Bắt tàu giã cào của Quảng Ngãi khai thác hải sản sai vùng quy định ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Trong 2 tàu giã cào khai thác hải sản sai vùng quy định bị Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phát hiện, đã có 1 tàu bỏ chạy, hiện đang được truy tìm.
834bx95ffx11964xe8bcxdcecxb35ex10b26x9096x9002xX7xf423xea20xbbe5x9617x9de3xda32xX5xaedaxXax11b18xea4fxe6eexXexX3xXexf85axafacxX3xd927xXdxd6d0xX3xX4xX18xb8e8xX3xX4x1017dxX6xX3xb420xX19xc258x10c3dxX1bxX3xe5b4xX1bxX1dxXdxX3xf0d3xX1xX6xXdxX3xXexX1x1102dxX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xb599xfae8xX2axX1bxX3xdce6xX19x9e6cxX3xaf1fxb311xX2axX1xX3xff66xX3xf731xX18xX3xXcx105f8xX2axX1xX0xd5eaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6xc2b8xXaxX12xXcxa774xX21xX2axX1bxX3xc83exX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xfffcxX52xX3xaee7xb496xX2axX3xX13xXdxbd89xX2axX3xXbxX1x117cdxX2axX1bxX3xXcxX1xXdxXb6xX2axX3x973bxa79bxa450xX3x10172xX13xXb0xX13x11069xX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xe48fxX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxd074xX2axd36cxX3xX51xX1dxX3xX4x858exX3xX2xX3xXexX18xX19xX3xXadxb5bfxX3xX4xX1x1089fxX4fxXe1xX3xX1xXdxXdfxX2axX3xX51xX6xX2axX1bxX3xX51xab25x11105xX4xX3xXexX76xX19xX4fxX3xXex9343xXc7xc8eexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xXc5xX1xXdxc392xX19xX3xX2axX1bxX18xX4fxX3x8a99xX60xX130xXe1xX3xXcxX76xX19xX2axX1bxX3xXexX39xX3xX58xX21xX18xX2axX1bxX3xcc10xXdxX2axX1xX3xXcxX1xX29xX21xX3xf4edxX3xXb0xXb1xX2axX3xXexX76xX103xX56xX2axX1bxX3xXb0xXb1xX2axX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xXcxX1xXdxXb6xX2axX3xXc5xXc6xXc7xX3xXc9xX13xXb0xX13xXcdxX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXd6xX3xX4xX1xX21xX3xXadxXdx10d62xXex90f6xX3xXb0x87f1xX2axX3xX48xX52xX3xX48x10bf9xX6xX3xXadxX14xXexX3xX1bxXdxb47axX3xX2xX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xXexX76xXb6xX2axX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdx993axX2axX3xd1acxX1dxX3xXc5xe474xXc7xX3x120b0xX5cxX2axX1xXe1xX3xX1xX19xX4fxXdfxX2axX3xXc5xX1e5xXc7xX3x8febxX19xX4fxXb6xX2axX10fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xX0xXdxXc7xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2axXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxc038xXdxX72xXexX1xX18bxX3xed40xX2xX130xXbxX1e1x93e5xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX18bxX3xe2d1xX2x1056dxXbxX1e1xX23bxXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX10fxXadxX6xX21xX1xX6xXexXdxX2axX1xX10fxX48xX2axX60xX2axX10xX22fxX7xX60xX7bxX2xX2x10b8cxX60xX2xX247xX236xX72xaf59xX2xX236xX130xX245xX271xX26bxXexX7bxX245xX247x98dcxX7bxX5xX247xX10fx1047axXbxX1bx92baxX76xX9xX7bxX27cxX245xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xX56xX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX22fxXdxX72xXexX1xX9xXaxX236xX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX245xX2xX247xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX21xX2axXaxX12xXcxX18xX19xX3xX4xX39xX3xX27xX2axX1bxX3xX27cxX7bxX236xX236xX130xX3xXcxb5f6xX3xXadxX52xX3xX5xb085xX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xXb0xXb1xX2axX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xXcxX1xXdxXb6xX2axX3xXc5xXc6xXc7xX3xXadxX14xXexX3xX1bxXdxX19exX10fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xXc5xb239xX3xXexX1xX1dexXe1xX3xX48xX18xX21xX3xX5xd64cxX4xX3xX2xX247xX1xX245xX130xX3xXbxX1xX376xXexX3xX4xX49xX2axX1bxX3xX2axX1bxX18xX4fxXe1xX3xXexX76xX21xX2axX1bxX3xX4dxX19xX39xX3xXexX76xX10dxX2axX1xX3xXexX19xXc6xX2axX3xXexX76xX6xX3xXexX76xXb6xX2axX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX1e1xX1dxX3xXc5xX1e5xXc7xX3xX1e8xX5cxX2axX1xXe1xX3xX4xX39xX4xX1xX3xXc5xa463xX6xX3xX2dxX1xX103xX104xX2axX1bxX3xX32xX1xX21xX29xX2axX1bxX3xX236xX3xX1xX29xXdxX3xX5x10daaxXe1xX3xXb0xXb1xX2axX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xXcxX1xXdxXb6xX2axX3xXc5xXc6xXc7xX3xX51xX1dxX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxXdfxX2axX3xX2xX3xX4xd872xXbxX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX51xX6xX2axX1bxX3xX4xXe7xX3xX1xX18xX2axX1xX3xX48xXdxX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX10fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xXcdxX1xX39xXexX3xX1xXdxXdfxX2axX3xX5xX32axX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xXb0xXb1xX2axX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xXcxX1xXdxXb6xX2axX3xXc5xXc6xXc7xXe1xX3xX2xX3xXexX18xX19xX3xX51xX1dxX3xXadxXf0xX3xX4xX1xXf4xX4fxX10fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xXb0xXb1xX2axX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xXcxX1xXdxXb6xX2axX3xXc5xXc6xXc7xX3xX51xX1dxX3xXadxX14xXexX3xX1bxXdxX19exX3xX51xX103xX104xX4xX3xX2xX3xXexX18xX19xX3xXc7xX6xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX32xXdxX1dexXc7xX3xX7xX21xX39xXexX3xX27xX2axX1bxX3xX27cxX7bxX236xX236xX130xX3xXcxX324xX3xX72xX21xX3xXcxX76xXc6xX2axX3xXcxXf4xXdxX3xXc9xXexX76xX376xX3xXexXf4xXdxX3xX2dxX1bxX1xX5cxX6xX3x1208exX2axXe1xX3xXex11754xX2axX1xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxXd6xX3xX5xX18xXc7xX3xX4xX1xX24xXe1xX3xX51xXb1xX2axX1bxX3xXexX1x8ef6xXdxX3xXexX1xX19xX3xX1bxXdxX19exX3xX2xX3xXadxa2afxX3xX72xXf4xX3xX72xX49xX2axX1bxX3xX51xX1dexX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX10fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xX0xXdxXc7xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX19xXc7xXadxX3xXdxXc5xX10xX2axXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX22fxXdxX72xXexX1xX18bxX3xX236xX2xX130xXbxX1e1xX23bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX18bxX3xX245xX2xX247xXbxX1e1xX23bxXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX10fxXadxX6xX21xX1xX6xXexXdxX2axX1xX10fxX48xX2axX60xX2axX10xX22fxX7xX60xX7bxX2xX2xX26bxX60xX2xX247xX236xX72xX271xX2xX236xX130xX130xX271xb038xXexX236xX247xX245xX2xX7bxX5xX247xX10fxX281xXbxX1bxX284xX76xX9xX2xX130xX27cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xX56xX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX22fxXdxX72xXexX1xX9xXaxX236xX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX245xX2xX247xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xX0xXdxXc7xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2axXexX10xX76xXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXaxX22fxXdxX72xXexX1xX18bxX3xX236xX2xX130xXbxX1e1xX23bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX18bxX3xX245xX2xX247xXbxX1e1xX23bxXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX60xX60xXdxX10fxXadxX6xX21xX1xX6xXexXdxX2axX1xX10fxX48xX2axX60xX2axX10xX22fxX7xX60xX7bxX2xX2xX26bxX60xX2xX247xX236xX72xX271xX2xX5efxX247xX245xX247xX26bxXexX26bxX236xX271xX26bxX247xX5xX247xX10fxX281xXbxX1bxX284xX76xX9xX7bxX26bxX130xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xX56xX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX22fxXdxX72xXexX1xX9xXaxX236xX2xX130xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX245xX2xX247xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX21xX2axXaxX12xXcxXf4xXdxX3xXexX1xX54axXdxX3xX51xXdxX1dexXc7xX3xXadxX52xX3xXadxX14xXexX3xX1bxXdxX19exXe1xX3xXexX76xXb6xX2axX3xXexX18xX19xX3xX4xXe7xX3xX32xX1xX21xX29xX2axX1bxX3xX7bxX3xXexff07xX2axX3xX4xX39xX3xX2axX1xXf0xX3xX4xX39xX4xX3xX5xX21xXf4xXdxX10fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX72xX4fxXaxX12xX1e8xX32axX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xX4xX1x9afaxX4xX3xX2axe2cfxX2axX1bxX3xX51xX1dxX3xX51xX103xX6xX3xXexX18xX19xX3xXadxX52xX3xXadxX14xXexX3xX48xX18xX21xX3xXadxX54axX3xX51xX1dexX3xXexXdxX189xX2axX3xX1xX18xX2axX1xX3xX51xXdxX128xX19xX3xXexX76xX6xXe1xX3xXexX76xX19xX4fxX3xXexX10dxXc7xX3xXexX18xX19xX3xXadxXf0xX3xX4xX1xXf4xX4fxX3xX2axX1xde7fxXc7xX3xX1e1xX3caxX3xX5xX3e2xX3xX2axX1bxX1xXdxXb6xXc7xX3xXexX1xX10xX21xX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xX4xX24xX6xX3xXbxX1xX39xXbxX3xX5xX19xb453xXexX10fxX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX76xX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexX76xX21xX2axX1bxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxXb6xX2axX3xX4dxX19xX6xX2axX18bxX0xX60xX7xXexX76xX21xX2axX1bxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xd36dxXexX1xX19xXc7xXadxX8aexX6xX2axX72xX8aexX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX1bxXdxX19exX3xX7bxX3xXexX18xX19xX3xX4xX39xX3xX2axX1bxX21xXf4xXdxX3xXexX52axX2axX1xX3xX72xX49xX2axX1bxX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX51xX39xX2axX1xX3xXadxX14xXexX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xXaxX3xX1xX76xX10x103d2xX9xXaxX60xX6xX2axX8aexX2axXdxX2axX1xX8aexXexX76xX6xXexX8aexXexX19xX60xXadxX6xXexX8aexX1bxXdxX19xX8aexX7bxX8aexXexX6xX19xX8aexX4xX6xX8aexX2axX1bxX21xX6xXdxX8aexXexXdxX2axX1xX8aexX72xX19xX2axX1bxX8aexX1bxXdxX6xX8aexX4xX6xX21xX8aexX72xX6xX2axX1xX8aexXadxX6xXexX8aexX7xX6xXdxX8aexX48xX19xX2axX1bxX8aexXadxXdxX10xX2axX8aexX4dxX19xX4fxX8aexX72xXdxX2axX1xX60xX7bxX2xX247xX271xX271xX271xX10fxX1xXexXc7xXaxX12xX0xXdxXc7xX1bxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX60xXc7xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX7bxX247xX60xX2axX10xX22fxX7xX60xX7bxX2xX2xX236xX60xX2xX247xX26bxX72xX2xX7bxX271xX247xX26bxX2xX7bxXexX271xX27cxX236xX2xX7bxX5xX247xX10fxX281xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xX56xX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX48xX12xX0xX7xXexX76xX21xX2axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX1bxXdxX19exX3xX7bxX3xXexX18xX19xX3xX4xX39xX3xX2axX1bxX21xXf4xXdxX3xXexX52axX2axX1xX3xX72xX49xX2axX1bxX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX51xX39xX2axX1xX3xXadxX14xXexX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xXaxX3xX1xX76xX10xX91axX9xXaxX60xX6xX2axX8aexX2axXdxX2axX1xX8aexXexX76xX6xXexX8aexXexX19xX60xXadxX6xXexX8aexX1bxXdxX19xX8aexX7bxX8aexXexX6xX19xX8aexX4xX6xX8aexX2axX1bxX21xX6xXdxX8aexXexXdxX2axX1xX8aexX72xX19xX2axX1bxX8aexX1bxXdxX6xX8aexX4xX6xX21xX8aexX72xX6xX2axX1xX8aexXadxX6xXexX8aexX7xX6xXdxX8aexX48xX19xX2axX1bxX8aexXadxXdxX10xX2axX8aexX4dxX19xX4fxX8aexX72xXdxX2axX1xX60xX7bxX2xX247xX271xX271xX271xX10fxX1xXexXc7xXaxX12xX13xX14xXexX3xX1bxXdxX19exX3xX7bxX3xXexX18xX19xX3xX4xX39xX3xX2axX1bxX21xXf4xXdxX3xXexX52axX2axX1xX3xX72xX49xX2axX1bxX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX51xX39xX2axX1xX3xXadxX14xXexX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX76xX21xX2axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX7bxX3xXexX18xX19xX3xX4xX39xX3xXadxX52xX3xX5xX32axX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xX13xX558xX3xX51xX558xXdxX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xX3xXadxX14xXexX3xX1bxXdxX19exX3xXc7xX6xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX32xXdxX1dexXc7xX3xX7xX21xX39xXexX3xXexX52axX2axX1xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxX10fxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX48xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1e8xX32axX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xX4xX1xX7eaxX4xX3xX2axX7eexX2axX1bxX3xX51xX19x10871xXdxX3xXadxX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xXexX76xXb6xX2axX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX1xX76xX10xX91axX9xXaxX60xX6xX2axX8aexX2axXdxX2axX1xX8aexXexX76xX6xXexX8aexXexX19xX60xX5xX19xX4xX8aexX5xX19xX21xX2axX1bxX8aexX4xX1xX19xX4xX8aexX2axX6xX2axX1bxX8aexX72xX19xX21xXdxX8aexXadxX6xXexX8aexXexX6xX19xX8aexX1bxXdxX6xX8aexX4xX6xX21xX8aexXexX76xX10xX2axX8aexX48xX19xX2axX1bxX8aexXadxXdxX10xX2axX8aexX1xX6xX8aexXexXdxX2axX1xX60xX7bxX247xX26bxX130xX26bxX26bxX10fxX1xXexXc7xXaxX12xX0xXdxXc7xX1bxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX60xXc7xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX7bxX247xX60xX2axX10xX22fxX7xX60xX7bxX2xX2xX2xX60xX2xX247xX130xX72xX130xX2xX27cxX245xX247xX130xX27cxXexX130xX7bxX27cxX236xX5efxX5xX247xX10fxX281xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX27xX19xX29xX2axX1bxX3xX2dxX1bxX1dxXdxX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX29xXdxX3xX7xX29xX2axX3xX7xX6xXdxX3xX48xX49xX2axX1bxX3xX4dxX19xX4fxX3xX51xX52xX2axX1xX3xX56xX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX48xX12xX0xX7xXexX76xX21xX2axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1e8xX32axX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xX4xX1xX7eaxX4xX3xX2axX7eexX2axX1bxX3xX51xX19xXbd5xXdxX3xXadxX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xXexX76xXb6xX2axX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXaxX3xX1xX76xX10xX91axX9xXaxX60xX6xX2axX8aexX2axXdxX2axX1xX8aexXexX76xX6xXexX8aexXexX19xX60xX5xX19xX4xX8aexX5xX19xX21xX2axX1bxX8aexX4xX1xX19xX4xX8aexX2axX6xX2axX1bxX8aexX72xX19xX21xXdxX8aexXadxX6xXexX8aexXexX6xX19xX8aexX1bxXdxX6xX8aexX4xX6xX21xX8aexXexX76xX10xX2axX8aexX48xX19xX2axX1bxX8aexXadxXdxX10xX2axX8aexX1xX6xX8aexXexXdxX2axX1xX60xX7bxX247xX26bxX130xX26bxX26bxX10fxX1xXexXc7xXaxX12xX1e8xX32axX4xX3xX5xX103xX104xX2axX1bxX3xX4xX1xX7eaxX4xX3xX2axX7eexX2axX1bxX3xX51xX19xXbd5xXdxX3xXadxX14xXexX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX18xX21xX3xXexX76xXb6xX2axX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX76xX21xX2axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX1e8xXdxXb6xX2axX3xXexXdxX189xXbxX3xXexX76xX21xX2axX1bxX3xX7bxX3xX2axX1bxX18xX4fxX3xX48xX195xX6xX3xX4dxX19xX6xXe1xX3xXb0xXb1xX2axX3xX13xXdxXb6xX2axX3xXbxX1xXbbxX2axX1bxX3xX1e8xXf4xX4xX1xX3x8f9fxa0aaxX2axX3xX51xX1dxX3xXadxX14xXexX3xX1bxXdxX19exX3xX130xX3xXexX18xX19xX3xX4xX39xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xX39xX4xX3xXexX76xX39xXdxX3xXbxX1x10bf1xXbxX3xXexX76xXb6xX2axX3xX48xX49xX2axX1bxX3xXadxXdxX1dexX2axX3xX2dxX1bxX1xXdxX3xX1f8xX19x955fxX2axX3xXc9xX58xX18xX3xXcxX5cxX2axX1xXd6xX10fxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX48xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX19xX5xX12xX0xX72xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX76xXaxX12xX0xX60xX72xXdxX48xX12xX0xX60xX72xXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX525xX19xXexX1xX21xX76xXaxX12xXcdxX1xX6xX2axX3xXcxX76xXe81xXc7xX3xX8aexX3xX144xXdxX2axX1xX3xXcxX21xX18xX2axX0xX60xXbxX12
Phan Trâm - Minh Toàn