Kịp thời giải phóng cây đổ, QL 8A thông tuyến trở lại
(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng đã kịp thời khắc phục cây cổ thụ đổ chắn ngang tuyến QL 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn – Hà Tĩnh).
5e9fxa9ebx8155xbee1xea0ex7764x63f4xb964xe668xX7x6f81x6c96xb426x783fxe37axa956xX5xebe1xXax9308xcbe8xd301xXbxX3xXexX1x7a93xXdxX3xd0f0xXdxa2c0xXdxX3xXbxX1xc8bfxeb3cxX1cxX3xX4xd152x720axX3xca56x8164xdd5fxX3x642cx97d2xX3x6530x918axX3xXexX1xe3f0xX24xX1cxX3xXex7718xX29xcaf5xX24xX3xXexbe1bx8537xX3xX5xeea6xXdxX0xd837xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeceaxX10xX6x9905xXaxX12xX30x891bxX4xX3xX5xccc0x8baaxX24xX1cxX3xX4xX1xd295xX4xX3xX24x66c2xX24xX1cxX3xX2bxa89dxX3xd46bxX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX75xX1x68c6xX4xX3xXbxX1xdf69xX4xX3xX4xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX85xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX80xX24xX3xX24xX1cxX6xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX2bxacdcxX46xX24xX3x7bdfxX3cxX6xX3xcb4exX73xX3x64f6x95e3xX24xX3xX13xXdx8c41xX3xX2xX3xbe4axX58xX63xXbaxX24xX1cxX3xXb9xXbaxX24xX3xb424xX3xX58x8e89xX3xXcx79d7xX24xX1x81a8xb630xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe359xXaexX5bxX29xXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcdd5xX10xX24xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxb5ddxXdxX5bxXexX1xbd3exX3xba0exX2x8ea7xXbxXb6x6656xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10fxX3xaf6axX2x6a89xXbxXb6xX116xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX49xX49xXdxXd8x81bbxX6xXaexX1xX6xXexXdxX24xX1xXd8x97aaxX24xX49xX24xX10xX10axX7xX49xd846xX122xX120x7c48xX49xX2xX120xX2xX5bxX111xX2xX122xX120xX14bxX113xX113xXexb506xae23xX15axX148xX2xX5xX122xXd8xc9afxXbxX1cxa254xX42xX9xX113xX111xX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX10axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX111xX2xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX120xX2xX122xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXaexX24xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb6xXex81bdxX6xX5xXdxX1cxX24xX10fxX3xX161xX3cxX7xXexXdx5f3dxX29xX116xXaxX12xb07cxXd1xXaexX3xX5x644fxX4xX3xX111xX1xX14bxX122xX2dxX3xX7xc512xX24xX1cxX3xX24xX6xX29xX3xX14bxX2xX49xX2xX122xX2dxX3xXexX42x7cf1xX24xX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX2bxXaexX46xX24xX3xXb2xX3cxX6xX3xXb6xX73xX3xXb9xXbaxX24xX3xX13xXdxXbfxX3xX2xX3xXexX46xXdxX3xX13xXbfxX3xX15axX113xe319xX120xX122xX122xX2dxX3xXbfx94f0xXexX3xX4xX28xX29xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX85xX3xX140xXd1xX3xX75xX1xX207xX3xX24xX1xXdx694fxX3cxX3xX2bx8ae5xXexX3xX2bxX207xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX80xX24xX3xX24xX1cxX6xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2bxX63xX19xX24xX1cxX2dxX3xX5xXd1xXbfxX3xX207xX4xX1xX3xXexX80xX4xX3xX1cxXdxX6xXaexX3xXexX1xX37xX24xX1cxXd8xX3x96e6xX1cxX6xX29xX3xX7xX6xX3cxX3xX2bxX23xX2dxX3xX58xX46xXexX3xX2fxX3cxX1exX24xX3xX5x9900xX3xX2bxX63xX19xX24xX1cxX3xX136xX24dxX3xXb9xXbaxX24xX3xX13xXdxXbfxX3xX4x60faxX24xX1cxX3xX140xdf73xXdxX3xX5xX5fxX4xX3xX5xX63xX64xX24xX1cxX3xX136xX24dxX3xX2bxX24dxXdxX3xeb4excef9xX24xX3xX136xXdxX218xX24xX3xXbxX1x60ecxX24xX1cxX3xXfbx922dxX6xX3xX75xX1xec2exX3cxX3xXb2xX3cx88ccxX4xX3xXexX3exX3xXfbx6310xX3cxX3xXcxX42xX10xXaexX3xX1xX3cxX29xX3xX2bxX24dxX24xX1cxX3xXbfxX207xX29xX3xXbfxX23xX4xX3xX2bxa5b4xX3xX75xX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX4xX2dxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXexc70dxX6xXd8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xXaexX5bxX29xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb6xXexX1e6xX6xX5xXdxX1cxX24xX10fxX3xX161xX3cxX7xXexXdxX1f3xX29xX116xXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX24xXexX10xX42xX3xX5bxXexX1xX3cxXbfxX136xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX10axXdxX5bxXexX1xX10fxX3xX111xX2xX113xXbxXb6xX116xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10fxX3xX120xX2xX122xXbxXb6xX116xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX49xX49xXdxXd8xX136xX6xXaexX1xX6xXexXdxX24xX1xXd8xX140xX24xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX14bxX49xX2xX120xX2xX5bxX111xX2xX122xX120xX113xX120xX122xXexX111xX14bxX14bxX113xX159xX5xX122xXd8xX161xXbxX1cxX164xX42xX9xX14bxX14bxX14bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX10axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX111xX2xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX120xX2xX122xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXaexX24xXaxX12x6099xXaexX3xX4xX28xX29xX3xXb2xX3cxX207xX3xX5xX2d2xX24xX2dxX3xX140xXdxea36xX4xX3xX75xX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX4xX3xX1cx60e8xXbxX3xX24xX1xXdxX265xX3cxX3xX75xX1xX23xX3xX75xX1xX6exX24xX3xX136xX3cxX24dxX4xX3xX4xX207xX4xX3xX5xX5fxX4xX3xX5xX63xX64xX24xX1cxX3xXbxX1xX1exXdxX3xX5bxX2cdxX24xX1cxX3xX4xX63xX6xX3xXbfxX207xX29xX3xX4xX80xXexX3xXexX1xXd1xX24xX1xX3xX4xX207xX4xX3xX75xX1xX1fdxX4xX3xX24xX1xX334xX2dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xXaexX5bxX29xXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX24xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX10axXdxX5bxXexX1xX10fxX3xX111xX2xX113xXbxXb6xX116xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10fxX3xX120xX2xX122xXbxXb6xX116xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX49xX49xXdxXd8xX136xX6xXaexX1xX6xXexXdxX24xX1xXd8xX140xX24xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX14bxX49xX2xX120xX2xX5bxX111xX2xX122xX120xX14bxX120xX111xXexX15axX113xX122xX14bxX15axX5xX122xXd8xX161xXbxX1cxX164xX42xX9xX15axX122xX111xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX10axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX111xX2xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX120xX2xX122xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXaexX24xXaxX12xXd8xXd8xXd8xX2bxX2e7xX24xX1cxX3xXexX1xX19xXdxX3xX5bxX2cdxX24xX1cxX3xXbfxX207xX29xX3xXb6xX1fdxX4xX3xX140xc284xX24xX3xX4xX1xX3cxX29xX321xX24xX3xX5bxdd1exX24xX3xX5bxe6e5xXbxX3xX7xX6xX24xX1cxX3xXbfx8e8bxXbxX3xX2bxX63xX19xX24xX1cxXd8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xXaexX5bxX29xXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX24xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX10axXdxX5bxXexX1xX10fxX3xX111xX2xX113xXbxXb6xX116xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10fxX3xX120xX2xX122xXbxXb6xX116xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX49xX49xXdxXd8xX136xX6xXaexX1xX6xXexXdxX24xX1xXd8xX140xX24xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX14bxX49xX2xX120xX2xX5bxX111xX2xX122xX120xX14bxX120xX122xXexX2xX120xX113xX111xX122xX5xX122xXd8xX161xXbxX1cxX164xX42xX9xX159xX32xX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX10axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX111xX2xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX120xX2xX122xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXaexX24xXaxX12xXb9xX6xX3cxX3xX2xX3xX1cxXdxX19xX3xX2bxX2e7xX24xX1cxX3xX1xX2e7xX3xX24xe71dxX3xX5xX5fxX4xX3xX75xX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX4xX2dxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX2bxX73xX3xX2bxX63xX64xX4xX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXexX334xX6xX2dxX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXb6xX10xXd8xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xXaexX5bxX29xXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfbxX10xX24xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX10axXdxX5bxXexX1xX10fxX3xX111xX2xX113xXbxXb6xX116xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10fxX3xX120xX2xX122xXbxXb6xX116xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX49xX49xXdxXd8xX136xX6xXaexX1xX6xXexXdxX24xX1xXd8xX140xX24xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX14bxX49xX2xX120xX2xX5bxX111xX2xX122xX120xX14bxX2xX32xXexX111xX122xX111xX111xX5xX32xX1e6xX2xX120xX2xX5bxX113xX2xX15axX2xX122xX113xX159xXexX15axX148xX14bxX15axX14bxX5xX122xXd8xX161xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX10axXdxX5bxXexX1xX9xXaxX111xX2xX113xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX120xX2xX122xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX6xXbxXexXdxXaexX24xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb6xXexX1e6xX6xX5xXdxX1cxX24xX10fxX3xX161xX3cxX7xXexXdxX1f3xX29xX116xXaxX12xc831xX24xX1cxX3xX2a2xX1cxX3cxX29xdfd9xX24xX3xX1f8xXdxX3exXexX3xXfbxX1xXdxX3exX24xX3xXcexX3xX58xX46xXexX3xXexX42xX63xX43xX24xX1cxX3xX58xX46xXexX3xX2fxX3cxX1exX24xX3xX5xX2b9xX3xX1cxXdxX6xXaexX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXb9xXbaxX24xX3xX13xXdxXbfxX3xX4xX1xXaexX3xX136xXdxX3exXexX10fxX3xX0xX10xXbfxX12xX58xXdxX46fxX24xX3xXexX46xXdxX3xXexX42xX218xX24xX3xX2bxX14xX6xX3xX136xXd1xX24xX3xX2bxX73xX3xX24xX1cxX2d2xXexX3xXbfxX63xX6xX2dxX3xX2bxXbaxX24xX3xX140xX14xX3xX7x9e57xX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX85xX4xX3xX1xX3cxX29xX3xX2bxX24dxX24xX1cxX3xX5xX5fxX4xX3xX5xX63xX64xX24xX1cxX3xX5bxX5f3xX24xX3xX5bxX5f7xXbxX3xX4xX207xX4xX3xX2bxXdxX321xXbfxX3xX136xX14xX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xXexX42xX218xX24xX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2bxX63xX19xX24xX1cxX2dxX3xX2bxX1exXbfxX3xX136xX1exXaexX3xX6xX24xX3xXexXaexXd1xX24xX3xX1cxXdxX6xXaexX3xXexX1xX37xX24xX1cxXd8xX0xX49xX10xXbfxX12xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX140xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX42xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX218xX24xX3xXb2xX3cxX6xX24xX10fxX0xX49xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1e6xXexX1xX3cxXbfxX136xX1e6xX6xX24xX5bxX1e6xX7xX6xXbxXaexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdeb8xX63xX6xX3xX5xX2d2xX24xX3xX1cxX28xX29xX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2xX32xX3xX2bxXdxX321xXbfxX3xXexX42xX218xX24xX3xX2fxX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xX3xX43xX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX1f3xX9xXaxX49xXb6xX6xX1e6xX1xXaexXdxX49xXbfxX3cxX6xX1e6xX5xXaexX24xX1e6xX1cxX6xX29xX1e6xX7xX6xXexX1e6xX5xXaexX1e6xX2xX32xX1e6xX5bxXdxX10xXbfxX1e6xXexX42xX10xX24xX1e6xXb2xX3cxXaexX4xX1e6xX5xXaexX1e6xX32xX6xX1e6xXaexX1e6xX1xX6xX1e6xXexXdxX24xX1xX49xX148xX122xX2xX2xX14bxX113xXd8xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xXbfxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX148xX122xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX14bxX49xX2xX120xX2xX5bxX113xX2xX111xX148xX15axX120xX15axXexX32xX111xX14bxX113xX5xX14bxX1e6xX6xXd8xX161xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX140xX12xX0xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9d0xX63xX6xX3xX5xX2d2xX24xX3xX1cxX28xX29xX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2xX32xX3xX2bxXdxX321xXbfxX3xXexX42xX218xX24xX3xX2fxX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xX3xX43xX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xXaxX3xX1xX42xX10xX1f3xX9xXaxX49xXb6xX6xX1e6xX1xXaexXdxX49xXbfxX3cxX6xX1e6xX5xXaexX24xX1e6xX1cxX6xX29xX1e6xX7xX6xXexX1e6xX5xXaexX1e6xX2xX32xX1e6xX5bxXdxX10xXbfxX1e6xXexX42xX10xX24xX1e6xXb2xX3cxXaexX4xX1e6xX5xXaexX1e6xX32xX6xX1e6xXaexX1e6xX1xX6xX1e6xXexXdxX24xX1xX49xX148xX122xX2xX2xX14bxX113xXd8xX1xXexXbfxXaxX12xX9d0xX63xX6xX3xX5xX2d2xX24xX3xX1cxX28xX29xX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2xX32xX3xX2bxXdxX321xXbfxX3xXexX42xX218xX24xX3xX2fxX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xX3xX43xX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX45dxXaexX3xXbfxX63xX6xX3xX5xX2d2xX24xX3xX75xX600xXaexX3xX5bxXd1xXdxX2dxX3xXexX42xX218xX24xX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2fxX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xX3xX2bxXaexX46xX24xX3xXb2xX3cxX6xX3xXb6xX73xX3xXb9xXbaxX24xX3xX13xXdxXbfxX2xX3xXc3xX58xX63xXbaxX24xX1cxX3xXb9xXbaxX24xX3xXcexX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xXd7xX3xX136xX14xX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2xX32xX3xX2bxXdxX321xXbfxX3xXexc409xX3xX75xXbfxX3xX113xX32xX3xX246xX15axX122xX122xX3xX2bxX3exX24xX3xX75xXbfxX3xX32xX14bxX246xX15axX159xXd8xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX140xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbxX1exX24xX1xX3xX136xX207xXaexX3xX14bxX3xX1xX3cxX29xX46fxX24xX3xXbfxXdxX265xX24xX3xX24xX1fdxXdxX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xX3xX4xX23xX3xX24xX1cxX3cxX29xX3xX4xXbaxX3xX4xX6xXaexX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2bxX269xXexXaxX3xX1xX42xX10xX1f3xX9xXaxX49xXb6xX6xX1e6xX1xXaexXdxX49xX4xX6xX24xX1xX1e6xX136xX6xXaexX1e6xX14bxX1e6xX1xX3cxX29xX10xX24xX1e6xXbfxXdxX10xX24xX1e6xX24xX3cxXdxX1e6xX1xX6xX1e6xXexXdxX24xX1xX1e6xX4xXaexX1e6xX24xX1cxX3cxX29xX1e6xX4xXaexX1e6xX4xX6xXaexX1e6xX7xX6xXexX1e6xX5xXaexX1e6xX5bxX6xXexX49xX148xX122xX122xX148xX113xX148xXd8xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xXbfxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX148xX122xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX122xX49xX2xX122xX113xX5bxX113xX2xX113xX120xX15axX122xX15axXexX148xX14bxX148xX32xX14bxX5xX122xXd8xX161xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX140xX12xX0xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbxX1exX24xX1xX3xX136xX207xXaexX3xX14bxX3xX1xX3cxX29xX46fxX24xX3xXbfxXdxX265xX24xX3xX24xX1fdxXdxX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xX3xX4xX23xX3xX24xX1cxX3cxX29xX3xX4xXbaxX3xX4xX6xXaexX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2bxX269xXexXaxX3xX1xX42xX10xX1f3xX9xXaxX49xXb6xX6xX1e6xX1xXaexXdxX49xX4xX6xX24xX1xX1e6xX136xX6xXaexX1e6xX14bxX1e6xX1xX3cxX29xX10xX24xX1e6xXbfxXdxX10xX24xX1e6xX24xX3cxXdxX1e6xX1xX6xX1e6xXexXdxX24xX1xX1e6xX4xXaexX1e6xX24xX1cxX3cxX29xX1e6xX4xXaexX1e6xX4xX6xXaexX1e6xX7xX6xXexX1e6xX5xXaexX1e6xX5bxX6xXexX49xX148xX122xX122xX148xX113xX148xXd8xX1xXexXbfxXaxX12xXfbxX1exX24xX1xX3xX136xX207xXaexX3xX14bxX3xX1xX3cxX29xX46fxX24xX3xXbfxXdxX265xX24xX3xX24xX1fdxXdxX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xX3xX4xX23xX3xX24xX1cxX3cxX29xX3xX4xXbaxX3xX4xX6xXaexX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2bxX269xXexX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX58xX63xXbaxX24xX1cxX3xXb9xXbaxX24xX2dxX3xX58xX63xXbaxX24xX1cxX3xX13xX1xX218xX2dxX3xX1f8xefd5xX3xX2fxX3cxX6xX24xX1cxX3xX5xXd1xX3xX14bxX3xX2bxX14xX6xX3xXbxX1xX63xXbaxX24xX1cxX3xX43xX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xX3xX24xbd5axXbfxX3xXexX42xXaexX24xX1cxX3xX24xX1xX23xXbfxX3xX5bxX5fxX3xX136xX207xXaexX3xX4xX23xX3xX24xX1cxX3cxX29xX3xX4xXbaxX3xX5xXe82xX3xXb2xX3cxX600xXexX2dxX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2bxX269xXexX3xX4xX6xXaexXd8xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX140xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX1xXd1xX24xX1cxX3xXexX42xX6exXbfxX3xX75xX1xX300xXdxX3xX2bxX269xXexX3xX2bxX207xX2dxX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXb2xX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xXaxX3xX1xX42xX10xX1f3xX9xXaxX49xXb6xX6xX1e6xX1xXaexXdxX49xX75xXdxXbxX1e6xXexX1xXaexXdxX1e6xX1cxXdxX6xXdxX1e6xXbxX1xXaexX24xX1cxX1e6xX1xX6xX24xX1cxX1e6xXexX42xX6xXbfxX1e6xX75xX1xXaexXdxX1e6xX5bxX6xXexX1e6xX5bxX6xX1e6xXexX1xXaexX24xX1cxX1e6xXexX3cxX29xX10xX24xX1e6xXb2xX3cxXaexX4xX1e6xX5xXaexX1e6xX32xX6xX49xX148xX122xX122xX148xX120xX148xXd8xX1xXexXbfxXaxX12xX0xXdxXbfxX1cxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xXbfxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX148xX122xX49xX24xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX120xX2xX49xX2xX120xX2xX5bxX113xX148xX122xX14bxX2xX120xX15axXexX111xX14bxX148xX2xX2xX5xX122xXd8xX161xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX4xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXexX42xX43xX3xX5xX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX140xX12xX0xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX1xXd1xX24xX1cxX3xXexX42xX6exXbfxX3xX75xX1xX300xXdxX3xX2bxX269xXexX3xX2bxX207xX2dxX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXb2xX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xXaxX3xX1xX42xX10xX1f3xX9xXaxX49xXb6xX6xX1e6xX1xXaexXdxX49xX75xXdxXbxX1e6xXexX1xXaexXdxX1e6xX1cxXdxX6xXdxX1e6xXbxX1xXaexX24xX1cxX1e6xX1xX6xX24xX1cxX1e6xXexX42xX6xXbfxX1e6xX75xX1xXaexXdxX1e6xX5bxX6xXexX1e6xX5bxX6xX1e6xXexX1xXaexX24xX1cxX1e6xXexX3cxX29xX10xX24xX1e6xXb2xX3cxXaexX4xX1e6xX5xXaexX1e6xX32xX6xX49xX148xX122xX122xX148xX120xX148xXd8xX1xXexXbfxXaxX12xX13xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exXdxX3xXbxX1xX23xX24xX1cxX3xX1xXd1xX24xX1cxX3xXexX42xX6exXbfxX3xX75xX1xX300xXdxX3xX2bxX269xXexX3xX2bxX207xX2dxX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xXb2xX3cxX300xX4xX3xX5xX24dxX3xX32xX33xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX42xXaexX24xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX9d0xX63xX6xX3xX5xX2d2xX24xX3xX5xXd1xXbfxX3xX7xX46xXexX3xX5xX43xX3xX2bxX269xXexX3xXexX42xX218xX24xX3xXexX3cxX29xX3exX24xX3xX2fxX30xX3xX32xX33xX3xX2bxXaexX46xX24xX3xXb2xX3cxX6xX3xXb6xX73xX3xXb9xXbaxX24xX3xX13xXdxXbfxX3xX2xX3xXc3xX58xX63xXbaxX24xX1cxX3xXb9xXbaxX24xX3xX1e6xX3xX58xXd1xX3xXcxXd4xX24xX1xXd7xX3xX1cxX28xX29xX3xX207xX4xX1xX3xXexX80xX4xX3xX1cxXdxX6xXaexX3xXexX1xX37xX24xX1cxX2dxX3xX4xXbaxX3xXb2xX3cxX6xX24xX3xX4xX1xX6axX4xX3xX24xX6exX24xX1cxX3xX2bxX73xX3xX75xX14xXbxX3xXexX1xX19xXdxX3xX75xX1xX80xX4xX3xXbxX1xX85xX4xX2dxX3xXexX1xX37xX24xX1cxX3xXexX3cxX29xX3exX24xXd8xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX140xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX3cxX5xX12xX0xX5bxXdxX140xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX140xX12xX0xX49xX5bxXdxX140xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX3cxXexX1xXaexX42xXaxX12xX58x6ed6xX3cxX3xXcxX42xX3cxX24xX1cxX0xX49xXbxX12
Hữu Trung