1xX147xX3xX149xX2xX14bxXbxX82xX14exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX147xX3xX14bxX2xX25xXbxX82xX14exXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX4dxX4dxXdxX108xX102xX6xXf7xX1xX6xXexXdxX17xX1xX108xX178xX17xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX187xX5fxX25xX25xX25xX25xX149xX25xX18cxXexX149xX187xX2xX18cxX1a0xX5xX25xX108xX199xXbxX22xX19cxX73xX9xX187xX195xX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxXf7xX17xXaxX12xX108xX108xX108xX3xX178xX9dxX3xX22x14d46xXdxX3xX5xX75xXdxX3xX4xX22exX2exX3xX4xX21fxX4xX3xX4xX6xX3xX7xXe3xX6cxX3xX17xX1xX9dxX3xX1xX22exXf7xX3xXexX16xX2exX3xX2cxX83xX3xXexX1xX6xX2exX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX178xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX73xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX1axX17xX3xXe1xX15xX6xX17xX147xX0xX4dxX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2axXexX1xX15xX2exX102xX2axX6xX17xX5fxX2axX7xX6xXbxXf7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX22x11d2axX17xX3xX4f4xX8cxXexX3xX2axX3xXcxX8cxXexX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX28xXaxX3xX1xX73xX10x15e2cxX9xXaxX4dxX17xX1xXdxXbxX2axX4xX6xX15xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxX82xX15xX6xX17xX2axX22xX6xX17xX2axX4f4xX10xXexX2axXexX10xXexX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxX2xX1a0xX18cxX24xX88exX187xX108xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX24xX25xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX24xX25xX25xX2xX4dxX2xX14bxX24xX5fxX14bxX2xX149xX18cxX1a0xX187xX195xXexX24xX149xX88exX18cxX187xX5xX25xX108xX199xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX178xX12xX0xX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX22xXaf8xX17xX3xX4f4xX8cxXexX3xX2axX3xXcxX8cxXexX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX28xXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX17xX1xXdxXbxX2axX4xX6xX15xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxX82xX15xX6xX17xX2axX22xX6xX17xX2axX4f4xX10xXexX2axXexX10xXexX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxX2xX1a0xX18cxX24xX88exX187xX108xX1xXexX2exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX22xXaf8xX17xX3xX4f4xX8cxXexX3xX2axX3xXcxX8cxXexX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX28xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX24exX1xX16xX17xX3xX5fxXffxXbxX3xX4f4xf0b8xX3xX17xXdxX87xX2exX3xX195xX25xX3xX17xX7f1xX2exX3xX17xX22xX9dxX19xX3xXexX73xX15xX19xX3bbxX17xX3xXexX1xX63xX17xX22xX3xX1xX7fxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX6cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX178xXdxX1axX17xX3xX66xX88exX4dxX2xX4dxX2xX88exX18cxX25xX3xX2axX3xX88exX4dxX2xX4dxX24xX25xX24xX25xX6bxX6cxX3xXcxX73xX1fxX75xX17xX22xX3xXcxX5cxX265xXcxX3x14e3axX6xXdxX3xXcxX1xXe7xX4xX3x100d2xXf7xX6xX17xX3xX66xXcf4xX23bxX4xX3xX5cxX9dxX3xX2axX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX6bxX3xX178xXbexX6xX3xXexX77exX3xX4xX1xX782xX4xX3xX4xX21fxX4xX3xX1xXf7xX32xXexX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xX17xX22xXf7xX32xXdxX3xX4f4xX1xX20cxX6xX3xX178xX9dxX3xXbxX1xX21fxXexX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xX4xX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX22xXaf8xX17xX3xX4f4xX8cxXexX3x1434fxX3xXcxX8cxXexX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX28xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX178xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX17xX1xXdxXbxX2axX4xX6xX15xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxX7xX10xX2axX4xX1xXdxX6xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX2axX6xX2exX2axX5xXf7xX17xX22xX2axX17xX22xX15xXf7xXdxX2axX102xX10xX17xX1xX2axX17xX102xX7xXbxX4dxX2xX1a0xX2xX88exX24xX14bxX108xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX24xX25xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX2xX88exX14bxX14bxX4dxX2xX187xX24xX5fxX14bxX24xX24xX14bxX187xX18cxX1a0xXexX1a0xX14bxX14bxX149xX24xX5xX25xX108xX199xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX178xX12xX0xX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX17xX1xXdxXbxX2axX4xX6xX15xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxX7xX10xX2axX4xX1xXdxX6xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX2axX6xX2exX2axX5xXf7xX17xX22xX2axX17xX22xX15xXf7xXdxX2axX102xX10xX17xX1xX2axX17xX102xX7xXbxX4dxX2xX1a0xX2xX88exX24xX14bxX108xX1xXexX2exXaxX12xXaxf49exf468xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX28xX6cxX3xX619xX2exX3xX5xX616xX17xX22xX3xX17xX22xX1fxX75xXdxX3xX102xX87xX17xX1xX3xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX7bxX3xX1xXdxX87xX17xX3xX7xX20fxX3xXe1xX15xX6xX17xX3xXexX16xX2exX6cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXec7xX3xX178xX38fxXdxX3xX4xX21fxX4xX3xX102xX87xX17xX1xX3xX17xX1xX16xX17xX3xX17xX22xX1xXf6xXf7xX6cxX3xX17xX22xX9dxX19xX3xX195xX4dxX2xX2xX6cxX3xX64exXf7xX9dxX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX1axX17xX3xX4xX21fxX4xX3xX2cxX20xX17xX3xX178xXffxX147xX3xX118x12638xf49dxX85xX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX6cxX3xX265xX1xX616xX17xX22xX3xXexX1xX6xX2exX3xX2exX1fxX15xX3xX2axX3xX11exX4ecxX17xX22xX3xX6xX17xX3xXexff6axX17xX1xX6cxX3xX118xX87xX17xX1xX3xX178xXdxX87xX17xX3xX265xX1xX77exXdxX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX6cxX3xXcxXdxX7bxX15xX3xX2cxXf7xX9dxX17xX3xX11exX22exX17xX1xX3xX7xX21fxXexX3xX4xX20xX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xX7xX63xX3xX24xX3xXexX77exX3xX4xX1xX782xX4xX3xX4xX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX17xX22xX15xX19xX87xX17xX3xX13xXec6xXec7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX28xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX178xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xXe7xX4xX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX13xX24exX20xXdxX3xX619xX19xX3xX4xXf7xX17xX3xXexX3exX2exX3xX178xX3bbxX28xXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX22xXdxX6xXdxX2axXexX73xXdxX4dxX82xX15xX4xX2axX5fxXf7xX17xX22xX2axX5fxX10xX2exX2axX17xX1xX6xX4xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX2axX17xXf7xXdxX2axX6xX19xX2axX4xXf7xX17xX2axXexXdxX2exX2axX178xX10xX4dxX2xX195xX88exX88exX149xX88exX108xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX24xX25xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX2xX88exX187xX88exX4dxX2xX24xX88exX5fxX24xX24xX24xX25xX14bxX25xX25xXexX24xX195xX14bxX187xX88exX5xX25xX108xX199xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX178xX12xX0xX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xXe7xX4xX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX13xX24exX20xXdxX3xX619xX19xX3xX4xXf7xX17xX3xXexX3exX2exX3xX178xX3bbxX28xXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX22xXdxX6xXdxX2axXexX73xXdxX4dxX82xX15xX4xX2axX5fxXf7xX17xX22xX2axX5fxX10xX2exX2axX17xX1xX6xX4xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX2axX17xXf7xXdxX2axX6xX19xX2axX4xXf7xX17xX2axXexXdxX2exX2axX178xX10xX4dxX2xX195xX88exX88exX149xX88exX108xX1xXexX2exXaxX12xX14xXe7xX4xX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX13xX24exX20xXdxX3xX619xX19xX3xX4xXf7xX17xX3xXexX3exX2exX3xX178xX3bbxX28xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX85xX38fxXdxX3xX4xX1xX21bxX3xX2cxX3bbxX3xX13xX24exX20xXdxX3xX619xX19xX3xX4xXf7xX17xX3xXexX3exX2exX3xX178xX3bbxX28xX6cxX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX5fxXf7xX3xX4xX21fxX4xX3xX17xX22xX1xX87xX3xX7xXe3xX3xX24exX22xX1xX87xX3xX262xX17xX3xX178xX9dxX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX61exXbxX3xXexX77exX3xX4xX1xX782xX4xX3xX5fxX9dxX17xX1xX3xXexX7c0xX17xX22xX3xX4xX21fxX4xX3xX4xX4caxX3xX22xXdxX9dxX3xXexX32xXdxX3xXcxX73xX15xX17xX22xX3xXexX16xX2exX3xX64exXdxX3bbxX15xX3xX5fxX1fxXebxX17xX22xX3xX17xX22xX1fxX75xXdxX3xX4xX20cxX3xX4xX4ecxX17xX22xX3xX178xX9dxX3xX118xX22exXf7xX3xXexX73xX61exX3xX82xX83xX3xX1xX23bxXdxX3xX5cxX9dxX3xXcxXa4xX17xX1xX3xX5fxXdxXaexX17xX3xX73xX6xX3xXexX63xXdxX3xX2xX4dxX2xX25xX3xX2cxX83xX3xX22xX16xX19xX3xX82xXe7xX4xX3xX2cxX23bxX17xX22xX3xXexX73xXf7xX17xX22xX3xX5xX616xX17xX22xX3xX17xX22xX1fxX75xXdxX3xX82xX10xX2exX108xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX178xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1531dxX15xX19xX1axX17xX3xX22xX20cxXbxX3xX1xX20xX17xX3xX24xX2xX18cxX3xXexX73xXdxX87xX15xX3xX2cxX26fxX17xX22xX3xXexXbexX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xXexXbexX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX13xXcebxX9dxX15xX3xX1xXf7xX6xX3xX2cxX3axX28xXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX17xX1xXdxXbxX2axX4xX6xX15xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxXe1xX15xX19xX10xX17xX2axX22xXf7xXbxX2axX1xXf7xX17xX2axX24xX2xX18cxX2axXexX73xXdxX10xX15xX2axX5fxXf7xX17xX22xX2axXexX15xX2axX5fxX10xX2exX2axX17xX1xX6xX4xX2axXexX15xX2axXexX1xXdxX10xX17xX2axX2exX6xX15xX2axX1xXf7xX6xX2axX5fxXf7xX4dxX2xX195xX149xX195xX14bxX18cxX108xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX22xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX24xX25xX4dxX17xX10xX142xX7xX4dxX2xX88exX187xX25xX4dxX2xX187xX24xX5fxX24xX2xX187xX18cxX24xX187xX18cxXexX187xX195xX88exX149xX195xX5xX25xX108xX199xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xX3xX24xX25xX24xX25xX28xX3xX2axX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexX3axX6xX3xXexX3exX17xX1xX3xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1fxX20xX17xX22xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX178xX12xX0xX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130exX15xX19xX1axX17xX3xX22xX20cxXbxX3xX1xX20xX17xX3xX24xX2xX18cxX3xXexX73xXdxX87xX15xX3xX2cxX26fxX17xX22xX3xXexXbexX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xXexXbexX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX13xXcebxX9dxX15xX3xX1xXf7xX6xX3xX2cxX3axX28xXaxX3xX1xX73xX10xXb15xX9xXaxX4dxX17xX1xXdxXbxX2axX4xX6xX15xX2axX19xX10xX15xX2axXexX1xX15xXf7xX17xX22xX4dxXe1xX15xX19xX10xX17xX2axX22xXf7xXbxX2axX1xXf7xX17xX2axX24xX2xX18cxX2axXexX73xXdxX10xX15xX2axX5fxXf7xX17xX22xX2axXexX15xX2axX5fxX10xX2exX2axX17xX1xX6xX4xX2axXexX15xX2axXexX1xXdxX10xX17xX2axX2exX6xX15xX2axX1xXf7xX6xX2axX5fxXf7xX4dxX2xX195xX149xX195xX14bxX18cxX108xX1xXexX2exXaxX12xX130exX15xX19xX1axX17xX3xX22xX20cxXbxX3xX1xX20xX17xX3xX24xX2xX18cxX3xXexX73xXdxX87xX15xX3xX2cxX26fxX17xX22xX3xXexXbexX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xXexXbexX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX13xXcebxX9dxX15xX3xX1xXf7xX6xX3xX2cxX3axX28xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX73xXf7xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX24exX1x164d4xX2exX3xX4f4xX1axX15xX3xX22xX7fxXdxX3xX82xX16xX19xX3xX5fxX20fxX17xX22xX3xX17xX1xX9dxX3xXexX3exX17xX1xX3xX17xX22xX1xXa4xX6xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX20fxX15xX3xX102xXdxX17xX1xX3xX265xX1xX32xX2exX3xX85xX7f1xX17xX3xX118xX3exX17xX1xX6cxX3xX178xXbexX6xX3xXe1xX15xX6xX6cxX3xX64exXf7xX9dxX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX1axX17xX3xX82xX83xX3xf863x15631xX3xXec6xX20xX17xX3xX66xX1xX15xX19xX87xX17xX3xX15a3xX15a4xX3xX262xX17xX1xX6bxX3xXbxX1xX63xXdxX3xX1xX61exXbxX3xX178xX38fxXdxX3xX17xX1xX20cxX2exX3xX13xXcxX73xX21fxXdxX3xXexXdxX2exX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX17xX22xX15xX19xX87xX17xX28xX3xXexX77exX3xX4xX1xX782xX4xX3xX4xX1xX1fxX20xX17xX22xX3xXexX73xX3exX17xX1xX3xX2cxX1axX2exX3xX17xX1xX32xX4xX3xXexXbexX3xXexX1xXdxX87xX17xX3xX13xXcebxX9dxX15xX3xX1xXf7xX6xX3xX2cxX3axX28xX108xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX178xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX15xX5xX12xX0xX5fxXdxX178xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX73xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX178xX12xX0xX4dxX5fxXdxX178xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xX15xXexX1xXf7xX73xXaxX12xXcf4xX1axX3xXcxX15xX619xX17xX3xX2axX3xX15a3xX1xXaf8xX4xX3xXcebxX6xXdxX0xX4dxXbxX12
Lê Tuấn - Khắc Mai