Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12: Cấm họp kết hợp tham quan...
Học viên lái xe được đào tạo trên thiết bị mô phỏng; cấm công chức họp kết hợp tham quan... là quy định mới có hiệu lực từ tháng 12.
a4a8x14c8bxb11cx14e82xd0f4x165cbx147b6xbf23x145bbxX7xff3fx16d92xb82bx14ca3x160ccxc037xX5x155bdxXax14586xd324xX1xd6aaxc839xd640xX3xX4xX1x15342xX16xX1xX3xX7xe0c4xX4xX1xX3xX16x15c15xXdxX3x16ed3xd264xXexX3xX4xd1c7xX3xX1xXdx120ccx11991xX3xX5xa97fxX4xX3xXex16635xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX2x1154axaae8xX3xa8efx13ac4x11181xX3xX1xf1a3xXbxX3x16cdax129cdxXexX3xX1x10ad2xXbxX3xXexX1xX6xX47xX3xaf23xX32xX6xX16xb3e5xX5exX5exX0x10a3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1024dxX10xX6xec53xXaxX12xX71xX4axX4xX3x171eaxXdxdac7xX16xX3xX5xX20xXdxX3xac27xX10xX3x14659x131e3xX52xX4xX3xX87xae91x131a3xX3xXexb83exX8exX3xXex15ed3xX7dxX16xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX28xb868xX3xX47x1655bxX3xXbxX1xd084xX16xX17xe01exX3xX4xX46xX47xX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX4xX1xdba9xX4xX3xX1xX4axXbxX3xX4dxX4exXexX3xX1xX52xXbxX3xXexX1xX6xX47xX3xX5axX32xX6xX16xX5exX5exX5exX3xX5xX8dxX3xX5axX32x127a3xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX47xfdbdxXdxX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX2xX42xX5exX0xX62xXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXaxX47xX6xX95xX17xXdxX16xX43xX3xX42xXbxX84xX3xX6xX32xXexX8exXaaxXaxX12xX0xXexX28xX8exX74xXd8xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX74xX12xX0xXdxX47xX17xX3xX7xXexXd8xX5xX10xX9xXax13eb8xXdxX74xXexX1xX43xX3xe21bxX2x1366exXbxX84xXaaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX43xX3xdd13xX142x15c98xXbxX84xXaaxXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX43xX62xX62xXdxX5exX28xX6xX8exX1xX6xXexXdxX16xX1xX5exX7bxX16xX62xX16xX10xX13bxX7xX62xX2x13873x12d64xX17axX62xX2xf629xX142xX74xX142xX17fxX153xX42xX17bxX144xd40exXexX144xX42xX144xX17bxX5xX2xX5exbd2axXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX16xX25xXdxX3xX28xX29xXexX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX2xX42xX43xX3xX45xX46xX47xX3xX1xX4axXbxX3xX4dxX4exXexX3xX1xX52xXbxX3xXexX1xX6xX47xX3xX5axX32xX6xX16xX5exX5exX5exXaxX3xX74xX6xXexX6x14171xX16xX6xXexX32xX95xX6xX5xX1efxX1xX9xXaxX42xX153xX17bxXaxX3xX74xX6xXexX6xX1efxX16xX6xXexX32xX95xX6xX5xX1efxX13bxXdxX74xXexX1xX9xXaxX17bxX153xX17fxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXexX74xX12xX0xX62xXexX95xX12xX0xXexX95xX12xX0xXexX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX8exX16xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3x10d52x12eb6xX8exX3xX1xXdx137dfxX47xX3xX84x17156xX3xX1x114d2xXdx14170xX3xXexX39xX3xX16xf6fcxX47xX3xX42xX17fxX2xX17axX1efxX42xX17fxX42xX2xX3xX4xX2dxX3xX153xX2xX3xX16xX17xX1x1715fxX16xX3xX5xX6xX8exX3xX87xX253xX16xX17xX3xX16xX15xX3xX28x114a8xXexX3xX87x14cd8xX32xX3xX1xX88xf6baxX16xX17xX3xX5xX88x145e8xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xXexX1xX10xX8exX3xX4xX20xX4xX1xX3xXexX1bxX16xX1xX3xX47xXe0xXdxX5exX0xX62xXbxX12xX0xX62xXexX74xX12xX0xX62xXexX95xX12xX0xX62xXexX28xX8exX74xXd8xX12xX0xX62xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX13xX1xXdx12bd1xX32xX3xXexX95xX88x122e4xX16xX17xX3xX1xX52xXbxX3xX87xX88xX52xX4xX3xX1xX88xX28axX16xX17xX3xX2xX17fxX17fx1173fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX4dxX1xX20xX47xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX28xX31xX16xX1xX0xX62xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX13xX17xX1xXa0xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX2xX17bxX142xX62xX42xX17fxX2xX17axX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xX16xX17xX8dxXd8xX3xX2xX62xX2xX42xX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX1xf5b1xX3xXexX95xX52xX3xX2xX17fxX17fxX301xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1bxX3xX4dxX1xX20xX47xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX28xX31xX16xX1xX3xX7bxX8dxX3xX4dxX1xXa3xX16xX17xX3xX20xXbxX3xX74x12af4xX16xX17xX3xX17xXdxXe0xXdxX3xX1xX91xX16xX3xXexcaa6xX3xX5xX31xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX8exX20xX16xX3xXexX1xX32x124daxX4xX255xX3xX1xX2dxX6xX3xX4xX1xX46xXexX255xX3xX7bxX29xXexX3xXexX88xX3xXd8xX3xXexX4exX255xX3xX74xXa0xX4xX1xX3xX7bxX39cxX3xX4dxd0aexX3xXexX1xX32xX29xXexX3xXexX1xX10xX8exX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX4xcf9bxX6xX3xX246xX253xX3xXexX95xX88xX28axX16xX17xX3x16bc7xX3xXexX4exX3xX87xX3bdxXdxX3xX7bxXe0xXdxX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX1xX8exX91xXexX3xX87xX253xX16xX17xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX47xX91xX16xX17xX3xXexX95xX88xXe0xX4xX3xX16xX17xX8dxXd8xX3xX2xX62xX2xX62xX2xX153xX17bxX144xX3xX87xX4exX16xX3xX4dxX1xX28axXdxX3xX16xX17xX1x13e69xX6xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xXexX20xX47xX3xX16xX25bxX47xX3xX2xX153xX17bxX144xXaaxX3xX47xc967xX3x13d96xXdxX31xXexX3xX13xX6xX47xX3xX6xX16xX1xX3xX1x11d18xX16xX17xXaaxX3xXexX1xX88xX290xX16xX17xX3xX28xXdxX16xX1xX255xX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX1xX88xX28axX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX16xX1xX88xX3xXexX1xX88xX290xX16xX17xX3xX28xXdxX16xX1xX255xX3xX28xX31xX16xX1xX3xX28xXdxX16xX1xX3xX7xX32xXd8xX3xX17xXdxX247xX47xX3xX4dxX1xX247xX3xX16xX25bxX16xX17xX3xX5xX6xX8exX3xX87xX253xX16xX17xX3xXexX39xX3xX17axX2xX301xX3xXexX95xX28axX3xX5xX7dxX16xXaaxX3xXexX95x16b0axX3xX10xX47xX3xX74xX88xXe0xXdxX3xX142xX3xXexX32xX25xXdxX5exX5exX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xb707xXdx15801xX16xX3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX1bxX3xX7bxXe0xXdxX3xXexX95xX4e5xX3xX47x15fefxX32xX3xX17xXdxX20xX8exX3xX144xX3xXexX32xX25xXdxX3xX28axX3xX7bxX474xX16xX17xX3xX87x156f2xX4xX3xX28xXdxX31xXexX3xX4dxX1xX2dxX3xX4dxX1xX25bxX16xX0xX62xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX45xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xX16xX17xX8dxXd8xX3xX2xX62xX2xX42xX255xX3xX13xX17xX1xXa0xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX2xX17bxX144xX62xX42xX17fxX2xX17axX3xX16xX7dxX32xX3xX95x16e65xX3xX16xX17xX8exX8dxXdxX3xX2xX144xX3xXexX95xX88xX2ebxX16xX17xX3xX1xX52xXbxX3xX87xX250xX3xX87xX88xX52xX4xX3xX47xXdxX517xX16xX3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xX10xX8exX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xXexX95xX88xXe0xX4xX3xX87xe0c5xXd8xX3xXexX1xX271xX3xXexX39xX3xX16xX25bxX47xX3xX1xX4axX4xX3xX42xX17fxX2xX17axX1efxX42xX17fxX2xX153xX3x12e59xXexXb7xX4xX3xXexX39xX3xX16xX17xX8dxXd8xX3xX2xX62xX153xX62xX42xX17fxX2xX17ax1204cxX255xX3xX13xX1xX8dxX3xX16xX88xXe0xX4xX3xX47xXdxX517xX16xX3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX1bxX3xX87xX3bdxXdxX3xX7bxXe0xXdxX3xXexX95xX4e5xX3xX1xX4axX4xX3xX47xX52bxX32xX3xX17xXdxX20xX8exX3xX144xX3xXexX32xX25xXdxX3xX28axX3xX7bxX474xX16xX17xX3xX87xX542xX4xX3xX28xXdxX31xXexX3xX4dxX1xX2dxX3xX4dxX1xX25bxX16xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX6xX3xX47xX464xX3xX1xX8exX542xX4xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX6xX3xX1xX8exX542xX4xX3xX4xX2dxX3xX47xX464xX3xXexX1xX88xX2ebxX16xX17xX3xXexX95x1322exX3xX28axX3xX84xX250xX255xX3xXexX1xXa3xX16xX3xX87xX542xX4xX3xX28xXdxX31xXexX3xX4dxX1xX2dxX3xX4dxX1xX25bxX16xX3xX7bxX474xX16xX17xX3xX74xX5e2xX16xX3xXexX253xX4xX3xXexX1xXdxX24cxX32xX3xX7xX3bdxX3xX7bxX8dxX3xX47xXdxX2e5xX16xX3xX16xX68fxXdxX255xX3xX4xX20xX4xX3xX84xX250xX3xX87xX542xX4xX3xX28xXdxX31xXexX3xX4dxX1xX2dxX3xX4dxX1xX25bxX16xX3xX7bxX474xX16xX17xX3xX28xX250xXdxX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xX7bxX10xX16xX3xX28xXdxX24cxX16xX255xX3xX1xX247xXdxX3xX87xX247xX8exX5exX5exX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX71xX4axX4xX3xX7bxXdxX7dxX16xX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX3xX87xX88xX52xX4xX3xX87xX8dxX8exX3xXexX91xX8exX3xXexX95xX7dxX16xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX28xXa0xX3xX47xXa3xX3xXbxX1xXa7xX16xX17xX0xX62xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX13xX17xX1xXa0xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX2xX151xX17axX3xX7xe6b8xX6xX3xX87xX25xXdxX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4dxXdxX31xX16xX3xX4dxXdxX16xX1xX3xX74xX8exX6xX16xX1xX3xX74xXa0xX4xX1xX3xX7bxX39cxX3xX87xX8dxX8exX3xXexX91xX8exX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX3xX7bxX8dxX3xX74xXa0xX4xX1xX3xX7bxX39cxX3xX7xX20xXexX3xX1xX91xX4xX1xX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX2xX62xX2xX42xX255xX3xXbxX1x12216xX16xX17xX3xX1xX4axX4xX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX3xXbxX1xX247xXdxX3xX87xX88xX52xX4xX3xXexX95xX6xX16xX17xX3xX28xXa0xX3xXbxX1xX88xX290xX16xX17xX3xXexXdxX31xX16xX3xX16xX17xX1xX10xX3xX16xX1xX271xX16xX3xXbxX1xX39cxX4xX3xX7bxX39cxX3xX17xXdxX247xX16xX17xX3xX74xX91xXd8xX3xX16xX1xX88xX3xX28xX25bxX16xX17xX3xX87xX44cxX6xX255xX3xX87x14933xX16xX3xX4xX1xXdxX4exX32xXaaxX3xX4xX2dxX3xX1xX271xX16xX1xX3xX1xX8exX542xX4xX3xXexX95xX6xX16xX1xX3xX7bx16405xX3xX47xXa3xX3xXexX247xX3xXexX1xX6xX8exX3xXexX20xX4xX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX3xX4xX290xX3xX28xX247xX16xX3xX16xX1xX88xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xbb69xX16xX1xX3xX17xX1xX4exX3xX5xX20xXdxX255xX3xXexX88xX3xXexX1xX4exX3xX16xX17x16b22xXdxX3xX5xX20xXdxX255xX3xX7bxXa0xX3xXexX95xX1bxX3xX4xX285xX47xX3xX7bxXa3xX3xX5xX25bxX16xX17xXaaxX3xX4xX2dxX3xX84xX10xX3xX87xX88xX52xX4xX3xX4dxX7dxX3xX4dxX1bxX4xX1xX3xX28xX247xX8exX3xX87xX247xX47xX3xX6xX16xX3xXexX8exX8dxX16xX3xX87xX24cxX3xXexX29xXbxX3xX7xX3bdxX3xX16xX17xX32xX253xXdxX255xX3xX7xX3bdxX3xX16xX2dxX16xX17xX3xX7bxX8dxX3xX4xX2dxX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX28xXa0xX3xX47xXa3xX3xXbxX1xXa7xX16xX17xX3xX87xX24cxX3xX87xX8dxX8exX3xXexX91xX8exX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX3xX5exX5exX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX13xX17xX8exX8dxXdxX3xX95xX6xX255xX3xX7bxX25bxX16xX3xX28xX247xX16xX3xX4x11f8axX16xX17xX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xXexXdxX7dxX32xX3xX4xX1xX32xf482xX16xX3xX4xX1xX32xX16xX17xX3xX17xXdxX20xX8exX3xX7bxXdxX7dxX16xX3xX74xX91xXd8xX3xX5xX20xXdxX3xX84xX10xX255xX3xX16xX1xX88xX3xXbxX1xX247xXdxX3xX87xX20xXbxX3xXb7xX16xX17xX3xXexXdxX7dxX32xX3xX4xX1xX32xX97cxX16xX3xX7bxXe0xXdxX3xX16xX1xX8dxX3xX17xXdxX20xX8exX3xX74xX91xXd8xX3xXexX95xX271xX16xX1xX3xX87xX253xX3xX7xX290xX3xX4xX46xXbxX3xX7bxX2e5xX3xX17xXdxX20xX8exX3xX74xX39cxX4xX3xX16xX17xX1xX2e5xX3xX16xX17xX1xXdxX31xXbxX5exX3xb701xXdxX20xX8exX3xX7bxXdxX7dxX16xX3xX74xX91xXd8xX3xX5xd6d6xX3xXexX1xX32xXd8xX4exXexX3xXbxX1xX247xXdxX3xX4xX2dxX3xX28x133c9xX16xX17xX3xXexX3bdxXexX3xX16xX17xX1xXdxX31xXbxX3xXexX95xX32xX16xX17xX3xX4xX46xXbxX3xXexX95xX28axX3xX5xX7dxX16xX255xX3xX28axX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xX32xXd8xX7dxX16xX3xX16xX17xX8dxX16xX1xX3xX5xX32xX29xXexX255xX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX31xX3xXa3xXexXa3xX255xX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX31xX3xX4dxX3e1xX3xXexX1xX32xX29xXexX3xXa3xXexXa3xX255xX3xX5xX281xXbxX3xX95xX20xXbxX3xXa3xXexXa3xX5exX5exX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12x10012xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xX8a4xX16xX1xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xX4xX1xX8exX3xX5xX6xX8exX3xX87xX253xX16xX17xX3xX16xX15xX0xX62xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX13xX17xX1xXa0xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX2xX144xX151xX62xX42xX17fxX2xX17axX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xX16xX17xX8dxXd8xX3xX42xX17bxX62xX2xX42xX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xX8a4xX16xX1xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xX87xX3bdxXdxX3xX7bxXe0xXdxX3xX5xX6xX8exX3xX87xX253xX16xX17xX3xX16xX15xX3xX28xX281xXexX3xX87xX285xX32xX3xX1xX88xX28axX16xX17xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xXexX39xX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX2xX17axX3xX87xX4exX16xX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX42xX2xX255xX3xX4xX2dxX3xXexX1xX2ebxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX87xX2dxX16xX17xX3xX28xX247xX8exX3xX1xXdxX24cxX47xX3xX84xX250xX3xX1xX253xXdxX3xX5fexX246xX71xd732xX71xX613xX3xXexX39xX3xX87xX3f8xX3xX42xX17fxX3xX16xX25bxX47xX3xX87xX4exX16xX3xX42xX153xX3xX16xX25bxX47xX3xX142xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX16xX1xX88xX3xX7xX6xX32xX43xX3xX515xXb7xX4xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xX8a4xX16xX1xX3xX7xX87axX3xX87xX88xX52xX4xX3xXexX1bxX16xX1xX3xX28xXa12xX16xX17xX3xX47xXb7xX4xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xXexX1xX10xX8exX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX4xX3f8xX6xX3x16dbcxX32xX29xXexX3xX246xX247xX8exX3xX1xXdxX24cxX47xX3xX84xX250xX3xX1xX253xXdxX3xX42xX17fxX2xX17bxX3xXexX91xXdxX3xXexX1xX2ebxXdxX3xX87xXdxX24cxX47xX3xX28xX281xXexX3xX87xX285xX32xX3xX1xX88xX28axX16xX17xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xX16xX1xX5e2xX16xX3xX7bxXe0xXdxX3xXexX3aaxX3xX5xX31xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xX8a4xX16xX1xX3xXexX88xX290xX16xX17xX3xXb7xX16xX17xX3xX7bxXe0xXdxX3xXexX1xX2ebxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX87xX250xX3xX87xX2dxX16xX17xX3xX246xX71xXba2xX71xX3xX7bxX8dxX3xXexX1xX2ebxXdxX3xX87xXdxX24cxX47xX3xX1xX88xX28axX16xX17xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX13xX4exX32xX3xX16xX17xX1xX8a4xX3xX1xX88xX32xX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX2xX17axX255xX3xXexX3aaxX3xX5xX31xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xX8a4xX16xX1xX3xX4xX6xX8exX3xX16xX1xX46xXexX3xX5xX8dxX3xX2xX42xX255xX151xX301xXaaxX3xXexX1xX46xXbxX3xX16xX1xX46xXexX3xX5xX8dxX3xX2xX255xX17fxX17axX301xX255xX3xXexX474xXd8xX3xXexX1xX32xX253xX4xX3xX7bxX8dxX8exX3xXexX1xX2ebxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX87xX250xX3xX87xX2dxX16xX17xX3xX246xX71xXba2xX71xX5exX3xX13xX4exX32xX3xX16xX17xX1xX8a4xX3xX1xX88xX32xX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX2xX153xX255xX3xXexX3aaxX3xX5xX31xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX4xX1xX8a4xX16xX1xX3xX4xX6xX8exX3xX16xX1xX46xXexX3xX5xX8dxX3xX153xX255xX42xX151xX301xX255xX3xXexX1xX46xXbxX3xX16xX1xX46xXexX3xX5xX8dxX3xX17fxX255xX17axX2xX301xX255xX3xXexX474xXd8xX3xXexX1xX32xX253xX4xX3xX7bxX8dxX8exX3xXexX1xX2ebxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX87xX250xX3xX87xX2dxX16xX17xX3xX246xX71xXba2xX71xX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX246xX247xX8exX3xX1xXdxX24cxX47xX3xX84xX250xX3xX1xX253xXdxX3xX466xXdxX31xXexX3xX13xX6xX47xX255xX3xX7xX3bdxX3xX5xX6xX8exX3xX87xX253xX16xX17xX3xX16xX15xX3xX28xX281xXexX3xX87xX285xX32xX3xX1xX88xX28axX16xX17xX3xX5xX88xX290xX16xX17xX3xX1xX88xX32xX3xXexX95xX8exX16xX17xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX87xX8exX91xX16xX3xX42xX17fxX2xX17axX1efxX42xX17fxX42xX2xX3xX7bxX8dxX3xX7xX3bdxX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX4xX2dxX3xXexX39xX3xX42xX17fxX3xX16xX25bxX47xX3xX87xX4exX16xX3xX42xX153xX3xX16xX25bxX47xX3xX142xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX87xX2dxX16xX17xX3xX246xX71xXba2xX71xX3xX5xX8dxX3xX4dxX1xX8exX247xX16xX17xX3xX153xX2xX5exX17fxX17fxX17fxX255xX3xX17xX8baxX47xX3xX42xX17fxX5exX144xX17fxX17fxX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX16xX17xX1xX8a4xX3xX1xX88xX32xX3xX7bxX8dxX8exX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX2xX17axXaaxX3xX42xX42xX5exX17fxX17fxX17fxX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX7bxX8dxX8exX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX2xX153xXaaxX3xX42xX151xX5exX144xX17fxX17fxX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX7bxX8dxX8exX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX42xX17fxX3xX7bxX8dxX3xX42xX144xX5exX2xX17fxX17fxX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX7bxX8dxX8exX3xX16xX25bxX47xX3xX42xX17fxX42xX2xX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xX0xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX45xX46xX47xX3xX1xX4axXbxX3xX4dxX4exXexX3xX1xX52xXbxX3xXexX1xX6xX47xX3xX5axX32xX6xX16xX255xX3xX16xX17xX1xX8a4xX3xX47xX20xXexX0xX62xX7xXexX95xX8exX16xX17xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xe034xX32xXd8xX4exXexX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX17bxX144xX62xX42xX17fxX2xX17axX3xX4xX3f8xX6xX3xXcxX1xX3f8xX3xXexX88xXe0xX16xX17xX3xX4xX2dxX3xX1xXdxX31xX32xX3xX5xX35xX4xX3xXexX39xX3xX42xX144xX62xX2xX42xX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX4xX1xX4exX3xX87xX253xX3xX1xX4axXbxX3xXexX95xX8exX16xX17xX3xX1xX8exX91xXexX3xX87xX253xX16xX17xX3xX5axX32xX247xX16xX3xX5xXa00xX255xX3xX87xXdxX2e5xX32xX3xX1xX8dxX16xX1xX3xX4xX3f8xX6xX3xX4xX290xX3xX5axX32xX6xX16xX3xXexX1xX32xX253xX4xX3xX1xX31xX3xXexX1xX3bdxX16xX17xX3xX1xX8dxX16xX1xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX16xX1xX8dxX3xX16xX88xXe0xX4xX5exX3xXcxX1xX10xX8exX3xX87xX2dxX3xX4xX2dxX3xX144xX3xXexX95xX88xX2ebxX16xX17xX3xX1xX52xXbxX3xX4dxX1xXa3xX16xX17xX3xX87xX88xX52xX4xX3xXexX25xX3xX4xX1xXb7xX4xX3xX4xX32xX253xX4xX3xX1xX4axXbxX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX246xX8exX74xXd8xXaxX12xXa9fxX2dxX3xX5xX8dxX3xX4xX32xX253xX4xX3xX1xX4axXbxX3xX17xXdxX247xXdxX3xX5axX32xXd8xX4exXexX3xX4xX20xX4xX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX7bxXdxX31xX4xX3xXexX1xX88xX2ebxX16xX17xX3xX84xX32xXd8xX7dxX16xX3xXexX95xX8exX16xX17xX3xXexX271xX16xX1xX3xX1xX271xX16xX1xX3xX4xX2dxX3xXexX1xXdxX7dxX16xX3xXexX6xXdxX3xX1xX8exX542xX4xX3xXexX271xX16xX1xX3xXexX95xX91xX16xX17xX3xX4dxX1xX97cxX16xX3xX4xX46xXbxXaaxX3xX1xX4axXbxX3xX17xXdxX247xXdxX3xX5axX32xXd8xX4exXexX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX7bxXdxX31xX4xX3xX87xX250xX3xX87xX88xX52xX4xX3xXbxX1xX5e2xX16xX3xX5axX32xXd8xX2e5xX16xX255xX3xXbxX1xX5e2xX16xX3xX4xX46xXbxX255xX3xX3f8xXd8xX3xX5axX32xXd8xX2e5xX16xX3xX4xX1xX8exX3xXexX1xX3f8xX3xXexX95xX88xX28axX16xX17xX3xX4xX290xX3xX5axX32xX6xX16xX3xX1xX8dxX16xX1xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX46xXbxX3xX74xX88xXe0xXdxX3xX17xXdxX247xXdxX3xX5axX32xXd8xX4exXexXaaxX3xX1xX4axXbxX3xX17xXdxX247xXdxX3xX5axX32xXd8xX4exXexX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX7bxXdxX31xX4xX3xX87xX250xX3xX87xX88xX52xX4xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX32xX29xXexX3xX5axX32xXd8xX3xX87xXa0xX16xX1xX3xX28xXa12xX16xX17xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX20xX4xX1xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX4dxX1xX20xX4xX3xX4dxX1xXa3xX16xX17xX3xXbxX1xX247xXdxX3xXexX1xXa3xX16xX17xX3xX5axX32xX6xX3xX4xX32xX253xX4xX3xX1xX4axXbxXaaxX3xX1xX4axXbxX3xX16xX17xX1xX10xX3xX28xX20xX8exX3xX4xX20xX8exX3xXexX271xX16xX1xX3xX1xX271xX16xX1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX31xX16xX3xX16xX1xXdxX31xX47xX3xX7bxX39cxX3xX4xXa3xX16xX17xX3xXexX20xX4xX3xX4xX3f8xX6xX3xX4xX46xXbxX3xX74xX88xXe0xXdxX3xXexX1xX6xXd8xX3xXexX1xX4exX3xX4xX1xX8exX3xX7bxXdxX31xX4xX3xX4dxXdxX24cxX47xX3xXexX95xX6xX3xXexX95xX35xX4xX3xXexXdxX4exXbxX3xX87xX3bdxXdxX3xX7bxXe0xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xX290xX3xX5axX32xX6xX16xX255xX3xX87xX290xX16xX3xX7bxXa0xX3xX4xX46xXbxX3xX74xX88xXe0xXdxX3xX7bxX8dxX3xX4xX290xX3xX7xX28axXaaxX3xX1xX4axXbxX3xX4dxX4exXexX3xX1xX52xXbxX3xX7bxXe0xXdxX3xXexX1xX6xX47xX3xX5axX32xX6xX16xX255xX3xX17xXdxX6xX8exX3xX5xX88xX32xX255xX3xX16xX17xX1xX8a4xX3xX47xX20xXexX3xX1xX8exX542xX4xX3xX74xX474xX16xX17xX3xX1xX271xX16xX1xX3xXexX1xXb7xX4xX3xX1xX4axXbxX3xX87xX24cxX3xXexX25xX3xX4xX1xXb7xX4xX3xX7bxX32xXdxX3xX4xX1xX290xXdxX255xX3xX17xXdxX247xXdxX3xXexX95xX1bxX3xX4xX1xX8exX3xX4xX20xX16xX3xX28xX253xX255xX3xX4xXa3xX16xX17xX3xX4xX1xXb7xX4xX255xX3xX7bxXdxX7dxX16xX3xX4xX1xXb7xX4xX255xX3xX16xX17xX88xX2ebxXdxX3xX5xX6xX8exX3xX87xX253xX16xX17xX5exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe137xX8exX32xX95xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX466xX16x1438bxX84xXbxX95xX10xX7xX7xX0xX62xXbxX12