Phi hành gia... thu hoạch củ cải trên trạm ISS
Đây được coi là xu hướng trong tương lai đối với việc sản xuất lương thực trong các sứ mệnh dài hạn lên Mặt trăng và sao Hỏa.
ecfcxf0dax17ad7x19e41x115fcx12899x1725ex147c1x17f39xX7x1604dx116d3x103cbx10241x135bcx16262xX5x162b9xXaxed21x176cexX1xXdxX3xX1x167d0x1077cxX1xX3x1294bxXdxX6x10b0fxX1fxX1fxX3xXexX1x1450cxX3xX1x11e7ax14009xX4xX1xX3xX4x12d5dxX3xX4x11003xXdxX3xXex15c26x1280dxX19xX3xXexX35xX29x1533dxX3x11bd8x18927xX3fxX0x16239xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b99xX10xX6xfaf5xXaxX12x1307fx15c33x133ccxX3x150dcx119c8x19935xX4xX3xX4xX28xXdxX3xX5xX18xX3xf202xX25xX3xX1xX5cxff2fxX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xXexX5cxeffcxX19xX1cxX3xX5xX6xXdxX3xX5bx12c11xXdxX3x18e8fxX6cxXdxX3xX84xXdx12098xX4xX3xX7xX31xX19xX3xX67xX25x100dexXexX3xX5xX5cxX78xX19xX1cxX3xXexX1xee87xX4xX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX4xf1dfxX4xX3xX7x133a6xX3xX3cxX8axX19xX1xX3xX54xX18xXdxX3xX1xX29xX19xX3xX5xX36xX19xX3x13d2cx15372xXexX3xXexX35x1234axX19xX1cxX3xX84xX18xX3xX7xX6xX28xX3xX51x15d41xX6xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1525axX28xX54xX59xXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx150dfxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXax17344xXdxX54xXexX1x129a2xX3x10558xX2x1a08dxXbxX67x18a87xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10axX3xf320x10ddexX10exXbxX67xX111xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1fx16734xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX1fxX84xX19xX42xX19xX10xX105xX7xX42x16782xf030xX11cx1456fxX42xX2xX13fxX141xX54xX10cxX13exX2xX11bxfbf5xX2xX13fxXexX11cxX2xX10exX141xX5xX13fx1382cxX13exX13fxX2xX13exX13fxX11bxX2xX2xX11cxX141xX13fxX141xX155xX13fxX2xX155xX19xX6xX7xX6xX1fx136f2xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX105xXdxX54xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX11bxX11cxX10exXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3x16f2dxX6xXexX10xX3x19f75xX25xX12cxXdxX19xX7xX3xX84xX18xX3xX4xX58xX59xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35x1a227xX19xX1cxX3xXexX35xX36xX19xX3xXcxX35xX29xX3cxX3xf5adx18c22xX3xXexX35x1783axX3xfa60xX25xX81xX4xX3xXex12ce5xX3x11e7cxX3exX3fxX3fx13659xX1fxX3xX223x17dafxX19xX1xX10axX3xXf6x173a9xX231xX227xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX1e5xX6xXexX10xX3xX1eaxX25xX12cxXdxX19xX7xf7e1xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX2exX6xX3xX231x12f95xX3fxX268xX3xX254xX3xX5bx15e2dxX3xX19xX1x18fcexX3xX13exX13fxX3xX4xX58xX59xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX3cx191a9xXdxX3xXexX35xX5cx13a97xX19xX1cxX3xX4xX2exX6xX3xXexX35xX29xX3cxX3x10672xX1xX295xX19xX1cxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xX3exX3fxX3fxX254xX3xX12cxefc9xX4xX3xX4xX1x1982exX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX1cxXdxX93xX59xX3xX12cxX29xX4xX3xX84xX18xX3xX12cxX31xX28xX3x10db8xX25xX31xX19xX3xX5xX29xX19xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX5bxX221xX19xX3xX2a8xX1xXdxX3xX4xX1xX2bexX19xX1cxX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xX5bxX5cxX6xX3xXexX35x1006axX3xX5xX29xXdxX3xXcxX35xXa8xXdxX3xX5bxX93xXexX3xX84xX18xX28xX3xX19xXc5xX3cxX3xX13exX13fxX13exX2xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX54xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX67xX111xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10axX3xX11bxX11cxX10exXbxX67xX111xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1fxX12cxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX1fxX84xX19xX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11cxX141xX42xX2xX13fxX141xX54xX10cxX13exX2xX11bxX14bxX11cxX13fxXex12db1xX11bxX13exX141xX5xX11bxX155xX13exX13fxX2xX13exX13fxX11bxX2xX2xX11cxX14bxX13exX13exX155xX13fxX13exX155xX19xX6xX7xX6xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX105xXdxX54xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX11bxX11cxX10exXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xXf6xX2exX3xX4xX31xXdxX254xX3xX3cx15415xXexX3xX5xX28xX29xXdxX3xX4xX2exX3xX1cxXdxX18xX25xX3xX54xXdxX19xX1xX3xX54xX5cx11eacxX19xX1cxX3xX84xX6cxXdxX3xXexX1xX29bxXdxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xX19xX1cxffd9xX19xX254xX3xXexX29xXdxX3xX3exX3fxX3fxX1fxX3xX223xX22bxX19xX1xX10axX3xXf6xX231xX231xX227xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xXf6xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX5xX18xX3xX5xX28xX29xXdxX3xX7xX31xX19xX3xXbxX1x13f4fxX3cxX3xXexX5cxX78xXdxX3xX3cxX6cxXdxX3xX19xX1xX93xXexX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xX84xX18xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX4xX295xX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX5bxXdx1727fxX25xX3xX2a8xXdxX8axX19xX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xXexX35xX2b9xX19xX1cxX3xX5xX9exX4xX3xX4xX2exX6xX3xX231xX268xX3fxX268xX254xX3xX4x130acxX19xX1cxX3xX84xX6cxXdxX3xX35xX6xX25xX3xX54xXdxX221xXbxX3xX5bxXd1xX254xX3xX35xX6xX25xX3xX54xXdxX221xXbxX3xX67xX6xX19xX1xX254xX3xX4xX31xXdxX3xXexX1xX31xX28xX254xX3xX5bx1a1e4xX25xX3xX5xXc5xX19xX1cxX3xX84xX18xX3xX3cxX4f9xX3xXexX29xXexX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xXf6xXa8xX4xX3xX19xX1xX18xX3xX2a8xX1xX28xX6xX3xX1xX2b9xX4xX3xXexX29xXdxX3xXcxX35xX25xX19xX1cxX3xXexX58xX3cxX3xX214xX215xX3xXexX35xX219xX3xX1e5xX10xX19xX19xX10xX54xX59xX3xX2ffxX3x16776xX5xX28xX35xXdxX54xX6xX254xX3xXbfx1747fxX3xX5bxX6xX19xX1cxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX3cxX428xXexX3xX19xX1x128f1xX3cxX3xX5bxX81xXdxX3xX4xX1xXacxX19xX1cxX1fxX3xX3fxX81xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX19xX18xX59xX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xX54xX9exX3xX2a8xXdxX221xX19xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX84xX18xX28xX3xX19xX1cxX18xX59xX3xX2xX10exX42xX2xX13exX1fxX3xXf6xXa8xX4xX3xX19xX1xX18xX3xX19xX1cxX1xXdxX36xX19xX3xX4xXacxX25xX3xX7x167f0xX3xX7xX28xX3xX7xXa8xX19xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xX84xX6cxXdxX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX36xX19xX3xXcxX35xXa8xXdxX3xX5bxX93xXexX254xX3xX2a8xXdx195a1xX3cxX3xXexX35xX6xX3xX84xX18xX3xX35xX2bexXexX3xX35xX6xX3xX2a8xX221xXexX3xX5xX25xX528xX19xX3xX84xX4d6xX3xX4xXa8xX4xX3xX12cxXdxX8axX19xX3xXbxX1xXa8xXbxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX36xX19xX3xX3exX3fxX3fxX3xX5bxX653xX3xX7xX31xX19xX3xXbxX1xX49axX3cxX3xX4xX5a9xX3xXexX1xX653xX3xX4xX25xX19xX1cxX3xX4xX93xXbxX3xX5bxX2exX3xX2a8xX1xX28xXa8xX19xX1cxX3xX4xX1xX93xXexX3xX84xX18xX3xX4xX1xX93xXexX3xX54xXdxX19xX1xX3xX54xX5cxX43fxX19xX1cxX3xX3cxX18xX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX4x18583xX19xX3xX2a8xX1xXdxX3xX1xX2b9xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX1cxXdxX6xX3xX19xX1xfd33xX19xX1cxX3xX4xX1xX25xX59xX221xX19xX3xX5bxXdxX3xX54xX18xXdxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX54xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX67xX111xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10axX3xX11cxX10cxX2xXbxX67xX111xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1fxX12cxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX1fxX84xX19xX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11cxX141xX42xX2xX13fxX141xX54xX10cxX13exX2xX11cxX13fxX11cxX2xXexX10exX11cxX2xX396xX5xX10cxX155xX11cxX35xX6xX54xXdxX7xX1xX10xX7xX11bxX155xX2xX10cxX13fxX396xX2xX11bxX14bxX13fxX10exX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX105xXdxX54xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX11cxX10cxX2xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12x19a0axXacxX6xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX5bxX6e0xX25xX3xXexXdxX36xX19xX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX3cxX295xXdxX3xXexX35xX5cxX29bxX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xXexX35xX2b9xX19xX1cxX3xX5xX9exX4xX1fxX3xX223xX22bxX19xX1xX10axX3xX231xX268xX3fxX268xX227xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xXcxX35xX28xX19xX1cxX3xX2a8xX1xXdxX3xX5bxX5a9xX254xX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX7xX604xX3xXexXdxX221xXbxX3xXexX219xX4xX3xXexX35xXdxX653xX19xX3xX2a8xX1xX6xXdxX3xXexX1x13da0xX3xX19xX1cxX1xXdxX8axX3cxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX1cxXdxX6xX19xX254xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xX84xX18xX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX3cxX428xXexX3xX5bxX5dxXexX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX2a8xX1xXa8xX4xX3xX5bxX653xX3xX4xXa8xX4xX3xX19xX1xX18xX3xX2a8xX1xX28xX6xX3xX1xX2b9xX4xX3xX4xX5a9xX3xXexX1xX653xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX528xXbxX3xXexX1xX36xX3cxX3xX54xX6f5xX3xX5xXdxX8axX25xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX231xX1cxX1xXdxX36xX19xX3xX4xXacxX25xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX93xX59xX254xX3xX35xX6xX25xX3xX54xXdxX221xXbxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xX5xX18xX3xX6xX19xX3xXexX28xX18xX19xX3xX5bxX653xX3xXc5xX19xX3xX84xX18xX3xX4xX5a9xX3xX1xX5cxX78xX19xX1cxX3xX84x12fb7xX3xX19xX1cxX28xX19xX1fxX3xX214xX6cxXdxX3xXexX1xX29bxXdxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xX4xX6xX19xX1xX3xXexXa8xX4xX3xX19xX1cxX459xX19xX254xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xX4xX5a9xX3xX5xX5dxXdxX3xXexX1xX221xX3xXexXdxX4d6xX3cxX3xX19xXc5xX19xX1cxX3xX19xX1xX5cxX3xX3cxX428xXexX3xX19xX1cxX25xX206xX19xX3xXexX1xX9exX4xX3xXbxX1xX49axX3cxX3xX4xX1xX28xX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xXexX1xX9exX4xX3xX1xXdxX8axX19xX3xX19xX1xX6f5xX19xX1cxX3xX7xXacxX3xX3cxX8axX19xX1xX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xX54xX18xXdxX3xX1xX29xX19xX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX19xX1xX6f5xX19xX1cxX3xX19xXc5xX3cxX3xXexX6cxXdxX1fxX3xXf6xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX36xX19xX3xX3exX3fxX3fxX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexX35xXdxX653xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX254xX3xX4xX5a9xX3xXexX1xX653xX3xX5bxX29xXexX3xX5bxX221xX19xX3xX5bxX428xX3xX4xX1xX8b1xX19xX3xX1xX28xX18xX19xX3xXexX28xX18xX19xX3xX7xX6xX25xX3xX13exX396xX3xX19xX1cxX18xX59xX1fxX3xXf6xXa8xX4xX3xX5xX28xX29xXdxX3xX35xX6xX25xX3xX4xX2exX3xX4xX215xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX59xX36xX25xX3xX4xX6e0xX25xX3xX4xX1xXc5xX3cxX3xX7xX5a9xX4xX3xX19xX1xXdxX4d6xX25xX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX2d8xX25xXa8xX3xXexX35x1415dxX19xX1xX3xXbxX1xXa8xXexX3xXexX35xXdxX653xX19xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX54xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX67xX111xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10axX3xX11bxX11cxX10exXbxX67xX111xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1fxX12cxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX1fxX84xX19xX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11cxX141xX42xX2xX13fxX141xX54xX10cxX13exX2xX11cxX2xX10exX396xXexX14bxX2xX13exX13exX5xX11cxX155xX13exX13fxX13fxX11bxX13fxX10exX2xX10exX2xX141xX11cxX11bxX155xX13fxX10exX155xX7xXbxX6xX4xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX105xXdxX54xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX11bxX11cxX10exXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX1eaxX6xX25xX3xX54xXdxX221xXbxX3xX5bxXd1xX3xX5xX18xX3xX3cxX428xXexX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX19xX1xX6f5xX19xX1cxX3xX5xX28xX29xXdxX3xX4xX58xX59xX3xX5bxX6e0xX25xX3xXexXdxX36xX19xX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX3exX3fxX3fxX1fxX3xX223xX22bxX231xX1xX10axX3xXf6xX231xX231xX227xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX51xXdxX8axX19xX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX5bxX26fxX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xX2xX10exX3xX5xX28xX29xXdxX3xX4xX58xX59xX3xX2a8xX1xXa8xX4xX3xX19xX1xX6xX25xX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxX254xX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX5bxX5a9xX3xX4xX5a9xX3xX141xX3xX5xX28xX29xXdxX3xX4xX58xX59xX3xX5xXa8xX3xX67xX6xX19xX1xX1fxX3xXcxX35xX28xX19xX1cxX3xX2a8xX1xXdxX3xX5bxX5a9xX254xX3xX231xX268xX3fxX268xX3xX5bxX26fxX3xXexX1x11a71xX3xX19xX1cxX1xXdxX8axX3cxX3xX1xX78xX19xX3xX2xX13fxX13fxX3xX5xX28xX29xXdxX3xX4xX58xX59xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX35xX36xX19xX3xXcxX35xXa8xXdxX3xX5bxX93xXexX254xX3xX67xXa8xX4xX3xX5bxX998xX19xX1xX3xX5xX28xX29xXdxX3xX4xX58xX59xX3xX19xX18xX28xX3xX7xX604xX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXexX35xX206xX19xX1cxX3xXexX1xXcdaxX3xX19xX1cxX1xXdxX8axX3cxX3xXexXdxX221xXbxX3xXexX1xX10xX28xX3xXexX35xX28xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX1cxXdxX6xX19xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX54xX59xXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX54xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX67xX111xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10axX3xX11bxX11cxX10exXbxX67xX111xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1fxX12cxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX1fxX84xX19xX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11cxX141xX42xX2xX13fxX141xX54xX10cxX13exX2xX11cxX13exX11bxX11cxXexX11cxX396xX13fxX11bxX5xX141xX155xX13exX13fxX13fxX11bxX13fxX10exX2xX10exX2xX10cxX10exX13fxX155xX13fxX13exX155xX7xXbxX6xX4xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX105xXdxX54xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX11bxX11cxX10exXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xXcxX35xX206xX19xX1cxX3xX35xX6xX25xX3xX54xXdxX221xXbxX3xX5bxXd1xX3xXexX35xX36xX19xX3xX3exX3fxX3fxX1fxX3xX223xX22bxX19xX1xX10axX3xXf6xX231xX231xX227xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX35xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX25xX3cxX12cxX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxXf6xX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxX105xXdxX54xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX67xX111xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX10axX3xX11cxX2xX13fxXbxX67xX111xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX1fxX12cxX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xX1fxX84xX19xX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11cxX141xX42xX2xX13fxX141xX54xX10cxX13exX2xX11cxX11cxX13fxX13fxXexX141xX13exX13fxX11cxX5xX141xX155xX13exX13fxX2xX13exX13fxX11bxX2xX2xX11cxX141xX13fxX141xX155xX13fxX2xX155xX19xX6xX7xX6xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX105xXdxX54xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX11cxX2xX13fxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xX42xX54xXdxX84xX12xX0xX54xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX35xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX36xX19xX3xX2d8xX25xX6xX19xX10axX0xX42xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX155xXexX1xX25xX3cxX12cxX155xX6xX19xX54xX155xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xX25xX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX4xX2exX6xX3xX231xX1cxX6xX3xX4xX1x166a5xX3xX3cxX93xXexX3xX11bxX3xXexXdxX221xX19xX1cxX3xX5bxX653xX3xX5bxX221xX19xX3xXcxX35xX29xX3cxX3xX214xX215xX3xXexX35xX219xX3xX21bxX25xX81xX4xX3xXexX221xXaxX3xX1xX35xX10x16b0axX9xXaxX42xX2d8xX25xX28xX4xX155xXexX10xX42xXexX6xX25xX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xX4xX25xX6xX155xX19xX1cxX6xX155xX4xX1xXdxX155xX3cxX6xXexX155xX11bxX155xXexXdxX10xX19xX1cxX155xX54xX10xX155xX54xX10xX19xX155xXexX35xX6xX3cxX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xX2d8xX25xX28xX4xX155xXexX10xX42xX13exX13fxX13fxX2xX11bxX11bxX1fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX3cxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX13exX13fxX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11cxX2xX42xX2xX13fxX141xX54xX11bxX2xX141xX11cxX10cxX11cxX10exXexX14bxX396xX2xX10cxX5xX2xX13fxX155xXdxX7xX7xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX84xX12xX0xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xX25xX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX4xX2exX6xX3xX231xX1cxX6xX3xX4xX1xX100bxX3xX3cxX93xXexX3xX11bxX3xXexXdxX221xX19xX1cxX3xX5bxX653xX3xX5bxX221xX19xX3xXcxX35xX29xX3cxX3xX214xX215xX3xXexX35xX219xX3xX21bxX25xX81xX4xX3xXexX221xXaxX3xX1xX35xX10xX1038xX9xXaxX42xX2d8xX25xX28xX4xX155xXexX10xX42xXexX6xX25xX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xX4xX25xX6xX155xX19xX1cxX6xX155xX4xX1xXdxX155xX3cxX6xXexX155xX11bxX155xXexXdxX10xX19xX1cxX155xX54xX10xX155xX54xX10xX19xX155xXexX35xX6xX3cxX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xX2d8xX25xX28xX4xX155xXexX10xX42xX13exX13fxX13fxX2xX11bxX11bxX1fxX1xXexX3cxXaxX12xXcxX18xX25xX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX4xX2exX6xX3xX231xX1cxX6xX3xX4xX1xX100bxX3xX3cxX93xXexX3xX11bxX3xXexXdxX221xX19xX1cxX3xX5bxX653xX3xX5bxX221xX19xX3xXcxX35xX29xX3cxX3xX214xX215xX3xXexX35xX219xX3xX21bxX25xX81xX4xX3xXexX221xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX18xX25xX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX3cxX6xX19xX1cxX3xXexX1xX10xX28xX3xX13exX3xX19xX1xX18xX3xX54xX25xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX2exX6xX3xXf6xX78xX3xX2d8xX25xX6xX19xX3xX214xX215xX3xXexX35xX219xX3xX818xXdxX36xX19xX3xX12cxX6xX19xX1cxX3xX231xX1cxX6xX3xX84xX18xX3xX2xX3xX19xX1xX18xX3xX54xX25xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX2exX6xX3xXf6xX78xX3xX2d8xX25xX6xX19xX3xX51xX18xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX84xX18xX3xX214xX215xX3xXexX35xX219xX3xXbfxX589xX3xX5bxX26fxX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xXbxX1xX5a9xX19xX1cxX3xX5xX36xX19xX3xXex17d15xX3xX7xX58xX19xX3xX12cxX6xX59xX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xXe3xX6xXdxX2a8xX28xX19xX25xX35xX3xX4xX2exX6xX3xX231xX1cxX6xX3xXexX29xXdxX3xX1e5xX6x123b9xX6xX2a8xX1xX7xXexX6xX19xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX84xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe3xX5cxX6cxX4xX3xX5bxX6e0xX25xX3xX5bxX26fxX3xXbxX1xXa8xXexX3xX1xXdxX8axX19xX3xX84xX998xX3xXexX35xX8b1xX3xX35x113dfxX3xX35xX100bxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX1xX35xX10xX1038xX9xXaxX42xX2a8xX1xX28xX6xX155xX1xX28xX4xX42xX12cxX25xX28xX4xX155xX54xX6xX25xX155xX54xX6xX155xXbxX1xX6xXexX155xX1xXdxX10xX19xX155xX84xXdxX155xXexX35xXdxX155xX35xX28xX155xX35xXdxX155xX2a8xX1xX28xX19xX1cxX155xX2a8xX1xXdxX155xXexX35xX10xX19xX155xXexX35xX6xX3cxX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xXdxX7xX7xX42xX2xX14bxX14bxX11bxX10exX11cxX1fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX3cxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX13exX13fxX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11bxX14bxX42xX2xX13fxX141xX54xX11bxX2xX11cxX11bxX13exX13exX396xXexX14bxX11cxX11cxX10exX5xX13fxX155xXexX35xX6xX3cxX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xXdxX7xX7xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX84xX12xX0xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe3xX5cxX6cxX4xX3xX5bxX6e0xX25xX3xX5bxX26fxX3xXbxX1xXa8xXexX3xX1xXdxX8axX19xX3xX84xX998xX3xXexX35xX8b1xX3xX35xX1306xX3xX35xX100bxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX1xX35xX10xX1038xX9xXaxX42xX2a8xX1xX28xX6xX155xX1xX28xX4xX42xX12cxX25xX28xX4xX155xX54xX6xX25xX155xX54xX6xX155xXbxX1xX6xXexX155xX1xXdxX10xX19xX155xX84xXdxX155xXexX35xXdxX155xX35xX28xX155xX35xXdxX155xX2a8xX1xX28xX19xX1cxX155xX2a8xX1xXdxX155xXexX35xX10xX19xX155xXexX35xX6xX3cxX155xX84xX25xX155xXexX35xX25xX155xXdxX7xX7xX42xX2xX14bxX14bxX11bxX10exX11cxX1fxX1xXexX3cxXaxX12xXe3xX5cxX6cxX4xX3xX5bxX6e0xX25xX3xX5bxX26fxX3xXbxX1xXa8xXexX3xX1xXdxX8axX19xX3xX84xX998xX3xXexX35xX8b1xX3xX35xX1306xX3xX35xX100bxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX3exX3fxX3fxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX3fxX6xX25xX3xX2d8xX25xXa8xX3xXexX35xXadaxX19xX1xX3xXbxX1xX58xX19xX3xXexX8b1xX4xX1xX3xX84xX18xX3xXexXadaxX3cxX3xX2a8xXdxX221xX3cxX254xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX5bxX28xX18xX19xX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX3exX3fxX3fxX3xX5bxX26fxX3xX12cxX5cxX6cxX4xX3xX5bxX6e0xX25xX3xX67xXa8xX4xX3xX5bxX998xX19xX1xX3xX5bxX5cxX5dxX4xX3xX84xX998xX3xXexX35xX8b1xX3xX67xX31xX59xX3xX35xX6xX3xX5x1711fxXdxX3xX19xX18xX59xX3xX19x19404xX3cxX3xX2ffxX3xX2a8xX1xX28xX6xX19xX1cxX3xX2a8xX589xX3xXexX1xX25xX528xXexX3x120fbxX84xX10xX12c2xX54xX6xX3xX155xX3xX19xX78xXdxX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xXa8xX4xX3xXexX1xXdxX221xXexX3xX12cxX998xX3xX2a8xX1xX28xX6xX3xX1xX2b9xX4xX1fxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX84xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX84x134dfxX19xX3xX4xX1xX5cxX6xX3xXexX1xX653xX3xXexXadaxX3cxX3xXexX1xX93xX59xX3xX5xX1592xX3xX1xX273xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xXexX35xX36xX19xX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX1xX35xX10xX1038xX9xXaxX42xX2a8xX1xX28xX6xX155xX1xX28xX4xX42xX4xX6xX4xX155xXbxX1xXdxX155xX1xX6xX19xX1xX155xX1cxXdxX6xX155xX84xX6xX19xX155xX4xX1xX25xX6xX155xXexX1xX10xX155xXexXdxX3cxX155xXexX1xX6xX59xX155xX5xX28xX155xX1xX28xX19xX1cxX155xX2a8xX1xX28xX19xX1cxX155xX2a8xX1xXdxX155xXexX35xX10xX19xX155xXdxX7xX7xX42xX2xX14bxX141xX13fxX396xX2xX1fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX1cxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX42xX3cxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX13exX13fxX42xX19xX10xX105xX7xX42xX13exX13fxX11bxX10exX42xX2xX13fxX141xX54xX10exX2xX2xX13fxX13fxX10exX11bxXexX2xX13fxX141xX11bxX5xX2xX155xX19xX6xX7xX6xX155xX2xX1fxX16bxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX1fxX1fxX1fxX3xXexX1xX25xX3xX1xX28xX29xX4xX1xX3xX4xX2exX3xX4xX31xXdxX3xXexX35xX36xX19xX3xXexX35xX29xX3cxX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX84xX12xX0xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf6xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX84xX1606xX19xX3xX4xX1xX5cxX6xX3xXexX1xX653xX3xXexXadaxX3cxX3xXexX1xX93xX59xX3xX5xX1592xX3xX1xX273xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xXexX35xX36xX19xX3xX3exX3fxX3fxXaxX3xX1xX35xX10xX1038xX9xXaxX42xX2a8xX1xX28xX6xX155xX1xX28xX4xX42xX4xX6xX4xX155xXbxX1xXdxX155xX1xX6xX19xX1xX155xX1cxXdxX6xX155xX84xX6xX19xX155xX4xX1xX25xX6xX155xXexX1xX10xX155xXexXdxX3cxX155xXexX1xX6xX59xX155xX5xX28xX155xX1xX28xX19xX1cxX155xX2a8xX1xX28xX19xX1cxX155xX2a8xX1xXdxX155xXexX35xX10xX19xX155xXdxX7xX7xX42xX2xX14bxX141xX13fxX396xX2xX1fxX1xXexX3cxXaxX12xXf6xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX3xX84xX1606xX19xX3xX4xX1xX5cxX6xX3xXexX1xX653xX3xXexXadaxX3cxX3xXexX1xX93xX59xX3xX5xX1592xX3xX1xX273xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xXexX35xX36xX19xX3xX3exX3fxX3fxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX35xX28xX19xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX214xXdxX8axX4xX3xXcxX35xX29xX3cxX3xX84xX215xX3xXexX35xX219xX3xX21bxX25xX81xX4xX3xXexX221xX3xX3exX3fxX3fxX3xX12cxX998xX3xX35xX1306xX3xX35xX100bxX3xX2a8xX1xX295xX19xX1cxX3xX2a8xX1xX8b1xX3xX84xX81xX19xX3xX67xX25xX93xXexX3xX1xXdxX8axX19xX3xXexX129axX3xX5xX58xX25xX254xX3xXexX25xX59xX3xX19xX1xXdxX36xX19xX3xXexX81xX4xX3xX5bxX428xX3xX4xX2exX6xX3xX2d8xX25xXa8xX3xXexX35xXadaxX19xX1xX3xX19xX18xX59xX3xX5bxX6xX19xX1cxX3xX2a8xX1xXdxX221xX19xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX1xX25xX59xX36xX19xX3xX1cxXdxX6xX3xX5xX28xX3xX19xX1cxX29xXdxX1fxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX84xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX25xX5xX12xX0xX54xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX84xX12xX0xX42xX54xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX28xX25xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX214xXcxX214xX0xX42xXbxX12