Xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh nặng ở Hồng Lĩnh
(Baohatinh.vn) - UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Thành - thương binh 1/4 ở TDP 9, phường Bắc Hồng.
2511xabfcxde9bxc0e8xc667xc396xaf65x47caxef5axX7xe5dcx5cebx7ea3xd3a4xcd6dx72e7xX5x7830xXaxba65x5d60x6f31x26a5xX3xb963xd2dfxe469x8de2xX3xX19xX1x5aa9xX3xXexbb62xX19xX1xX3xX19xX1axX1xe09dxX6xX3xX4xX1xd15exX3xXexX1x69c4xd5faxX19xX1axX3xed96xXdxX19xX1xX3xX19xa022xX19xX1axX3x31e7xX3x5980xf223xX19xX1axX3x403cxX28xX19xX1xX0xa28cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX17xXaxX12x589bx808bx5a25x79a4xX3xXexX1xb619xX3x30afxe216xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX47xX28xX19xX1xX3xdf63xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1x8cedxX3x648fx6537xX6xX3xXexd5e6xX3xX4xX1x8a3axX4xX3x9ad7xX1xX40xXdxX3xX4x8a47xX19xX1axX3xX6axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX93xX19xX1axX3xX63xX1axacefxX15xaf34xX19xX3xb348x9c7cxX19xX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3x7e44xX3xXexX1xX31xX32xX19xX1axX3xX36xXdxX19xX1xX3xX2xX4cx486cxX3xX40xX3xXcxX64x35baxX3x9200xa0e1xX3xXbxX1xX31x88edxX19xX1axX3xX62x4fd5xX4xX3xX42xX43xX19xX1ax4f81xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2dxX17xX15xXaxX12x3c26xX19xX1axX3xX63xX1axXb9xX15xXbbxX19xX3xXbexXbfxX19xX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX4xd7b6xX3xX1xX2dxX1exX19xX3xX4x2b3fxX19xX1xX3xd66bxX3cxX4xX3xX36xXdxbb95xXexX3xX8dxX1xX11exX3xX8dxX1xXbfxX19xXe1xX3xX4xX126xX3x4d2bxX3xX81xab60xX3xX4xX1xX43xX19xX1axX3xX7xX8axX4xX3xX8dxX1x368dxX10xX3xX15x9c33xXb9xXe1xX3xb838x9609xX3xX12axX6xXb9xX3xXexX1xX31xXe6xX19xX1axX3xX6axXb9xX15xa55exX19xXe1xX3xX4xX2dxX19xX3xX4xa4c3xXdxX3xX12axXdxX3xX5xX1exX15axX3xXbfxX19xX3xX6axX6xXe1xX3xX4xX93xX19xX1axX3xX81xXdxX130xX4xX3xX5x927exXdxX3xX8dxX1xX93xX19xX1axX3xX86xX19xX3xX12axX68xX19xX1xXf2xX3xX42xXdxX130xX19xX3xX1xX6xXdxX3xX93xX19xX1axX3xX36xX1exX3xX12axX6xX19xX1axX3xX40xX3xXex40fcxX2dxX19xX1axX3xX19xX1axX93xXdxX3xX19xX1xX1exX3xX6axXb9xX159xX19xX1axX3xX4xd8d9xXbxXe1xX3xX17xb97fxXexX3xX19xX173xXexXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2dxX17xX15xX3xXbx6ceexX10xX19xXexX10xX1b9xXaxX12xX0xXdxX15axX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1efxX10xX19xXexX10xX1b9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9c83xXdxX17xXexX1x9258xX3xbfa7xX2x4519xXbxX6axd09fxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX218xX3xXd8xX2x74ecxXbxX6axX21fxXaxX3xX7xX1b9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX218xX4cxX4cxXdxXf2xX36xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf2xX81xX19xX4cxX19xX10xX213xX7xX4cxX2xXe0xXd8xX21cxX4cxX21axXe0xX17xX21cxX2xXd8xX21cxXd8xdac4xf28exXexX25exX140xXd8xX25exX2xX5xX22bxXf2xd468xXbxX1ax6bb9xX1b9xX9xXd8xXe0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xX32xX19xX1axX3xX36xXdxX19xX1xX3xX19xX3cxX19xX1axX3xX40xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX47xX28xX19xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1efxX6xXbxXexXdxX2dxX19xXaxX12xX1efxX173xX4xX3xXexX86xX3xX4xX1xX8axX4xXe1xX3xX4xX173xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX1x6252xX3xXexX1b9xX143xX3xX1axXdxX6xX3xX12axX21xX19xX1xX3xXexX1xX31xX32xX19xX1axX3xX36xXdxX19xX1xX3xX63xX1axXb9xX15xXbbxX19xX3xXbexXbfxX19xX3xXcxX1xX1exX19xX1xX3xX5xX1exX15axX3xX19xX1xX1exX3xX8dxXdxX16axX19xX3xX4xX159xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2dxX17xX15xXaxX12xXcxX1b9xX31x9886xX4xX3xX1xX2dxX1exX19xX3xX4xX126xX19xX1xX3xX12axX11exXe1xX3xX61xX62xX63xX64xX3xXexX1xX68xX3xX6axX6bxX3xX42xX43xX19xX1axX3xX47xX28xX19xX1xX3xX12axX6bxX3xX4xX11exX3x82cbxXb9xX15xX155xXexX3xX12axX68xX19xX1xX3xXexX1b9x4a06xX4xX1xX3xX363xXb9xb259xX3x9e95x783dx4d71xX19xX3xX32xX19xX3xX12axX173xXbxX3xX19xX1axX1xX28xX6x9b68xX3xX21cxX22bxX3xXexX1b9xXdxX130xXb9xX3xX12axX43xX19xX1axX3xX81xX1exX3xX1xXb9xX15xX3xX12axX1d3xX19xX1axX3xX4xX173xX4xX3xX19xX1xX1exX3xX1xX126xX2dxX3xXexX14xX15axXe1xX3xX4xX173xX4xX3xX19xX1xX1exX3xXexX1xXdxX130xX19xX3xX19xX1axXb9xX15xX130xX19xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX1xX32xX19xX3xX21cxX22bxX3xXexX1b9xXdxX130xXb9xX3xX12axX43xX19xX1axXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2dxX17xX15xXaxX12xX63xX1axX2dxX1exXdxX3xX1b9xX6xXe1xX3xX4xc869xX19xX3xX8dxX16axXb9xX3xX1ax3fc5xXdxX3xX7xX18xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX4xa4e9xX6xX3xX1axXdxX6xX3xX12axX21xX19xX1xXe1xX3xX6xX19xX1xX3xX10xX15axXe1xX3xX1xX40cxX3xX1xX1exX19xX1axX3xX12ax40c5xX3xX6axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX93xXdxX3xX19xX1xX1exX3xX1b9xX1d3xX19xX1axX3xX1ax670dxX19xX3xX2xX22bxX22bxX15axX0xX7xXb9xXbxX12xX140xX0xX4cxX7xXb9xXbxX12xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2dxX17xX15xXaxX12xXcxX1b9xX2dxX19xX1axX3xX363xXb9xX173xX3xXexX1b9xX21xX19xX1xX3xX6axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXe1xX3xX61xX62x9f4axXcxXcxecbbxX3xX81xX1exX3xX4xX173xX4xX3xX36xX6xX19xXe1xX3xX19xX1axX1xX1exX19xX1xXe1xX3xX12axX2dxX1exX19xX3xXexX1xX438xX3xXexX1xX6xX15axX3xX1axXdxX6xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX19xX1axX1exX15xX3xX4xX93xX19xX1axX3xX12axX438xX3xX81xb0c3xX19xX3xX4xX1xXb9xX15xX438xX19xX3xX81xX4d7xXexX3xX5xXdxX130xXb9xXe1xX3xX7xX6xX19xX3xX5xX1cexXbxX3xX15axX3cxXexX3xX36xf3a9xX19xX1axXf2xXf2xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX2dxX17xX15xXaxX12xX64xX18xX3xX8dxXdxX155xX19xX3xX19xX1axX93xXdxX3xX19xX1xX1exX3xX7x905cxX3xX12axX31xX143xX4xX3xX1xX2dxX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX81xX1exX3xX12axX31xX6xX3xX81xX1exX2dxX3xX7x89bfxX3xX17x9ae1xX19xX1axX3xXexX1b9xX31xX336xX4xX3xXcxX155xXexX3xX1efxX6xX19xX1xX3xXcx9789xX3xX140xX22bxX140xX22bxXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX17xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX1b9xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xXb9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc8xXexX1xXb9xX15axX36xXc8xX6xX19xX17xXc8xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1efxX32xX3xX363xXb9xX6xX19xX3xX42xXb9xX15xX130xX19xX3xX41axX15xX3xX1efxX6xX19xX3xX47xX1d3xX4xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX2xX25exX22bxX3xXexX1b9xXdxX130xXb9xX3xX12axX43xX19xX1axX3xX6axX14xX15xX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xXaxX3xX1xX1b9xX10x34adxX9xXaxX4cxX19xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xXb9xXc8xX15xX10xXb9xXc8xXexX1xXb9xX2dxX19xX1axX4cxX4xX2dxXc8xX363xXb9xX6xX19xXc8xX1xXb9xX15xX10xX19xXc8xXb9xX15xXc8xX4xX6xX19xXc8xX5xX2dxX4xXc8xX1xX2dxXc8xXexX1b9xX2dxXc8xX2xX25exX22bxXc8xXexX1b9xXdxX10xXb9xXc8xX17xX2dxX19xX1axXc8xX6axX6xX15xXc8xX19xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xXc8xX19xX1axX1xXdxX6xX4cxX2xb68cxX21axX2xX21axX25exXf2xX1xXexX15axXaxX12xX0xXdxX15axX1axX3xX7xX1b9xX4xX9xXaxX4cxX15axX10xX17xXdxX6xX4cxX2xX140xX22bxX4cxX19xX10xX213xX7xX4cxX2xXe0xX140xX25fxX4cxX21axXe0xX17xX21cxX2xX21axX21cxX25exXd8xX21cxXexX64bxX22bxXe0xXd8xXd8xX5xX22bxXf2xX269xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xX32xX19xX1axX3xX36xXdxX19xX1xX3xX19xX3cxX19xX1axX3xX40xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX47xX28xX19xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX17xXdxX81xX12xX0xX7xXexX1b9xX2dxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1efxX32xX3xX363xXb9xX6xX19xX3xX42xXb9xX15xX130xX19xX3xX41axX15xX3xX1efxX6xX19xX3xX47xX1d3xX4xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX2xX25exX22bxX3xXexX1b9xXdxX130xXb9xX3xX12axX43xX19xX1axX3xX6axX14xX15xX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xXaxX3xX1xX1b9xX10xX5f0xX9xXaxX4cxX19xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xXb9xXc8xX15xX10xXb9xXc8xXexX1xXb9xX2dxX19xX1axX4cxX4xX2dxXc8xX363xXb9xX6xX19xXc8xX1xXb9xX15xX10xX19xXc8xXb9xX15xXc8xX4xX6xX19xXc8xX5xX2dxX4xXc8xX1xX2dxXc8xXexX1b9xX2dxXc8xX2xX25exX22bxXc8xXexX1b9xXdxX10xXb9xXc8xX17xX2dxX19xX1axXc8xX6axX6xX15xXc8xX19xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xXc8xX19xX1axX1xXdxX6xX4cxX2xX64bxX21axX2xX21axX25exXf2xX1xXexX15axXaxX12xX1efxX32xX3xX363xXb9xX6xX19xX3xX42xXb9xX15xX130xX19xX3xX41axX15xX3xX1efxX6xX19xX3xX47xX1d3xX4xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX2xX25exX22bxX3xXexX1b9xXdxX130xXb9xX3xX12axX43xX19xX1axX3xX6axX14xX15xX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1b9xX2dxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX379xX126xX19xX1axX3xX41axX15xXe1xX3xX1efxX93xX19xX1axX3xX12axX2dxX1exX19xX3xX4xX32xX3xX363xXb9xX6xX19xX3xX42xXb9xX15xX130xX19xX3xX41axX15xX3xX1efxX6xX19xX3xX47xX1d3xX4xX3xX77xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xX7fxX3xX81xX82xX6xX3xXexX1b9xX6xX2dxX3xX7xX159xX3xXexXdxX37axX19xX3xX1xX2e3xX3xXexX1b9xX143xX3xX5xX1exX15axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX25exX3xX1axXdxX6xX3xX12axX21xX19xX1xX3xX4xX11exX3xX1xX2dxX1exX19xX3xX4xX126xX19xX1xX3xX8dxX1xX11exX3xX8dxX1xXbfxX19xX3xX40xX3xX4xX173xX4xX3xX6axX6bxX218xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX47xX1d3xX4xXe1xX3xX497xX376xX3xX47xX1d3xX4xX3xX81xX1exX3xXdexX1xc3e6xX3xX47xX1d3xX4xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX81xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1efxX1efxX62xX3xX8dxX1xX11exX3xX8dxX1xXbfxX19xX3xX40xX3xX379xX8axX4xX3xXcxX1xX40cxXaxX3xX1xX1b9xX10xX5f0xX9xXaxX4cxX19xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xXb9xXc8xX15xX10xXb9xXc8xXexX1xXb9xX2dxX19xX1axX4cxX6axX6xX15xXc8xX17xXb9xX19xX1axXc8xX19xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xXc8xX19xX1axX1xXdxX6xXc8xX4xX1xX2dxXc8xX4xX4xX36xXc8xX8dxX1xX2dxXc8xX8dxX1xX6xX19xXc8xX2dxXc8xX17xXb9xX4xXc8xXexX1xX2dxX4cxX2xX64bxXd8xX2xXd8xX21axXf2xX1xXexX15axXaxX12xX0xXdxX15axX1axX3xX7xX1b9xX4xX9xXaxX4cxX15axX10xX17xXdxX6xX4cxX2xX140xX22bxX4cxX19xX10xX213xX7xX4cxX2xXe0xX140xX25exX4cxX25fxX22bxX17xX25exX2xX21axX22bxX25exXd8xX64bxXexX25exXe0xXd8xX140xX21axX5xX22bxXf2xX269xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xX32xX19xX1axX3xX36xXdxX19xX1xX3xX19xX3cxX19xX1axX3xX40xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX47xX28xX19xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX17xXdxX81xX12xX0xX7xXexX1b9xX2dxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1efxX1efxX62xX3xX8dxX1xX11exX3xX8dxX1xXbfxX19xX3xX40xX3xX379xX8axX4xX3xXcxX1xX40cxXaxX3xX1xX1b9xX10xX5f0xX9xXaxX4cxX19xX1xXdxXbxXc8xX4xX6xXb9xXc8xX15xX10xXb9xXc8xXexX1xXb9xX2dxX19xX1axX4cxX6axX6xX15xXc8xX17xXb9xX19xX1axXc8xX19xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xXc8xX19xX1axX1xXdxX6xXc8xX4xX1xX2dxXc8xX4xX4xX36xXc8xX8dxX1xX2dxXc8xX8dxX1xX6xX19xXc8xX2dxXc8xX17xXb9xX4xXc8xXexX1xX2dxX4cxX2xX64bxXd8xX2xXd8xX21axXf2xX1xXexX15axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1efxX1efxX62xX3xX8dxX1xX11exX3xX8dxX1xXbfxX19xX3xX40xX3xX379xX8axX4xX3xXcxX1xX40cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1b9xX2dxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX42xX1d3xXdxX3xX1efxX18xXb9xX3xX4xX1xXdxX155xX19xX3xX36xXdxX19xX1xX3xX1xXb9xX15xX130xX19xX3xX379xX8axX4xX3xXcxX1xX40cxX3xX81xX82xX6xX3xXexXdxX155xX19xX3xX1xX1exX19xX1xX3xX8dxX1xX40xXdxX3xX4xX93xX19xX1axX3xX6axX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX1axXdxX6xX3xX12axX21xX19xX1xX3xX1efxX1efxX62xX3xXcxX1b9xX452xX19xX3xXbexXbfxX19xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX40xX3xXexX1xX93xX19xX3xXcxX14xX19xX3xc746xX19xXe1xX3xX6axX6bxX3xX379xX8axX4xX3xXcx489cxX19xX1axX3xX77xX379xX8axX4xX3xXcxX1xX40cxX3xXc8xX3xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xX7fxXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX81xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX379xX2dxX1exX19xX3xXcxXdxX155xXbxX3xX81xXdxX16axX19xX3xX42xX1exX19xX1axX3xX8dxX1xX93xX19xX1axX3xXbexXdxX130xXexX3xX63xX6xX15axX3xXexX1exXdxX3xXexX1b9xX143xX3xX6axX14xX15xX3xX25fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX18xXb9xX3xXcxX63xX13xXdexX3xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xXaxX3xX1xX1b9xX10xX5f0xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX19xX1xXc8xXexX1b9xXdxX4cxX17xX2dxX6xX19xXc8xXexXdxX10xXbxXc8xX81xXdxX10xX19xXc8xX1xX6xX19xX1axXc8xX8dxX1xX2dxX19xX1axXc8xX81xXdxX10xXexXc8xX19xX6xX15axXc8xXexX6xXdxXc8xXexX1b9xX2dxXc8xX6axX6xX15xXc8xX25fxXc8xX19xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xXc8xX19xX1axX1xXdxX6xXc8xX4xX1xX2dxXc8xX4xXb9xXb9xXc8xXexX19xX6axXbxXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xX4cxX2xX64bxX140xX25fxX25exX140xXf2xX1xXexX15axXaxX12xX0xXdxX15axX1axX3xX7xX1b9xX4xX9xXaxX4cxX15axX10xX17xXdxX6xX4cxX2xX140xX22bxX4cxX19xX10xX213xX7xX4cxX2xXe0xX2xXe0xX4cxX2xX22bxX25fxX17xX21cxX140xX22bxX21cxXe0xXd8xX140xXexX140xX5xX140xXc8xX2xX140xX25fxX17xX21cxX140xX22bxXd8xX64bxX21cxX140xXexXe0xXe0xXd8xX25exXd8xX5xX22bxXf2xX269xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xXexX1xX31xX32xX19xX1axX3xX36xXdxX19xX1xX3xX19xX3cxX19xX1axX3xX40xX3xX42xX43xX19xX1axX3xX47xX28xX19xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX17xXdxX81xX12xX0xX7xXexX1b9xX2dxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX379xX2dxX1exX19xX3xXcxXdxX155xXbxX3xX81xXdxX16axX19xX3xX42xX1exX19xX1axX3xX8dxX1xX93xX19xX1axX3xXbexXdxX130xXexX3xX63xX6xX15axX3xXexX1exXdxX3xXexX1b9xX143xX3xX6axX14xX15xX3xX25fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX18xXb9xX3xXcxX63xX13xXdexX3xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xXaxX3xX1xX1b9xX10xX5f0xX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX19xX1xXc8xXexX1b9xXdxX4cxX17xX2dxX6xX19xXc8xXexXdxX10xXbxXc8xX81xXdxX10xX19xXc8xX1xX6xX19xX1axXc8xX8dxX1xX2dxX19xX1axXc8xX81xXdxX10xXexXc8xX19xX6xX15axXc8xXexX6xXdxXc8xXexX1b9xX2dxXc8xX6axX6xX15xXc8xX25fxXc8xX19xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xXc8xX19xX1axX1xXdxX6xXc8xX4xX1xX2dxXc8xX4xXb9xXb9xXc8xXexX19xX6axXbxXc8xX1xX6xXc8xXexXdxX19xX1xX4cxX2xX64bxX140xX25fxX25exX140xXf2xX1xXexX15axXaxX12xX379xX2dxX1exX19xX3xXcxXdxX155xXbxX3xX81xXdxX16axX19xX3xX42xX1exX19xX1axX3xX8dxX1xX93xX19xX1axX3xXbexXdxX130xXexX3xX63xX6xX15axX3xXexX1exXdxX3xXexX1b9xX143xX3xX6axX14xX15xX3xX25fxX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX18xXb9xX3xXcxX63xX13xXdexX3xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1b9xX2dxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX159xXdxX3xX2xX64bxX4cxX21cxXe1xX3xXexX18fxXdxX3xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xX3xX17xXdxXbbxX19xX3xX1b9xX6xX3xX5xXbbxX3xX8dxX55axX3xX8dxX155xXexX3xXexX1exXdxX3xXexX1b9xX143xX3xX6axX14xX15xX3xX19xX1xX1exX3xXexX21xX19xX1xX3xX19xX1axX1xX28xX6xX3xX1axXdx2672xX6xX3xX379xX2dxX1exX19xX3xXcxXdxX155xXbxX3xX81xXdxX16axX19xX3xXexX1xXb9xX1d3xX4xX3xXcxX86xX19xX1axX3xX1efxX93xX19xX1axX3xXexX15xX3xX42xX1exX19xX1axX3xX8dxX1xX93xX19xX1axX3xXbexXdxX130xXexX3xX63xX6xX15axX3xX77xXbexXdxX10xXexX19xX6xX15axX3xXb36xXdxX1b9xX5xXdxX19xX10xX7xX7fxX3xX81xX1exX3xc6c1xX15xX3xX36xX6xX19xX3xX497xXcxXcxX49axX3xXexc71dxX19xX1xX3xX42xX1exX3xXcxX28xX19xX1xXf2xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX81xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxXb9xX5xX12xX0xX17xXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1b9xXaxX12xX0xX4cxX17xXdxX81xX12xX0xX4cxX17xXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb36xXb9xXexX1xX2dxX1b9xXaxX12xXcxX1xXb9xX3xX42xX4f8xX19xX1axX3xXc8xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1b9xX89axX4xX0xX4cxXbxX12
Thu Hằng - Thanh Trúc