Bà Đào Thị Anh Nga giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cuối buổi làm việc đầu tiên ngày khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.
14dfx5258x4a7cx918cx1c06x8fbcxa0d6x719cx68a5xX7xa4abx5743x538dx3d5bx1548x63a1xX5x2d5cxXaxX3xX7xXex65a8xX5xX10xX9xXaxXexX10x8ed0xXex756cxX6xX5xXdx79aax2a62x1a1exX3x76aaxa3e2xX7xXexXdx4070xX15x6d72xXax646cx3743x47f1xX3x22fcxX31xa5dexX3xXcxX1x51c8xX3x828dxX23xX1xX3x223axX22xX6xX3xX22xXdxa640xX3xX4xX1x2cc1xX4xX3xa4bexX1x5814xX3xXcxa6e2x9810x7d07xX23xX22xX3x83afxX6xX23xX3x1737x2af7xX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3x1b3dx22cfxX3xX1x33b8xXdxX3x3345xX33xX3fx2e3cxX3xXex3aafxX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcx1608xX23xX1xX0x7f78xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX10xX6x2e5cxXaxX2fx1f2cxX27x1c99xXdxX3xX57xX27x4ecfxXdxX3xX5xX31x72a9xX3x4888xXdx60d3xX4xX3x2600x186bxX27xX3xXexXdx23d7xX23xX3xX23xX22xX31xX15xX3x174cxX1xX6xXdxX3xX9fx55a2xX4xX3x475cx26c5xX3xX1x9008xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2x9190x150bxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bx1b2exXe5xXcaxX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdx56c5xX27xX3xXa6xX66xX3xXexXdx40abxX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX9fxXdx1e8fxX23xX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxXcaxX3xX57xXa7xX27xX3xX57xX9axX3xX7xX27xX23xX22xX3x39cbxX15xX3xXa1xXdxXacxX23xX3x2342xX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX2dxX3xX57xXa7xX27xX3xX57xX9axX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX90xX6xX23xX1xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdx463exX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax5495xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2x4e4cx928cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x6869x8b8bxX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7ex302cxX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90x3c39xX2xX2xX1d0xXc9xX19axX2xXexXc9xX1d0xX1d0x3e41xX2xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xa8b1xX51xX9xXc9xX1d9xX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2fxX30x1bd2xX3xXexX1xX52xX3xXcxX72xX23xX1xX3x15a8xX15xX3xX1exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xa4baxXacxX3xX33x5c11xX23xX1xX3x88a5x55bfxX23xXcaxX3xX4xa54fxX4xX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX24xX3xX3fxX22xX27xX15xX101xX23xX3xXcxX1xX39xX3xX3fxX45xX3x6d90xXcaxX3xXcxX51xX52xX2a9xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6cxX27xX15xa713xX23xX3xX4xX1xX288xX3xXexXc1xX6xX3xXb4xXbexX3xX1xXc1xXbxX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX30xX52x55dcxX4xX3xXa1xX31xX35xX3xXbxX1xXdxXacxX23xX3xX1xXc1xXbxX3xX23xX69xXdxX3xX57xX69xXcaxX3xX4xX2aexX4xX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXa6xX66xX3xX23xX22xX1xX10xX3x34f2xX23xX22xX3xX33x86e9xX23xX22xX3x91acxX27xX95xX4xX3xX5bxXdxX23xX1xX3xX1exX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xXcxX1xX52x18a1xX23xX22xX3xXexX51x55f2xX4xX3xX11fxX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX57xX31xX15xX3xXcxX370xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX9fxXdxX101xX23xX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xX4xX1xX49xX4xX3xXa1x6cfdxX3xX117xX15xX3xXa1xXdxXacxX23xX3xX11fxX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXa6xX95xXdxX3xXa1xX313xXdxX3xX34bxX23xX22xX3xX5bx2eedxX3xXcxX51xXc1xX23xX22xX3xX6cx52a1xXdxX3xX1exX3xX23xX22xX27xX15xXacxX23xX3xX117xX15xX3xXa1xXdxXacxX23xX3xX30xXcxX5bxX3xXcxX72xX23xX1xX3xX288xX15xXcaxX3xX23xX22xX27xX15xXacxX23xX3x9daexXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXcaxX3xX90xX35xX3xX4xX1xX27xX15xXefxX23xX3xX4xX34bxX23xX22xX3xXexX2aexX4xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX1a8xX1d0xX90xX1d9xX2xX19bxXc9xX1e4xX19axX1d9xXex888axX19bxX4c7xX19bxX2xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX51xX9xX1a9xX1e4xX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX3fxX22xX31xX15xX3xX2xX1a9xX7exX1a9xX7exX1d0xX19bxX1d0xX19bxXcaxX3xX30xX69xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX4exX3xX354xX27xX15xXf7xXexX3xXa6xX39xX23xX1xX3xX7xX95xX3xXc9xXc9xX1a9xX4c7xX7exX354xX33xX1exX30xX93xX3bxX3xXa6xXdxX2eaxX27xX3xXa6xX69xX23xX22xX3xX33xXbaxXdxX3xXexX2aexX3xX5bxX3c8xX3xXcxX51xXc1xX23xX22xX3xX6cxX3d1xXdxXcaxX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXcaxX3xXa6xXf7xX23xX3xX23xX1x338cxX23xX3xX4xX34bxX23xX22xX3xXexX2aexX4xX3xXa1xX31xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXa1xX3a7xX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX3fxX22xX1xXa3xX3xX3bxX23xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxa946xX23xX22xX3xX33xX350xX23xX22xX3xX354xX27xX95xX4xX3xX5bxXdxX23xX1xX3xX1exX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xXcxX1xX52xX370xX23xX22xX3xXexX51xX376xX4xX3xX11fxX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX4xa9dbxX23xX22xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX57xX31xX15xX3xXcxX370xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xXa6xX2eaxX3xX23xX22xX1xX39xX3xX57xXa7xX27xX3xX57xX9axX3xX7xX27xX23xX22xX3xX117xX15xX3xXa1xXdxXacxX23xX3xX11fxX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXa6xX95xXdxX3xXa1xX313xXdxX3xX33xXbaxXdxX3xXexX2aexX3xX2a0xXacxX3xXbdxX1x3590xX4xX3xXcxX1xX27xX15xXf7xXexX3xX1exX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX90xXexX1xX24xX3xX1a9xX2xXc9xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19axX2xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX2xX2xX1d0xX19axX19bxX1e4xXexX1a9xX19axX2xX1d0xX1d9xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX51xX9xXc9xX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX1a9xX2xXc9xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19axX2xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX33xXbaxXdxX3xXexX2aexX3xX2a0xXacxX3xXbdxX1xX6b3xX4xX3xXcxX1xX27xX15xXf7xXexX3xX1exX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX51xX6xX3xX9fxX6b3xXexX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxXcxX51xX52xX313xX4xX3xXa6xX4exXcaxX3xX30xX69xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX4exX3xX354xX27xX15xXf7xXexX3xXa6xX39xX23xX1xX3xX7xX95xX3xXc9xXc9xX1a8xX1e4xX7exX354xX33xX1exX30xX93xX3bxX3xXa6xXdxX2eaxX27xX3xXa6xX69xX23xX22xX3xX33xXbaxXdxX3xXexX2aexX3xX2a0xXacxX3xXbdxX1xX6b3xX4xX3xXcxX1xX27xX15xXf7xXexX3xX1exX3xX4cxX1xX4exX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX3fxX22xX1xXa3xX3xX3bxX23xXcaxX3xXa6xXf7xX23xX3xX23xX1xX5dbxX23xX3xX4xX34bxX23xX22xX3xXexX2aexX4xX3xXexXbaxXdxX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXa1xX31xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXa1xX3a7xX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX93xX662xX23xX22xX3xXexXbaxXdxX3xXbxX1xXdxXacxX23xX3xX1xXc1xXbxX3xX23xX69xXdxX3xX57xX69xXcaxX3xX57xX31xX3xX3fxX22xX27xX15xX101xX23xX3xXcxX1xX39xX3xX3fxX45xX3xX2d7xX3xX1exX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xXcxX1xX52xX370xX23xX22xX3xXexX51xX376xX4xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX57xX31xX15xX3xXcxX370xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX4xX288xX6xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX22xXdxX313xXdxX3xXexX1xXdxXa3xX27xX3xX23xX1x8d38xX23xX3xX7xX376xX3xX57xXa7xX27xX3xX57xX9axX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX90xX6xX23xX1xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX30xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xXcaxX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xXb4xXbexX3xX1d0xX19bxX2xX1a9xX1exX1d0xX19bxX1d0xX2xX3xXa6xX95xXdxX3xXa1xX313xXdxX3xX57xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX2xX2xX2xX1a9xX19bxX1e4xXexX4c7xX1d9xX19bxX1d9xX1a9xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX51xX9xX1a8xX1d9xX1a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2fxX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xXcxX1xX52xX370xX23xX22xX3xXexX51xX376xX4xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX3fxX22xX27xX15xX101xX23xX3xXcxX1xX39xX3xX3fxX45xX3xX2d7xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX57xX31xX15xX3xXcxX370xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xX4xX288xX6xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX22xXdxX313xXdxX3xXexX1xXdxXa3xX27xX3xX23xX1xX9d8xX23xX3xX7xX376xX3xX57xXa7xX27xX3xX57xX9axX3xX7xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX90xX6xX23xX1xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX30xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xXcaxX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xXb4xXbexX3xX1d0xX19bxX2xX1a9xX1exX1d0xX19bxX1d0xX2xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3x4d3fxX7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX31xX15xX3xX1d0xX7exX1e4xX7exX2xX1e4xX1a8xX1a9x1f12xX3xX5xX31xX3xX33xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xXcaxX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX69xXdxX3xX2a0xXdxXacxX23xX3xX1xXdxXa3xXbxX3xX4cxX1xX3a7xX3xX23xX45xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xXexX1xX27xX9fxX57xX3xXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX2xX2xX2xX1e4xXc9xXc9xXexX4c7xXc9xXc9xX2xX1a9xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX51xX9xXc9xX4c7xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2fxX30xX27dxX3xXexX1xX52xX3xXcxX72xX23xX1xX3xX288xX15xX3xX1exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX2a0xXacxX3xX33xX2a4xX23xX1xX3xX2a8xX2a9xX23xXcaxX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xXcxX1xX52xX370xX23xX22xX3xXexX51xX376xX4xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX3fxX22xX27xX15xX101xX23xX3xXcxX1xX39xX3xX3fxX45xX3xX2d7xX3xX4x2ef1xX23xX22xX3xX4xX2aexX4xX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX57x940exX3xXbxX1xXdxXf7xX27xX3xX57xXa7xX27xX3xX117xX15xX3xXa1xXdxXacxX23xX3xX11fxX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xXb4xXbexX3xX1d0xX19bxX2xX1a9xX1exX1d0xX19bxX1d0xX2xX3xXa1xX313xXdxX3xX34bxX23xX22xX3xX2a0xXacxX3xXbdxX1xX6b3xX4xX3xXcxX1xX27xX15xXf7xXexX3xX1exX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX2xX2xX1d0xX19bxX1d0xX1a9xXexXc9xX4c7xX19bxX4c7xX1e4xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX51xX9xX19axX1a9xX1d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX51xX2dxXaxX2fxX93xX2aexX4xX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX57xXe5exX3xXbxX1xXdxXf7xX27xX3xX57xXa7xX27xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX90xX6xX23xX1xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xXb4xXbexX3xX1d0xX19bxX2xX1a9xX1exX1d0xX19bxX1d0xX2xX3xXa1xX313xXdxX3xX57xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX2a8xX6xX27xX3xXb4xX1xXdxX3xX23xX22xX1xX10xX3xX4xX2aexX4xX3xXexX370xX3xXexX51xX2a4xX23xX1xX3xXa1xX2eaxX3xX23xX1xX9d8xX23xX3xX7xX376xXcaxX3xX4xX2aexX4xX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xXa6xX66xX3xX57xXe5exX3xXbxX1xXdxXf7xX27xX3xX57xXa7xX27xX3xX34bxX23xX22xX3xX2a0xXacxX3xXbdxX1xX6b3xX4xX3xXcxX1xX27xX15xXf7xXexX3xX1exX3xX3f9xXdxX2aexX9fxX3xXa6xX95xX4xX3xX93xX34bxX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXa1xX3a7xX3xX117xX15xX3xXa1xXdxXacxX23xX3xX11fxX30xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xXb4xXbexX3xX1d0xX19bxX2xX1a9xX1exX1d0xX19bxX1d0xX2xX3xXa1xX313xXdxX3xXex8a2cxX3xX5xXa3xX3xXbxX1xXdxXf7xX27xX3xX57xXa7xX27xX3xX2xX19bxX19bx6c5bxX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX23xXexX10xX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX191xXdxX90xXexX1xX24xX3xX2xX2xX19axX19bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a8xX1a9xX19bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7exX7exXdxX15fxX57xX6xX35xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15fxXa1xX23xX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX2xX2xX1d0xX1e4xXc9xX1e4xXexX4c7xX1a9xX1a9xX1e4xX1d0xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xX1ecxX51xX9xX4c7xX1d9xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX191xXdxX90xXexX1xX9xXaxX2xX2xX19axX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a8xX1a9xX19bxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX35xX23xXaxX2fxX33xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX57xXdxXefxX27xX3x5e99xX27xX15xXf7xXexX3xXexX1xX34bxX23xX22xX3xX128fxX27xX6xX3xX4xX2aexX4xX3xX23xX22xX1xX39xX3xX128fxX27xX15xXf7xXexX3xXa1xX2eaxX3xX57xXa7xX27xX3xX4x48e1xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX33xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX4xX662xX23xX22xX3xX57xXe5exX3xXbxX1xXdxXf7xX27xX3xX57xXa7xX27xX3xX57xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX90xX6xX23xX1xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX23xX1xXdxXa3xX9fxX3xXb4xXbexX3xX1d0xX19bxX2xX1a9xX1exX1d0xX19bxX1d0xX2xX3xXa1xX313xXdxX3xXexX1151xX3xX5xXa3xX3xXbxX1xXdxXf7xX27xX3xX57xXa7xX27xX3xX2xX19bxX19bxX1163xX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX35xX90xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX51xX35xX23xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2bxX35xX23xXexX1exX2bxX6xX9fxXdxX5xX15xX24xX3xX5bxX10xX51xX90xX6xX23xX6xXcaxX3xX3bxX51xXdxX6xX5xXcaxX3xX6cxX10xX5xXa1xX10xXexXdxX4xX6xXcaxX3xX7xX6xX23xX7xX1exX7xX10xX51xXdxX2bxX2dxX3xX2bxX35xX23xXexX1exX7xXdxa6eaxX10xX24xX3xX2xX19axXbxX1cxX2dxXaxX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXacxX23xX3xX128fxX27xX6xX23xX24xX0xX7exX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xX90xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX90xX51xX10xX5xX6xXexX10xX90xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX9fxX57xX1exX6xX23xX90xX1exX7xX6xXbxX35xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbdxX1xX6xXdxX3xX9fxXbaxX4xX3xXexX51xXc1xX23xX22xX3xXexX1xXefxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xXaxX3xX1xX51xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX51xXdxX7exXb4xX1xX6xXdxX1exX9fxX6xX4xX1exXexX51xX35xX23xX22xX1exXexX1xX10xX1exXb4xX15xX1exX1xX35xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xXc9xX1exX1xX90xX23xX90xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXb4xX1xX35xX6xX1exX1cxXa1xXdxXdxX7exX2xX1e4xX19axX1e4xX1a8xX1d9xX15fxX1xXexX9fxXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX7exX9fxX10xX90xXdxX6xX7exX2xX1d0xX19bxX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX19bxX4c7xX1d9xX19bxX2xX1a8xXexXc9xX1e4xXc9xX2xX1a9xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxXa1xX2fxX0xX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbdxX1xX6xXdxX3xX9fxXbaxX4xX3xXexX51xXc1xX23xX22xX3xXexX1xXefxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xXaxX3xX1xX51xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX51xXdxX7exXb4xX1xX6xXdxX1exX9fxX6xX4xX1exXexX51xX35xX23xX22xX1exXexX1xX10xX1exXb4xX15xX1exX1xX35xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xXc9xX1exX1xX90xX23xX90xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXb4xX1xX35xX6xX1exX1cxXa1xXdxXdxX7exX2xX1e4xX19axX1e4xX1a8xX1d9xX15fxX1xXexX9fxXaxX2fxXbdxX1xX6xXdxX3xX9fxXbaxX4xX3xXexX51xXc1xX23xX22xX3xXexX1xXefxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxX33x2df1xX23xX22xX3xX4c7xX1xX3xX7xX2aexX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXc5fxX4c7xX7exX1a8xXc72xXcaxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX9fxXbaxX4xX3xXexX51xXc1xX23xX22xX3xXexX1xXefxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX3xXa1xX313xXdxX3xXa6xXdxXefxX9fxX3xX9fxX313xXdxX3xX5xX31xX3xX5xXa7xX23xX3xXa6xXa7xX27xX3xXexXdxXacxX23xX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX5xX31xX9fxX3xX128fxX27xX10xX23xX3xXa1xX313xXdxX3x24ebxXb4xXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXb4xX1xX34bxX23xX22xX3xX22xXdx8fe0xX15xX3xXexX370x27efxX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxXa1xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a0xXa7xX23xX3xXa6xXa7xX27xX3xXexXdxXacxX23xXcaxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xX3xXexXdxXf7xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX16dexXb4xXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXb4xX1xX34bxX23xX22xX3xX22xXdxX16eexX15xX16f3xXaxX3xX1xX51xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX51xXdxX7exX5xX6xX23xX1exX90xX6xX27xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX90xX23xX90xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXb4xX1xX35xX6xX1exX1cxXa1xXdxXdxX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exXb4xX15xX1exX1xX35xXbxX1exXb4xX1xX35xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX15xX7exX2xX1e4xX19axX1e4xX1d9xXc9xX15fxX1xXexX9fxXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX7exX9fxX10xX90xXdxX6xX7exX2xX1d0xX19bxX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d9xX19bxX4c7xX2xX1e4xX2xX1d9xXexXc9xX1e4xX1e4xX2xX2xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxXa1xX2fxX0xX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a0xXa7xX23xX3xXa6xXa7xX27xX3xXexXdxXacxX23xXcaxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xX3xXexXdxXf7xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX16dexXb4xXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXb4xX1xX34bxX23xX22xX3xX22xXdxX16eexX15xX16f3xXaxX3xX1xX51xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX51xXdxX7exX5xX6xX23xX1exX90xX6xX27xX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX90xX23xX90xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXb4xX1xX35xX6xX1exX1cxXa1xXdxXdxX1exXexXdxX10xX23xX1exX1xX6xX23xX1xX1exXb4xX15xX1exX1xX35xXbxX1exXb4xX1xX35xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX15xX7exX2xX1e4xX19axX1e4xX1d9xXc9xX15fxX1xXexX9fxXaxX2fxX2a0xXa7xX23xX3xXa6xXa7xX27xX3xXexXdxXacxX23xXcaxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXb4xX1xX4exX6xX3xX65xX5bxXe5xXe5xX3xXexXdxXf7xX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX16dexXb4xXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXb4xX1xX34bxX23xX22xX3xX22xXdxX16eexX15xX16f3xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxXbaxXdxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX3xX23xX31xX15xXcaxX3xXa6xXbaxXdxX3xX57xXdxXefxX27xX3xX4xX1xX72xX3xX4xXa7xX23xX3xX9fxX6xX23xX22xX3xXexX1xX10xX35xX3xX9fxX2aexX15xX3xXexX27dxX23xX1xX3xX57xX3d1xX23xX22xX3xXa6xX52x68f7xX4xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX4xX31xXdxX3xXbxX1xXa7xX23xX3xX9fxX2eaxX9fxX3xX128fxX27xX3d1xX23xX3xX5x4b11xX3xXb4xXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXb4xX1xX34bxX23xX22xX3xX22xXdxX16eexX15xX3xXa6xXefxX3xXexX51xX27xX15xX3xX4xX5dbxXbxX3xXexX31xXdxX3xX5xXdxXa3xX27xX3xXbxX1xX3a7xX4xX3xXa1xX3a7xX3xX23xX22xX1xXdxXacxX23xX3xX4xX49xX27xXcaxX3xXa6xX5cxX23xX22xX3xXb4xX19d7xX3xXbxX1xX2aexXexX3xX57xXdxXefxX27xXcaxX3xX4xX1xX16eexXexX3xXa1xX16eexX23xXcaxX3xX7xX12b6xX6xX3xXa6xX9axXdxX3xX90xX376xX3xXexX1xX3d1xX35xX3xX23xX22xX1xX39xX3xX128fxX27xX15xXf7xXexX15fxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxXa1xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXexX51xX3d1xX3xX5xX370xXdxX3xXbxX1xXe5exX23xX22xX3xXa1xX16eexX23xX3xX30xX2aexX35xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXexX51xX52xX313xX4xX3xXexX1xX2eaxX9fxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xXaxX3xX1xX51xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX128fxX27xX15xX10xX23xX7exXbxX1xX35xX1exX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX1xX90xX23xX90xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX51xX6xX1exX5xX35xXdxX1exXbxX1xX35xX23xX22xX1exXa1xX6xX23xX1exX57xX6xX35xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX51xX27xX35xX4xX1exXexX1xX10xX9fxX1exXb4xX15xX1exX1xX35xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xXc9xX7exX2xX1e4xX19axX4c7xX4c7xX1a8xX15fxX1xXexX9fxXaxX2fxX0xXdxX9fxX22xX3xX7xX51xX4xX9xXaxX7exX9fxX10xX90xXdxX6xX7exX2xX1d0xX19bxX7exX23xX10xX191xX7xX7exX1d0xX19bxX1d0xX1a8xX7exX2xX19bxX1a9xX90xX1d0xX19bxX1e4xX2xXc9xX2xX1a8xXexX1a9xX19axX19axX4c7xX1a9xX5xX19bxX15fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xX33xX31xX35xX3xXcxX1xX39xX3xX3bxX23xX1xX3xX3fxX22xX6xX3xX22xXdxX45xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4cxX1xX4exX3xXcxX51xX52xX53xX23xX22xX3xX57xX6xX23xX3xX5bxX5cxX23xX3xX1xX4exX6xX3xX1exX3xX65xX66xX3xX1xX69xXdxX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX90xXdxXa1xX2fxX0xX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXexX51xX3d1xX3xX5xX370xXdxX3xXbxX1xXe5exX23xX22xX3xXa1xX16eexX23xX3xX30xX2aexX35xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXexX51xX52xX313xX4xX3xXexX1xX2eaxX9fxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xXaxX3xX1xX51xX10xX2bxX9xXaxX7exX4xX1xXdxX23xX1xX1exX128fxX27xX15xX10xX23xX7exXbxX1xX35xX1exX4xX1xX27xX1exXexXdxX4xX1xX1exX1xX90xX23xX90xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX51xX6xX1exX5xX35xXdxX1exXbxX1xX35xX23xX22xX1exXa1xX6xX23xX1exX57xX6xX35xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX51xX27xX35xX4xX1exXexX1xX10xX9fxX1exXb4xX15xX1exX1xX35xXbxX1exXexX1xX27xX1exX2xXc9xX7exX2xX1e4xX19axX4c7xX4c7xX1a8xX15fxX1xXexX9fxXaxX2fxX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXexX51xX3d1xX3xX5xX370xXdxX3xXbxX1xXe5exX23xX22xX3xXa1xX16eexX23xX3xX30xX2aexX35xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xX3xXexX51xX52xX313xX4xX3xXexX1xX2eaxX9fxX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX51xX35xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX90xXaxX2fxXcxX51xX3d1xX3xX5xX370xXdxX3xXbxX1xXe5exX23xX22xX3xXa1xX16eexX23xX3xX30xX2aexX35xX3xX6cxX31xX3xXcxX7axX23xX1xXcaxX3xX4cxX1xX4exX3xX93xX1xX288xX3xXexX39xX4xX1xX3xX6cxX33xX3fxX6fxX3xXexX72xX23xX1xX3xXcxX51xX52xX2a9xX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX6cxX27xX15xX2eaxX23xX3xX4xX1xX35xX3xX57xXdxXf7xXexX24xX3xXbdxXbexX3xX1xXc1xXbxX3xXexX1xX49xX3xX2xXc9xX3xX7x83ecxX3xXexX5dbxXbxX3xXexX51xX27xX23xX22xX3xX57xX31xX23xX3xXexX1xX3d1xX35xXcaxX3xX128fxX27xX15xXf7xXexX3xXa6xX39xX23xX1xX3xX23xX1xX45xX23xX22xX3xX22xXdxX3d1xXdxX3xXbxX1xX2aexXbxX3xXbxX1xX2aexXexX3xXexX51xXdxXefxX23xX3xXbdxXcxX1exX65xX6cxX3xX1a9xX3xXexX1xX2aexX23xX22xX3xX4xX27xX95xXdxX3xX23xX5cxX9fxX3xX1d0xX19bxX1d0xX19bxXcaxX3xX9fxX69xXexX3xX7xX95xX3xX4xX1xX27dxX23xX1xX3xX7xX2aexX4xX1xX3xX1xa729xX3xXexX51xX19b7xX3xXbxX1xX3a7xX4xX3xX1x7ffexXdxX3xX2a8xX65xXbdxX6fxX3xXexX1xX1657xX4xX3xXa6x4ba0xX15xX3xXbxX1xX2aexXexX3xXexX51xXdxXefxX23xX3xXb4xXdxX23xX1xX3xXexXf7xX3xXexX51xX35xX23xX22xX3xXa6xXdxX2eaxX27xX3xXb4xXdxXa3xX23xX3xXbxX1x37f3xX23xX22xX3xX4xX1xX95xX23xX22xX3xX90xX39xX4xX1xX3xX93xX35xXa1xXdxX90xX1exX2xX1e4x3909xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX90xXdxXa1xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX90xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX51xXaxX2fxX0xX7exX90xXdxXa1xX2fxX0xX7exX90xXdxXa1xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX27xXexX1xX35xX51xXaxX2fxX3fxX1xX4exX9fxX3xXbxX15fxX5bxX0xX7exXbxX2f
Nhóm P.V