94% học sinh giỏi quốc gia thuộc trường chuyên
2.096 trong tổng số 2.226 giải học sinh giỏi quốc gia thuộc về các trường chuyên, năng khiếu; trường nhiều giải nhất là THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.
a5acxb938xfd85xfb7axd307xf9adxccfaxa797x115f0xX7xacf9xb2c4xc610x10db2x11ad9xb7c4xX5xb8faxXaxd936xa5d6xc312xf965xX3xX1x11a96xX4xX3xX7xXdxf470xX1xX3x1242fxXdxa90exXdxX3x113efx10d6axa609xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX26xdbfdxX4xX3xXex11a10xd970xf0aaxX1dxX20xX3xX4xX1xX26x1219fxb98axX1dxX0xf03axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1228bxX10xX6xf5d9xXaxX12xbce4x10890xd9a8xX13x10ab0xX3xXexX35x11db9xX1dxX20xX3xXexcdabxX1dxX20xX3xX7xX27xX3xX57xX58xX57xX57xX5bxX3xX20xXdx11021xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX26xX31xX4xX3x100b0x10cb2xX3xX4xd999xX4xX3xXexX35xX36xX37xX1dxX20xX3xX4xX1xX26xX3exX3fxX1dx11919xX3xX1dxec87xX1dxX20xX3xc8b7xX1xXdxd18cxX26xb0dfxX3xXexX35xX36xX37xX1dxX20xX3xX1dxX1xXdxX94xX26xX3xX20xXdxX73xXdxX3xX1dxX1xfa04xXexX3xX5xf6b0xX3xXcxX51xff95xXcxX3xX4xX1xX26xX3exX3fxX1dxX3xXcxX35x12cc7xX1dxX3xXd1xX1xfefcxXa7xX3xX51xX73xXdxX3xXd1xX1x129c4xX1dxX20xX58xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e86xX5fxX54xX3exXaxX12xX0xXdxe599xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf12bxX10xX1dxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxe802xXdxX54xXexX1x101aexX3xX2xX57xX59xX59xXbxc850xXb3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX125xX3xX2x10221xX59xX138xXbxX12cxXb3xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX58xb301xX6xX5fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX58xX93xX1dxX42xX1dxX10xX120xX7xX42xX57xX57xX2xea88xX42xX2xX59xX138xX54xX5bxX2xX2xX57xdbedxX14xcf15xXexX15exX59xX168xX168xX5xX15ex12c18xXaexX3exX172xXexX1xXdxX172xX1xX7xX20xX25xX20xX172xX59xX2xX172xX2xX5bxX14xX16axX58x11f8bxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX26xX31xX4xX3xXexX35xX36xX37xX1dxX20xX3xX4xX1xX26xX3exX3fxX1dxXaxX3xX120xXdxX54xXexX1xX9xXaxX2xX57xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX2xX138xX59xX138xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX5fxX54xX3exXaxX12xX51xf956xX106xX3xX57xX5bxX42xX15exXa7xX3xXfexX31xX3x11cc9xXdxX97xX5fxX3xX54x12913xX4xX3xX93xXcdxX3x10a49xXcdxX5fxX3xXex10e80xX5fxX3xX4xX1f5xX1dxX20xX3xX149xX27xX3xXaexXb1xXexX3xX25xX26xX73xX3xXexX1xXdxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXcxX51xXd1xXcxX3xX1dxXaaxX106xX3xX1xX18xX4xX3xX57xX59xX57xX2xX172xX57xX59xX57xX57xX3xX4xfcb3xX6xX3xX5bxX13xX3xf207xcaa5xX1dxX3xX93xb265xXa7xX3xXexX35xX5fxX1dxX20xX3xX25exd114xX3xX4xX26dxX3xX5bxX15exX3xXexad38xX1dxX1xXa7xX3xXexX1xXcdxX1dxX1xX3xX4xcadfxX1dxX20xX3xX20dxX212xXdxX3xX1xX18xX4xX3x105d1xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX51xXcdxX3xbb1bxX31xXdxX3xX93xXcdxX3xXcxXd1xX3xX51xe6fcxX3xX111xX1xea1exX3x12affxXdxX1dxX1xXa7xX3xX20dxX212xXdxX3xX1xX18xX4xX3xe047xX36xX3xXbxX1xX212xX106xX3xX51xXcdxX3xX29axX31xXdxX3xX93xXcdxX3xXcxXd1xX3xX51xX2a5xX3xX111xX1xX2a9xX3xX2abxXdxX1dxX1xXa7xX3xX20dxX212xXdxX3xX1xX18xX4xX3x11527xXdxX1dxX1xX3xX93xXcdxX3xXcxX35xX36xX37xX1dxX20xX3xXd1xX1xX64xX3xXexX1xX1f5xX1dxX20xX3xX2e3xX282xX1dxX20xX3xX4xX6xX5fxX3xX2e3xXdx11fd7xXexX3xXfexd706xX4xX58xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX5fxX54xX3exXaxX12xX0xXdxX106xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX26xX106xX149xX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxX111xX10xX1dxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX120xXdxX54xXexX1xX125xX3xX2xX59xX59xX59xXbxX12cxXb3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX125xX3xX5bxX5bxX5bxXbxX12cxXb3xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX58xX149xX6xX5fxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX58xX93xX1dxX42xX1dxX10xX120xX7xX42xX57xX57xX2xX15exX42xX2xX59xX138xX54xX5bxX2xX2xX57xX13xX15exX14xXexX15exX57xX168xX57xX57xX5xX59xX58xX188xXbxX20xab88xX35xX9xX16axX2xX13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX26xX31xX4xX3xXexX35xX36xX37xX1dxX20xX3xX4xX1xX26xX3exX3fxX1dxXaxX3xX120xXdxX54xXexX1xX9xXaxX2xX59xX59xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX5bxX5bxX5bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX35xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX35xX5fxX1dxX20xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX3fxX1dxX3xX25xX26xX6xX1dxX125xX0xX42xX7xXexX35xX5fxX1dxX20xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX172xXexX1xX26xX106xX149xX172xX6xX1dxX54xX172xX7xX6xXbxX5fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xXcdxX3xXcxe3bcxX1dxX1xX3xX12cxXb1xXbxX3xXexX1xd84dxX3xX138xX3xXexX5fxXcdxX1dxX3xX25xX26xX27xX4xX3xfd2ex121caxX3xXexX1xXdxX3xX51xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxXaaxX106xX3xX1xX18xX4xX3xX57xX59xX57xX2xX3xX172xX3xX57xX59xX57xX57xXaxX3xX1xX35xX10xe79fxX9xXaxX42xX20xXdxX6xX5fxX172xX54xX26xX4xX42xX1xX6xX172xXexXdxX1dxX1xX172xX12cxX10xXbxX172xXexX1xX26xX172xX138xX172xXexX5fxX6xX1dxX172xX25xX26xX5fxX4xX172xXaexX3exX172xXexX1xXdxX172xX1xX5fxX4xX172xX7xXdxX1dxX1xX172xX20xXdxX5fxXdxX172xX25xX26xX5fxX4xX172xX20xXdxX6xX172xX1dxX6xX106xX172xX1xX5fxX4xX172xX57xX59xX57xX2xX172xX57xX59xX57xX57xX42xX57xX57xX13xX2xX13xX16axX58xX1xXexX106xXaxX12xX0xXdxX106xX20xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX106xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX57xX59xX42xX1dxX10xX120xX7xX42xX57xX57xX2xX57xX42xX2xX59xX5bxX54xX5bxX2xX2xX2xX14xX15exX138xXexX14xX168xX57xX5bxX5xX14xX172xX2xX59xX5bxX54xX2xX2xX168xX59xX14xX138xX13xXexX16axX138xX168xX16axX16axX5xX59xX58xX188xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1xX26xX31xX4xX3xXexX35xX36xX37xX1dxX20xX3xX4xX1xX26xX3exX3fxX1dxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX93xX12xX0xX7xXexX35xX5fxX1dxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xXcdxX3xXcxX467xX1dxX1xX3xX12cxXb1xXbxX3xXexX1xX471xX3xX138xX3xXexX5fxXcdxX1dxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX47fxX480xX3xXexX1xXdxX3xX51xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxXaaxX106xX3xX1xX18xX4xX3xX57xX59xX57xX2xX3xX172xX3xX57xX59xX57xX57xXaxX3xX1xX35xX10xX4b5xX9xXaxX42xX20xXdxX6xX5fxX172xX54xX26xX4xX42xX1xX6xX172xXexXdxX1dxX1xX172xX12cxX10xXbxX172xXexX1xX26xX172xX138xX172xXexX5fxX6xX1dxX172xX25xX26xX5fxX4xX172xXaexX3exX172xXexX1xXdxX172xX1xX5fxX4xX172xX7xXdxX1dxX1xX172xX20xXdxX5fxXdxX172xX25xX26xX5fxX4xX172xX20xXdxX6xX172xX1dxX6xX106xX172xX1xX5fxX4xX172xX57xX59xX57xX2xX172xX57xX59xX57xX57xX42xX57xX57xX13xX2xX13xX16axX58xX1xXexX106xXaxX12xX51xXcdxX3xXcxX467xX1dxX1xX3xX12cxXb1xXbxX3xXexX1xX471xX3xX138xX3xXexX5fxXcdxX1dxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX47fxX480xX3xXexX1xXdxX3xX51xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxXaaxX106xX3xX1xX18xX4xX3xX57xX59xX57xX2xX3xX172xX3xX57xX59xX57xX57xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX5fxX1dxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX47fxX480xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX18xX1dxX3xX1xX18xX4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX20xXdxX22xXdxX3xX25xX26xX27xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxXaaxX106xX3xX1xX18xX4xX3xX57xX59xX57xX2xX3xX172xX3xX57xX59xX57xX57xXa7xX3xX51xXcdxX3xXcxX467xX1dxX1xX3xX4xX26dxX3xX168xX14xX42xX13xX13xX3xX10xX106xX3xX54x1125cxX3xXexX1xXdxX3xX25exX212xXexX3xX20xXdxX73xXdxXa7xX3xXexX35xX5fxX1dxX20xX3xX25exX26dxXa7xX3xX4xX26dxX3xX2xX3xX20xXdxX73xXdxX3xX1dxX1xXc9xXexXa7xX3xX57xX138xX3xX20xXdxX73xXdxX3xX1dxX1x10560xXa7xX3xX57xX16axX3xX20xXdxX73xXdxX3xX149xX6xX3xX93xXcdxX3xX57xX59xX3xX20xXdxX73xXdxX3xXaexX1xX26xX3exXb1xX1dxX3xXaexX1xX2a9xX4xX1xX58xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX93xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX26xX5xX12xX0xX54xXdxX93xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX93xX12xX0xX42xX54xXdxX93xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xX5fxX26xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xXcxX1xX26xX3xX51xX36xX25fxX1dxX20xX3xX172xX3xXcxX212xX3x11086xX36xX42xX2e3xX29axebf4xX0xX42xXbxX12